ÚvodAktualityVěda a historie není nuda: kde si prohlédnete nejstarší a nejvzácnější archeologické nálezy
Památky

Věda a historie není nuda: kde si prohlédnete nejstarší a nejvzácnější archeologické nálezy

Poslechněte si audio verzi článku
Venuše, hlava Kelta, kel z Pavlova, náušnice z Velké Moravy, mumie egyptské princezny anebo meteorit z Opavy: muzea v České republice pečují o řady archeologických skvostů. Podívejte se na Kudy z nudy na prastaré skvosty archeologie, které si můžete prohlédnout v muzeích, archeoparcích či v místech, kde byly poklady nalezeny. Některé z nich jsou starší více než 10 000 let!

Venuše a Kel z Pavlova

Věstonická VenušeČíslem jedna je samozřejmě Věstonická venuše. Sošku z černošedé pálené hlíny objevil tým Karla Absolona roku 1925 v bývalém sídlišti lovců mamutů v Dolních Věstonicích na jižní Moravě. Paleolitická kráska z období 29 000 až 25 000 př. n. l. se vystavuje málokdy.
 
Dalším skvostem české archeologie je vzácný artefakt lovců mamutů – cca 30 000 let stará rytina známá jako „Kel z Pavlova“, která má být podle odborníků nejstarší dochovanou mapou na světě. Jde o špičku původně asi metr dlouhého mamutího klu s geometrickou rytinou. Kel je uložen v depozitáři Archeologického ústavu AV ČR Brno, občas bývá k vidění v Archeoparku Pavlov.  
 

Unikáty Moravského krasu: jeskynní malby, kostry zvířat a sídliště lovců

kateřinská jeskyně medvědDůkazem, že i na známých místech je stále co objevovat, je Kateřinská jeskyněMoravském krasu. V roce 2019 zde byly objeveny nejstarší pravěké kresby v Česku, vytvořené uhlem na stěnách v mladší době kamenné, pocházející přibližně z období 4 200 let př. n. l. Významný nález zde učinil roku 1936 profesor Karel Absolon, když v jednom z komínů odkryl velké množství koster medvědů ze starších čtvrtohor. Nejednalo se však o jeskynní medvědy, ale o zvířata „z povrchu“, která se do jeskyně propadla. V Hlavním dómu Kateřinská jeskyně se nachází kostra jeskynního medvěda a také model medvědího brlohu s medvíďaty.
 
jeskyně švédův stůlA v Moravském krasu ještě chvíli zůstaneme. Jestliže vás zajímá místo, kde jeskynní medvědi sídlili, podívejte se do jeskyně Švédův stůl. Před 11,5 tisíci lety bylo toto místo v údolí Říčky domovem velkých šelem i jeskynních hyen. Nedaleká jeskyně Pekárna proslula nálezy pravěkých kamenných i kostěných nástrojů a hlavně rytin na kostech zvířat. Navíc je nejvýznačnějším sídlištěm lovců sobů z období před cca 12 000 – 15 000 lety. Také tunelovitá sluj jeskyně Kůlna patří k našim nejvýznamnějším archeologickým lokalitám a je považována za světový unikát. Dnes je součástí prohlídky Sloupsko-šošůvských jeskyní, byla sídlištěm pravěkého člověka v několika vývojových etapách. Nejcennější nálezy dokumentují život člověka neandrtálského, který zde přebýval před více než 120 000 lety.
 
trilobitJedním z fenoménů pravěku jsou také české nálezy fosilií trilobitů, vyhynulých členovců, kteří žili v pravěkých mořích v období prvohor, před 550 – 251 miliony let. Jejich výzkumem se v Čechách 19. století intenzivně zabýval francouzský přírodovědec Joachim Barrande.

Nejúspěšnějšími nálezy proslul v okolí vesnic Týřovice a Skryje, jeho objevům se věnuje pobočka Muzea T.G.M. v Rakovníce a po stopě trilobita vede dokonce i okružní naučná stezka ze Skryjí. Prochází přes lokality, kde dodnes můžete objevit nejrůznější zkameněliny.
 

Umění Keltů a Velké Moravy

hlava keltaPravděpodobně nejznámějším uměleckým dílem z keltského období v českých zemích je světově proslulá „hlava Kelta“ – kamenná hlava nalezená roku 1943 v lomu u Mšeckých Žehrovic. Jedná se o cca 25 cm vysokou sošku hlavy z bělohradské opuky, zobrazující muže s typickým keltským nákrčníkem, jenž svého nositele řadil mezi vyšší vrstvu. Dnes si hlavu Kelta z 3. století př. n. l. můžete prohlédnout v Muzeu Nové Strašecí.
 
Mnoho památek se také dochovalo z bohatých nalezišť velkomoravské kultury. Zdejší předměty pocházejí z počátku 9. století a vynikají mezi nimi gombíky – ozdobné předměty z drahých kovů kulatého tvaru s malým ouškem, zlaté náušnice nebo ostruhy s plastikou obličejů. Mezi velmi cenné relikvie patří i zdobené stříbrné nákončí opasku doplněné kameny, uprostřed se sklem, v němž je rytina koně. K nejznámějším nalezištím patří Slovanské hradiště u Mikulčic, Staré město s Památníkem Velké Moravy, Uherské Hradiště nebo Pohansko nedaleko Břeclavi.
 

Památky starého Egypta a meteorit z paleolitu

mumie česká třebováMezi náš výčet zajímavostí by bylo škoda nezařadit několik památek starověkého Egypta, které u nás máme. Tak například za egyptskou mumií datovanou do let 945 až 715 před naším letopočtem se vydejte do Městského muzea v České Třebové. Muzejníci jí říkají princezna Hereret. Ví se, že byla objevena jižně od Káhiry u města Lahún na okraji fajjúmské oázy a zemřela mezi dvacátým a třicátým rokem života.
 
meteoritPoslední zajímavostí je meteorit z Opavy. Jde o světově unikátní nález, který byl proveden v bývalé Lundwallově cihelně v Opavě-Kylešovicích. Pozoruhodné jsou především nálezové okolnosti – meteoritická železa ležela v kulturní vrstvě sídliště paleolitických lovců kultury epigravet-tienu, přičemž stáří lokality s pazourkovými nástroji je datováno do doby před 18 000 lety.

Otázkou zůstává, jestli byli paleolitičtí lovci přímými svědky pádu meteoritu, či zda jeho fragmenty sesbírali až po nějaké době. Meteority objevili dělníci, kteří v červenci 1925 pracovali na odkopávce materiálu pro cihelnu. První kusy rezavých a nápadně těžkých kamenů našli zhruba pod metrovou vrstvou sprašové hlíny. K prvním čtyřem železným meteoritům o celkové hmotnosti 14 kg přibyly později další tři exempláře, takže celková hmotnost nálezu přesáhla 21 kg. Kromě devíti zlomků meteoritů uložených ve sbírkách Slezského zemského muzea je několik menších fragmentů uloženo v Národním muzeu v Praze a v Moravském zemském muzeu v Brně.

Kdykoliv se originály našich archeologických skvostů objeví na výstavách, je o ně obrovský zájem. Podívejte se na Kudy z nudy do kalendáře akcí, ať vám neutečou!
Městské muzeum Česká Třebová Kultura

Městské muzeum Česká Třebová

Expozice muzea nesou název Dopravní křižovatky aneb do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí. Název v sobě spojuje čtyři dopravní kanály, které jsou pro Českou Třebovou příznačné či nějak spjaté s její historií. Jde o dopravu železniční, silniční, lodní i vzdušnou.

Slovanské hradiště v Mikulčicích – místo, kde pocítíte dotek dávných dějin naší země Památky

Slovanské hradiště v Mikulčicích – místo, kde pocítíte dotek dávných dějin naší země

Slovanské hradiště v Mikulčicích patří bezpochyby mezi nejvýznamnější místa vztahující se k rané historii našeho státu. Patřilo k nejvýstavnějším opevněným sídlům Velké Moravy. Ve své době bylo hradisko Mikulčice vodním hradem, který obtékala členitá ramena řeky Moravy.

Jeskyně Pekárna – pravěké sídliště lovců sobů Příroda

Jeskyně Pekárna – pravěké sídliště lovců sobů

Na skalním ostrohu nad soutokem Říčky a Ochozského potoka se nachází známá archeologická lokalita, tunelovitá jeskyně Pekárna, proslulá nálezy pravěkých kamenných i kostěných nástrojů a hlavně rytin na kostech zvířat.

Archeoskanzen Pohansko u Břeclavi Památky

Archeoskanzen Pohansko u Břeclavi

Archeoskanzen Pohansko doplňuje expozici v zámečku, která představuje život starých Slovanů z pohledu nejnovějších archeologických nálezů. Venku se nachází repliky znázorňující velkomoravský kultovní, výrobní a obytný areál. Kolem archeoskanzenu také prochází naučná stezka Pohansko.

Naučná stezka Po stopě trilobita ve Skryjích Příroda

Naučná stezka Po stopě trilobita ve Skryjích

Naučná stezka Po stopě trilobita začíná ve Skryjích u Památníku Joachima Barranda a na svých dvanácti zastávkách přibližuje mnohdy netradičním způsobem např. prostřednictvím komiksu zajímavosti zdejšího naleziště zkamenělin Skryjsko-týřovického kambria. Je na ní i spousta herních prvků.

Jeskyně Švédův stůl – doupě jeskynních hyen Příroda

Jeskyně Švédův stůl – doupě jeskynních hyen

Volně přístupná jeskyně v údolí potoka Říčky v Moravském krasu je známou archeologickou lokalitou a jedním ze tří nalezišť kosterních pozůstatků neandrtálského člověka na našem území.

Mladečské jeskyně – rituální pohřebiště kromaňonského člověka Příroda

Mladečské jeskyně – rituální pohřebiště kromaňonského člověka

Rádi byste se v létě ochladili a nevíte, jak na to? Vydejte se poznat krásu jeskynního systému nedaleko Litovle, kde se nachází Mladečské jeskyně.

Kateřinská jeskyně – nejrozlehlejší dómy v Moravském krasu Příroda

Kateřinská jeskyně – nejrozlehlejší dómy v Moravském krasu

Jeskyni tvoří dva vzájemně spojené mohutné dómy s přilehlými chodbami. Jeskyně byla pro veřejnost otevřena už v roce 1910. Hlavní dóm je s rozměry 95x44x20 metrů největší veřejnosti zpřístupněnou podzemní prostorou v Moravském krasu.

Kounovské kamenné řady Příroda

Kounovské kamenné řady

Kounovské kamenné řady, kterým se říká nejzáhadnější místo Česka, tvoří až stovky metrů dlouhé řady balvanů na vrchu Rovina, o kterých se už sedm desetiletí vedou spory.

Expozice Jeskyně a lidé v Moravském krasu Kultura

Expozice Jeskyně a lidé v Moravském krasu

Nové expozice s názvem Jeskyně a lidé rozšiřují prohlídkové trasy v jeskyních Balcarce, Kateřinské, Sloupsko-šošůvských a v jeskyni Výpustek, kde je navíc umístěna rozsáhlá výstava věnovaná celému Moravskému krasu, jeho geologii, objevování, výzkumu či archeologickým a paleontologickým nálezům.

Sloupsko-šošůvské jeskyně – největší zpřístupněné jeskyně v ČR Příroda

Sloupsko-šošůvské jeskyně – největší zpřístupněné jeskyně v ČR

Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou největší zpřístupněné jeskyně v ČR. Tvoří je rozsáhlý komplex dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí, které spojují dvě podzemní patra s výškovým rozdílem 60 m. Prohlídky zahrnují klasické okruhy či zážitkovou exkurzi do spodních pater.

Petřkovická venuše – jedná štíhlá venuše v Evropě

Petřkovická venuše – jedná štíhlá venuše v Evropě

Petřkovická venuše nebo také Landecká venuše čii Červená venuše byla nalezena na vrchu Landek v Ostravě v roce 1953 při výzkumu Bohuslava Klímy. Archeologové ji objevili pod mamutí stoličkou poblíž ohniště a plochy pokryté červeným barvivem.

Archeologická lokalita Modrá – Na Díle Památky

Archeologická lokalita Modrá – Na Díle

Odkryté základy kostela, objeveného v roce 1911, jsou předmětem sporů historiků. Část má za to, že jde o kostel postavený za iroskotských misií, tedy před příchodem Cyrila a Metoděje někdy v první poloviny 9. stol. Navštivte tuto archeologickou lokalitu a prozkoumejte tajemství minulosti!

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum Kultura

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě seznamuje návštěvníky s archeologickými nálezy z regionu a životem Slovanů. Jeho první část vybudována v 60. letech 20. století nad základy velkomoravského kostela s rozsáhlým pohřebištěm.

Slovanské hradiště v Mikulčicích – nejrozsáhlejší slovanské hradiště v České republice

Slovanské hradiště v Mikulčicích – nejrozsáhlejší slovanské hradiště v České republice

Areál raně středověkého slovanského hradiště v Mikulčičích o rozloze 10 ha je nejrozsáhlejším a unikátně zachovaným slovanským archeologickým nalezištěm. Hradiště patřilo mezi významná velkomoravská mocenská a kulturní centra.

Archeopark Pavlov Kultura

Archeopark Pavlov

Moderní interaktivní archeologická expozice věnovaná lovcům mamutů, s jedinečnou architekturou a geniem loci na svahu Pavlovských vrchů.

Slezské zemské muzeum – historická výstavní budova Kultura

Slezské zemské muzeum – historická výstavní budova

Slezské zemské muzeum je nejstarším veřejným muzeem v Česku. Jeho historie sahá až do roku 1814. Se svými 2 400 000 sbírkovými předměty je zároveň třetím největším muzeem v ČR. Muzeum neplní pouze funkci vědeckovýzkumnou a sbírkotvornou, ale nabízí svým návštěvníkům řadu výstav a kulturních akcí.

Muzeum Nové Strašecí Kultura

Muzeum Nové Strašecí

Muzeum města Nové Strašecí leží v okresu Rakovník asi 40 km západně od Prahy. Prohlédnout si zde můžete dvě stálé expozice, kterými jsou Keltové na Rakovnicku (se slavným nálezem Hlava Kelta) a Zemědělská usedlost na Novostrašecku.

Archeostezka Pavlov – Naučná stezka z archeoparku v Pavlově do Dolních Věstonic Příroda

Archeostezka Pavlov – Naučná stezka z archeoparku v Pavlově do Dolních Věstonic

Naučná stezka z archeoparku v Pavlově do Dolních Věstonic vás provede po nejvýznamnějších lokalitách spojených s lovci mamutů. Na pěti informačních panelech uvidíte, kde lovci tábořili a jaké nálezy jejich pobyt dokládají.

Archeologické naleziště Na Valách ve Starém Městě na Uherskohradišťsku Památky

Archeologické naleziště Na Valách ve Starém Městě na Uherskohradišťsku

První Slované se v této centrální oblasti města usadili již v 6. až 7. století. V průběhu druhé poloviny 8. století zde vzniklo opevněné sídliště – hradisko. Okolo poloviny 9. století byl na už existujícím pohřebišti hradiska postaven kamenný kostel. Pohřbeni zde byli lidé všech společ. vrstev.

Archevita – Stopami věků v Roztokách u Prahy Kultura

Archevita – Stopami věků v Roztokách u Prahy

Muzeum v Roztokách u Prahy připravilo multimediální archeologickou expozici nazvanou Archevita – stopami věků, která vám umožní zažít dějiny všemi smysly, potkat pratura, podívat se, jak se vyráběla sekyra anebo jak se kdysi obchodovalo. Vše je podpořeno projekcemi, hologramy a virtuální realitou.

Naleziště trilobitů ve Skryjích Příroda

Naleziště trilobitů ve Skryjích

Skryje jsou neodlučitelně spjaty s osobností vědce Joachima Barranda. Ten se proslavil díky výzkumu zkamenělin, který zde prováděl. Je známo několik lokalit, kde můžete zkusit na hromadě břidlice své štěstí a přivézt si tak domů zajímavý suvenýr.

Pravěké hradisko Obersko Letní sporty

Pravěké hradisko Obersko

Mohutné valy pravěkého hradiště na kopci vysoko nad údolím řeky Třebůvky vzbuzují dodnes obdiv a úctu. Hradisko bylo vybudováno lidem lužické kultury, kteří obývali území České republiky před příchodem Keltů.

Keltské oppidum Třísov Památky

Keltské oppidum Třísov

Nejjižněji položené keltské hradiště v Čechách bylo podle nálezů osídleno už v době bronzové. Oppidum leželo na strategické obchodní cestě. Mohutné opevnění dnes připomínají dvě linie valů.

Jeskyně Kůlna v Moravském krasu Příroda

Jeskyně Kůlna v Moravském krasu

Jeskyně Kůlna je součástí prohlídky Sloupsko-šošůvských jeskyní. Tunelovitá sluj patří k nejvýznamnějším archeologickým lokalitám na území České republiky a je považována za světový unikát. Najdete ji v severní části Moravského krasu nedaleko obce Sloup.

Žárové pohřebiště Pičhora Památky

Žárové pohřebiště Pičhora

Pičhora je evropsky významná archeologická lokalita ze starší doby římské. V roce 1896 zde dělníci při těžbě štěrku a písku objevili žárové pohřebiště. Výzkum poté prováděl Jan Waněk pod dohledem Josefa Ladislava Píče. Do roku 1906 bylo prozkoumáno 160 žárových hrobů, zhruba polovina popelnicových.

Další aktuality

Vypravte se na výlet za starými řemesly Čech, Moravy a Slezska

Poznejte dřívější život a práci řemeslníků. Víte, jak se v minulosti vyráběla kola nebo jak se dříve vařilo pivo? Odpovědi na své otázky naleznete na místech, která vám přinášíme v dnešních tipech. Mimoto se dozvíte, jak se vyrábí ruční papír, co obnášela práce kováře anebo uvidíte, jak se pekl chleba v peci!
21. červenec 2024 9:00
Památky

Výlety (nejen) pro šachisty: tipy na výlety za poznáním nejznámějších černých a bílých věží v Česku

Při návštěvě Hradce Králové kdekoho napadne, že když už se Bílá věž nazývá bílá, mohla by být bělejší. Zrovna tak by Černá věž v Českých Budějovicích mohla být černější… a pak vám začne vrtat hlavou, kolik vlastně těch černých a bílých věží v Česku máme a které skutečně ladí se svým jménem. Pojďme si je zmapovat!
18. červenec 2024 11:35
Památky

Užijte si léto v klášterních zahradách: filmy, koncerty, festivaly a výstavy

K létu patří zahradní slavnosti – proč si tedy nevychutnat nezaměnitelnou atmosféru klášterních zahrad? Zaměření akcí je různorodé a program bohatý, navíc si užijete i skvělé jídlo, zábavu pro dospělé i děti, tvořivé dílny i netradiční prohlídky.
17. červenec 2024 12:55
Památky

Věda a historie není nuda: po stopách Slovanů na hradiště, opevnění a k archeologickým objevům

O Slovanech jsme se všichni učili ve škole, ale co vlastně víme o obyvatelích slovanských zemí a jejich předcích? Odkud přišli, kdy se usadili v českých zemích, jak žili a jaké bohy uctívali? Pojďte se s Kudy z nudy vypravit po stopách dávných obyvatel naší vlasti, na slovanská hradiště, naučné stezky a do archeologických expozic.
16. červenec 2024 12:49
Památky

Co dělat, když je vedro? Využijte 50 tipů na výlet do podzemí!

Historická podzemí v České republice naleznete v mnoha městech. Poznejte život pod zemí a odhalte skrytá tajemství. To nej z českých a moravských unikátních podzemních prostor vám právě nabízíme. Vyberte si podzemní továrny, sklepení, vodní díla, tunely, procházky tajemnými chodbami, historické labyrinty s možností prohlídky, unikátními doly nebo zajímavé podzemní expozice. Prohlídky potěší všechny milovníky tajemna i historie. Horké (i deštivé) letní dny jsou ideální pro návštěvu podzemí! Teplota se v podzemí celoročně pohybuje okolo 10 stupňů.
14. červenec 2024 9:31
Památky

50 tipů na místa, kde můžete pozvávat vodárenské věže, vodojemy a technické unikáty

Vodárenské věže a vodojemy překvapují svou krásou i technickou účelností. Některé se starších „dam“ dnes slouží jako originální rozhledny, jiné se staly lukrativním místem na bydlení anebo volnočasovým prostorem. Ovšem nechybí ani takové, které byly postaveny zcela nedávno a svou funkci zásobárny vody vzorně plní. Nahlédněte do našich tipů! Která věž vám přijde nejzajímavější?
14. červenec 2024 9:09
Památky

Archeologické léto nabízí procházky na archeologické lokality s odborníky

Archeologické léto probíhá i letos a příznivce archeologie a historie zve na zajímavé akce, během nichž odborníci odkrývají příběhy minulosti v akcích pro veřejnost po celé republice. Zájemci se můžou vydat na hrady, hradiště, pohřebiště, do archeoparků nebo navštívit právě probíhající výzkumy. Na více než 250 prohlídek je třeba se objednat předem, Archeologické léto probíhá během prázdnin 2024 a potrvá až do poloviny září 2024.
12. červenec 2024 6:00
Památky

Tradice: dříve klášter, dnes… aneb nový život starých památek

Co spojuje města Český Krumlov, Broumov, Hostinné, Plasy, Žďár nad Sázavou a spousty dalších? Jeden z tisíců výnosů a rozhodnutí císaře Josefa II., kdy jediným podpisem zrušil stovky klášterů a řeholních domů. S následky jeho rozhodnutí se města potýkají dodnes: mniši odešli už před stovkami let, ale impozantní a rozsáhlé areály stojí dál. Které prošly nejvýraznější proměnou?
11. červenec 2024 9:07
Památky