Úvod > Co chcete dělat? > Kateřinská jeskyně – nejrozlehlejší dómy v Moravském krasu
Kateřinská jeskyně – nejrozlehlejší dómy v Moravském krasu
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Příroda

Kateřinská jeskyně – nejrozlehlejší dómy v Moravském krasu

Jeskyni tvoří dva vzájemně spojené mohutné dómy s přilehlými chodbami. Jeskyně byla pro veřejnost otevřena už v roce 1910. Hlavní dóm je s rozměry 95x44x20 metrů největší veřejnosti zpřístupněnou podzemní prostorou v Moravském krasu.
Asi 300 metrů před spojením krasových kaňonů Suchý a Pustý žleb u Skalního mlýna se v pravém údolním svahu Suchého žlebu otevírá 8 metrů vysoký vchod do Kateřinské jeskyně. Jde o výtokovou jeskyni řeky Punkvy, která v geologické minulosti odtékala z propasti Macocha dosud neznámými chodbami k jihozápadu a Kateřinskou jeskyní vytékala do Suchého žlebu.

Dnes poskytuje návštěvníkům vzrušující zážitek nejen prohlídka neobvyklé krápníkové výzdoby, ale především fascinující doklady rozsáhlého řícení stropů podzemních dutin, které v minulosti vedlo ke vzniku nejrozlehlejších dómů v Moravském krasu. Další částí jeskyně je nová Kateřinská jeskyně objevená roku 1909. Mezi nejkrásnější partie patří barevně nasvícený útvar Čarodějnice a Bambusový lesík tvořený vzácnými, několik metrů vysokými hůlkovými stalagmity.
 

Nejstarší jeskynní kresby na území ČR

V Hlavním dómu Kateřinské jeskyně se nachází vůbec nejstarší kresba na našem území. Jde o "černé čáry" na mohutném kameni, kterému se přezdívá kvůli jeho vrásčitému povrchu Mozek. Za využití radiouhlíkové metody C14 vědci zjistili, že pravěké malby jsou staré 7000 – 6200 let. Nejstaří malbou je právě ta "z Mozku". Barvivo obrazce bylo vyrobeno z popela, tedy ze spáleného dřeva.

Další archeologické nálezy jsou také zajímavé – dvě archeologické sondy prozkoumaly sedimenty v Ledové a Bezejmenné chodbě v blízkosti kreseb starých přibližně 6 200 let. V sedimentech Ledové chodby byly nalezeny kosti pleistocenních obratlovců, převážně medvěda jeskynního.
 

Tajná penězokazecká dílna

Během archeologického průzkumu v roce 2022 byly prozkoumány vrstvy v Bezejmenné chodbě, které přinesly nečekané objevy. Nalezeny byly pravěké a středověké keramické střepy. Pravěké náleží do starší doby bronzové a jsou mladší, než datované jeskynní kresby z neolitu. Mnohem větší překvapení však přinesl nález velkého množství polotovarů mincí, takzvané "střížky", které nemají ražbu a mnohé jsou různým způsobem poškozené. Hojně se vyskytl také odpad plechů po výrobě. Tento nález dokládá skutečnost, že v prostorách Kateřinské jeskyně byla ve středověku, buď na konci 14. nebo v průběhu 15. století, tajná penězokazecká dílna. Nález v jeskyni tohoto typu je první na Moravě a druhý v ČR. Jeskynní penězokazecká dílna byla u nás známa pouze v Koněpruských jeskyních v Českém krasu. Nutno poznamenat, že penězokazectví bylo ve středověku stejně závažné jako hrdelní zločiny a pachatelé byli odsouzeni k brutálnímu mučení a trestu smrti.

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Skalní mlýn v Moravském krasu

Hotel Skalní mlýn v Moravském krasu

Blansko, Jihomoravský kraj
Hotel Olberg Olomučany

Hotel Olberg Olomučany

Olomučany, Jihomoravský kraj