Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum T. G. M. Rakovník
Kultura

Muzeum T. G. M. Rakovník

Městské muzeum v Rakovníku vzniklo v souvislosti s Národopisnou výstavou českoslovanskou v roce 1895. Prohlédnete si zde expozice věnované vývoji Rakovnicka od pravěku do 19. století či expozici rakovnické továrny vyrábějící keramický obkladový materiál nesoucí světoznámou značku RAKO.
Na místě současné budovy muzea v Rakovníku stával původně farní dům (děkanství) vystavěný v 16. století a zničený v době třicetileté války. V roce 1781 zde postavili cisterciáci z Plas dům, který měl sloužit členům řádu k odpočinku při jejich častých cestách do Prahy. Po zrušení řady klášterů císařem Josefem II. ztratila budova svůj účel a měnila své majitele. Jeden z názvů "ve fabrice" připomíná, že zde byla několik let textilní továrnička, v přízemí býval hostinec, poté tiskařská živnost. Později se do budovy nastěhoval poštovní úřad (odtud název "stará pošta"). Budova postupně chátrala a stala se domovem rakovnické chudiny.

V roce 1928 zakoupila rakovnická spořitelna chátrající objekt pro účely muzea. Od roku 1936 do současnosti slouží budova muzejním účelům.

Expozice:
 
  • Vývoj Rakovnicka v pravěku a ranné době dějinné: Archeologická expozice v prvním patře muzea seznamuje návštěvníky s pozůstatky pravěkého osídlení našeho regionu. Nejstarší památky (dva kamenné nože a sekáč z Lužné) jsou staré 250 000 let.
  • Vývoj Rakovnicka ve středověku: Tato část expozice přibližuje návštěvníkům památky regionu v období středověku a je zaměřena na doklady života vládnoucí vrstvy a na šíření nových kulturních vlivů.
  • Příroda Rakovnicka: expozice je členěna do čtyř částí (Rakovnická kotlina, Džbán, Jesenicko a Křivoklátsko). Vše je netradičně doplněno o expozici živých obojživelnků a plazů.
  • RAKO 1883 – 2003: Součástí historické expozice jsou i tři menší místnosti věnované historii rakovnické továrny vyrábějící keramický obkladový materiál nesoucí světoznámou značku RAKO.
  • Geologie a hornictví: Expozice, umístěná v suterénu muzea prezentuje typické horniny dané oblasti. Vše je doplněno mapami, schématy a fotografiemi.
  • Rybářství: V suterénu muzea je možné si prohlédnout rybářské náčiní z dob minulých. Jádrem této expozice je sedm akvárií se sladkovodními rybami (např. kapr, lín, okoun...), z nichž většina žije i ve vodách rakovnického okresu.
  • Nádvoří muzea a lapidárium: Nádvoří muzea vévodí busta Dr. Zikmunda Wintra. Část prostranství zaujímá součást přírodovědné expozice – klece se zvířaty, záhonky s květinami a léčivými bylinami. Pod jedním ze vzrostlých jírovců je umístěná slovanská pec z lokality Roztoky u Prahy. Pod přístřeškem najde návštěvník malé lapidárium se zajímavými kamennými památkami.
Zobrazit více
4.6.
Retro vlakem do Lužné u Rakovníka

Retro vlakem do Lužné u Rakovníka

Lužná, Středočeský kraj
28.9.
Prohlídky na Křivoklátě

Prohlídky na Křivoklátě

Křivoklát, Středočeský kraj
11.6.
12.6.
Sraz Auto moto veteránů na Bucku

Sraz Auto moto veteránů na Bucku

Nové Strašecí, Středočeský kraj
24.5.
Přednáška Klubu cesty za poznáním

Přednáška Klubu cesty za poznáním

Nové Strašecí, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí