Úvod > Česká nej > Architektonické >  Pevnost Josefov v Jaroměři – nejrozsáhlejší komplex pevnostních podzemních chodeb v České republice
Architektonické

Pevnost Josefov v Jaroměři – nejrozsáhlejší komplex pevnostních podzemních chodeb v České republice

Podzemní chodby pevnosti Josefov, která byla postavena v letech 1780 až 1787 z podnětu císaře Josefa II. Měla sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku.
Podzemní chodby pevnosti Josefov, kde byl za 1. světové války zajatecký tábor, byly součástí jejího obranného systému a dnes jsou největší turistickou atrakcí města Jaroměře. V době svého vzniku, roku 1780, představovaly nejrozsáhlejší podzemní komplex v Evropě. Podzemní labyrint chodeb měří téměř 45 km. Vojáci sloužící v pevnosti museli prostředí znát natolik dobře, aby se v něm uměli pohybovat i v naprosté tmě.

Již od počátku zahájení stavby byla pevnost koncipována jako samostatné pevnostní město. Proto se v srdci pevnosti se budete pohybovat po pravoúhlých ulicích s domovní zástavbou, přes náměstí s kostelem, jehož věž spatříte již z dálky při příjezdu k městu. Svoji velikostí a významem je Josefov srovnatelný například se známým Terezínem či německým Koenigsteinem. Síla pevnosti spočívala v mohutnosti opevnění, palebné síle, takzvaných suchých příkopech, ale také v důmyslném podzemním bludišti minových chodeb. Pevnost Josefov byla ve své době ojedninělým projektem, který vyčníval svojí vojensko-technickou vyspělostí, patřil mezi nejvyspělejší pevnosti nejen v habsburské monarchii, ale v celé Evropě.

V případě napadení bylo připraveno tuto dominantu bránit až 12 000 vojáků, k čemuž ale nikdy nedošlo. Když v roce 1866 vypukla válka mezi Habsburskou monarchií a Pruskem, bojištěm se staly východní a severní Čechy. Prusové pevnost jednoduše v bezpečné vzdálenosti obešli. Za I. světové války byl zde zajatecký tábor, během II. světové války sloužila německé okupantské armádě, po II. světové válce zase armádě sovětské a až po Sametové revoluci se zde konečně usídlila posádka Armády ČR.
 

Co všechno můžete v Josefově navštívit?

Bastion No. I a podzemí
Bastion No. I je vstupní branou do jednoho z nejrozsáhlejších podzemních obranných systémů v Evropě. Vedle části soustavy minových chodeb je zde možné si prohlédnout úvodní historickou expozici, lapidárium původních soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna a jeho následovníků, obytné kasematy nebo se pokochat působivou vyhlídkou z hradebního valu.

Stálá historická expozice v Josefově
Své poznatky o historii souměstí Jaroměře a Josefova můžete rozšířit návštěvou nově instalované Stálé historické expozice, kterou naleznete ve druhém patře bývalého c.k. Zásobovacího úřadu na Riegerově náměstí čp. 8. Muzejní expozice představuje prehistorii Jaroměřska a historický vývoj věnného města českých královen Jaroměře a císařské pevnosti Josefova od jejich vzniku do současnosti.

Prostorná expozice se pyšní řadou unikátních exponátů. Za všechny lze uvést mimořádný šest metrů dlouhý dřevěný člun (monoxyl) z 11. století, detailní modely pevnostních bran, historické plány opevnění, bohatý soubor militarií a expozici děl ruských zajatců internovaných v josefovské pevnosti během I. světové války.
Přístup do Stálé historické expozice je bezbariérový, a to pomocí výtahu. Samotná expozice je plně bezbariérová. Provozovatelem muzea je Městské muzeum v Jaroměři.

První vojenskohistorické muzeum M. Frosta
Rozsáhlá sbírka exponátů k válečným událostem z celého světa se nachází v budově stavebního ředitelství.

Bastion No. X
Bastion No. X  je vstupním objektem na prohlídkovou trasu Bastion No. X, Bastion No. IX a Ravelin No. XIV. Na unikátní výstavě můžete spatřit sbírku situačních plánů bastionových pevností v Čechách a hlavně projekčních, účetních a schvalovacích plánů městských i hradebních partií samotné pevnosti Josefov, vytvořených v létech 1780 až 1888, dochovaných ve Vojenském ústředním archivu v Praze.

Další expozicí je „Zdravotnická služba armád za světových válek“, kde můžete vidět operační sál, zubní ordinaci, polní chirurgické pracoviště, přijímací kancelář a pokoj pacientů vybavený původními předměty, a expozice proviantních polních služeb. Provozovatelem Bastionu No. X je spolek KVH Brendy – Josefov.

Bastion No. IX
Unikátní úsek nadzemního i podzemního obranného systému bastionové pevnosti Josefov, který se řadí k vrcholným dílům fortifikačního stavitelství 2. poloviny 18. století. K vidění je zde stálá výstava je „Josefov za světové války“, která mapuje život místních obyvatel, dále rozsáhlá sbírka traktorů, kanonů a dělostřelecké munice. Vstup do tohoto objektu je v rámci prohlídkového okruhu z Bastionu X. Provozovatelem Bastionu No. IX jsou Ochránci památek pevnosti Josefov.

Ravelin No. XIV
V objektu Ravelinu No. XIV jsou umístěny artefakty vztahující se k historii pevnosti – původní pracovní náčiní, kříž z věže kostela, střelné a bodné zbraně a mnoho dalšího. Pro případné zájemce nabízíme i možnost prohlídky dělostřeleckých kasemat s replikami kanónů z různých období trvání pevnosti.
Provozovatelem Ravelinu No. XIV jsou Ochránci památek pevnosti Josefov.

Expozice Cesta legionáře 2
Československá obec legionářská otevřela v Josefově expozici nazvanou Cesta legionáře 2, která představuje osudy 15 významných legionářů v průběhu první republiky a druhého odboje. Spousta zajímavých fotografií, velké množství uniforem a zbraní nabízí bohatý zážitek jak pro děti, tak pro rodiče. Provozovatelem je Československá obec legionářská, z.s.

Pevnostní kovárna
Na Bastionu XII je k vidění kompletní kovářská dílna s transmisním pohonem, truhlářská i klempířská dílna s mnoha různými stroji a nástroji. Dospělí i děti si mohou vyzkoušet kovářské řemeslo.

Model pevnosti Josefov
V Josefově můžete obdivovat model pana Vladimíra Jirouše, jehož plocha je 34,2 metrů čtverečných v měřítku 1:300. Model stavěl více než 5 900 hodin. Hlavním materiálem je polystyren potažený sádrou. Model zachycuje pevnostní město v časech největší slávy kolem roku 1850.

Bastion IV – Umělecká kolonie
Umělecká kolonie Bastion IV je spolkem přátel výtvarného umění i jiných uměleckých oborů, který se zároveň snaží působit výchovně v oblasti ochrany přírody a krajiny.  Naleznete zde řezbáře, malíře, keramiky, sochaře, měditepce a další umělce.

Josefovské louky
Přijďte obdivovat 80 hektarů mokřadní přírody protkané 5 km stezek s výhledy na polodivoké koně a ptactvo.
Když milujete Královéhradecko: magická skalní města, hradecká nábřeží a zámky české Loiry

Když milujete Královéhradecko: magická skalní města, hradecká nábřeží a zámky české Loiry

Láká vás Hradec Králové s bohatou nabídkou atrakcí, magická skalní města Adršpachu, Teplických skal a Broumovských stěn anebo Orlické hory s nepřeberným množstvím cyklotras pro pohodáře i bikery? Tohle všechno nabízí Královéhradecko, oblíbený cíl výletů v aktivním duchu. Která místa stojí za bližší seznámení? To vám prozradí Kudy z nudy.

Pevnost Josefov ožije dobovým životem

Pevnost Josefov ožije dobovým životem

Pevnostní město Josefov ožije v pátek a v sobotu 14. – 15. července 2023 dobovým životem. Těšit se můžete na postavy v dobovém kostýmu, na vojsko, tržiště na náměstí, řemeslný jarmark, josefovské pivo a další dobroty, dobovou hudbu, loutkové divadlo i bitevní ukázku. Hlavní sobotní program začíná v 10:00 ráno a bude pokračovat do 15:00 hodin.

Poznejte jedinečný umělecký styl barokních vojenských pevností

Poznejte jedinečný umělecký styl barokních vojenských pevností

Není baroko jako baroko; znáte hrady a zámky, oslnivé paláce a nádherné zahrady, ale do mozaiky barokních památek patří i pevnosti. Vydejte se s portálem Kudy z nudy na výlety do pevnostních měst Terezína a Josefova, do Olomouce, do Chebu, na pražský Vyšehrad a na brněnský Špilberk.

Lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna v Josefově

Lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna v Josefově

Lapidárium barokních soch Matyáše Bernarda Brauna se nachází v kasematních prostorách bastionu č. 1 Josefovské pevnosti. Lapidárium bývalo součástí hlavní prohlídkové trasy, avšak nyní je již přístupné samostatně.

Jeskyně, sklepení, štoly i katakomby: Ochlaďte se v podzemí!

Jeskyně, sklepení, štoly i katakomby: Ochlaďte se v podzemí!

Jsou místa, kde se můžete ochladit, ať je venku jakékoliv horko. Patří k nim nejrůznější podzemní prostory, kterých se v České republice nalézá opravdu velké množství. Jejich výhodou je relativně stálá teplota, která se pohybuje cca od 8 do 14°C a tak se v parném létě mohou stát chladným útočištěm a zároveň místem nevšedního zážitku. K návštěvě lákají nejen jeskyně, ale také uměle vytesané podzemní labyrinty českých a moravských měst, důlní štoly a další technické památky, vinařské sklepní prostory či krypty kostelů a klášterů – místa posledního odpočinku mnichů i významných osobností.

Pevnost Josefov – Bastion I a podzemí

Pevnost Josefov – Bastion I a podzemí

Nechte se unést zpět do doby císaře Josefa II. při prohlídce tajuplných podzemních prostor.

Slavnostní ukončení turistické sezóny v pevnosti Josefov 2023

Ukončení turistické sezony v Pevnosti Josefov.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Oživlý Josefov 2024

Pevnostní město Josefov ožije 12. – 13. července dobovým životem.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Recy-upcy – recyklace do posledního šroubku

Festival recyklovaného designu opět klepe na dveře. Brány umělecké kolonie Bastion IV, kde se festival odehrává, se otevřou veřejnosti v sobotu 7. 10. 2023.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Draculova cesta 2023

Večerní cesta v podzemních chodbách pevnosti Josefov.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Štědrý den v pevnosti Josefov 2023

I o Štědrém dnu můžete navštívit Bastion I v pevnosti Josefov.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Josefovský masopust 2024

Sedmý ročník masopustu v pevnostním městě Josefově.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Velikonoce na pevnosti 2024

Během velikonočních svátků 29.3.2024 až 1.4.2024 bude turistický areál Bastion I a podzemí otevřen pro veřejnost.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Otevírání pevnosti Josefov – slavnostní zahájení sezóny 2024

Slavnostní zahájení turistické sezóny 2024 v pevnosti Josefov.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Expozice Cesta legionáře 2 v Josefově

Československá obec legionářská otevřela v Josefově expozici nazvanou Cesta legionáře 2, která představuje osudy 15 významných legionářů v průběhu první republiky a druhého odboje. Spousta zajímavých fotografií, velké množství uniforem a zbraní nabízí bohatý zážitek jak pro děti, tak pro rodiče.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Čtvercová kasárna v pevnosti Josefov

Čtvercová kasárna jsou největším kompaktním městským objektem na území městské památkové rezervace v Josefově. Rozsáhlý areál je zatím veřejnosti nepřístupný a čeká jej rozsáhlá a zevrubná rekonstrukce.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Bastion č. 10 v Josefově – prostory bývalé posádkové ošetřovny

Naštivte prostory bývalé posádkové ošetřovny na Bastionu No. X. Jedná se o vstupní objekt na prohlídkovou trasu Bastion No. X, Bastion No. IX a Ravelin No. XIV. Najdete zde i expozici policejní stanice z období začátku minulého století.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Umělecká kolonie Bastion IV Josefov

Prostory bývalého pevnostního bastionu jsou dnes využívány pro nejrůznější kulturní akce. Tvoří zde rozliční umělci ve svých ateliérech, jsou zde 4 galerie, domov tu našli i koně a pávi.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

První vojenskohistorické muzeum v Jaroměři

Muzeum vybudoval nadšenec pro vojenskou historii Miroslav Frost. Chtěl uctít památku svého otce, po kterém muzeum i pojmenoval.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Pevnostní kovárna Josefov

K vidění je kompletní kovářská dílna s transmisním pohonem, truhlářská i klempířská dílna s mnoha různými nástroji. Většina nástrojů pochází z období 1. světové války, ale najdeme zde i starší artefakty.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Městská památková rezervace Josefov

Území bastionové pevnosti a jejího okolí byla vyhlášena městskou památkovou rezervací v roce 1971. Jedná se o unikátní historické pevnostní město vybudované za císaře Josefa II. Mezi nejcennější dochované stavby patří například kasárna, jízdárna, pivovar i samotné městské opevnění.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Netopýři v pevnosti Josefov

Jeden z nejrozsáhlejších podzemních obranných systémů v Evropě, vybudovaný Josefem II. u Jaroměře. Unikátní pevnostní město přitahuje nejen mnoho návštěvníků, ale rovněž vzácné okřídlené savce. V rozsáhlých podzemních chodbách tu každoročně zimuje více než tisíc jedinců – zejména vrápenců malých.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Ubytování a restaurace

Rodinný pension Wunsch v Josefově

Rodinný penzion s celoročním provozem se nachází na hlavním náměstí pevnosti Josefov, jejíž historie spadá až do 18. století. Penzion nabízí ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích i pětilůžkových apartmánech.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Apartmány No.8 v Josefově

Ubytování v „Apartmánech No. 8“ nabízí pevnostní město Josefov. Ubytovat se u nás můžete celoročně. Na dosah budete mít historii „Pevnosti Josefov“, města Jaroměře a další nejen historická místa. Ubytováni budete v nově opravené historické budově Pevnostního města Josefov.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Penzion Expanze Jaroměř

Penzion Expanze s příjemnou rodinnou atmosférou poskytne ideální zázemí pro pohodlný a klidný pobyt v Jaroměři. Nabízí ubytování v 10 komfortně vybavených pokojích. K dispozici je 9 dvoulůžkových pokojů a 1 jednolůžkový pokoj. Součástí penzionu je nekuřácký salonek a bar s příjemným posezením.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Hotel 28 v Jaroměři

Moderní hotel rodinného typu nacházející se v historické zástavbě v samém centru Jaroměře na náměstí Československé armády. Hostům je k dispozici celkem 20 lůžek ve dvou a čtyřlůžkových pokojích.
Jaroměř, Královéhradecký kraj

Penzion Marcela Malá Dolany

Penzion s velkou zahradou s vlastním bazénem je vhodný pro pobyt rodin s dětmi. Přestože se penzion nachází v blízkosti silnice 1. třídy jedná se o klidné místo, nedaleko řeky Volyňky.
Dolany, Plzeňský kraj

Hostinec u Zlatého slunce v barokním Kuksu

Hostinec u Zlatého slunce byl založen hrabětem F. A. Sporckem v r. 1699. Aktuálně je hostinec uzavřen a probíhá jeho rekonstrukce.
Kuks, Královéhradecký kraj

Chata Lada – luxusní glamping u Jaroměře

Ubytování v chatě Lada je opravdový zážitek. Vlnící se horizont louky a výhled do lesů na druhé straně údolí. Jednoduchý, útulný a hravý design, velká vana uprostřed chaty a postel s výhledem.
Dolany, Královéhradecký kraj

Two Fingers – glamping u Jaroměře

Sedm kilometrů od Jaroměře a sedm od Kuksu, v Královéhradeckém kraji, na hranici Náchodského a Trutnovského okresu, najdete glampingový klid na posedech, v chatkách či maringotkách Two Fingers.
Dolany, Královéhradecký kraj