Úvod > Aktuality > 10 tipů, kde navštívit Půlnoční mše a další sváteční vigilie v Praze

10 tipů, kde navštívit Půlnoční mše a další sváteční vigilie v Praze

Vydáno 24. prosince 2019 Památky
V Praze si Narození Páně můžete připomenout v několika desítkách kostelů. Část z nich nabízí mši už od 16 hodin, aby se jí mohly zúčastnit i rodiny s dětmi, další pak připomíná Narození Páně skutečně přesně o půlnoci.
VitrážPůlnoční mši svatou bude v katedrále sv. Víta na Pražském hradě 24. prosince 2019 sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Na slavnost Narození Páně 25. prosince budou letos dvě mše svaté - první za svítání v 8:30 a druhá od 10:00 hodin (celebruje Dominik Duka).

Dalšími místy, které můžete na Štědrý den navštívit je kostel sv. Ludmily na náměstí Míru, kde proběhne půlnoční mše s koledami. Zdejší betlém je vystaven v kapli Božího hrobu v levé zadní části kostela ve dnech 25. 12. a 26. 12. od 12:00 do 16:00 hodin.

MšeV kostele Panny Marie Vítězné na Újezdu, který proslavilo Pražské Jezulátko se na Štědrý den koná česká mše v 9 hodin dopoledne, ve 22 hodin proběhne italská mše "messa italiana" a o půlnoci pak česká mše se zpěvem koled. Na Boží hod 25. 12. se zde od 15 hodin odehraje Rybova mše vánoční.

Chrám Matky Boží před Týnem je beze sporu nejvýznamnější církevní stavbou na pravém břehu Vltavy v Praze. Vigilie slavnosti narození Páně se tu konají na Štědrý den již v 16:30 hodin. Vigilie je bohoslužba v předvečer náboženského svátku. Slovo pochází z latinského vigilia, bdění. V náboženském smyslu obsah slova tedy označuje zvyk připravovat se na určitý svátek bděním v noci na modlitbách.

Další bohuslužby nabídne také farní kostel svatého Tomáše na Malé Straně, klášterní kostel Panny Marie pod řetězem (Malá Strana, Lázeňská ul.), kde mši doplní koledy, farní kostel sv. Petra (Biskupská) nabídne půlnoční s Rybovou mší, v kostele sv. Havla se bude konat půlnoční mše se zpěvem chorálů, kostel sv. Anny na Žižkově (Ostromečská) nabídne od 22 do 23 hodin mši s koledami a vigiliemi. Bazilikou sv. Markéty na Břevnově zazní v rámci půlnoční mše koledy v provedení chrámových sborů s orchestrem.
Týnský chrám - kostel Matky boží před Týnem

Týnský chrám - kostel Matky boží před Týnem

Kostel Matky boží před Týnem patří mezi nejvýznamnější pražské kostely. Původní románský kostel patřil ke špitálu kupců v dnešním Ungeltu. Na jeho místě byl ve 13. stol. postaven raně gotický kostel. Za husitských časů býval kostel hlavní baštou husitů.

Bazilika sv. Jakuba v Praze

Bazilika sv. Jakuba v Praze

Kostel byl založen Václavem I. v roce 1232, zřejmě při založení Starého Města. Váže se k němu řada legend, z nichž nejznámější vypráví o useknuté ruce, která dosud visí na řetězu v interiéru kostela.

Augustine Hotel na Malé Straně v Praze

Augustine Hotel na Malé Straně v Praze

Pětihvězdičkový hotel Augustine v Praze na Malé straně se nachází mezi Pražským Hradem a Karlovým mostem. Původně v jedné z budov dnešního hotelu býval středověký klášter a díky rozsáhlé rekonstrukci se jej podařilo přestavět na hotel na nejvyšší úrovni.

Kostel sv. Havla na Starém Městě pražském

Kostel sv. Havla na Starém Městě pražském

Důležitou součástí staré Prahy byla Havelská čtvrť, tzv. Havelské Město bylo téměř samosataným celkem v rámci Starého Města. Farní kostel sv. Havla, založený Václavem I. roku 1232, byl jedním ze čtyř hlavních pražských kostelů.

Kostel Panny Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně

Kostel Panny Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně

Kostel na Malé Straně blízko Karlova mostu mezi ulicemi Saskou, Lázeňskou a Velkopřevorským náměstím, byl původně románskou bazilikou, kterou založil roku 1169 král Vladislav I. spolu s klášterem a špitálem řádu Maltézských rytířů (johanitů) jako první centrum tohoto rytířského řádu v Čechách.