!

Upozornění: Redakce prosí všechny zájemce o akce a aktivity, aby se před jejich návštěvou informovali u organizátora, zda a kdy probíhají vzhledem k opatřením přijatým vládou ČR k nákaze Covid-19. Omlouváme se, že informace o otevíracích dobách a termínech konání uvedených na webu Kudyznudy.cz nemusí být vždy aktuální.

Úvod > Co chcete dělat? > Archeologické naleziště Na Valách ve Starém Městě na Uherskohradišťsku

Archeologické naleziště Na Valách ve Starém Městě na Uherskohradišťsku

Památky
První Slované se v této centrální oblasti města usadili již v 6. až 7. století. V průběhu druhé poloviny 8. století zde vzniklo opevněné sídliště - hradisko. Okolo poloviny 9. století byl na už existujícím pohřebišti hradiska postaven kamenný kostel. Pohřbeni zde byli lidé všech společ. vrstev.
Na nejstarší osídlení polohy „Na Valách“ ukazují nálezy mladopaleolitické štípané industrie – čepelky a jejich úštěpy. Do pozdního paleolitického období je možné zařadit i kostrový pohřeb ženy spolu s kamennými nástroji a ohništěm v jeho blízkosti. Další osídlení je reprezentováno sídlištními jámami z období kultury s lineární keramikou a z období moravské malované kultury, spolu s charakteristickou keramikou, nalezenou druhotně i v zásypu slovanských hrobů, jakož i charakteristická broušená kamenná industrie. Lokalita po té nebyla osídlena a výzkumy se podařilo doložit existenci menší osady z období lužických popelnicových polí mladší doby bronzové. Osídlení navazující na tuto kulturu je spjato až s obdobím po zlomu letopočtu, konkrétně s příchodem Slovanů do našich zemí.

Již ve druhé polovině 8. století tak nabyla osada na významu a byla opevněna příkopy a palisádami. Výzkum hrobových jam nám dosvědčuje, že ještě před vznikem Velké Moravy zde žily společensky významné rody, které udržovaly kontakty s cizinou.

V průběhu 9. století, v období velkomoravském, se funkční využití polohy „Na Valách“ změnilo – zaniklo místní opevnění a tím i hradisko (okolo poloviny 9. století), byl zde vybudován maltovo-kamenný kostel. Kostel, nebo spíše negativ jeho základů, se podařilo objevit V. Hrubému v roce 1949 a v té době se jednalo o první objevený prokazatelně velkomoravský zděný kostel. Původně lokální pohřebiště se změnilo na nekropoli celé Staroměstské aglomerace. Pohřbeni zde byli jak příslušníci velkomoravské nobility s bohatou výbavou se zbraněmi a šperky, tak také lidé chudí, zemědělci a řemeslníci. Kostel začal chátrat někdy na počátku 10. století a o něco později ustalo v jeho okolí i pohřbívání, zřejmě v souvislosti se zánikem Velké Moravy.

Pozůstatky kostela, dnes součást Památníku Velké Moravy, byly v roce 1969 vyhlášeny Národní kulturní památkou.
Celý popis
Naposledy změněno: 6. 10. 2019
13.2.
13.4.
Denisa Prošková - ilustrace

Denisa Prošková - ilustrace

Uherské Hradiště, Východní Morava
13.2.
13.4.
Jitka Štenclová - obrazy, kresby

Jitka Štenclová - obrazy, kresby

Uherské Hradiště, Východní Morava
13.2.
31.5.
Umění módy

Umění módy

Uherské Hradiště, Východní Morava

Ubytování a restaurace v okolí

Obytný vůz - nezávislost, pohodlí a zážitky

Obytný vůz - nezávislost, pohodlí a zážitky

Staré Město, Východní Morava
Penzion Korzár Velehrad

Penzion Korzár Velehrad

Velehrad, Východní Morava
Galerie Slováckých vín v Uherském Hradišti

Galerie Slováckých vín v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště, Východní Morava
Hotel Slunce se stylovou restaurací a vinotékou

Hotel Slunce se stylovou restaurací a vinotékou

Uherské Hradiště, Východní Morava