Úvod > Aktuality > Jednorožci, zmije i drogy: objevte působivou krásu barokních lékáren
Zážitky

Jednorožci, zmije i drogy: objevte působivou krásu barokních lékáren

  • Vydáno20. září 2022
Vlčí játra, dračí krev, španělské mušky anebo zmijí páteř: právě takové skvosty kdysi nabízely barokní lékárny. Mají zvláštní atmosféru a při pohledu na ozdobně vyřezávané regály plné porcelánových dóz a cínových nádob si budete připadat spíš jako v dílnách dávných alchymistů. A dokonce v nich objevíte i roh bájného jednorožce!

Lékárna U bílého jednorožce v Klatovech

Barokní lékárna KlatovyHistorická barokní lékárna U bílého jednorožce na náměstí v Klatovech nemá pohádkové zvíře jen v názvu, roh jednorožce patřil ke zdejším reklamním lákadlům už před stovkami let. I když vlastně šlo o omyl: takzvaný roh jednorožce, který na vlastní oči uvidíte v hlavní místnosti, nepochází z pohádkového zvířete, ale z narvala, kytovce žijícího v mořích kolem severního polárního kruhu. Pro Klatovy v 17. století to ovšem bylo totéž, jako by skutečně šlo o jednorožce. Jezuitská barokní lékárna byla v provozu už roku 1639 a zdá se téměř neuvěřitelné, že v téměř nezměněné podobě sloužila až do roku 1965.

Dnes o ni pečuje klatovské Vlastivědné muzeum, v sezoně má běžně otevřeno denně kromě pondělí a při prohlídce uvidíte úplné a kompletní zařízení bývalé apatyky, doplněné dalšími kousky z historických lékáren v Plasích, Plánici a Sušici. Je tu například pec na sušení bylin, váhy, mísicí a třecí stroj, nádoby na pijavice a další dobové vybavení. Nechybí ani legendární roh jednorožce alias zub; jde totiž o protažený levý špičák narvalovy horní čelisti. Původně býval nad vchodem a hrdě mířil směrem do náměstí, zatímco pracovní stůl lékárníka střežil – a dodnes střeží – dřevěný archanděl Gabriel s mečem; tím odhání ďábla, symbol strastí a nemocí.
 

Další jezuitské lékárny

Jezuité zřídili nejvíc lékáren v českých zemích: již v 16. století byly apatyky součástí řádových domů v Praze, Olomouci, Brně i v Jindřichově Hradci, v 17. století pořídili lékárnu v Kroměříži, v Telči a v Opavě, v dalším století ve Znojmě a Jihlavě. Klatovská lékárna vznikla společně s lékárnami v Březnici, Chomutově, Jičíně, Kutné Hoře, Litoměřicích či Hradci Králové.

Barokní interiéry jezuitských oficín se dochovaly také v muzeu v Českém Krumlově a v lékárně U zlaté koruny v Uherském Hradišti; ta slouží původnímu účelu již téměř čtyři staletí.
 

Klášterní barokní lékárny: Brno, Kuks a Letovice

Lékárny fungovaly například také v klášterech cisterciáků ve Vyšším Brodě a na Velehradě, v klášteře premonstrátůTeplé, v klášteře alžbětinek v Předklášteří u Tišnova či v Brně. Původní, pozdně barokní mobiliář lékárny alžbětinek se skleněným, fajánsovým, dřevěným i cínovým nádobím, tárou, recepturním stolem, který sloužil ke konečné přípravě léčiv, a stovkami dalších předmětů je k vidění v Muzeu města Brna na hradě Špilberk.

barokní lékárna2Lékárny vznikaly také v nemocnicích zdravotnicky zaměřeného řádu milosrdných bratří; ty díky veřejně prospěšné činnosti přežily bez úhony josefínské reformy a dnes opět působí v Praze, Letovicích, Brně, Prostějově a Vizovicích. Památníkem jejich práce je barokní lékárna v Kuksu, nyní součást expozice Českého farmaceutického muzea.

Nádhernou obnovenou barokní lékárnu si prohlédnete v nemocnici Milosrdných bratříLetovicích, která se nachází v areálu kláštera. Lékárna vypisuje termíny pravidelných prohlídek, najdete je na našem portálu. Další barokní lékárna z kláštera milosrdných bratří našla domov v Městském muzeu v Novém Městě nad Metují. V provozu byla od roku 1750 přibližně do poloviny 20. století; dřevěné lékovky jsou pečlivě označené znakem ve tvaru granátového jablka, symbolem řádu.
 

Další historické lékárny najdete v muzeích

Když při toulkách Jindřichovým Hradcem zamíříte do Muzea Jindřichohradecka, můžete si prohlédnout lékárnu U Panny Marie Pomocné. V jednom z domů na hlavním náměstí existovala již v 17. století, ale místo baroka nabízí klasicistní styl: dochovaná souprava lékárenského nábytku totiž vznikla až na přelomu 18. a 19. století. Za povšimnutí stojí zásuvky, opatřené nejen latinskými nápisy, ale také půvabnými malbami krajinek.

Jestliže se v Polné na Vysočině zastavíte v Městském muzeu na hradě a zámku, prohlídková trasa věnovaná starým řemeslům vás zavede do lapidária v hradním sklepení, do barokní lékárny U Černého orla a kupeckého krámu. Nejnovější z historických lékáren je k vidění v Městském muzeuŽamberku: novogotickou lékárnu vyrobila v 90. letech 19. století vídeňská firma pro místního lékárníka Eduarda Erxlébena. Dobová lékárna s pomůckami oficiální medicíny a přehlídkou lékařských nástrojů z lidového prostředí je zajímavým doplňkem expozice Jak se žilo na Plzeňsku Západočeského muzeaPlzni; společně s měšťanskými interiéry, lidovými světnicemi, černými kuchyněmi či lidovými kroji je vystavena v prostorách Národopisného muzea Plzeňska na náměstí Republiky.
 

Kouzlo starých lékáren

  • České lékárnictví má dlouhou historii, ovšem starší lékárny než barokní u nás nenajdete. Ty nejstarší v klášterech vzaly za své při husitské revoluci a následných válkách, další ranou pro ně byla třicetiletá válka.
  • Jezuitské lékárny nenabízely jen vlčí játra a zmijí páteře, ty dnes slouží spíš pro pobavení návštěvníků. Vyráběly a prodávaly například „jezuitský prášek“ aneb pulvis corticis chinae, prášek z chininové kůry, anebo „jezuitský čaj“, který obsahoval listy merlíku. Obě drogy dovezli jezuité z Ameriky.
  • České farmaceutické muzeum v KuksuUchvátila vás farmacie a výroba léků? Pak za bližší prozkoumání stojí České farmaceutické muzeum v Kuksu, kde zdaleka není k vidění jen expozice věnovaná vývoji lékárenství. Kromě původní apatyky kláštera milosrdných bratří v Kuksu z roku 1743 tu uvidíte mobiliář pražské Dittrichovy lékárny z Nerudovy ulice (1821) a funkcionalistický mobiliář Nové lékárny z Berouna (1937), hlavně si ale prohlédnete expozici Z apatyky do fabriky. Ta jako jediná svého druhu v Česku mapuje způsoby výroby léků od prastarých lékáren až po velkovýrobu léků v továrnách. Sami si vyzkoušíte například přípravu léků ve třecích miskách nebo ruční výrobu pilulek.
Hrad Špilberk v Brně

Hrad Špilberk v Brně

Hrad Špilberk vytváří už více než sedm staletí výraznou dominantu města Brna, kterému v minulosti poskytoval ochranu a pocit bezpečí. Dnes je sídlem Muzea města Brna, jedním z brněnských kulturních center a významným turistickým cílem.

Muzeum města Brna

Muzeum města Brna

Muzeum města Brna je institucí s více než stoletou tradicí. Už při svém zrodu dostala do vínku péči o kulturní dědictví svého města, do něhož je v současnosti třeba počítat nejen takové skvosty jako hrad Špilberk, ale i památku UNESCO, vilu Tugendhat, Měnínskou bránu či Arnoldovu vilu.

Muzeum Jindřichohradecka – Krýzovy jesličky, Ema Destinnová a další expozice

Muzeum Jindřichohradecka – Krýzovy jesličky, Ema Destinnová a další expozice

Muzeum představuje více než 100 tisíc sbírkových předmětů mimořádné historické, umělecké a dokumentační hodnoty. K nejnavštěvovanějším expozicím zcela jistě patří Krýzovy jesličky. Tento největší lidový mechanický betlém na světě je zapsán v Guinnessově knize rekordů.

Západočeské muzeum v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni spravuje více než dva miliony sbírkových předmětů ze všech oblastí vývoje přírody a společnosti. Novorenesanční budova muzea byla postavena v letech 1896 -1899 podle návrhu Josefa Škorpila a dodnes patří k nejkrásnějším dominantám historického jádra Plzně.

Hospital Kuks – zcela ojedinělá barokní architektura

Hospital Kuks – zcela ojedinělá barokní architektura

Hospital Kuks naleznete ve stejnojmenné obci Kuks nedaleko městečka Jaroměř. V malebném údolí Labe na začátku 18. století nechal postavit František Antonín Špork (Sporck – 1662 – 1738) nejprve lázeňské budovy se zámkem a panským hostincem, a to díky léčivému pramenu, který zde vyvěral.

Muzeum české lékárny a kavárna U Zlatého lva v Hradci Králové

Muzeum české lékárny a kavárna U Zlatého lva v Hradci Králové

Lékárna U Zlatého lva byla vybudována v roce 1992 a otevřena 1.3.1993 jako první soukromá lékárna v Hradci Králové a 12. soukromá lékárna v České republice v domě z 12. století na Velkém náměstí.

Hrad a zámek Polná – od gotiky k renesanci

Hrad a zámek Polná – od gotiky k renesanci

V Polné se snoubí hrad a zámek do jednoho celku. Postaven kolem roku 1320 na ostrohu nad soutokem říčky Šlapanky a Ochozského potoka. V jádru se tyčila mohutná válcová věž, což dokládá nejstarší obraz Polné – veduta Georgie Houfnagla z roku 1617.

Historická barokní lékárna v Letovicích

Historická barokní lékárna v Letovicích

Klášter Milosrdných bratří se řadí společně s farním kostelem sv. Prokopa a zámkem mezi nejvýznamnější letovické památky. Prohlídka s průvodcem zahrnuje výklad o historii a vzniku kláštera a návštěvu unikátní zrestaurované barokní lékárny, která se nachází v areálu kláštera.

Karolinum – historické sídlo Univerzity Karlovy v Praze

Karolinum – historické sídlo Univerzity Karlovy v Praze

Karolinum je národní kulturní památkou, symbolem Univerzity Karlovy. Od 14. století se zde nacházelo sídlo nejstaršího domu pražské univerzity – Karlovy neboli Veliké koleje (Collegium Caroli), kterou založil Karel IV. pro dvanáct mistrů pražského vysokého učení.

Dům U Zlatého hada

Dům U Zlatého hada

Nárožní dům U zlatého hada vznikl na dvou středověkých stavebních parcelách spojených v roce 1419. Z doložených historických spisů zde býval proslulý šenk. Domovní znamení dům obdržel až v 18. století, kdy v něm byla lékárna.

Klášter milosrdných bratří s kostelem sv. Václava Letovice

Klášter milosrdných bratří s kostelem sv. Václava Letovice

Barokní klášter se špitálem byl postaven v letech 1751-84. Jedná se o čtyřkřídlý areál kolem čtvercového dvora, severní stranu tvoří obdélný orientovaný kostel sv. Václava. Součástí areálu dochovaná barokní lékárna. Dnes slouží jako noviciát řádu a léčebna.

Lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech

Lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech

Barokní lékárna U Bílého jednorožce je jednou z mála památek tohoto druhu v Evropě. Podává věrný obraz práce apatykáře i prostředí lékárny z 18. století. Při návštěvě této unikátní památky uvidíte ukázky zbytků původních léčiv, starých lékárenských nástrojů i léčebných metod.

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Bohaté archeologické, umělecké, řemeslné, etnografické a umělecko-průmyslové sbírky dokumentují historii města Českého Krumlova.

Další aktuality

Plzeň Design Week 2023 aneb Umění na prodej

Na začátku prosince 2023 se bývalá vozovna městských dopravních podniků, dnes kreativní zóna DEPO2015, promění v centrum designu a módy. Letošní ročník Plzeň Design Weeku bude od 2. do 3. prosince věnován českému designu v různých podobách, a to i v těch nejběžnějších věcech. Letošním téma zní "Umění na prodej!"
Plzeňský kraj | Zážitky

Sušický ručně vyřezávaný betlém vás určitě nadchne

Stálou expozici muzea a mechanický sušický betlém, který představuje starobylá tradiční řemesla v půvabné šumavské krajině s významnými památkami a lidovou architekturou Sušicka, můžete navštívit ve vánočním čase a zpříjemnit si tak sváteční atmosféru. Betlém je přístupný v otevírací době muzea a pouští se v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 15:30 hodin.
Plzeňský kraj | Kultura

Plzeň si připomene dobytí města stavovskými vojsky generála Mansfelda

Listopad nabízí zajímavá výročí z dějin města Plzně. Jedna z nejvýznamnějších událostí se odehrála 21. listopadu 1618, kdy byla Plzeň poprvé ve své historii dobyta. Stalo se tak nedlouho po pražské defenestraci, kdy se stavovská vojska pod vedením hraběte Arnošta Mansfelda rozhodla postavit se tehdy velmi dobře opevněné katolické Plzni. Rekonstrukce dobytí města se odehraje 25. listopadu 2023 na dochovaných hradbách v centru Plzně.
Plzeňský kraj | Zážitky

Klatovské katakomby zvou k návštěvě i v zimě

Kam vyrazit na výlet, až teploty klesnou pod mez lákající k výletům do přírody? Zkuste klatovské katakomby! Kromě netradičního zážitku vám prohlídka pomůže porozumět důležitosti jezuitského řádu v jižních Čechách. Pěkně zrekonstruovaná expozice v podzemí jezuitského kostela vás zavede k hrobce Koců z Dobrše, cisterně na vodu a ukáže vám i systém spouštění rakve do původně nepřístupných krypt.
Plzeňský kraj | Památky

Udělejte si procházku k Tříjezerní slati

Národní park Šumava láká k příjemnému výletu v každou roční dobu. Využijte poslední možnosti vychutnat si barvy podzimu, než přijde bílá zima. K procházce vás tentokrát pozveme do srdce národního parku, na Tříjezerní slať a k Vchynicko – Tetovskému kanálu.
Plzeňský kraj | Příroda

Listopadový výlet do hlubin Českého lesa a kraje zaniklých obcí

Kdo se do kraje tiché přírody a kdysi obývaných míst v Českém lese jednou podívá, zpravidla se sem rád vrací. Seznamte se s pohnutou historií zaniklých obcí a jejich obyvatel, objevte krásy zdejší krajiny a udělejte si procházku po zapomenutých pohraničních stezkách.
Plzeňský kraj | Památky

20 tipů na nejkrásnější místa Národního parku Šumava

Národní park Šumava je krajina místy až mystická – nachází se zde rozlehlé náhorní planiny s horskými smrčinami jako někde na severu Evropy, zádumčivá rašeliniště – slatě na náhorních plošinách Šumavských Plání, luhy v údolní nivě Vltavy, ledovcová jezera ve strmých ledovci vymodelovaných karech pod hraničním hřebenem, nabízejícím zase výhled až k alpským ledovcům. Jako jeden z největších souvislých komplexů lesa ve střední Evropě je nazýván i Zeleným srdcem Evropy. Která místa Šumavy jsou ta nejkrásnější? V rozhodování vám pomohou naše tipy.
Plzeňský kraj | Příroda

Projděte se po Capartických loukách v Českém lese!

V jižní části CHKO Český les objevíte pravý skvost – Capartické louky, jednu z nejcennějších lučních lokalit v Českém lese! Provede vás tudy krásná naučná stezka, která zájemcům přiblíží zachovalé druhově bohaté luční porosty s výskytem řady vzácných druhů rostlin. Na zvídavé malé i velké návštěvníky čekají herní prvky.
Plzeňský kraj | Příroda