Úvod > Co chcete dělat? > Šumavská rašeliniště – nejcennější poklad šumavské přírody
Šumavská rašeliniště - nejcennější poklad šumavské přírody
"> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Příroda

Šumavská rašeliniště – nejcennější poklad šumavské přírody

Jedním ze symbolů Šumavy jsou rašeliniště, kterým se v centrální části národního parku říká slatě. Rašeliniště se vyvinula na přelomu poslední doby ledové a meziledové (před 9 000 až 10 000 lety). Přístupných slatí je v NP pouze pět – Jezerní, Cikánská, Tříjezerní, Chalupská a Malý Polec.
Pro vznik slatí na Šumavě existovaly takřka ideální podmínky, tedy mělké pánve, sedla, mírné svahy, náhorní roviny, pláně. Dále také široká, mělká údolí potoků a jejích některých přítoků. Podnebí je zde velmi chladné a vlhké, pramenišť je dostatek a horninový podklad pod zvětralinovým pláštěm není pro vodu příliš propustný. Na přelomu poslední doby ledové a meziledové skončilo velmi chladné a přitom suché podnebí, vystřídalo jej teplejší a vlhčí. Rašelinišť vznikly dva druhy; náhorní vrchoviště na pláních a při Vltavě a jejích větších přítocích pak rašeliniště údolní.

Základem tvorby šumavských rašelinišť byla vždy mělká pánevní jezírka zarůstající zpočátku především rákosem a různými ostřicemi. Odumřelé zbytky této vegetace, které nalézáme na všech šumavských rašeliništích, daly vzniknout nejspodnějším vrstvám rašeliny – ostřicorákosové slatině. Teprve později převládl ve vegetaci zarůstajících jezírek odolný a nenáročný mechorost rašeliník, který nejrychleji přirůstal při jejich volné hladině.
 

Přístupná a nepřístupná rašeliniště

Přístupných rašelinišť není v národním parku Šumava mnoho – nejznámějšími jsou Chalupská, Jezerní, Cikánská, Tříjezerní slať, Soumarské rašeliniště, a Malý Polec. Ostatní jsou k vidění alespoň na dálku, většina – samozřejmě ty nejzajímavější jsou chráněny I. zónou NP.

Největším komplexem rašelinišť na Šumavě jsou Modravské slatě. Přírodní památka na území obce Modrava je však z většiny veřejnosti nepřístupná. Navštívit ji je možné pouze ve vybrané dny s průvodcem.

Po severním okraji Mlynářské slati vede červená značka z Modravy k Prášilskému jezeru. Slať je chráněna od roku 1933, nachází se v I. zóně a je veřejnosti nepřístupná. Její celková rozloha dosahuje 134 ha a hluboka až 6 m.

Rokytská slať je největší (142 ha) ze slatí nacházejících se v I. zóně NP Šumava, nedaleko Modravy. Rezervace veřejnosti nepřístupná zaujímá 104 ha a zásoby rašeliny jsou zde odhadovány na 3 milióny metrů krychlových. Hloubka rašeliniště kolísá mezi 1,5 – 2,3 m.

Mezilesní slať mezi Kvildou a Horskou Kvildou sousedí přes silnici s Jezerní slatí. Dlať je součástí komplexu Zhůřských a Horskokvildských slatí. Odvodněním Mezilesní slati vzniká Hamerský potok. Celá tato oblast je klidovým územím a slať není veřejnosti přístupná.

Bukovou slať si můžete z části prohlédnout ze značené cyklostezky vedoucí od Polky ke Knížecím Pláním. V rašeliništi o rozloze 111 ha s průměrnou hloubkou 2,5 m byla v roce 1933 zřízena přírodní rezervace, i když je rašeliniště narušeno dřívější těžbou.
 

Rašeliniště a král Šumavy

Na Šumavě je s prostředím močálů a rašelinišť spojena – hlavně díky stejnojmennému filmu – osoba tzv. "krále Šumavy". Šlo o skutečnou šumavskou legendu, totiž Kiliána – Franze Nowotného. Franz Nowotny pocházel z německé rodiny s pašeráckou tradicí, ze Starých Hutí (Kaltenbachu). V roce 1946 byl, tak jako ostatní šumavští Němci, odsunut do Bavorfska a usadil se v městečku Röhrnbachu, nedaleko našich hranic. Už za první republiky si přivydělával pašováním přes hranici a i po odsunu se do své bývalé vlasti vracel.

Za komunistického režimu se stal legendárním převaděčem těch, kteří toužili začít nový život na svobodném západě i agentem americké zpravodajské služby CIC. Jeho trasa byla později označena agenty StB jako kanál 54. Cestou musel překonat Chalupskou slať (onen slavný močál z filmu Král Šumavy). Chalupská slať ale není hraničním močálem a je úzká asi jen půl kilometru. Kilián přes ni přecházel, aby si zkrátil cestu a vyhnul se hlídkám na silnici. Ke státní hranici se dostal až pod vrcholem Stráž (Postberg), poblíž pramenů Vltavy, po staré pašerácké stezce nedaleko bývalé obce Bučina.
16.7.
Den Národního parku Šumava na Rokytě

Den Národního parku Šumava na Rokytě

Srní, Plzeňský kraj
27.8.
Czech Cup Kvilda

Czech Cup Kvilda

Kvilda, Jihočeský kraj
26.7.
Divadlo na Kašperku  – Růže pro Algernon

Divadlo na Kašperku – Růže pro Algernon

Kašperské Hory, Plzeňský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Klostermannova chata na Modravě

Klostermannova chata na Modravě

Modrava, Plzeňský kraj
U všech kukaček

U všech kukaček

Modrava, Plzeňský kraj
Pivovar Layer – Pivovar Modrava

Pivovar Layer – Pivovar Modrava

Modrava, Plzeňský kraj