!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Rezervační systém pro splouvání části Teplé Vltavy na Šumavě
Letní sporty

Rezervační systém pro splouvání části Teplé Vltavy na Šumavě

Kvůli ochraně vzácných druhů rostlin a živočichů se snaží Správa národního parku Šumava regulovat počet místních vodáků. Vodáci se mohou k cestě po Vltavě zaregistrovat na webu NP Šumava. V květnu je splouvání řeky povoleno pouze o víkendech, v červnu a červenci pak denně.
Regulovaný je úsek řeky Vltavy mezi Borovou Ladou a Polkou a Soumarským mostem a Pěknou. Zájemci se mohou na vybraný úsek vydat i s průvodcem. Tak, jak tomu bylo i v předchozích letech, platí pro návštěvníky NP Šumava, kteří budou chtít splouvat řeku Vltavu v úseku Soumarský Most – most u Pěkné, povinnost registrace.

Omezení provozu je závislé na výšce hladiny řeky. Pokud ukazuje hladina vody na vodočetné lati na patě Soumarského mostu v 8:00 ráno více než 61 cm, mohou lodě na Vltavu bez regulace. Jinak je stanoven minimální limit stavu vody červenou ryskou u pravého mostního pilíře. Horní hrana červené rysky odpovídá minimálnímu požadovanému stavu vody: úsek Lenora - Soumarský Most 45 cm a úsek Soumarský Most - Pěkná 50 cm. Respektovat se musí také splouvání. Kajaky a kánoe se mohou pohybovat po chráněném úseku řeky od 8:00 do 20:00 hodin. Návštěvní řád Národního parku Šumava upravuje také režim splouvání na vodních tocích Vydra a Otava.
 

Podmínky pro splouvání Teplé Vltavy 2020 - začátek splouvání je posunutý na 1. června 2020!

 

Úsek Soumarský most - Pěkná:

  • v období od 1.5. - 31.5.  se může splouvat jen o sobotách a nedělích, od 8.00 - 20.00 hodin, při výšce hladiny od 50 do 61 cm - nejvýše 63 registrovaných plavidel denně, nad 61 cm je počet plavidel neomezen. NEPLATÍ PRO ROK 2020! - Splouvání je možné až od 1. 6. 2020.
 
  • od 1.6. do 31.10. se může plavit nejvýše 63 registrovaných plavidel denně po všechny dny v týdnu za podmínek, kdy výše hladiny toku je od 50 do 61 cm, nad 61 cm není počet lodí omezen.
 
  • platba za registraci – záleží na stavu vody: při stavu vody 50 - 60,9 cm: elektronická registrace: za 1 loď je 500 Kč; na místě v den vyplutí 600 Kč za loď. Registrace bude automaticky zrušena a platba vrácena zpět, pokud podmínky pro registrované splouvání nebudou naplněny, tj. výška hladiny pod 50 cm nebo nad 61 cm. Registrovaný může zrušit registraci až 1 týden před zamluveným termínem, v takovém případě mu bude platba vrácena. Každé registrované plavidlo obdrží v nástupním místě Soumarský Most registrační známku, kterou nalepí na viditelné místo v přední části plavidla.
 

Úsek Lenora - Soumarský Most

  • Pro splouvání Vltavy v úseku Lenora - Soumarský Most - most u Pěkné se stanovuje minimální stav vody, který je vyznačen na nástupním místě Soumarský Most na vodočetné lati červenou ryskou o šíři 2 cm u pravého mostního pilíře.
 
  • Horní hrana červené rysky odpovídá minimálnímu požadovanému stavu vody: úsek Lenora - Soumarský Most: 45 cm (úsek Soumarský Most - Pěkná: 50 cm)
 
  • Upozornění pro vodáky splouvající z Lenory - dbejte na včasný příjezd na Soumarský Most, tzn. nejdéle 15 minut před celou hodinou vyplutí. Je nutné si včas vyzvednou registrační známku a v celou hodinu vyplout na další úsek! Čas potřebný na splutí z Lenory s rezervou je 90 minut.
 

Úsek Horní úsek Borová Lada - Polka

  • je možné splouvat pouze od 15. 3. do 31.5. mezi 8 a 18 hodinou. Nástupní a výstupní místa jsou: Borová Lada - Zahrádky - Polka.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 3. 8. 2020

Ubytování a restaurace v okolí

Kemp TJ Vltava v Horní Vltavici

Kemp TJ Vltava v Horní Vltavici

Horní Vltavice, Jižní Čechy
Hotel České Žleby

Hotel České Žleby

Stožec, Jižní Čechy