Úvod > Co chcete dělat? > Vltavský luh a potok Hučina u Černého Kříže na Šumavě
Příroda

Vltavský luh a potok Hučina u Černého Kříže na Šumavě

Národní park Šumava revitalizoval v minulých stoletích násilně narovnané koryto Hučínského potoka na Stožecku. Stejně jako kdysi, se nyní přirozeně vlní šumavskými loukami v oblasti unikátní přírodní rezervace Vltavský luh.
Kdysi zvlněný potok Hučina u Černého Kříže na Stožecku byl v minulosti násilně sevřený do uměle napřímených a hluboce zaříznutých kanálů. Nyní je tok pod dozorem odborných pracovníků Správy Národního parku Šumava znovu vrácený do přírodě blízkého stavu. Navrácením do původního koryta a obnovou zvlněných meandrů vzrostla jeho délka o téměř půl kilometru na výsledných 1672 metrů.

Člověk i na Šumavě dříve příliš násilně zasahoval do dějů přírody, většinou s vidinou ekonomických zisků. Po odvodnění rašeliniště rychleji rostly smrky, které se pak hospodářsky využívaly. S přirozeným tokem se sem vrátila pestrost stanovišť pro vodní živočichy i rostliny a zvýšila se jejich rozmanitost. Hned druhý den po napuštění vody se v potoce objevili pstruzi.

Potok je pro turisty přístupný. Dostanete se k němu od informačního střediska ve Stožci po Vltavské cestě směrem na Černý Kříž a Novou Pec. Trasa je dlouhá zhruba 4,5 kilometru. Lze jít pěšky nebo se projet na kole.

Vltavský luh: horní tok řeky Vltavy patří nejen k nejkrásnějším splavným řekám pro vodáky, ale zároveň je jedním z nejčistších vodních toků v Čechách vůbec. V samotné řece žijí organismy, které už jinde vymizely. Dno pokrývají celé koberce jinak vzácných rostlin. I břehové porosty patří k domovu mnoha jedinečných druhů ptáků, hmyzu i savců. Vltavský luh je zároveň nejrozsáhlejším údolním rašeliništěm v celé České republice a organismy zde žijící pamatují ještě dobu ledovou na Šumavě.

Rozsáhlé území Vltavského luhu je velmi přísně chráněno a návštěvníci do něj mohou nahlédnout pouze ze své lodi, když splouvají horní Vltavu a to pouze pokud je v ní dostatek vody. Chůze po březích řeky je velmi obtížná a je nutno se prodírat bujnou vegetací. Své teritorium navíc mohou bránit hejna komárů a podobně, proto je nutné počítat na této túře se vším.

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion Snežná ve Volarech

Penzion Snežná ve Volarech

Volary, Jihočeský kraj
Penzion u Kocsisu Volary

Penzion u Kocsisu Volary

Volary, Jihočeský kraj
Penzion u Heřmánků Volary

Penzion u Heřmánků Volary

Volary, Jihočeský kraj