!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Aktuality > #světovéČesko a kostely Panny Marie Sněžné: zázraky s letním sněhem
#světovéČesko a kostely Panny Marie Sněžné: zázraky s letním sněhem
"> "> "> "> ">

#světovéČesko a kostely Panny Marie Sněžné: zázraky s letním sněhem

Vydáno 14. listopadu 2020
Jsou zázraky, kterým je těžké uvěřit, ale některé jste možná zažili i vy: třeba sněhovou přeháňku v měsících, kdy by rozhodně sněžit nemělo. Když v srpnu roku 352 sníh pokryl Esquilino, jeden z římských pahorků, prý tak sama Panna Marie označila místo, kde by si přála mít nový kostel.

Interiéry dvou chrámů a jejich rekordy

Panna Marie Sněžná v Praze a vůbec největší sloupový oltář ve městě, a Santa Maria Maggiore v Římě, největší římský mariánský kostel
Praha
Řím
Pověst vypráví, že se Panna Marie zjevila ve snu římského kupce Jana a přikázala vybudovat velký chrám na místě, kde bude ráno ležet sníh. Jan se ráno odebral k papeži Liberiovi, aby mu sen vyprávěl, a papež mu na oplátku řekl, že měl stejné vidění. Společně tedy pospíchali na sněhem zapadané návrší Esquilino severně od Kolosea, jeden z pověstných sedmi pahorků, na nichž stál starověký Řím, a papež tam přímo do sněhu načrtl půdorys budoucí baziliky. Jmenuje se Santa Maria Maggiore a jde o největší římský kostel zasvěcený Panně Marii.

Jaké kostely patří Panně Marii Sněžné v Česku?
 

Pět sněžných kostelů

Legenda o kostele, na který právě v den výročí římského zázraku nasněžilo a jeho střecha byla celá bílá, provází novorománský poutní kostel Panny Marie Sněžné Kašperských Horách. Baroknímu chrámu Panny Marie Sněžné v historickém centru Olomouce říkají místní důvěrně Sněženka, další kostely zasvěcené Panně Marii Sněžné stojí ve Velkých Karlovicích a v Rokycanech.

Největší a nejznámější chrám Panny Marie Sněžné u nás ale je ten v Praze: král Karel IV. jej založil na památku své korunovace roku 1347. Kostel, který měl představovat důstojný protějšek katedrály sv. Víta na Pražském hradě, ale nikdy nebyl dostavěn do plánované rozlohy. Podle původních plánů měl zabrat celou plochu dnešního Jungmannova náměstí a zasahovat až na Perštýn.

Práce na stavbě chrámu přerušily husitské bouře. V té době se nedokončený kostelní chór stal působištěm Jana Želivského, vůdce pražské chudiny; kázal zde až do své popravy roku 1422 a byl v chrámu pochován. Pod jeho vedením odtud také v červenci 1419 vyšlo procesí k Novoměstské radnici, kde poté došlo k první pražské defenestraci.
 

Nejvyšší oltář v Praze

Na první pohled netypická chrámová stavba je skutečnou raritou – s 34 metrů vysokou klenbou je nejvyšší svého druhu v Praze. Ačkoli nemá vysoké věže, je skutečně impozantní, což skvěle uvidíte zejména z nedaleké Františkánské zahrady.

Po husitských válkách kostel dlouho chátral; postupně se zřítilo jak jeho průčelí, tak původní klenby. Začátkem 17. století kostel získali františkáni, kteří si v těsné blízkosti zřídili klášter, kostel opravili a doplnili několika bočními kaplemi.

Dnes v interiéru můžete vidět 29 metrů vysoký sloupový oltář, podobně jako kostel samotný rovněž vůbec nejvyšší oltář v Praze. Hlavní oltářní obraz představuje legendu o založení římského kostela Santa Maria Maggiore. Pozoruhodný je též boční oltář Zvěstování Panny Marie s obrazem českého barokního malíře Václava Vavřince Reinera Zvěstování Panny Marie. Na severní straně se dochoval gotický portál vchodu na bývalý klášterní hřbitov, zdobený postavami Panny Marie, Karla IV. a jeho choti Blanky.
 

„Sněžná“ kaple s půdorysem hvězdy

Panně Marii Sněžné nejsou zasvěcené jen obří chrámy, ale i malé venkovské kostelíky a kaple. Patří k nim kostel Panny Marie Sněžné u Krásné Lípy nebo známé výletní místo v Broumovských stěnách: kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě, dílo mistra českého baroka Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Pojmenování Hvězda je starší než kaple samotná, vzniklo nejpozději kolem roku 1670. Tehdy prý byl vysoko na skalách vztyčen vysoký dřevěný kříž se zlacenou hvězdou, která příchozím zdaleka ukazovala směr jejich cesty. Samotná kaple na půdorysu hvězdy vznikla roku 1733 a dnes ji doplňuje kamenný vyhlídkový ochoz a nedaleká turistická chata; byla postavena v polovině 19. století v alpském stylu a dodnes slouží jako výletní restaurace.
 

Od zasněženého pahorku až k věrozvěstům

  • Santa Maria Maggiore je nejúchvatnější raně křesťanská bazilika v Římě a patří k nejnavštěvovanějším kostelům v italské metropoli. Najdete tu dokonce stopy Cyrila a Metoděje: právě tady byli přijati, když do Říma přišli obhajovat staroslověnštinu. Jejich pobyt připomíná pamětní deska na nedalekém klášteře.
  • Interiér baziliky je stejně impozantní jako pohled zvenčí: trojlodí, kde strop podpírá čtyřicet sloupů, bylo součástí stavby již v 5. století. K nejkrásnějším uměleckým dílům patří mozaika od Jacopa Torritiho, která je vrcholem středověké mozaikové tradice v Římě.
  • V chrámu pod oltářem je uložena vzácná relikvie: pět kousků platanového dřeva spojených železem, které údajně pocházejí z Kristovy kolébky v Betlémě. Pravidelně na Štědrý večer bývá vystavena v bazilice, část údajných Ježíšových jesliček je k vidění rovněž ve františkánském klášteře v Jeruzalémě.
  • Legendu o zasněženém římském pahorku zachytil například roku 1517 malíř Matthias Grünewald na deskovém oltáři v kapli Panny Marie Sněžné v kostele sv. Petra a Alexandra v německém Aschaffenburgu.
Františkánská zahrada v Praze

Františkánská zahrada v Praze

V samém centru Prahy, mezi Václavským a Jungmannovým náměstím, se ukrývá jedna z nejpříjemnějších zahrad otevřených pro veřejnost, kde je možné usednout na lavičku, přečíst si knihu nebo si pohrát s dětmi.

Kostel Panny Marie Sněžné - místo s dalekým rozhledem na České Švýcarsko

Kostel Panny Marie Sněžné - místo s dalekým rozhledem na České Švýcarsko

Kostel Panny Marie Sněžné nechali vystavět Johann Christof a Maria Liebschovi pravděpodobně roku 1732. Kostel stojí na místě s krásným výhledem na východní část Českého Švýcarska. U kostela naleznete také menší hřbitůvek s řadou německých náhrobků.

Barokní kaple Panny Marie Sněžné na vrcholu Hvězda

Barokní kaple Panny Marie Sněžné na vrcholu Hvězda

Na vrcholu Hvězda, v místě kde stával kříž s pozlacenou hvězdou, stojí dnes kaple na půdorysu hvězdy. Je to geniálně řešená stavba, citlivě umístěná do nádherné divoké přírody a právem je nazývána perlou Broumovských stěn.

Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích

Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích

Roubená stavba ve stylu lidového baroka, dokončená roku 1754, má netypický půdorys řeckého kříže a složitou konstrukci obvodových stěn s celkem 24 úhly.

Areál s poutním kostelem Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Areál s poutním kostelem Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Mariánská Police je významné barokní poutní místo nedaleko České Lípy. Zahrnuje kostel, zvonici, ambit, arciděkanství a pomník Wenzela Hockeho. Je zde uctívána soška Panny Marie, nalezená podle legendy na břehu řeky Ploučnice.

Poutní místo Maria Rast am Stein u Vyššího Brodu

Poutní místo Maria Rast am Stein u Vyššího Brodu

Maria Rast am Stein, Maria Rast (česky Odpočinutí Panny Marie na kameni) je mariánské poutní místo nacházející se na severním úbočí Martínkovského vrchu jihozápadně od kláštera ve Vyšším Brodě.

Kostel Panny Marie Sněžné v Praze

Kostel Panny Marie Sněžné v Praze

Chrám je nejvyšší kostelní stavbou v Praze a byl založen jako součást karmelitánského kláštera českým králem a císařem Karlem IV. v roce 1347 jako památka na jeho korunovaci.