Úvod > Co chcete dělat? > Archeologické naleziště Na Valách ve Starém Městě na Uherskohradišťsku
Památky

Archeologické naleziště Na Valách ve Starém Městě na Uherskohradišťsku

První Slované se v této centrální oblasti města usadili již v 6. až 7. století. V průběhu druhé poloviny 8. století zde vzniklo opevněné sídliště – hradisko. Okolo poloviny 9. století byl na už existujícím pohřebišti hradiska postaven kamenný kostel. Pohřbeni zde byli lidé všech společ. vrstev.
Na nejstarší osídlení polohy „Na Valách“ ukazují nálezy mladopaleolitické štípané industrie – čepelky a jejich úštěpy. Do pozdního paleolitického období je možné zařadit i kostrový pohřeb ženy spolu s kamennými nástroji a ohništěm v jeho blízkosti. Další osídlení je reprezentováno sídlištními jámami z období kultury s lineární keramikou a z období moravské malované kultury, spolu s charakteristickou keramikou, nalezenou druhotně i v zásypu slovanských hrobů, jakož i charakteristická broušená kamenná industrie. Lokalita po té nebyla osídlena a výzkumy se podařilo doložit existenci menší osady z období lužických popelnicových polí mladší doby bronzové. Osídlení navazující na tuto kulturu je spjato až s obdobím po zlomu letopočtu, konkrétně s příchodem Slovanů do našich zemí.

Již ve druhé polovině 8. století tak nabyla osada na významu a byla opevněna příkopy a palisádami. Výzkum hrobových jam nám dosvědčuje, že ještě před vznikem Velké Moravy zde žily společensky významné rody, které udržovaly kontakty s cizinou.

V průběhu 9. století, v období velkomoravském, se funkční využití polohy „Na Valách“ změnilo – zaniklo místní opevnění a tím i hradisko (okolo poloviny 9. století), byl zde vybudován maltovo-kamenný kostel. Kostel, nebo spíše negativ jeho základů, se podařilo objevit V. Hrubému v roce 1949 a v té době se jednalo o první objevený prokazatelně velkomoravský zděný kostel. Původně lokální pohřebiště se změnilo na nekropoli celé Staroměstské aglomerace. Pohřbeni zde byli jak příslušníci velkomoravské nobility s bohatou výbavou se zbraněmi a šperky, tak také lidé chudí, zemědělci a řemeslníci. Kostel začal chátrat někdy na počátku 10. století a o něco později ustalo v jeho okolí i pohřbívání, zřejmě v souvislosti se zánikem Velké Moravy.

Pozůstatky kostela, dnes součást Památníku Velké Moravy, byly v roce 1969 vyhlášeny Národní kulturní památkou.
16.10.
Zvídálkové, vzhůru do muzea!

Zvídálkové, vzhůru do muzea!

Uherské Hradiště, Zlínský kraj
24.11.
12.2.
Ludmila, Miroslav a Jan Kováříkovi

Ludmila, Miroslav a Jan Kováříkovi

Uherské Hradiště, Zlínský kraj
24.11.
12.2.
Pavol Stručka

Pavol Stručka

Uherské Hradiště, Zlínský kraj
21.7.
16.10.
Výstava Textile Art of Today

Výstava Textile Art of Today

Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion Korzár Velehrad

Penzion Korzár Velehrad

Velehrad, Zlínský kraj
Kafec U Komína Uherské Hradiště

Kafec U Komína Uherské Hradiště

Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Hotel Slunce se stylovou restaurací a vinotékou

Hotel Slunce se stylovou restaurací a vinotékou

Uherské Hradiště, Zlínský kraj