ÚvodVýletyCesty poznáníVýlet po zajímavých místech východních Čech: Ctnosti a neřesti potkáte na Kuksu

Výlet po zajímavých místech východních Čech: Ctnosti a neřesti potkáte na Kuksu

Výlet začínající v Hradci Králové, městě s dlouhou vojenskou historií vás zavede do nikdy nepoužité pevnosti Josefov i k barokní perle východních Čech, hospitalu Kuksu s unikátními alegoriemi soch cností a neřestí. Nakonec objevíte Braunův lesní Betlém.

Na skok do Salónu republiky

Hradec Králové HučákHradec Králové, město na soutoku Labe a Orlice, vyniká urbanistickou koncepcí a souborem secesních a funkcionalistických staveb z počátku 20. století, spojených se jmény českých architektů J. Gočára a J. Kotěry. Na své si tu přijdou však i milovníci historie. Dominantu Velkého náměstí tvoří katedrální kostel sv. Ducha založený roku 1307 a z ochozu renesanční Bílé věže si prohlédnete mariánský morový sloup z první poloviny 18. století. Hradec Králové nabízí také úplně odlišné atrakce - jedním z nich je také Obří akvárium, které skýtá jedinečnou možnost zhlédnout flóru a faunu Jižní a Střední Ameriky.

Město samotné a jeho okolí je však známé také vojenskou historií. V letech 1766-89 byl Hradec přeměněn na tehdy moderní mohutnou bastionovou pevnost s 8 bastiony. Hradecká pevnost se postupně stala nejmodernější pevností v rakouském mocnářství.

Muzeum Východních ČechS historií vojenství vás nejlée seznámí Muzeum východních Čech, kde najdete i detailní modely tehdejšího pevnostního města. Jak taková pevnost vypadala se můžete přesvědčit v další nedaleké pevnosti Josefov z druhé poloviny 18. století s mimořádně rozsáhlým obranným labyrintem podzemních chodeb o celkové délce 35 km. Tu nechal zbudovat císař Josef II. k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. Při vyprávění zkušených průvodců téměř slyšíte útočící vojska – a to i přesto, že pevnost nikdy nebyla napadena. Se svíčkou v kovové svítilně se dozvíte mnohé nejen o historii pevnosti, ale i tehdejším způsobu válčení.
 

Ctnosti a neřesti v barokních lázních Kuks

KuksDalší zastávkou našeho výletu je hospital Kuks. Unikátní barokní komplex se díky hraběti Františku Antonínu Šporkovi začal stavět roku 1692. Areál tvoří bývalý klášter se špitálem, zaopatřovací ústav pro vysloužilé vojáky a konvent milosrdných bratří u kostela nejsvětější Trojice. Prohlédnout si zde můžete nejen historické expozice, ale také kostel, zahradu, hraběcí hrobku a především barokní lékárnu z roku 1743 s velkým množstvím jedinečných lékárenských předmětů z českých a moravských lékáren ze sbírek Národního muzea. Na výstavě nechybí svérázné exponáty, například například i šváby, stonožky, mumie či nádoby na výrobu léčiv. Prostor před průčelím kostela nejsvětější Trojice a hospitalu zdobí unikátní sochy z dílny Matyáše Bernarda Brauna, zobrazující alegorie Ctností a Neřestí, které vznikaly v letech 1712 – 1731.

Kuks BetlémMezi ctnostmi přistavěných k zahradní zítce před levým křídlem špitálu najdete víru, naději, lásku, trpělivost, moudrost, statečnost, cudnost, píli, štědrost, upřímnost, spravedlnost a pohostinství. Naopak neřesti umístěné na podstavcích před západní částí severní fronty špitálu představují pýchu, lakomství, smilstvo, závist, obžerství, hněv, lenost, zoufalství, lehkomyslnost, pomluvu, lstivost a podvod.

Několik kilometrů západně od Kuksu nedaleko obce Žireč v Novém lese stojí tzv. Braunův Betlém, který původně tvořilo 26 figurálních plastik vytesaných do skal a balvanů. Na místě se jich zachovalo pouze deset: skála, kde býval obraz Útěk sv. Rodiny do Egypta, reliéfy Klanění pastýřů a Příchod tří králů tvořící vlastní Betlém, sousední reliéf Vidění sv. Huberta, kamenné sedátko s knihou jako pozůstatek postevny sv. Pavla, Kristus a Samaritánka u studny Jakobovy a sochy poustevníků Onufria a Garina, Máří Magdaleny a sv. Jana Křtitele.