Úvod > Co chcete dělat? > Klášter Teplá
Klášter Teplá
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Klášter Teplá

Na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech, leží nedaleko Mariánských Lázní město a klášter Teplá. Prohlédnete si zde historické interiéry s rozsáhlou knihovnu, součástí expozice je kompletní sbírka portrétů všech opatů, kteří vedli klášter od 12. až do 20. století.
Na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech leží nedaleko Mariánských Lázní město a klášter Teplá. Proslulý premonstrátský klášter založil v roce 1193 český velmož, blahoslavený Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Rozlehlému klášternímu areálu vévodí monumentální románsko-gotická stavba Kostela Zvěstování Páně z let 1193 – 1232, jedna z nejstarších neobvykle zachovaných památek na našem území s cenným barokním inventářem. V severní kapli klášterního kostela jsou uloženy ostatky blahoslaveného Hroznaty

Na přelomu 17. a 18. století byl klášter přestavěn do barokní podoby pod vedením stavitele a architekta Kryštofa Dientzenhofera. Období rozkvětu zažil klášter na přelomu 19. a 20. století, kdy byla vybudována nová knihovna a muzeum spolu s parkem. Pozemková reforma po vzniku Československa a následně nacistická okupace klášter hospodářsky podlomily. V roce 1950 byl, stejně jako další kláštery u nás, uzavřen a sloužil 28 let jako kasárna Československé lidové armády. Pouze kostel a knihovna byly od roku 1958 zpřístupněny k turistickým prohlídkám. Po odchodu armády budovy dále chátraly. Teprve v roce 1990 byl klášter, těžce poškozený mnohaletým zanedbáváním, navrácen řádu premonstrátů. Od té doby klášter prošel řadou úspěšných rekonstrukcí. V roce 2008 byl Klášter Teplá prohlášen národní kulturní památkou.

V kostele jsou pravidelné bohoslužby, objekt je přístupný turistům k prohlídkám, konají se zde koncerty, výstavy a další kulturní akce. Kromě prohlídek klášterních interiérů je možné  projít se rozhlehlým klášterním parkem, založeném v anglickém stylu na začátku 20. století. Po cestě okolo rybníka natrefíte na malou Lurdskou jeskyňku, nebo na moderní křížovou cestu, vytvořenou v roce 2016 sochařem Václavem Gaťaříkem. 
Areál kláštera je otevřen denně od 6:00 do 21:00 hodin. Po tuto dobu je volně přístupný park a venkovní prostory celého areálu. 

Kromě Duchovní správy, kterou zde vykonává premonstrátská komunita, klášter nabízí veřejnosti širokou škálu možností volnočasového vyžití. Tyto aktivity probíhají v rámci Návštěvního provozu kláštera a ze strany Hroznatovy akademie, kulturně vzdělávacího centra. 
 

Duchovní správa  

Pravidelná mše svatá se koná
Po – pá 7.30 hod. v konventní kapii 
So 15.30 hod. v konventní kapli
Ne 10.00 hod. v kostele

Návštěvníci mají také možnost zúčastnit se dalších bohoslužeb nebo duchovních cvičení, po dohodě je možné uspořádat bohoslužbu pro skupinu poutníků. Tepelští premonstráti spravují také řadu farností v západních Čechách.
 

Návštěvní provoz

Prohlídka s průvodcem zahrnuje malý a velký muzejní sál, kde jsou vystaveny předměty, doplňující výklad o historii a současnosti kláštera, galerii, obsahující mimo jiné sbírku portrétů všech opatů kláštera, čítárnu, pracovnu knihovníka a knihovnu (ta je se svými 100 000 svazky druhou největší historickou klášterní knihovnou v Čechách).

Mimo dobu konání bohoslužeb mohou turisté při prohlídce navštívit i kostel. Prohlídky se konají v českém, nebo v německém jazyce, k dispozici jsou tištěné texty v dalších jazycích. Termín prohlídky doporučujeme předem telefonicky rezervovat.


Hroznatova akademie – kulturně vzdělávací centrum

Druhý prohlídkový okruh kláštera je nazvaný „Život v barokním klášteře“. V doprovodu průvodce – animátora zde návštěvníci zhlédnou obytné barokní prostory kláštera: křížovou chodbu, celu řeholníka, historickou učebnu, jídelnu, kapitulní síň, Modrý sál a část opatského bytu a suterénní prostory. Získají tak vědomosti o stavebním vývoji klášterních budov a o životě klášterní komunity v minulosti a dnes.

Hroznatova akademie nabízí na objednávku také další prohlídky, např. prohlídku barokního štolového systému v nejhlubším podzemí kláštera, která je zaměřená na vodohospodářství, barokní kanalizační a drenážní systém. Dále je možná prohlídka kláštera pro malé dobrodruhy – prohlídka pro děti – která se odehrává v klášterním sklepení a je doplněna zábavnou hrou – rébusem "Výprava za klášterním pokladem“. Podrobné informace a rezervace na tel. 353 394 463.

V době hlavní návštěvní sezóny od 1. 5. do 30. 9. je přístupná stálá expozice archeologických nálezů a "Vodní svět", prezentující mlýnské technologie pomocí interaktivních modelů. Venkovní modely jsou poháněny vodou. K vidění je Francisova vodní turbína z roku 1929.

Další aktivity Hroznatovy akademie:
Rozsáhlé barokní křídlo kláštera, kde v současnosti Hroznatova akademie působí, bylo vystavěno na přelomu 17. a 18. století Kryštofem Dientzenhoferem. V letech 2009–2015 prošlo náročnou rekonstrukcí díky masivní finanční podpoře ze strany Integrovaného operačního programu Evropské unie a bylo zde založeno kulturně-vzdělávací centrum Hroznatova akademie. Cílem tohoto centra je prezentovat veřejnosti místo, ve kterém sídlí, jeho historii, a nabídnout zajímavé aktivity všem nadšencům, zejména těm z regionu. Mezi základní aktivity patří vzdělávací programy pro školy, tvořivé dílny, výstavy, koncerty atd.
 

Ubytování v klášteře Teplá

V klášteře se můžete také ubytovat. Hotel v klášteře Teplá je ideálním místem pro pořádání duchovních regenerací a duchovních cvičení, ale i odborné semináře, školení, konference či studijní pobyty. V areálu kláštera se nachází historický park s rybníkem a křížovou cestou.

V klášterním rybníku se můžete pokusit chytit rybu, kterou vám potom rádi připraví v klášterní kuchyni. Za klášterní zdí začíná devítijamkové golfové hřiště, kde si přijdou na své jak pokročilí hráči, tak i začátečníci. Před hotelem prochází několik značených cyklistických stezek, které jsou rovněž vhodné pro in-line bruslení.

Klášter premonstrátů Teplá

Klášter premonstrátů Teplá

5.11.
Gastronomický večer

Gastronomický večer

Teplá, Karlovarský kraj
29.10.
Výlov rybníka Betlém 2022

Výlov rybníka Betlém 2022

Teplá, Karlovarský kraj
1.11.
2.11.
Výlov rybníka Regent 2022

Výlov rybníka Regent 2022

Chodová Planá, Plzeňský kraj
4.10.
30.10.
Slavní návštěvníci Mariánských Lázní

Slavní návštěvníci Mariánských Lázní

Mariánské Lázně, Karlovarský kraj
Hroznatova akademie v Teplé

Hroznatova akademie v Teplé

Teplá, Karlovarský kraj
Davidova stezka v Teplé

Davidova stezka v Teplé

Teplá, Karlovarský kraj
Golf Klub Klášter Teplá

Golf Klub Klášter Teplá

Teplá, Karlovarský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Klášter Teplá

Hotel Klášter Teplá

Teplá, Karlovarský kraj
Kemp Relax Betlém Teplá

Kemp Relax Betlém Teplá

Teplá, Karlovarský kraj
Zámecká fara Vidžín

Zámecká fara Vidžín

Úterý, Plzeňský kraj
Údolí Volavek – přírodní centrum

Údolí Volavek – přírodní centrum

Bezdružice, Plzeňský kraj