Úvod > Co chcete dělat? > Památky > Pražské Jezulátko – za soškou do kostela Panny Marie Vítězné
Památky

Pražské Jezulátko – za soškou do kostela Panny Marie Vítězné

Světoznámá soška Pražského Ježíška v kostele, zasvěceném Panně Marii Vítězné a svatému Antonínovi Paduánskému, je každoročně cílem statisíců věřících z Čech i z celého světa. Kostel je zároveň kulturní a uměleckou památkou světového významu.
Půvabná soška malého Ježíška, vystavená úctě lidí v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně, přijímá denně návštěvníky z desítek zemí světa. Lidé zde prosí o pomoc, uzdravení, mír, někteří s důvěrou očekávají narození dítěte, a mnozí se vrací, aby poděkovali.

Pravicí dítě žehná, zatímco levice drží zemský globus završený křížem – celý náš svět spočívá v jeho ruce. Pražské Jezulátko pochází ze Španělska. Legenda vypráví, že se Ježíšek zázračně ukázal jistému mnichovi, který podle jeho podoby vymodeloval tuto sošku. Jezulátko přivezla ze Španělska vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak odevzdala jako svatební dar své dceři Polyxeně z Lobkovic. Ta ji velmi uctívala a zakusila od ní mnohokrát útěchu a pomoc. Polyxena ji jako vzácný dar věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli noviciátu, aby se mladí řeholníci učili ctnostem od malého Ježíše. Novicové si sošku velmi oblíbili a konali před ní každodenní pobožnosti. V roce 1631 obsadili Sasové Prahu a Karmelitáni uprchli z kláštera. Klášter byl vypleněn a Jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí.
 

Znovunalezení Jezulátka

V roce 1637 se řeholníci vrátili do Prahy. Mezi nimi byl také otec Cyril od Matky Boží, původem Lucemburčan, který si vzpomněl na dobu svého noviciátu a na mocnou přímluvu Jezulátka. Sošku našel mezi starým haraburdím. S bolestí však zjistil, že má ulomené obě ruce. Při modlitbě se mu zdálo, že mu Ježíšek říká: „Smilujte se nade mnou a já se smiluji nad vámi, dejte mi moje ruce a já vám dám svůj pokoj, jak mne budete ctít, tak já vám budu žehnat!“ Otec Cyril nakonec dosáhl toho, že Jezulátku byly vyrobeny nové ručičky.

Malý Ježíšek začal žehnat klášteru, místním lidem i celé Praze. Byla mu připisována zázračná uzdravení a mimo jiné i záchrana Prahy při obležení Švédy roku 1639. V roce 1641 byla soška umístěna do kaple v kostele, vlevo za vchodem (dnes kaple sv. Kříže). V roce 1655 byla soška slavnostně korunována pražským biskupem. Kaple už nestačila, protože zástupy ctitelů překážely vstupu do kostela. Proto byla soška v roce 1741 přemístěna na dnešní místo na pravé straně uprostřed lodi kostela a roku 1776 zde byl pro ni vybudován důstojný oltář.
 

Oblékání Jezulátka

Uvnitř kostela se nachází i muzeum, kde je vystavena řada kultovních předmětů a část vzácného souboru textilií z šatníčku Jezulátka.

Oblékání Jezulátka zdůrazňuje jeho pravé lidství – tak jako matka obléká své dítě, tak sestry karmelitky oblékají Ježíška. Roucha samotná však naznačují jeho božství, jeho kněžský a královský majestát. Jezulátko se jako kněz u oltáře převléká do oděvů barvy daného liturgického období, které se řídí podle církevního kalendáře. Obecně se používají čtyři základní barvy:
 
 • Bílá - barva slávy, čistoty a svatosti – pro slavnosti, dobu velikonoční a vánoční
 • Červená - barva krve a ohně – pro Svatý týden, Svatodušní svátky a svátky sv. Kříže
 • Fialová - barva pokání – pro dobu postní a adventní
 • Zelená - barva života a naděje – pro liturgické mezidobí (nejčastější barva)

První vrstvou oděvu je spodní košilka. Přes řízu se obléká barevná košilka. Navrch se obléká pláštík, který se barvou i vzorem shoduje s košilkou. Levá strana splývá volně přes rameno, zatímco pravá přední strana je nad žehnající rukou přeložena, čímž se stává viditelnou spodní část pláštíku. Na závěr se na ruce a na krk navlékají okruží, pokud nejsou součástí košilky. Do levé dlaně se Ježíškovi vkládá královské jablko a nad hlavou má připevněnou korunu.

Šatník sošky čítá okolo tří set oděvů, ne všechny jsou ale použitelné. Většina šatů jsou dary z vděčnosti. Část Ježíškova šatníku je možno zhlédnout ve volně přístupném muzeu.
 

Chrámové muzeum

V muzeu Pražského Jezulátka najdete vybrané historické šaty Pražského Jezulátka i oděvy z celého světa. Prohlédnout si můžete také betlémy z různých zemí. Do muzea se vchází přes kostel, vpravo od hlavního oltáře. Muzeum Pražského Jezulátka představuje návštěvníkům především tradici oblékání sošky Pražského Jezulátka. Najdete zde vybrané historické textilie a šaty darované věřícími z různých zemí. Součástí expozice jsou mimo jiné:
 • šaty od císaře Ferdinanda II.
 • pláštík darovaný spisovatelem Paolem Coelho
 • korunka darovaná papežem Benediktem XVI. při jeho návštěvě kostela v roce 2009
 • historická rokoková korunka Pražského Jezulátka
 • šaty z Koreje, Mexika, Filipín, Itálie, Polska a dalších zemí
 • fotografie z převlékání Pražského Jezulátka
 • fotografie sošky v šatech různých liturgických barev v její skutečné velikosti
 • výstava betlémů z různých zemí světa
 

Z historie kostela

Kostel je zčásti renesanční, zčásti raně barokní stavbou, kterou nechali postavit v letech 1611–1613 německy mluvící luteráni. Má podobu sálové baziliky římského typu. Dne 21. července 1613 byl kostel zasvěcen Nejsvětější Trojici. Jméno architekta není doloženo, je však pravděpodobné, že jím byl dvorní stavitel císaře Rudolfa II. Giovanni Maria Filippi, rodem Ital.

Po bitvě na Bílé hoře roku 1620, která znamenala vítězství císařské a katolické strany v českých zemích, předal císař Ferdinand II. kostel řádu bosých karmelitánů. Dne 8. září 1624 byl chrám zasvěcen Panně Marii Vítězné jako dík za vítězství na Bílé Hoře.

Bosí karmelitáni vybavili kostel oltáři od nejlepších dostupných umělců 17. a 18. století. Oltář sv. Josefa – Obraz na oltáři, představující sv. Josefa umírajícího v přítomnosti Panny Marie a Krista, namaloval roku 1720 Petr Brandl. Vzhled interiéru byl v 18. století podřízen jednotnému promyšlenému konceptu, který pochází pravděpodobně od architekta Ferdinanda Schora. Od roku 1641 byla v kostele natrvalo umístěna soška Pražského Jezulátka.
 

Katakomby pod kostelem

Mniši v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně pochovávali těla do rozsáhlých katakomb pod kostelem. Celkem zde bylo uloženo přes tři sta rakví. Spočinuli tu řeholní sestry, šlechtici i rytíři. Katakomby pod chrámem nechal vybudovat v roce 1630 Řád bosých karmelitánů. Vznikla krypta o délce 67 metrů, která se rozkládá pod celým kostelem.

Vstup do nejstarší části katakomb se nachází za oltářem v severní nedostavěné věži za starodávnými dveřmi. Po zdolání asi dvou desítek schodů se návštěvníkovi naskytne pohled do větší kaple, ve které jsou od podlahy až po strop zazděny rakve zemřelých příslušníků řádu. Na okraji místnosti je oltář, kde se v minulosti konaly zádušní mše. Od něj vede dlouhá úzká chodba s klenutým stropem. Po ní lze dojít až ke schodům, kde byl původní vchod do krypty. Ten je dnes přikryt velkým kamenem a lze ho vidět v kostele pár metrů od vchodu. Do chodby ze stran ústí menší místnosti. Jsou to bývalé soukromé hrobky šlechty, které byly později začleněny do celého systému. Dohromady jich je patnáct, ale v žádné už dnes rakve nenajdete, přitom ještě v 90. letech jich zde bylo přes tři sta. Důmyslný systém průduchů zajišťoval dobrou cirkulaci suchého vzduchu a těla tak byla přirozeně mumifikována. Na přelomu století byla zahájena sanace katakomb, protože některé průduchy byly neopatrně zasypány a citlivé mikroklima se změnilo. Většina ostatků byla ve špatném stavu, a byla proto převezena do sbírek Muzea hlavního města Prahy.


Obnova veřejného prostoru před kostelem 2023-2024

V říjnu 2023 začala rozsáhlá obnova veřejného prostranství před kostelem Panny Marie Vítězné – Pražského Jezulátka, podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Projekt zahrnuje rekonstrukci havarijního stavu terasy, vytvoření bezbariérového přístupu do kostela i sousední základní školy, a také vybudování malého návštěvnického centra a veřejného WC. Kostel, klášter i základní škola budou mít po celou dobu stavby zachován přístup v plném rozsahu. Hotovo by mělo být v prosinci 2024.

V lednu 2024 objevili archeologové, díky stavebním pracem, pozůstatky osídlení z desátého století. Tehdy byla Malé Strana poprvé opevněna dřevohliněnou hradbou, její zbytky se podařilo odkrýt.

Aktuality

Barokní hudební prameny v Českém muzeu hudby

Prozkoumejte období Baroka spolu s přednáškou k výstavě Baroko v Bavorsku a v Čechách.
Praha, Praha

Speciální prohlídka expozice Českého muzea hudby

Prozkoumejte období Baroka spolu s prohlídkou Českého muzea hudby věnovanou výstavě Baroko v Bavorsku a v Čechách.
Praha, Praha

Na turné – výstava v Českém muzeu hudby

S šířením a provozováním hudby je neodmyslitelně spjato cestování za hranice rodného kraje, ať už se jedná o vandrování potulných muzikantů nebo pečlivě logisticky připravená a plánovaná turné superhvězd. Vydejte se Na turné v Českém muzeu hudby.
Praha 1, Praha

Věčná naděje 2024

Věčná naděje je prestižní festival s důrazem na výjimečnou uměleckou kvalitu a poselství humanity.
Praha 5, Praha

Finále soutěže housle

PKF – Prague Philharmonia, Marek Šedivý - dirigent.
Praha 1, Praha

Z.E.N. Trio

Hudebníci tvořící soubor Z.E.N. Trio se setkali v r. 2015 jako členové programu BBC New Generation Artists, který britský veřejnoprávní rozhlas věnuje mladým umělcům. Od té doby spolu vystupují v Evropě, Americe i Asii. Na Pražském jaru vystoupí s programem spojujícím tvorbu J. Brahmse a A. Dvořáka.
Praha 1, Praha

Turistická tramvaj 42 v Praze

Prohlédněte si krásy metropole z okna historické tramvaje, na trase linky 42. Turistická tramvaj propojuje městské památky formou okružní jízdy a staví na všech zastávkách na trase s možností opakovaného výstupu a nástupu cestujících.
Praha 1, Praha

XVII. všesokolský slet 2024

XVII. všesokolský slet se bude konat od 30. června do 5. července 2024 v Praze s mottem 'slet spojuje'. Největší oslava sportu pro všechny na světě se koná jednou za šest let a do projektů spojených se sletem se zapojuje 100 000 sokolů.
Praha 1, Praha

Aktivity v okolí

Mykologická poradna v Praze se schránkou na houby

Houbařská poradna v Karmelitské ulice je službou veřejnosti. Její činnost směřuje k podání informace začínajícím i pokročilým houbařům o jimi donesených houbách, především o druzích z volné přírody.
Praha 1, Praha

Kostel sv. Vavřince na Petříně

Původně byl kostel pravděpodobně dřevěný, ale později byl přestavěn v románském slohu z opukových kvádříků, vytěžených přímo na Petříně. V této podobě přečkal více než 500 let, kdy byl podle projektu Kiliána Dientzenhofera přestavěn do své dnešní barokní podoby.
Praha 5, Praha

Havlova lavička na Maltézském náměstí v Praze

Havlova lavička je památník tvořený lípou prorůstající kulatým stolem obklopeným dvěma křesly, který vytvořil známý český architekt Bořek Šípek, který pro něj také vybral místo na Maltézském náměstí.
Praha, Praha

Vrtbovská zahrada – nejkrásnější barokní zahrada v Praze

Na svahu Petřína můžete navštívit jednu z nejkrásnějších a nejvýznamnějších barokních zahrad v Praze, Vrtbovskou zahradu. Tvrdí se o ní dokonce, že je jednou z nejkrásnějších zahrad svého druhu na sever od Alp.
Praha 1, Praha

Muzeum Lennonovy zdi v Praze – The Lennon Wall Story

Muzeum Lennonovy zdi The Lennon Wall Story vzniklo v Praze na Malé Straně. Autorkou myšlenky je velká beatlemaniačka, znalkyně liverpoolské čtyřky a milovnice Lennonovy zdi Eva Tichákova. Muzeum tedy vzniká jako takový nadšenecký start-up.
Praha 1, Praha

Nostický palác v Praze – sídlo ministerstva kultury

Rozsáhlý barokní palác, který dal v druhé polovině 17. století vystavět tehdejší nejvyšší kancléř Jan Hartwig z Nostitz v sobě skrývá unikátní knihovnu s 15 tisíci historickými svazky, kapli a obrazárnu. Palác není běžně přístupný, konají se zde však krátkodobé výstavy.
Praha 1, Praha

Neznámější pražský jazz club U malého Glena

Jedna z nejrušnějších a nejpříjemnějších oáz na Malé Straně v Praze. Každý den živá hudba (jazz & blues) od 21:30 do 0:30 hodin.
Praha 1, Praha

Vrtbovský palác

Vrtbovský palác se nachází na rohu Tržiště a Karmelitské ulice na Malé Straně v Praze 1. Mnoho lidí o jeho existenci nemá příliš tušení, neboť jeho průčelí do ulice není nějak výrazně nápadné, ale za ním se skrývá jedna z nejhezčích pražských zahrad.
Praha 1, Praha

Ubytování a restaurace v okolí

Cukrárna Saint Tropez v centru Prahy

Cukrárna Saint Tropez v Karmelitské ulici sídlí od roku 2020, dříve jste ji mohli navštívit v pasáži U Nováků. Navazuje na cukrářskou kvalitu známou z dob 1. republiky. Všechny zákusky se zde vyrábí z kvalitních, originálních a čerstvých surovin, bez konzervantů a náhražek.
Praha 1, Praha

Hotel William

Útulný hotel s jedinečnou polohou v malebném prostředí Malé Strany, v blízkosti pražského Starého Města, obklopen nejkrásnějšími historickými památkami.
Praha 1, Praha

Restaurace U Malířů na Maltézském náměstí v Praze

Restaurace s nádechem starých časů a romantické atmosféry, která byla založena již v roce 1543 se nachází na Maltézském náměstí na Malé Straně. Nabízí výjimečný interiér, který je zdoben freskami.
Praha 1, Praha

Mandarin Oriental

V budově bývalého kláštera na Malé Straně naleznete jeden z luxusních pětihvězdičkových hotelů, který vám umožní zažít jak Prahu historickou, tak Prahu moderní. V tomto duchu jsou navržené pokoje a suity hotelu – moderní designový nábytek vyplňuje historické místnosti s klenutými stropy.
Praha 1, Praha

Spices Restaurant and Bar

Spices Restaurant and Bar se stal vítězem nejvýznamější české gastronomické ankety Mauerův výběr Grand restaurant 2016. Nabízí asijskou kuchyni a najdete jej na Malé Straně.
Praha, Praha

Cukrkávalimonáda

Rodinná restaurace s cukrárnou v srdci Malé Strany. Za nejdůležitější považujeme kvalitu a čerstvost surovin.
Praha, Praha

Restaurace Pálffy palác – luxusní romantická restaurace v Praze

Restaurace Pálffy palác patří k významným vrcholně barokním palácům v Praze. Restaurace Vám nabízí neopakovatelný gastronomický zážitek doplněný neopakovatelnou atmosférou a přátelským personálem. To pravé místo nejen pro nevšední události.
Praha 1, Praha

Cafe de Paris

Kousek Francie v srdci Prahy. Tradice, čerstvé suroviny, vybraná vína a champagne, prvotřídní servis, jedinečná atmosféra Paříže a především tajemstvím opředená rodinná receptura pokrmu Entrecôte, v jehož omáčce se snoubí úctyhodných 37 ingrediencí.
Praha 1, Praha