Úvod > Aktuality > Jednorožci, zmije i drogy: objevte působivou krásu barokních lékáren
Jednorožci, zmije i drogy: objevte působivou krásu barokních lékáren
"> "> "> "> "> "> "> "> ">
Zážitky

Jednorožci, zmije i drogy: objevte působivou krásu barokních lékáren

  • Vydáno20. září 2022
Vlčí játra, dračí krev, španělské mušky anebo zmijí páteř: právě takové skvosty kdysi nabízely barokní lékárny. Mají zvláštní atmosféru a při pohledu na ozdobně vyřezávané regály plné porcelánových dóz a cínových nádob si budete připadat spíš jako v dílnách dávných alchymistů. A dokonce v nich objevíte i roh bájného jednorožce!

Lékárna U bílého jednorožce v Klatovech

Barokní lékárna KlatovyHistorická barokní lékárna U bílého jednorožce na náměstí v Klatovech nemá pohádkové zvíře jen v názvu, roh jednorožce patřil ke zdejším reklamním lákadlům už před stovkami let. I když vlastně šlo o omyl: takzvaný roh jednorožce, který na vlastní oči uvidíte v hlavní místnosti, nepochází z pohádkového zvířete, ale z narvala, kytovce žijícího v mořích kolem severního polárního kruhu. Pro Klatovy v 17. století to ovšem bylo totéž, jako by skutečně šlo o jednorožce. Jezuitská barokní lékárna byla v provozu už roku 1639 a zdá se téměř neuvěřitelné, že v téměř nezměněné podobě sloužila až do roku 1965.

Dnes o ni pečuje klatovské Vlastivědné muzeum, v sezoně má běžně otevřeno denně kromě pondělí a při prohlídce uvidíte úplné a kompletní zařízení bývalé apatyky, doplněné dalšími kousky z historických lékáren v Plasích, Plánici a Sušici. Je tu například pec na sušení bylin, váhy, mísicí a třecí stroj, nádoby na pijavice a další dobové vybavení. Nechybí ani legendární roh jednorožce alias zub; jde totiž o protažený levý špičák narvalovy horní čelisti. Původně býval nad vchodem a hrdě mířil směrem do náměstí, zatímco pracovní stůl lékárníka střežil – a dodnes střeží – dřevěný archanděl Gabriel s mečem; tím odhání ďábla, symbol strastí a nemocí.
 

Další jezuitské lékárny

Jezuité zřídili nejvíc lékáren v českých zemích: již v 16. století byly apatyky součástí řádových domů v Praze, Olomouci, Brně i v Jindřichově Hradci, v 17. století pořídili lékárnu v Kroměříži, v Telči a v Opavě, v dalším století ve Znojmě a Jihlavě. Klatovská lékárna vznikla společně s lékárnami v Březnici, Chomutově, Jičíně, Kutné Hoře, Litoměřicích či Hradci Králové.

Barokní interiéry jezuitských oficín se dochovaly také v muzeu v Českém Krumlově a v lékárně U zlaté koruny v Uherském Hradišti; ta slouží původnímu účelu již téměř čtyři staletí.
 

Klášterní barokní lékárny: Brno, Kuks a Letovice

Lékárny fungovaly například také v klášterech cisterciáků ve Vyšším Brodě a na Velehradě, v klášteře premonstrátůTeplé, v klášteře alžbětinek v Předklášteří u Tišnova či v Brně. Původní, pozdně barokní mobiliář lékárny alžbětinek se skleněným, fajánsovým, dřevěným i cínovým nádobím, tárou, recepturním stolem, který sloužil ke konečné přípravě léčiv, a stovkami dalších předmětů je k vidění v Muzeu města Brna na hradě Špilberk.

barokní lékárna2Lékárny vznikaly také v nemocnicích zdravotnicky zaměřeného řádu milosrdných bratří; ty díky veřejně prospěšné činnosti přežily bez úhony josefínské reformy a dnes opět působí v Praze, Letovicích, Brně, Prostějově a Vizovicích. Památníkem jejich práce je barokní lékárna v Kuksu, nyní součást expozice Českého farmaceutického muzea.

Nádhernou obnovenou barokní lékárnu si prohlédnete v nemocnici Milosrdných bratříLetovicích, která se nachází v areálu kláštera. Lékárna vypisuje termíny pravidelných prohlídek, najdete je na našem portálu. Další barokní lékárna z kláštera milosrdných bratří našla domov v Městském muzeu v Novém Městě nad Metují. V provozu byla od roku 1750 přibližně do poloviny 20. století; dřevěné lékovky jsou pečlivě označené znakem ve tvaru granátového jablka, symbolem řádu.
 

Další historické lékárny najdete v muzeích

Když při toulkách Jindřichovým Hradcem zamíříte do Muzea Jindřichohradecka, můžete si prohlédnout lékárnu U Panny Marie Pomocné. V jednom z domů na hlavním náměstí existovala již v 17. století, ale místo baroka nabízí klasicistní styl: dochovaná souprava lékárenského nábytku totiž vznikla až na přelomu 18. a 19. století. Za povšimnutí stojí zásuvky, opatřené nejen latinskými nápisy, ale také půvabnými malbami krajinek.

Jestliže se v Polné na Vysočině zastavíte v Městském muzeu na hradě a zámku, prohlídková trasa věnovaná starým řemeslům vás zavede do lapidária v hradním sklepení, do barokní lékárny U Černého orla a kupeckého krámu. Nejnovější z historických lékáren je k vidění v Městském muzeuŽamberku: novogotickou lékárnu vyrobila v 90. letech 19. století vídeňská firma pro místního lékárníka Eduarda Erxlébena. Dobová lékárna s pomůckami oficiální medicíny a přehlídkou lékařských nástrojů z lidového prostředí je zajímavým doplňkem expozice Jak se žilo na Plzeňsku Západočeského muzeaPlzni; společně s měšťanskými interiéry, lidovými světnicemi, černými kuchyněmi či lidovými kroji je vystavena v prostorách Národopisného muzea Plzeňska na náměstí Republiky.
 

Kouzlo starých lékáren

  • České lékárnictví má dlouhou historii, ovšem starší lékárny než barokní u nás nenajdete. Ty nejstarší v klášterech vzaly za své při husitské revoluci a následných válkách, další ranou pro ně byla třicetiletá válka.
  • Jezuitské lékárny nenabízely jen vlčí játra a zmijí páteře, ty dnes slouží spíš pro pobavení návštěvníků. Vyráběly a prodávaly například „jezuitský prášek“ aneb pulvis corticis chinae, prášek z chininové kůry, anebo „jezuitský čaj“, který obsahoval listy merlíku. Obě drogy dovezli jezuité z Ameriky.
  • České farmaceutické muzeum v KuksuUchvátila vás farmacie a výroba léků? Pak za bližší prozkoumání stojí České farmaceutické muzeum v Kuksu, kde zdaleka není k vidění jen expozice věnovaná vývoji lékárenství. Kromě původní apatyky kláštera milosrdných bratří v Kuksu z roku 1743 tu uvidíte mobiliář pražské Dittrichovy lékárny z Nerudovy ulice (1821) a funkcionalistický mobiliář Nové lékárny z Berouna (1937), hlavně si ale prohlédnete expozici Z apatyky do fabriky. Ta jako jediná svého druhu v Česku mapuje způsoby výroby léků od prastarých lékáren až po velkovýrobu léků v továrnách. Sami si vyzkoušíte například přípravu léků ve třecích miskách nebo ruční výrobu pilulek.
Hrad a pevnost Špilberk v Brně

Hrad a pevnost Špilberk v Brně

Hrad Špilberk vytváří už více než sedm staletí výraznou dominantu města Brna, kterému v minulosti poskytoval ochranu a pocit bezpečí. Kasematy patří ke stavebním kuriozitám hradu Špilberku a představují jednu z nejnavštěvovanějších turistických atraktivit v Brně.

Historická barokní lékárna v Letovicích

Historická barokní lékárna v Letovicích

Klášter Milosrdných bratří se řadí společně s farním kostelem sv. Prokopa a zámkem mezi nejvýznamnější letovické památky. Prohlídka s průvodcem zahrnuje výklad o historii a vzniku kláštera a návštěvu unikátní zrestaurované barokní lékárny, která se nachází v areálu kláštera.

Karolinum – historické sídlo Univerzity Karlovy v Praze

Karolinum – historické sídlo Univerzity Karlovy v Praze

Karolinum je národní kulturní památkou, symbolem Univerzity Karlovy. Od 14. století se zde nacházelo sídlo nejstaršího domu pražské univerzity – Karlovy neboli Veliké koleje (Collegium Caroli), kterou založil Karel IV. pro dvanáct mistrů pražského vysokého učení.

Západočeské muzeum v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni patří k předním muzejním institucím v České republice s více než dvěma miliony sbírkových předmětů ze všech oblastí vývoje přírody a společnosti.

Dům U Zlatého hada

Dům U Zlatého hada

Nárožní dům U zlatého hada vznikl na dvou středověkých stavebních parcelách spojených v roce 1419. Z doložených historických spisů zde býval proslulý šenk. Domovní znamení dům obdržel až v 18. století, kdy v něm byla lékárna.

Klášter milosrdných bratří s kostelem sv. Václava Letovice

Klášter milosrdných bratří s kostelem sv. Václava Letovice

Barokní klášter se špitálem byl postaven v letech 1751-84. Jedná se o čtyřkřídlý areál kolem čtvercového dvora, severní stranu tvoří obdélný orientovaný kostel sv. Václava. Součástí areálu dochovaná barokní lékárna. Dnes slouží jako noviciát řádu a léčebna.

Hrad a zámek Polná – od gotiky k renesanci

Hrad a zámek Polná – od gotiky k renesanci

V Polné se snoubí hrad a zámek do jednoho celku. Postaven kolem roku 1320 na ostrohu nad soutokem říčky Šlapanky a Ochozského potoka. V jádru se tyčila mohutná válcová věž, což dokládá nejstarší obraz Polné – veduta Georgie Houfnagla z roku 1617.

Muzeum Jindřichohradecka – Krýzovy jesličky, Ema Destinnová a další expozice

Muzeum Jindřichohradecka – Krýzovy jesličky, Ema Destinnová a další expozice

Muzeum představuje více než 100 tisíc sbírkových předmětů mimořádné historické, umělecké a dokumentační hodnoty. K nejnavštěvovanějším expozicím zcela jistě patří Krýzovy jesličky. Tento největší lidový mechanický betlém na světě je zapsán v Guinnessově knize rekordů.

Hospital Kuks – zcela ojedinělá barokní architektura

Hospital Kuks – zcela ojedinělá barokní architektura

Hospital Kuks naleznete ve stejnojmenné obci Kuks nedaleko městečka Jaroměř. V malebném údolí Labe na začátku 18. století nechal postavit František Antonín Špork (Sporck – 1662 – 1738) nejprve lázeňské budovy se zámkem a panským hostincem, a to díky léčivému pramenu, který zde vyvěral.

Lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech

Lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech

Barokní lékárna U Bílého jednorožce je jednou z mála památek tohoto druhu v Evropě. Podává věrný obraz práce apatykáře i prostředí lékárny z 18. století. Při návštěvě této unikátní památky uvidíte ukázky zbytků původních léčiv, starých lékárenských nástrojů i léčebných metod.

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Bohaté archeologické, umělecké, řemeslné, etnografické a umělecko-průmyslové sbírky dokumentují historii města Českého Krumlova.

Muzeum města Brna

Muzeum města Brna

Muzeum města Brna je institucí s více než stoletou tradicí. Už při svém zrodu dostala do vínku péči o kulturní dědictví svého města, do něhož je v současnosti třeba počítat nejen takové skvosty jako hrad Špilberk, ale i památku UNESCO, vilu Tugendhat či Měnínskou bránu.

Muzeum české lékárny a kavárna U Zlatého lva v Hradci Králové

Muzeum české lékárny a kavárna U Zlatého lva v Hradci Králové

Lékárna U Zlatého lva byla vybudována v roce 1992 a otevřena 1.3.1993 jako první soukromá lékárna v Hradci Králové a 12. soukromá lékárna v České republice v domě z 12. století na Velkém náměstí.