Úvod > Co chcete dělat? > Hrad a pevnost Špilberk v Brně
Hrad a pevnost Špilberk v Brně
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
+ Přidat foto
Památky

Hrad a pevnost Špilberk v Brně

Hrad Špilberk vytváří už více než sedm staletí výraznou dominantu města Brna, kterému v minulosti poskytoval ochranu a pocit bezpečí. Kasematy patří ke stavebním kuriozitám hradu Špilberku a představují jednu z nejnavštěvovanějších turistických atraktivit v Brně.
Hrad Špilberk byl postaven byl ve 13. století králem Přemyslem Otakarem II. z dynastie Přemyslovců. Ve 14. století sloužil jako sídlo moravských vojenských velitelů. V průběhu staletí se význam a úloha Špilberku podstatně měnily. Z předního královského hradu a sídla moravských markrabat se postupně staly mohutná barokní pevnost, nejtěžší vězení rakouské monarchie – proslulý "žalář národů" – a vojenská kasárna. Dnes je sídlem Muzea města Brna a jedním z nejvýznamnějších brněnských kulturních center. V roce 1962 byl prohlášen národní kulturní památkou.


Omezení vstupu na Špilberk

Z důvodu rekonstrukce je od 17. 7. 2017 dlouhodobě uzavřen vstup do hradu z Husovy ulice (kryté schodiště v tunýlku). Jediný vstup do hradu je hlavní vjezdovou bránou od Gorazdovy ulice.

Špilberk je ale stále otevřený.
O nic nepřijdete – otevřené zůstávají kasematy, výstavy, stálé expozice i rozhledna, nadále se na Špilberku konají také kulturní akce. Nemění se ani otevírací doba. Do oblíbených kasemat se nyní dostanete schodištěm z malého nádvoří hradu.
Děkujeme za pochopení!
 

Stálé expozice na hradě Špilberku


Špilberské kasematy

Kasematy patří ke stavebním kuriozitám hradu Špilberku. Byly vybudovány v roce 1742 v rámci závěrečné etapy přestavby hradu na barokní pevnost, prováděné pod vedením zemského pevnostního inženýra plukovníka Rochepina. Teprve v roce 1783 rozhodl císař Josef II. v rámci reforem rakouského soudnictví a vězeňství o jejich zcela novém poslání. Část špilberské pevnosti byla určena na vězení pro nejtěžší a nejnebezpečnější zločince a převedena pod civilní správu.
 

Špilberk – žalář národů

Stálá expozice v přízemí severního křídla hradu Špilberk, tematicky navazuje na expozici kasemat a seznamuje návštěvníky se Špilberkem jako pověstným žalářem habsburské monarchie, proslulým v 18. a 19. století po celé Evropě. Vedle skutečných zločinců, z nichž je připomenut zejména pověstný loupežník Václav Babinský, věnuje expozice hlavní pozornost osudům vězňů, jejichž jediným proviněním bylo úsilí o změnu politických poměrů, např. sjednocení své země a vytvoření vlastního státu. Připomenuta je zde i tragická doba nacistické okupace, kdy se v letech 1939-1940 stal Špilberk věznicí brněnského gestapa, odkud odcházeli čeští vlastenci do koncentračních táborů, káznic a na popraviště.
 

Od hradu k pevnosti

Jedinečná možnost poznat stavební vývoj a osud hradu Špilberku od jeho počátků přes barokní přestavbu až do vzniku jeho současné podoby v 19. století. Část expozice je věnována zajímavým nálezům z hradní studny a cisterny na velkém nádvoří. Expozici doplňují středověké i novověké archeologické nálezy. Závěrečná část je věnována problematice a dokumentaci špilberských vodních zdrojů, zejména hluboké studny v nádvoří, jejíž nedávný průzkum přispěl k objasnění dosavadních dohadů a přinesl řadu poznatků i prezentovaných nálezů.
 

Jihozápadní bastion

Jihozápadní bastion vznikl v rychlosti, během pouhých dvou let, aby byl Špilberk připraven na návrat dobyvačných Švédů k Brnu v květnu 1645. Měl ubránit západní část hradu, kde dosud byly jen malé kamenné bašty renesanční hradby. Právě od západu přitom Špilberk čelil největšímu náporu švédských vojsk. Navštivte vnitřek bastionu, impozantní ukázku pevnostního stavitelství, díky níž se Brno ubránilo a kterou Napoleon o mnoho let později raději vyhodil do povětří. Prohlídky jsou pouze s průvodcem a na objednávku, a to alespoň den dopředu (542 123 614 nebo e-mail: kasematy@spilberk.cz). Prohlídku nedoporučujeme osobám trpícím klaustrofobií, případně se sníženou pohyblivostí. Vstupné stojí pro dospělého 100 Kč.
 

Barokní lékárna

Původní, pozdně barokní mobiliář lékárny náležel brněnskému řádu alžbětinek. Do základního mobiliáře lékárenské oficíny kláštera patří především repositoria a tára. Repositoria jsou vysoké regály ve spodní části se soustavou zásuvek v několika řadách nad sebou, horní část tvoří otevřené nebo prosklenými dvířky uzavřené police, na kterých jsou pravidelně rozestavěné lékárnické nádoby. Polovině 18. století odpovídá také převážná část drobného inventáře skleněného, fajánsového, dřevěného i cínového nádobí. Autorsky jsou však doloženy pouze cínové stojatky, které jsou signovány. Jejich autorem je brněnský cínař Paul Lang (1708 – 1777). V centru místnosti stojí tára, recepturní stůl, který sloužil ke konečné přípravě léků.  

Brno na Špilberku

Historická expozice přibližující významné momenty z historie Brna od první zmínky o městě z roku 1091 až po vznik tzv. Velkého Brna v dubnu 1919. První tematický okruh je věnován nejstaršímu historickému období Brna. Druhý je zaměřen na život středověkého města, který přibližují výrobky z dílen středověkých hrnčířů, sklářů, kovářů, mečířů a také názorný model tehdejšího Brna. Třetím tématem historické expozice je Brno na přelomu 16. a 17. století, kdy soupeřilo s Olomoucí o postavení hlavního zemského města. Následující tematický okruh představuje Brno v 18. století, kdy si upevnilo postavení hlavního zemského města, odolalo blokádě pruského vojska v roce 1742, a kdy zde bylo v roce 1777 zřízeno biskupství. K nejpočetněji zastoupeným exponátům náleží cechovní památky, které předkládá sedmý tematický okruh. Řemeslo hrálo v minulosti Brna, až do 19. století, významnou ekonomickou, ale i společenskou roli. Práci a život brněnských cechů soukeníků, tkalců, provazníků, barvířů, koželuhů, puškařů, hodinářů, kovářů, hřebenářů, vlásenkářů a dalších mohou přiblížit exkluzivní exponáty ze 17., 18. a počátku 19. století, jako například cechovní truhlice a postavníky, pernikářské formy, tovaryšské a mistrovské kusy a jiné výrobky. Předposlední osmý okruh zavede návštěvníka do světa techniky a do významného období Brna, kdy město bylo nazýváno díky rozmáhající se průmyslové, zejména textilní výrobě „rakouským Manchesterem“. Závěrečná část expozice pojednává o společenských, politických a kulturních vztazích ve městě v 19. století až do vzniku Velkého Brna v roce 1919. Bouřlivá období napoleonských válek, revolučního roku 1848, pruské okupace města v roce 1866, ale i bohatou spolkovou činnost českých a německých obyvatel dokumentuje velké množství exponátů od militárií až po ukázku interiéru měšťanské společnosti z přelomu 19. a 20. století.
 

Od renesance po modernu

Stálá expozice výtvarného umění představuje veřejnosti výběr z nejvýznamnějších uměleckých sbírek Muzea města Brna ve dvou samostatných okruzích, vymezených časovým rozpětím od roku 1570 do roku 1945.
 

Od moderny po současnost

Nová stálá expozice na Špilberku mapuje brněnskou výtvarnou scénu v období od konce druhé světové války po současnost. Brněnská architektura 1919 – 1939  - výjimečná expozice přibližuje moderní architekturu města s jeho atmosférou v době, kdy Brno zažívalo obrovskou konjunkturu a stalo se významným hospodářským a administrativním centrem mladého Československa.
 

Vulcanalia

Unikátní expozice, která představí historii a současnosti ohňostrojného umění. Návštěvníci se setkají s archetypem ohně, základy hermetismu a alchymie, s počátky vzniku a výroby ohňostrojných efektů a komponovaných ohňostrojů. V návaznosti na vynález střelného prachu jsou představeny počátky vzniku a výroby ohňostrojných efektů a komponovaných ohňostrojů. V další části návštěvníci uvidí například model ohňostroje z Londýna z roku 1749, ke kterému skládal známou Feuerwerksmusik Georg Friedrich Händel, dále Furtenbachovo barokní divadlo doplněné barokními triangly a dalšími historickými předměty. V neposlední řadě jsou představeny současné ohňostroje, a to v obrazové statické i multimediální podobě.
 

Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk

Návštěvníkům Špilberku může připadat, že půlka hradu je právě jedním velkým staveništěm. Opravují se totiž poslední části, ve kterých se dosud nestihla novodobá rekonstrukce. Na čem dělníci pracují? Rekonstruují se vodojemy ukryté ve východním opevnění Špilberku. Obrovské prostory původně sloužily okolo přelomu 19. a 20. st. jako zásobárna vody pro místní vojenskou posádku. Voda už v nich ale nebude – v opravených vodojemech vznikne lapidárium. Nová expozice ponese název „Chrám kamene“ a návštěvníci si v ní kromě samotných úchvatných prostor prohlédnou sochy, náhrobky či kamenné výzdoby dávno zaniklých brněnských staveb. Vstupovat se bude novým vchodem probouraným do hradební zdi. Komfortnějšího vstupu se dočkají i návštěvníci, kteří zamíří do kasemat. Současně probíhá také oprava severního přístavku, ke kterému vstup do kasemat těsně přiléhá. V prostoru severního přístavku vznikne moderní zázemí a dílny pro konzervátory Muzea města Brna.
 

Kam se v Brně ještě podívat

V Brně, druhém největším městě České republiky, stojí za vidění více míst. Navštivte historické centrum a katedrálu sv. Petra a Pavla. Symbolem Brna je drak, kterého na vlastní oči můžete vidět v prostorách Staré radnice. Zaslouženou pozornost přitahuje také labyrint středověkých podzemních chodeb pod Zelným trhem v centru města a Mincmistrovský sklep. K hojně navštěvovaným historickým raritám patří půvabný renesanční chrám sv. Jakuba s unikátní kostnicí a kapucínská krypta s mumiemi, naopak moderní dobu reprezentuje orloj ve tvaru nábojnice na náměstí Svobody a vila Tugendhat, dílo věhlasného architekta Ludwiga Miese van der Rohe, zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Rodiny s dětmi uvítají muzeum pravěku v pavilonu Anthropos, Zoologickou zahradu, prohlídku Technického muzea s interaktivní hernou či v letních měsících plavbu vyhlídkovou lodí po Brněnské přehradě.
Zobrazit více

Hrad Špilberk

Ubytování a restaurace v okolí

Hradní vinárna na Špilberku

Hradní vinárna na Špilberku

Brno, Jižní Morava
Koishi fish & sushi restaurant v Brně

Koishi fish & sushi restaurant v Brně

Brno-střed, Jižní Morava
Vinárna Garage Wine v Brně

Vinárna Garage Wine v Brně

Brno, Jižní Morava