!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Aktuality > Církevní řády: Františkáni, následovníci Františka z Assisi
Církevní řády: Františkáni, následovníci Františka z Assisi
"> "> "> "> "> "> "> ">
Památky

Církevní řády: Františkáni, následovníci Františka z Assisi

Vydáno 11. dubna 2020
Bez Františkánů by neexistovala překrásná Františkánská zahrada v centru Prahy a v Jindřichově Hradci, Zásmukách, Opočně a Hostinném by lidé neslavili Porcinkule. Jaký by ostatně byl svět bez jednoho z nejoblíbenějších světců, svatého Františka z Assisi?
František z Assisi (1182–1226), zakladatel žebravého řádu františkánů, který prosazoval chudobu, lásku k bližním a přísně asketický život, patří mezi nejznámější a nejoblíbenější svaté. Patron Itálie, ekologie a také vlčat coby nejmladších skautů se narodil i zemřel v italském Assisi, které je díky němu světoznámým poutním místem a oblíbeným výletním cílem.

Městu vévodí mohutná gotická bazilika svatého Františka z Assisi s klášterem, kde je světec pochován, stojí tu také barokní poutní bazilika Panny Marie Andělské, Santa Maria degli Angeli, kolébka františkánského řádu. Její součástí je malá kaplička zvaná Porcinkule. Původně šlo o malý domek, který kdysi František získal pro svou řeholi. Stával v Assisi vedle malého kostelíku Panny Marie s Anděly a v místním nářečí se mu říkalo porzioncula, porziuncola či portiuncula, tedy malý pozemek, dílek či údělíček. Představoval to nejnutnější, co františkáni ke svému životu v naprosté chudobě potřebovali, rozšiřováním chrámu se ale nakonec ocitl v jeho interiéru.

Porcinkule je také svátek Panny Marie Andělské, slavený 2. srpna ve františkánských a kapucínských kostelech, jehož tradici do Čech přinesli právě františkáni. Dodnes se slaví tam, kde františkáni působili, například v Jindřichově Hradci, Zásmukách, Opočně či Hostinném. Svatý František byl také patrně tím, kdo poprvé na Vánoce zinscenoval scénu narození Páně v chlévě s živými zvířaty. Díky němu se ve světě rozšířil vánoční zvyk stavění betlémů.
 

Františkáni v českých zemích

Františkáni se společně s ženským řádem klarisek hlásí k odkazu sv. Františka z Assisi. Věnují se především kazatelské a misijní činnosti, nosí tmavohnědý hábit s volnou kapucí přepásaný bílým provazovým cingulem se třemi uzly, jako obuv slouží převážně kožené sandály.

K nejstarším patří Františkánský klášter na Novém MěstěPraze, založený již ve 14. století při kostele Panny Marie Sněžné. Právě původní Františkánská zahrada mezi Václavským a Jungmannovým náměstím je skutečnou oázou zeleně v centru hlavního města; kdysi tu bývaly ovocné stromy a záhony s bylinkami a zeleninou.

Další dosud funkční františkánské kláštery najdete v Liberci-Ruprechticích, v Moravské Třebové, v Brně a v Plzni. Františkánský klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie je významnou památkou Uherského Hradiště, prohlédnout si jej můžete při každoročních Slováckých slavnostech památek a vína a jiných svátečních příležitostech. K františkánskému klášteru v Hájku u Červeného Újezda vede od pražské Lorety obnovovaná poutní cesta s barokními kapličkami; klášterní park s loretou je místo s jedinečným geniem loci a navštěvuje jej nejenom řada poutníků, ale i běžných výletníků.
 

Staré františkánské kláštery

Klášter sv. Františka z Assisi, Votice

Klášter sv. Františka z Assisi, Votice

Klášter založil v roce 1627 hrabě Sezima z Vrtby. Jeho současná podoba pochází z 2. poloviny 18. století. V roce 1950 byl klášter zrušen. Od roku 2015 opět slouží veřejnosti, najdete zde stálé expozice, včetně té, zabývající se násilnou kolektivizací za minulého režimu.

Poutní místo v Hejnicích - impozantní bazilika Navštívení Panny Marie

Poutní místo v Hejnicích - impozantní bazilika Navštívení Panny Marie

Hejnice, ležící v zeleném údolí řeky Smědé a obklopené několika přírodními rezervacemi, má staletou poutní tradici. Tato obec bývá navštěvovaná především díky baroknímu kostelu, bazilice minor Navštívení Panny Marie, stojící na místě starého poutního místa, kterému se přezdívá český Mariazell.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě v minoritském klášteru

Jihomoravské muzeum ve Znojmě v minoritském klášteru

V bývalém minoritském klášteru naleznete moderní expozice pravěcí zemědělci, živá a neživá příroda Znojemska, zbraně Orientu a černé řemeslo. Expozice plné interaktivních prvků zaujmou jak děti, tak dospělé.

Klášter františkánů s muzeem v Kadani

Klášter františkánů s muzeem v Kadani

Na ostrohu nad řekou Ohří na jihozápadním okraji Kadaně se nachází klášter františkánů Čtrnácti svatých pomocníků. Je nejstarším poutním místem Čtrnácti sv. Pomocníků na území českého státu a od roku 1995 patří mezi národní kulturní památky ČR.

Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích

Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích

Mezinárodní Centrum Duchovní Obnovy se nachází v budově bývalého františkánského kláštera, který původně sloužil jako zázemí pro poutníky, přicházející do chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích.

Kostel Nejsvětější Trojice ve Slaném

Kostel Nejsvětější Trojice ve Slaném

Původně renesanční, později barokně přestavěný kostel Nejsvětější Trojice je součástí areálu Kláštera Nejsvětější Trojice, významné dominanty města Slaný.

Františkánský klášter v Uherském Hradišti

Františkánský klášter v Uherském Hradišti

Klášter je společně s přilehlým kostelem Zvěstování Panny Marie významnou kulturní památkou. Ukrývá prostory s velmi vzácnou výtvarnou výzdobou z počátku 18. století. Po roce 1989 byl v klášteře obnoven řeholní život, nyní bydlí bratří v domě na náměstí.

Františkánská zahrada v Praze

Františkánská zahrada v Praze

V samém centru Prahy, mezi Václavským a Jungmannovým náměstím, se ukrývá jedna z nejpříjemnějších zahrad otevřených pro veřejnost, kde je možné usednout na lavičku, přečíst si knihu nebo si pohrát s dětmi.

Františkánský klášter v Hájku u Červeného Újezda

Františkánský klášter v Hájku u Červeného Újezda

Františkánský klášter Hájek se zahradou a loretánskou kaplí, ležící osamoceně ve východní části obce Červený Újezd, zhruba 17 km západně od Prahy. Do kláštera vede poutní cesta z pražské Lorety.

Františkánský klášter v Hostinném

Františkánský klášter v Hostinném

V areálu barokního Františkánského kláštera v Hostinném najdete Městské muzeum věnované historii františkánů, rodákům a významným osobnostem města. Jedná se o jedinou dochovanou památku Wolfganga Dienzenhofera, jednoho z nejvýznamnějších architektů evropského baroka.

Klášter františkánů v Bechyni s kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Klášter františkánů v Bechyni s kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Klášter nad řekou Lužnicí ukrývá gotický architektonický klenot - největší soubor sklípkových kleneb v ČR. Součástí areálu je i kostel Nanebevzetí Panny Marie se třemi zázračnými sochami, které se za války dokázaly „ubránit“ vojákům a v dobách míru zázračně uzdravovali věřící nemocné.

Klášter bosých karmelitánů ve Slaném

Klášter bosých karmelitánů ve Slaném

Původně františkánský klášter, dnes klášter řádu bosých karmelitánů stojí při kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném. Barokní stavba pochází z roku 1662. Karmelitáni zde nabízejí duchovní služby, ale i své produkty – vynikající klášterní džemy.

Poutní klášter Aula Virginis s kostelem Narození Panny Marie ve Vranově u Brna

Poutní klášter Aula Virginis s kostelem Narození Panny Marie ve Vranově u Brna

Ve Vranově u Brna byl 17. století vybudován na starém mariánském poutním místě s františkánským klášterem nový klášterní komplex řádu nejmenších bratří, tzv. Paulánů. Jeho součástí byl farní kostel sv. Barbory a nový mariánský kostel, jehož krypta je rodinnou hrobkou knížat z Liechtensteinu.

Klášterní zahrada v Chebu

Klášterní zahrada v Chebu

Zahrada v areálu františkánského kláštera byla po celkové obnově zpřístupněna pro veřejnost v roce 2002 poté, co sloužila dokonce i jako školní zeleninová zahrada.

Rajská zahrada františkánského kláštera v Chebu

Rajská zahrada františkánského kláštera v Chebu

V areálu františkánského kláštera na stejnojmenném chebském náměstí najdete krásné odpočinkové zákoutí, a to v rajské zahradě ve vnitřním traktu křížové chodby. Rajský dvůr se sice nachází v centru města, přesto je tam úplný klid. Když nikdo z návštěvníků nemluví, panuje zde téměř absolutní ticho.

Klášterní vinohrad v Kadani

Klášterní vinohrad v Kadani

V zahradách Františkánského kláštera v Kadani najdete Svatováclavskou vinici, kde bylo v roce 1998 obnoveno pěstování révy vinné. Areál zahrad slouží veřejnosti v návštěvních hodinách po celý rok a dále k oslavám Svatováclavského vinobraní, masopustu a k dalším akcím.

Kostel Panny Marie Sněžné v Praze

Kostel Panny Marie Sněžné v Praze

Chrám je nejvyšší kostelní stavbou v Praze a byl založen jako součást karmelitánského kláštera českým králem a císařem Karlem IV. v roce 1347 jako památka na jeho korunovaci.

Františkánský klášter Zásmuky

Františkánský klášter Zásmuky

Františkánský konvent u kostela sv. Františka Serafinského leží v nejvyšší, jihovýchodní části města Zásmuky. Patří k němu i rozlehlá zahrada. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

V Plzni v rekonstruovaných prostorách bývalého františkánského kláštera vzniklo nové muzeum, které vystaveným souborem křesťanských reálií seznamuje návštěvníka se světem křesťanů. Prezentovaná díla a předměty patří k tomu nejlepšímu, co se v západních Čechách zachovalo.

Kostel sv. Františka z Assisi v Turnově

Kostel sv. Františka z Assisi v Turnově

V horní části turnovského náměstí se nachází kostel sv. Františka z Assisi, vystavěný při františkánském klášteru Maxmiliánem z Valdštejna.