Úvod > Co chcete dělat? > Chrám svatého Bartoloměje - poznejte Kolín z nadhledu

Chrám svatého Bartoloměje - poznejte Kolín z nadhledu

Památky
Navštivte Kolín s dominantním gotickým chrámem sv. Bartoloměje, který nabízí široký rozhled na město z vyhlídkové věže.

Krátce po vzniku města Kolín (nejspíš kolem roku 1260) byla v místech původní sakrální stavby založena dominanta města, chrám sv. Bartoloměje, současná národní kulturní památka s vyhlídkovou věží. Výstavba raně gotického chrámu trvala asi až do konce 13. století. Požár v roce 1349 se poté stal příčinou, stavby nového chóru katedrálního typu podle projektu stavitele pražské svatovítské katedrály Petra Parléře. V pozdějším období probíhaly již jen drobné úpravy a opravy.

Chrám sv. Bartoloměje představuje pozoruhodné spojení rané a vrcholné (parléřovské) gotiky. Z raně gotického chrámu je dochováno západní nižší trojlodí s dvojicí štíhlých osmibokých věží. Na východě přiléhá vysoký parléřovský chór. Obě části, výrazově dosti nesourodé, tvoří působivý architektonický celek.
 

Kolín, nejen Kmochův

V historickém centru Kolína se dochovala část židovského ghetta se synagogou. Původní židovské ghetto (židovská čtvrť) zahrnuje dnešní ulice Na Hradbách a Karoliny Světlé ve středu města. Původně tvořily jednu ulici zvanou Židovská („Plateam Judaeorum“), připomínanou v písemných pramenech již v sedmdesátých letech 14. století. V obou ulicích je dochována řada charakteristických domů s původními středověkými jádry. Za domem čp. 157 (bývalá židovská škola s pamětní deskou obětí transportů za druhé světové války, odhalenou r. 1992) se nachází barokní synagoga, postavená na místě starší stavby pravděpodobně v druhé polovině 17. století. V interiéru najdete barokní „aron ha kodeš" (schránku na Svitek Tóry) z doby kolem roku 1700.

V Kolíně se narodila, prožila svůj život, či jen jeho část, řada známých osobností. Okolo roku 1360 se zde narodil pozdější univerzitní mistr Štěpán z Kolína, v letech 1396–1402 kazatel v Betlémské kapli, učitel a příznivec mistra Jana Husa. V roce 1535 se pravděpodobně přímo v Kolíně narodil pozdější slavný jihočeský rybníkář Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Žili zde také např. Jean Baptist Gaspard Deburau, František Jaromír Rubeš, Karel Leger, Josef Svatopluk Machar, Otokar Fischer či Rudolf Kremlička a především František Kmoch, rodák z nedalekých Zásmuk. Oblíbená bývá akce s názvem Kmochův Kolín.
 

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně

V současné době se realizuje projekt, který řeší stavebně technickou a památkovou obnovu vybraných objektů a prostranství v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně: zvonice, kostnice, staré školy a parteru. Vše bude doplněno o moderní technologie, ta bude však umně skrytá. Mělo by jít o možnost napojení sloužící ke stažení aplikace pro mobilní telefony, která by třeba děti provázela daným prostorem a v edukativním duchu by je zapojovala do hry.

V přízemí zvonice vznikne malé lapidárium, kde budou umístěny části chrličů, zbytky soch a relikty dalších historických prvků z chrámu sv. Bartoloměje a jeho okolí. V prvním podlaží by měla být zabezpečená expozice chrámového pokladu, kde budou vystaveny monstrance, kalichy a roucha, která prozatím nikdy vystavována nebyla a v současné době jsou součástí různých pozůstalostí většinou římsko-katolické církve. Dále by měla vzniknout expozice zvonů. S částečnou interakcí je počítáno i sem, návštěvník by si mohl zahrát na zvonkohru. Vnitřní prostory horní části zvonice - kromě vyhlídky, která je na vnějším ochozu - by měly sloužit jako výstavní síň např. pro obrazy nebo fotografie.

Kompletní obnovou projdou nejen vnitřní hradby, ale také vnější hradby. Navazujícím projektem bude oprava a rekonstrukce vnějších zelených parkánů, které projdou terénními a sadovými úpravami a budou osazeny lavičkami a koši. Z tohoto prostoru by měl vzniknout relaxační prostor mezi chrámem sv. Bartoloměje a ulici Politických vězňů.

Pro město Kolín představuje projekt revitalizace a otevření prostoru v okolí kostela sv. Bartoloměje největší událost v historickém centru města od rekonstrukce centrálního Karlova náměstí. Kolín získá unikátní ucelené zákoutí v historickém centru města, které bude sloužit kulturně vzdělávacím potřebám a zároveň se také stane využitelným veřejným prostorem pro setkávání a konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí.

Místo, které mělo svoje tajemství a nebylo běžně přístupné, se stane v roce 2020 turistickou atrakcí i oázou určenou pro relaxaci.

Celý popis
Naposledy změněno: 9. 10. 2019

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Theresia Kolín

Hotel Theresia Kolín

Kolín, Střední Čechy
Restaurace Villa Romantica v Kolíně

Restaurace Villa Romantica v Kolíně

Kolín, Střední Čechy
Dětská kavárna Matky sobě v Kutné Hoře

Dětská kavárna Matky sobě v Kutné Hoře

Kutná Hora, Střední Čechy