!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Chrám svatého Bartoloměje – objevte poklad v srdci Kolína
Památky

Chrám svatého Bartoloměje – objevte poklad v srdci Kolína

Dominantou města Kolína je chrám sv. Bartoloměje. Stavbu vysokého katedrálního chóru prováděl v letech 1360-1378 významný stavitel té doby Petr Parléř. Obohatil tak Kolín o jedno z neoriginálnějších děl gotické architektury lucemburského období. Ze zvonice se vám naskytne krásný výhled na město.

Krátce po vzniku města Kolín (nejspíš kolem roku 1260) byla v místech původní sakrální stavby založena dominanta města, chrám sv. Bartoloměje, současná národní kulturní památka. Výstavba raně gotického chrámu trvala asi až do konce 13. století. Požár v roce 1349 se poté stal příčinou, stavby nového chóru katedrálního typu podle projektu stavitele pražské svatovítské katedrály Petra Parléře. V pozdějším období probíhaly již jen drobné úpravy a opravy.

Chrám sv. Bartoloměje představuje pozoruhodné spojení rané a vrcholné (parléřovské) gotiky. Z raně gotického chrámu je dochováno západní nižší trojlodí s dvojicí štíhlých osmibokých věží. Na východě přiléhá vysoký parléřovský chór. Obě části, výrazově dosti nesourodé, tvoří působivý architektonický celek.
 

Bartolomějské návrší

V letech 2017 – 2020 došlo k stavebně technické a památkové obnově vybraných objektů a prostranství v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně: zvonice, kostnice, staré školy a parteru.

Barokní kostnice byla postavena roku 1733 a svou jižní stěnou přiléhá k hlavní městské hradbě ze 13. stol. Stojí v prostoru bývalého hlavního městského hřbitova u kostela sv. Bartoloměje, se kterým je její existence neodmyslitelně spjata. Množstvím kostí a bohatostí ornamentální výzdoby jde v rámci území ČR o stavbu srovnatelnou snad jen s kostnicí v Sedlci u Kutné Hory.

V přízemí zvonice vzniklo malé lapidárium, kde jsou umístěny části chrličů, zbytky soch a relikty dalších historických prvků z chrámu sv. Bartoloměje a jeho okolí. V prvním podlaží si zájemci prohlédnou expozice chrámového pokladu, kde jsou vystaveny monstrance a kalichy, které prozatím veřejnost nespatřila.

Dále vznikla i expozice pod zvony. Návštěvníci si zde zkusí zahrát na zvonkohru. Vnitřní prostory horní části zvonice (býv. byt věžníka) – kromě vyhlídky, která je na vnějším ochozu – slouží jako výstavní síň např. pro obrazy nebo fotografie.

Kompletní obnovou prošly nejen vnitřní hradby, ale také vnější hradby. Podařilo se zrevitalizovat vnější zelené parkány, které prošly terénními a sadovými úpravami a jsou osazeny lavičkami a koši. Z tohoto prostoru tak vzniknul relaxační prostor mezi chrámem sv. Bartoloměje a ulici Politických vězňů.

Obnova Staré školy se dotkla jak interiérů, tak exteriérů. Navrácena byla omítka, o kterou dům přišel během neogotizujících romantických úprav architekta Mockera na přelomu 19. a 20. století. Stará škola má bohatou minulost. V 16. a 17. století zde byla velmi krátce škola, později ji nahradily byty a do 80. let dvacátého století pak budova sloužila jako depozitář. Název „Stará škola" už jí zůstal. V jejích prostorách vznikla interaktivní muzejní expozice.

 

Kolín, nejen Kmochův

V historickém centru Kolína se dochovala část židovského ghetta se synagogou. Původní židovské ghetto (židovská čtvrť) zahrnuje dnešní ulice Na Hradbách a Karoliny Světlé ve středu města. Původně tvořily jednu ulici zvanou Židovská („Plateam Judaeorum“), připomínanou v písemných pramenech již v sedmdesátých letech 14. století. V obou ulicích je dochována řada charakteristických domů s původními středověkými jádry. Za domem čp. 157 (bývalá židovská škola s pamětní deskou obětí transportů za druhé světové války, odhalenou r. 1992) se nachází barokní synagoga, postavená na místě starší stavby pravděpodobně v druhé polovině 17. století. V interiéru najdete barokní „aron ha kodeš" (schránku na Svitek Tóry) z doby kolem roku 1700.

V Kolíně se narodila, prožila svůj život, či jen jeho část, řada známých osobností. Okolo roku 1360 se zde narodil pozdější univerzitní mistr Štěpán z Kolína, v letech 1396–1402 kazatel v Betlémské kapli, učitel a příznivec mistra Jana Husa. V roce 1535 se pravděpodobně přímo v Kolíně narodil pozdější slavný jihočeský rybníkář Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Žili zde také např. Jean Baptist Gaspard Deburau, František Jaromír Rubeš, Karel Leger, Josef Svatopluk Machar, Otokar Fischer či Rudolf Kremlička a především František Kmoch, rodák z nedalekých Zásmuk. Oblíbená bývá akce s názvem Kmochův Kolín.

Zobrazit více

Ubytování a restaurace v okolí