!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Klášter Teplá
Klášter Teplá
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
+ Přidat foto
Památky

Klášter Teplá

Na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech, leží nedaleko Mariánských Lázní město a klášter Teplá. Prohlédnete si zde historické interiéry s rozsáhlou knihovnu, součástí expozice je kompletní sbírka portrétů všech opatů, kteří vedli klášter od 12. až do 20. století.
Na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech leží nedaleko Mariánských Lázní město a klášter Teplá. Proslulý premonstrátský klášter založil v roce 1193 český velmož, blahoslavený Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Rozlehlému klášternímu areálu vévodí monumentální románsko-gotická stavba Kostela Zvěstování Páně z let 1193 – 1232, jedna z nejstarších neobvykle zachovaných památek na našem území s cenným barokním inventářem. V severní kapli klášterního kostela jsou uloženy ostatky blahoslaveného Hroznaty

Na přelomu 17. a 18. století byl klášter přestavěn do barokní podoby pod vedením stavitele a architekta Kryštofa Dientzenhofera. Období rozkvětu zažil klášter na přelomu 19. a 20. století, kdy byla vybudována nová knihovna a muzeum spolu s parkem. Pozemková reforma po vzniku Československa a následně nacistická okupace klášter hospodářsky podlomily. V roce 1950 byl, stejně jako další kláštery u nás, uzavřen a sloužil 28 let jako kasárna Československé lidové armády. Pouze kostel a knihovna byly od roku 1958 zpřístupněny k turistickým prohlídkám. Po odchodu armády budovy dále chátraly. Teprve v roce 1990 byl klášter, těžce poškozený mnohaletým zanedbáváním, navrácen řádu premonstrátů. Od té doby klášter prošel řadou úspěšných rekonstrukcí. V roce 2008 byl Klášter Teplá prohlášen národní kulturní památkou.

V kostele jsou pravidelné bohoslužby, objekt je přístupný turistům k prohlídkám, konají se zde koncerty, výstavy a další kulturní akce. Kromě prohlídek klášterních interiérů je možné  projít se rozhlehlým klášterním parkem, založeném v anglickém stylu na začátku 20. století. Po cestě okolo rybníka natrefíte na malou Lurdskou jeskyňku, nebo na moderní křížovou cestu, vytvořenou v roce 2016 sochařem Václavem Gaťaříkem. 
Areál kláštera je otevřen denně od 6:00 do 21:00 hodin. Po tuto dobu je volně přístupný park a venkovní prostory celého areálu. 

Kromě Duchovní správy, kterou zde vykonává premonstrátská komunita, klášter nabízí veřejnosti širokou škálu možností volnočasového vyžití. Tyto aktivity probíhají v rámci Návštěvního provozu kláštera a ze strany Hroznatovy akademie, kulturně vzdělávacího centra. 
 

Duchovní správa  

Pravidelná mše svatá se koná
Po – pá 7.30 hod. v konventní kapii 
So 15.30 hod. v konventní kapli
Ne 10.00 hod. v kostele

Návštěvníci mají také možnost zúčastnit se dalších bohoslužeb nebo duchovních cvičení, po dohodě je možné uspořádat bohoslužbu pro skupinu poutníků. Tepelští premonstráti spravují také řadu farností v západních Čechách.
 

Návštěvní provoz

Prohlídka s průvodcem zahrnuje malý a velký muzejní sál, kde jsou vystaveny předměty, doplňující výklad o historii a současnosti kláštera, galerii, obsahující mimo jiné sbírku portrétů všech opatů kláštera, čítárnu, pracovnu knihovníka a knihovnu (ta je se svými 100 000 svazky druhou největší historickou klášterní knihovnou v Čechách).

Mimo dobu konání bohoslužeb mohou turisté při prohlídce navštívit i kostel. Prohlídky se konají v českém, nebo v německém jazyce, k dispozici jsou tištěné texty v dalších jazycích. Termín prohlídky doporučujeme předem telefonicky rezervovat.


Hroznatova akademie – kulturně vzdělávací centrum

Druhý prohlídkový okruh kláštera je nazvaný „Život v barokním klášteře“. V doprovodu průvodce – animátora zde návštěvníci zhlédnou obytné barokní prostory kláštera: křížovou chodbu, celu řeholníka, historickou učebnu, jídelnu, kapitulní síň, Modrý sál a část opatského bytu a suterénní prostory. Získají tak vědomosti o stavebním vývoji klášterních budov a o životě klášterní komunity v minulosti a dnes.

Hroznatova akademie nabízí na objednávku také další prohlídky, např. prohlídku barokního štolového systému v nejhlubším podzemí kláštera, která je zaměřená na vodohospodářství, barokní kanalizační a drenážní systém. Dále je možná prohlídka kláštera pro malé dobrodruhy – prohlídka pro děti – která se odehrává v klášterním sklepení a je doplněna zábavnou hrou – rébusem "Výprava za klášterním pokladem“. Podrobné informace a rezervace na tel. 353 394 463.

V době hlavní návštěvní sezóny od 1. 5. do 30. 9. je přístupná stálá expozice archeologických nálezů a "Vodní svět", prezentující mlýnské technologie pomocí interaktivních modelů. Venkovní modely jsou poháněny vodou. K vidění je Francisova vodní turbína z roku 1929.

Další aktivity Hroznatovy akademie:
Rozsáhlé barokní křídlo kláštera, kde v současnosti Hroznatova akademie působí, bylo vystavěno na přelomu 17. a 18. století Kryštofem Dientzenhoferem. V letech 2009–2015 prošlo náročnou rekonstrukcí díky masivní finanční podpoře ze strany Integrovaného operačního programu Evropské unie a bylo zde založeno kulturně-vzdělávací centrum Hroznatova akademie. Cílem tohoto centra je prezentovat veřejnosti místo, ve kterém sídlí, jeho historii, a nabídnout zajímavé aktivity všem nadšencům, zejména těm z regionu. Mezi základní aktivity patří vzdělávací programy pro školy, tvořivé dílny, výstavy, koncerty atd.
 

Ubytování v klášteře Teplá

V klášteře se můžete také ubytovat. Hotel v klášteře Teplá je ideálním místem pro pořádání duchovních regenerací a duchovních cvičení, ale i odborné semináře, školení, konference či studijní pobyty. V areálu kláštera se nachází historický park s rybníkem a křížovou cestou.

V klášterním rybníku se můžete pokusit chytit rybu, kterou vám potom rádi připraví v klášterní kuchyni. Za klášterní zdí začíná devítijamkové golfové hřiště, kde si přijdou na své jak pokročilí hráči, tak i začátečníci. Před hotelem prochází několik značených cyklistických stezek, které jsou rovněž vhodné pro in-line bruslení.
Zobrazit více

Klášter premonstrátů Teplá

Klášter premonstrátů Teplá

13.5.
15.5.
Zahájení lázeňské sezóny 2022 v Mariánských Lázních

Zahájení lázeňské sezóny 2022 v Mariánských Lázních

Mariánské Lázně, Západočeské lázně
25.6.
Běhej lesy Slavkovský les

Běhej lesy Slavkovský les

Mariánské Lázně, Západočeské lázně
6.8.
Běhej lesy Bílá

Běhej lesy Bílá

Bílá, Severní Morava a Slezsko
1.11.
31.3.
Zimní prohlídky na hradě Loket

Zimní prohlídky na hradě Loket

Loket, Západočeské lázně
Hroznatova akademie v Teplé

Hroznatova akademie v Teplé

Teplá, Západočeské lázně
Davidova stezka v Teplé

Davidova stezka v Teplé

Teplá, Západočeské lázně
Golf Klub Klášter Teplá

Golf Klub Klášter Teplá

Teplá, Západočeské lázně
Barokní kaple Nejsvětější Trojice v Teplé

Barokní kaple Nejsvětější Trojice v Teplé

Teplá, Západočeské lázně

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Klášter Teplá

Hotel Klášter Teplá

Teplá, Západočeské lázně
Kemp Relax Betlém Teplá

Kemp Relax Betlém Teplá

Teplá, Západočeské lázně
Penzion U Jakuba

Penzion U Jakuba

Úterý, Plzeňsko a Český les
Zámecká fara Vidžín

Zámecká fara Vidžín

Úterý, Plzeňsko a Český les