Úvod > Aktuality > 800 let vánočních betlémů: první postavil v roce 1223 František z Assisi

800 let vánočních betlémů: první postavil v roce 1223 František z Assisi

Celý svět si letos připomíná 800 let od prvního postavení betléma Františkem z Assisi. Česká republika je na špičce světového lidového betlémářství a betlémy objevíte během adventu a Vánoc skutečně všude, od maličkých, co se vejdou do ořechové skořápky, až po obří betlémské scény s postavami v nadlidské velikosti ze dřeva či slámy. Odkud se ale tahle tradice vlastně vzala a kde se odehrálo první představení živého betléma?

Vánoční betlém a Betlém skutečný: zasněžený les s chaloupkami a pole pastýřů s prastarými olivovníky

tradiční český betlém
pole pastýřů
Naším prvním cílem je Itálie a jeden z nejoblíbenějších svatých, František z Assisi (1182–1226). Zakladatel žebravého řádu františkánů, který prosazoval chudobu, lásku k bližním a přísně asketický život, patron Itálie, ekologie a také vlčat coby nejmladších skautů se narodil i zemřel v italském Assisi, které je díky němu světoznámým poutním místem i oblíbeným výletním cílem.

V době, kdy žil v poustevně na hoře Lacerone, dostal nápad, jak oslavit narození Ježíše Krista originálně a tak, aby se do něj mohli zapojit všichni: bratři františkáni, děti i dospělí obyvatelé Greccia, kteří chodili poslouchat jeho kázaní, zvířata i okolní příroda, která mu připomínala daleký Betlém. O vánočních svátcích roku 1223 se tak odehrálo první představení živého betléma: svatý František vybudoval symbolický chlév s jesličkami, do kterých položil na slámu sošku milostného Jezulátka, k němu postavil živého vola a osla a společně se svými řeholními bratry františkány a lidmi z Greccia oslavili noční mší svatou narození Spasitele.

Vánoční pobožnost se záhy začala šířit do světa a rekonstrukce dva tisíce let starého příběhu, která zároveň ilustruje vznik tradice živých betlémů, se v Grecciu konává dodnes. Svatého Františka a jeho odkaz připomíná také františkánský klášter ze 13. století a muzeum betlémů.
 

Putování za betlémskou hvězdou

Od živého betléma byl jen krůček k prvnímu betlému s figurkami. Jestli ten skutečně první vytvořil roku 1291 sochař Arnolfo di Cambio pro chrám Santa Maria Maggiore v Římě sice s jistotou nevíme, ale betlémské scény se postupně stále častěji a častěji objevovaly na různých liturgických předmětech, v rukopisných klášterních knihách i v interiérech chrámů. O rozšíření jesliček do světa se kromě františkánů zasloužili také jezuité: právě v kostele sv. Klimenta na Starém Městě v tehdy nově založeném areálu Klementina si o Vánocích 1562 mohli lidé prohlédnout první betlém nejenom v Praze, ale snad prý i v celé střední Evropě.

To už zlehka klepalo na dveře baroko, kdy betlémy začaly postupně stavět i další církevní řády. Vyráběly se často v životních velikostech, někdy vyřezávané ze dřeva, někdy namalované na deskách.
 

„…církve nedůstojná a přímo dětinská“ scéna

Nejsložitější doba ale jesličky teprve čekala, a nebylo to 20. století: rána přišla v roce 1751, kdy vystavování betlémů i předvádění vánočních her zakázala svým dekretem Marie Terezie. Její syn, císař Josef II., tento zákaz o jedenatřicet let později zopakoval a rozšířil ho kromě klášterů a kostelů i na soukromé domy.

Zákazem „církve nedůstojné a přímo dětinské“ scény svaté noci a narození Ježíška možná císařská veličenstva uspokojila své bohulibé úmysly, ale jejich vinou přišly o práci spousty řemeslníků. Pokud nechtěli zemřít hlady, museli si poradit jinak, a tak právě zákaz stavění velkých kostelních a klášterních betlémů z přelomu 18. a 19. století znamenal rozkvět českého betlémářství. Jesličky se začaly ve velkém stavět po domácnostech – možná i trochu jako nám dobře známý protest proti vrchnosti a malý dobový disent. A kdo neuměl vyřezávat, ten si zkrátka vybral jiný materiál – třeba papír, vosk, plátno, pálenou hlínu nebo těsto.

Zvláštností českého betlémářství také skříňkové betlémy. Koledníci s nimi putovali od domu k domu a lidem hrávali vánoční hry.
 

České lidové betlémy

Tehdy se také zrodila tradice našich poetických a pohádkových betlémů. Hlavní betlémskou scénu doprovází obvyklí pastýři a lidé přinášející dary, ale mezi nimi se většinou hemží nejrůznější řemeslníci a postavičky, vykonávající rozmanité činnosti. Obvykle nechybějí ani muzikanti, běžná zvířata českého venkova a samozřejmě malebná krajina v pozadí, která většinou nijak exoticky nevypadá.

Jesličky zkrátka žijí společně s námi a je nám spolu dobře: v leckterých betlémech můžete vidět přehlídku zajímavých staveb z širokého okolí, v mnoha poznáte známé figurky z místního nebo veřejného života. A i když třeba okolo jesliček vede železniční trať (domácnost železničního modeláře) anebo pastýře doplňují figurky a ovce z Lega (rodiny s dětmi), nad tím vším se vznáší anděl s nápisem Gloria in excelsis Deo / Sláva na výsostech Bohu a někde vzadu právě letí kometa. Všechny betlémy ale svátkům dodávají zvláštní a neopakovatelné kouzlo – a navíc svatému Františkovi by drobné vady na dokonalosti určitě nevadily.
 

Betlémy pod širým nebem

Na tradici založenou sv. Františkem z Assisi navazují i velké betlémy pod širým nebem, například slavný venkovní betlém malíře Josefa JíryKryštofově Údolí. V Neratovicích vystavují velký „košíkářský“ betlém z vrbového proutí, do Kozojed na Plzeňsku se lidé jezdí dívat na kamenný betlém, jehož součástí bývají ovečky, vypůjčené z místní farmy, v Jinočanech mají obří betlém ze dřeva, v Čenkově na Příbramsku zase ohromný betlém ze sena. Několik betlémů v životní velikosti také každý rok zdobí náměstí a další prostranství v jihočeském Písku.
 

Pojďte s námi do Betléma!

Co do velikosti ale těžko některý betlém překoná Betlém u Kuksu: přírodní galerie barokních soch a reliéfů od Matyáše Bernarda Brauna a jeho žáků. V roce 1717 koupil František Antonín hrabě Špork za 2 900 zlatých od Dvora Králové les plný pískovcových skal, který sousedil s jeho panstvím v Kuksu, aby tu pro své hosty vytvořil místo pro procházky a meditaci. Roku 1720 byla dokončena výstavba dvou pousteven, sv. Antonína a sv. Pavla, a ve skalách začala průběžně pracovat Braunova sochařská dílna. Působila tu až do roku 1732.

Za stovky let se na unikátním sochařském díle bohužel podepsala příroda, počasí, vandalismus i ideologická netolerance biblické tématiky. Paradoxně k nejhoršímu poškození pískovcového betléma došlo už dávno, a to kolem roku 1780 při lámaní kamene pro stavbu blízké císařské pevnosti Josefov a v letech 1778–1779 a 1866 při prusko-rakouských válkách. A proč se místu říká Betlém? Největší plastika totiž představuje narození Krista, klanění pastýřů a příchod tří králů. Při toulání kolem poničených soch a pousteven si zkuste představit, jak to tu vypadalo kdysi, když sochy zářily jasnými barvami (ano, všechny byly polychromovány) a kromě nich tu byly kaple, lavičky či alej sedmi studánek s fontánami z růžového mramoru.
 

Betlémské zvláštnosti a kuriozity

  • V Itálii, pravlasti betlémů, bývá betlém významným symbolem Vánoc. Staví se obvykle už 8. prosince, jen novorozený Ježíšek se v jesličkách objeví až po půlnoci 24. prosince.
  • U nás se většinou betlémy v domácnostech staví na konci adventu, 6. ledna se zase k zástupu směřujícímu do Betléma přidávají figurky tří králů / mudrců vedených hvězdou k Betlému a na Hromnice 2. února se betlémy uklízí.
  • Naše betlémářství stále žije: svědčí o tom množství nádherných betlémů, které jsou k vidění ve všech koutech naší země. Díky panovnickému zákazu se například zrodila betlemářská tradice v Třešti, městečku na Vysočině mezi Jihlavou a Telčí. Zdejší soukeničtí mistři se chopili nůžek a začali vyrábět papírové betlémy, postupně pak přešli k vyřezávání ze dřeva. Při pohledu na krajinky třešťských betlémů je jasné, že jejich tvůrci nacházeli inspiraci v malebném okolí plném lesů, skal a strží.
  • V holešovickém kostele sv. Antonína PaduánskéhoPraze vypadá betlém jako scéna ze Smetanovy Prodané nevěsty, a to včetně chodských krojů, stavení a Domažlic v pozadí. Unikátní Český betlém tu má domov od roku 1923, ale protože postupně přibývaly figurky dalších slovanských národů v národních krojích, betlému se dnes říká Slovanský: ústřední myšlenkou je totiž vedle scény narození Ježíška slovanské sjednocení.
  • V kostele Panny Marie Andělské aneb u kapucínů na Loretánském náměstí v Praze bývá vystavený barokní betlém z poloviny 18. století: postavy v životních velikostech na sobě mají skutečné šaty, vyztužené roztokem z klihu. Tváře jsou ze dřeva, těla ze slámy a dalších materiálů připevněných na dřevěných kostrách. Dvě ovečky dokonce mají pravé rouno a bečí, pokud jim hodíte peníz. Zajímavost? Jeho hodnota není důležitá, jde spíš o váhu mince než cenu.
  • K nejstarším v Čechách patří betlém ze 17. století v kostele sv. Víta v Kostelci nad Labem. Jde o pozoruhodné řezbářské dílo, kde jednotlivé figury mají účesy z pravých lidských vlasů, dřevěné klouby a dokonce i vyměnitelné hlavy. Klanění pastýřů se v lednu promění na klanění tří králů tak, že se figury převlečou a hlava jednoho pastýře se vymění za černou tvář krále Baltazara.
  • A jaký je skutečný Betlém, místo narození Spasitele? Od zasněžených krajinek v českých betlémech se hodně liší. Je tu pole pastýřů, kde v noci odpočívali u svých stád; právě tady se jim zjevil anděl, aby jim zvěstoval velikou novinu. Místo narození Ježíška označené čtrnácticípou hvězdou najdete v bazilice Narození Páně; její kuriozitou je malý vstupní otvor v zazděném vchodu. Pozoruhodná je také Mléčná jeskyně, kde svatá rodina údajně nějakou dobu žila. Kapka mléka, která ukápla při kojení Ježíška, prý proměnila zem v bílý kámen.
Chrám svatého Bartoloměje – objevte poklad v srdci Kolína

Chrám svatého Bartoloměje – objevte poklad v srdci Kolína

Dominantou města Kolína je chrám sv. Bartoloměje. Stavbu vysokého katedrálního chóru prováděl v letech 1360-1378 významný stavitel té doby Petr Parléř. Obohatil tak Kolín o jedno z neoriginálnějších děl gotické architektury lucemburského období. Ze zvonice se vám naskytne krásný výhled na město.

100 tipů, kam za betlémy a betlémářskou tradicí po celém Česku

100 tipů, kam za betlémy a betlémářskou tradicí po celém Česku

Zvyk stavět betlémy patří k nejrozšířenějšímu vánočnímu zvyku. Tuto tradici založil v roce 1223 svatý František z Assisi v italské Umbrii. Se svými přáteli přivedli do jeskyně, kterou přeměnili na kapli, živého osla i vola a zinscenovali betlém, v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši. Současné adventní a vánoční výstavy betlémů ukazují, že betlémářská tradice je u nás dosud živá. Přijďte se i vy potěšit krásou betlémské scény, která pohladí na duši.

Tipy, kam se vypravit na Štědrý den

Tipy, kam se vypravit na Štědrý den

Někdo rád sedí na Štědrý den doma v teple, ale jiné to táhne ven, do zimy a za zážitky. Tipy portálu Kudy z nudy na štědrodenní program můžete využít třeba jen na krátkou procházku (to pokud máte k cílovému místu blízko) anebo na běžný výlet – to pro případ, že to máte o kousek dál.

Stálá expozice betlémů v Třešti

Stálá expozice betlémů v Třešti

V dnešní době si vánoční čas nedokážeme představit bez rozzářeného stromečku. Daleko před tím, než se začaly zdobit stromečky, se stavěly v rodinách betlémy. V Třešti má stavění betlémů tradici více než 200 let.

Muzeum betlémů Karlštejn

Muzeum betlémů Karlštejn

V Muzeu betlémů v Karlštejně můžete prožít pravou vánoční atmosféru s českými historickými betlémy.

Velhartický betlém – unikátní dílo z rukou českého mistra Tittla

Velhartický betlém – unikátní dílo z rukou českého mistra Tittla

Betlém vysoký 1,2 m se rozprostírá na ploše 4 x 2,5 m. Je zasazen do 14. století, období, kdy byl postaven Velhartický hrad. V betlému najdete 25 velkých figur, ostatních menších je přes čtyřicet.

Fialův pohyblivý betlém v Chomutově

Fialův pohyblivý betlém v Chomutově

Fialův betlém naleznete v chomutovském muzeu, které jej řadí mezi unikátní sbírkové předměty. Cenné je na Fialově betlému především to, jakým způsobem prezentuje stará řemesla a staré zvyky. Vždy dbal na to, aby staré přístroje byly vyrobeny přesně podle skutečnosti, aby nechyběla jediná součástka.

Muzeum Velké Karlovice – expozice života na Valašsku

Muzeum Velké Karlovice – expozice života na Valašsku

Stálá expozice Karlovského muzea v bývalém kupeckém domě je věnována historii obce, salašnictví, lidové řemeslné výrobě. Jádrem národopisné sbírky je doma vyráběné zemědělské a salašsnické nářadí, postupy zpracování vlny, lnu a výroby ovčího sýru.

Muzeum Jindřichohradecka – Krýzovy jesličky, Ema Destinnová a další expozice

Muzeum Jindřichohradecka – Krýzovy jesličky, Ema Destinnová a další expozice

Muzeum představuje více než 100 tisíc sbírkových předmětů mimořádné historické, umělecké a dokumentační hodnoty. K nejnavštěvovanějším expozicím zcela jistě patří Krýzovy jesličky. Tento největší lidový mechanický betlém na světě je zapsán v Guinnessově knize rekordů.

Muzejní galerie betlémů ve Švábenicích

Muzejní galerie betlémů ve Švábenicích

Výstava totiž čítá tisíc exponátů různých betlémů a ukazuje celou sbírku Libora Pištělky, která je největší soukromou kolekcí betlémů v České republice i na světě.

Unikátní dřevěný loštický betlém

Unikátní dřevěný loštický betlém

V Lošticích, které jsou známe hlavně tvarůžky, najdete také Ateliér řezbáře Jaroslava Beneše, mezi jeho nejznámější díla patří pohyblivý betlém.

Muzeum a Pojizerská galerie Semily

Muzeum a Pojizerská galerie Semily

V rodném domě Ivana Olbrachta v Semilech, který leží v centru městečka Semily v bezprostřední blízkosti Riegrova náměstí, najdete Muzeum a Pojizerskou galerii. Dům patří k nejstarším ve městě (r. 1760).

Muzeum Vysočiny – pobočka Telč

Muzeum Vysočiny – pobočka Telč

Muzeum Vysočiny Jihlava je se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem největším muzeem v kraji. Telčskou pobočku od dubna 2023 naleznete v areálu bývalého kláštera na okraji Telče.

Třebechovické muzeum betlémů

Třebechovické muzeum betlémů

Třebechovické muzeum betlémů má ve svých sbírkách více než 400 betlémů zhotovených z nejrůznějších materiálů a pocházejících ze všech oblastí České republiky, velmi starých, ale i ze současnosti. Návštěvník tak může posoudit, do jakých zajímavých forem se ve své historii betlémářství rozvinulo.

Muzeum hraček Stuchlíkovi

Muzeum hraček Stuchlíkovi

S čím si děti hrály, v čem se miminka vozila, v čem babičky vařily, to vše a mnohem víc vás čeká v Muzeum hraček v Novém Bydžově.

Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Muzeum Šumavy Kašperské Hory prochází nyní rekonstrukcí. Od 1. 11. 2023 je kvůli rekonstrukci otevřená pouze nová expozice skla s názvem Cesty šumavského sklářství.

Svatohorské poutní muzeum

Svatohorské poutní muzeum

Expozice vás provede historií Svaté Hory od jejího založení až do dnešní doby. Zajímá vás, jaké nálezy odhalila nedávná rekonstrukce? Interaktivní výstava, která zaujme děti i dospělé, odpoví.

Kde navštívit Půlnoční mše a další sváteční vigilie v Praze?

Kde navštívit Půlnoční mše a další sváteční vigilie v Praze?

V Praze si Narození Páně můžete připomenout v několika desítkách kostelů. Část z nich nabízí mši už v odpoledních hodinách, aby se jí mohly zúčastnit i rodiny s dětmi, další pak připomíná Narození Páně skutečně přesně o půlnoci.

Krýzovy jesličky – mechanický betlém v Jindřichově Hradci

Krýzovy jesličky – mechanický betlém v Jindřichově Hradci

Největší lidový mechanický betlém na světě, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů, patří k nejnavštěvovanějším expozicím Muzea Jindřichohradecka.

Pohyblivý sušický betlém

Pohyblivý sušický betlém

Jeden z největších mechanických betlémů v České republice s dominantním znázorněním starobylého města Sušice. Dílo zachycuje život, tradiční řemesla v půvabné šumavské krajině, významné šumavské památky a lidovou architekturu. Jeho hlavními autory jsou Karel Tittl a Pavel Svoboda.

7 věcí, které nevíte o… neobyčejných a kuriózních betlémech

7 věcí, které nevíte o… neobyčejných a kuriózních betlémech

Tradici stavění betlémů založil v roce 1223 František z Assisi. U své poustevny u italské vesnice Greccio oslavil narození Ježíše Krista tak, aby se do něj mohli zapojit všichni: bratři františkáni, děti i dospělí, kteří chodili poslouchat jeho kázaní, zvířata i okolní příroda. Vybudoval symbolický chlév s jesličkami, do kterých položil na slámu sošku milostného Jezulátka, k němu postavil živého vola a osla a společně s lidmi z okolí oslavili narození Spasitele noční mší svatou.

Muzeum papírových betlémů v Zábrdí u Husince

Muzeum papírových betlémů v Zábrdí u Husince

V současné době největší vystavovanou sbírku papírových betlémů v České republice najdeme v Zábrdí u Husince asi 8 km od Prachatic. Vystaveno je zde více než 800 betlémů českých a zahraničních autorů, vzorky např. z Pákistánu, Řecka, Německa nebo Itálie.

Boučkův statek s galerií Josefa Jíry v Malé Skále

Boučkův statek s galerií Josefa Jíry v Malé Skále

V Boučkově statku v Malé Skále si můžete prohlédnout galerii výtvarných děl, která představuje sbírku obrazů a plastik více než 120 českých výtvarníků 20. století. Samostatnou část tvoří stálá přehlídka tvorby zdejšího rodáka, akademického malíře Josefa Jíry.

Běliště – Národopisná expozice Městského muzea

Běliště – Národopisná expozice Městského muzea

V největší železnobrodské roubené stavbě z roku 1807 zvané Běliště je umístěna národopisná expozice Městského muzea. Každá z devíti světnic je zaměřena na určitou oblast historie Železného Brodu a nejbližšího okolí.

Pražské Jezulátko – za soškou do kostela Panny Marie Vítězné

Pražské Jezulátko – za soškou do kostela Panny Marie Vítězné

Světoznámá soška Pražského Ježíška v kostele, zasvěceném Panně Marii Vítězné a svatému Antonínovi Paduánskému, je každoročně cílem statisíců věřících z Čech i z celého světa. Kostel je zároveň kulturní a uměleckou památkou světového významu.

Kostel Panny Marie Andělské – první kapucínská stavba v Čechách

Kostel Panny Marie Andělské – první kapucínská stavba v Čechách

V dolní části Loretánského náměstí na Hradčanech stojí prostá jednolodní sakrální budova, kostel Panny Marie Andělské, nedílná součást areálu kapucínského kláštera. Je to nejstarší stavební celek řádu kapucínů v Čechách.

Utzův mechanický betlém v Olešnici v Orlických horách

Utzův mechanický betlém v Olešnici v Orlických horách

V Olešnici v Orlických horách najdete v budově obecního úřadu Utzův mechanický Betlém. Můžete si ho zde prohlédnout a seznámit se s jeho historií. Betlém je unikátní tím, že kromě posuvného pohybu postavy hýbají hlavou, rukama i nohama a v některých případech se i vzájemně přibližují či vzdalují.

Další aktuality

Evropa v Česku: proč máme rádi Německo?

Snový zámek Neuschwanstein v Bavorských Alpách, hrad Eltz, řeka Rýn, pohádka Brémští muzikanti, překrásná historická městečka s čele s bavorským Rothenburgem ob der Tauber, mnichovský Oktoberfest, buřty a klobásy se zelím, marcipán z Lübecku, adventní trhy, drážďanská štola anebo Saské Švýcarsko, malý kousek ráje hned za hranicemi: je tolik věcí, které máme rádi na Německu! Seriál o evropských zemích pokračuje u našich dalších sousedů. Pojďte s Kudy z nudy poznat Německo!
Zážitky

Gastro tipy plné skvělého jídla – maso od českých farmářů, tradiční řeznictví a uzenářství

Znáte to, někdy na vás přijde neodolatelná chuť na pořádný kus masa… v takovou chvíli by se hodil kvalitní steak, dozlatova usmažený řízek nebo šťavnatá kotleta! Naše dnešní tipy nebudou nic pro zastánce vegetariánství, naopak. Zavedeme vás do vyhlášených řeznictví a restaurací, kde buď seženete poctivé suroviny z českých chovů anebo si pochutnáte na výborně připraveném masitém pokrmu.
Gurmánská turistika

Tipy proti nudě... aneb nejlepší tipy na víkendové akce pro děti

Kudy z nudy přináší tipy na zajímavý program pro rodiny s dětmi na víkend (24.2. – 25.2.) v Praze a jejím okolí, Čechách, Moravě i Slezsku. Vyberte si rodinné programy, zábavu a zážitky pro malé i velké, holky i kluky, zajímavé akce a výpravy na místa, kde se děti rozhodně nebudou nudit: Slavnosti moravského uzeného na hradě Veveří 2024, Matějská pouť 2024 v Praze, Mezinárodní den průvodců 2024 v Prostějově, Železný kelt/tka 2024, Dětské prohlídky na Hučáku. Naplánujte s námi výlety za kulturou, do zoo, do přírody nebo na zajímavou výstavu a užijte si společný víkend.
Zážitky

50 tipů na víkend z celého Česka

Kudy z nudy přináší aktuální tipy na víkendové zážitky (24.2. – 25.2.). Na jediném místě najdete tipy na akce ze všech krajů a regionů České republiky. U nás si vybere si každý! V nabídce je rodinná zábava, program pro děti, romantika, sport, výlety do přírody, výstavy, koncerty i adrenalinové zážitky: Český ples v Obecním domě, Mezinárodní den průvodců 2024 v Praze, Pupp Bál Festival 2024 – Anděl s ďáblem v těle, Slavnosti moravského uzeného na hradě Veveří 2024, Mezinárodní den průvodců v Brně 2024. Vyberte si zajímavé akce a naplánujte s námi program na víkend!
Zážitky

10 tipů na zajímavé stavby architekta Karla Hubáčka

Karel Hubáček, rodák z pražských Nuslí (23. 2. 1924 – 23. 11. 2011), se proslavil zejména stavbou vysílače na Ještědu, za kterou obdržel jako jediný český architekt Perretovu cenu. Dal však osobitou podobu mnoha dalším stavbám, například pražské meteorologické stanici v Libuši nebo kulturnímu domu v Teplicích. Nezapomeňme také dodat, že patřil k zakladatelům slavného ateliéru Sial, který dokázal za normalizace reagovat na nejmodernější evropskou architekturu. Obliba tohoto architekta světového významu, který byl navíc velmi laskavým člověkem, se odráží v hlasování o nejvýznamnější osobnost české architektury, kde Karel Hubáček skončil na čtvrtém místě.
Památky

Výlety na místa známá z legend a pověstí

Prozkoumejte tajemná zákoutí české a moravské krajiny, opředená lidovými pověstmi a legendami, které se dodnes vyprávějí z generace na generaci. Poznejte místa, kde spí udatní rytíři nebo kde čert vyoral velkou brázdu. Prozradíme vám, kudy jezdí kocouří spřežení pana Krčína anebo kde potkat přízraky z umrlčí kaple.
Příroda

Velké manévry: malá kaple, obří kostel a další „stěhovavé“ stavby

Když se mluví o stěhování staveb, většině lidí se vybaví kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Věděli jste ale, že staveb, které změnily své místo, je u nás daleko víc? A některé z nich musely překonat opravdu velké vzdálenosti, jiné byly posunuty o několik metrů... Na výlet po stopách kaplí a kostelů, které původně stály na jiných místech, než stojí dnes, vás zve portál Kudy z nudy.
Památky

Znáte příběhy českých značek?

Portál Kudy z nudy vám pravidelně představuje příběhy nejrůznějších tradičních českých značek. Tak například se dozvíte zajímavosti o firmě Baťa, Thonet, Botas, či Moser, anebo o automobilkách Škoda, Tatra nebo Kaipan. České značky, které prověřil čas anebo ty úplně nové a moderní vám nyní přinášíme v souhrnném přehledu, v němž naleznete všechny dosavadní články z webu Kudy z nudy.
Zážitky