Úvod > Co chcete dělat? > Slovanské hradiště v Mikulčicích – místo, kde pocítíte dotek dávných dějin naší země
Památky

Slovanské hradiště v Mikulčicích – místo, kde pocítíte dotek dávných dějin naší země

Slovanské hradiště v Mikulčicích patří bezpochyby mezi nejvýznamnější místa vztahující se k rané historii našeho státu. Patřilo k nejvýstavnějším opevněným sídlům Velké Moravy. Ve své době bylo hradisko Mikulčice vodním hradem, který obtékala členitá ramena řeky Moravy.
Na území obce Mikulčice se nachází jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v České republice. Je to místo, jehož život se uzavřel před více než tisíci lety a nerušeno dalšími dějinnými událostmi si uchovalo svá tajemství až do 20. století.
 

Expozice Knížecí hrad v údolní nivě řeky Moravy

První muzejní expozice zde byla pro veřejnost otevřena v roce 1960 v prostorách původní přízemní budovy. V průběhu roku 2015 došlo k realizaci nového Návštěvnického centra, který koncepci původní expozice přejímá. Do současné doby není bohužel tato expozice dokončena a není tedy přístupná. Přislíbenou dominantou ji v budoucnu budou autentické nálezy dřevěných člunů, objevených při výzkumech zaniklých říčních koryt. V prostorách Návštěvnického centra se v současné době nachází nový model hradiska, respektive jeho podoby z devátého století.  Prezentuje nejnovějších poznatky archeologů získaných během uplynulých desetiletí. Návštěvník zde může získat představu o původním vzhledu a uspořádání staveb vnitřního opevněného prostoru hradiska a jeho blízkého okolí. 
 

Expozice Druhý kostel a sakrální architektura knížecí hrad

Druhá stálá expozice „Velkomoravské Mikulčice – Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu“ v pavilonu II sestává nejen z prohlídky autentického nálezového stavu základů II. kostela, hrobových jam s pohřby a trojrozměrných maket místních kostelů i paláce, ale také z projekce spojující prvky počítačové vizualizace, mluveného slova. V prostorách expozice II jsou rovněž vystaveny kvalitní kopie šperků a dalších drobných předmětů nalezených při archeologických výzkumech.
 

Vyhlídková věž

Součástí Návštěvnického centra je vyhlídková věž dosahující výšky 30 m. Ačkoliv neumožňuje výhled do nejvzdálenějšího okolí nabízí příležitost nahlédnout na hradisko z ptačí perspetivy. 
 

Pěší okruh hradištěm

Po prohlídce pavilonu II je možno absolvovat pěší okruh hradištěm po návštěvnické trase a na ní shlédnout v terénu kopie základů kamenných staveb, opatřených panely s popisem zajímavostí daného okrsku.
 

Lávka Velké Moravy

Roku 2019 překlenula tok hraniční řeky Moravy novodobá lávka, jež propojuje původní širší areál hradiska. Pro pěší i pro cyklisty tak vznikla příjemná trasa nabízející navštívit v blízkosti lužních lesů další významnou stojící raněstředověkou památku nedaleko Kopčan - kostel sv. Margity Antiochijské. Lávka navazuje i na dvě národní sítě cyklostezek. 
Zobrazit více

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Naposledy změněno: 20. 8. 2021
28.5.
3.10.
Na skok k mikuleckému vinaři 2021

Na skok k mikuleckému vinaři 2021

Mikulčice, Jižní Morava
23.10.
Víno a dýně 2021 Moravská Nová Ves

Víno a dýně 2021 Moravská Nová Ves

Moravská Nová Ves, Jižní Morava
7.10.
8.10.
Muzeum a etika

Muzeum a etika

Hodonín, Jižní Morava

Ubytování a restaurace v okolí

Vinařství Marada v Mikulčicích

Vinařství Marada v Mikulčicích

Mikulčice, Jižní Morava
Vinařství Dvořáček Mikulčice

Vinařství Dvořáček Mikulčice

Mikulčice, Jižní Morava
Vinný sklep a penzion U Konečků

Vinný sklep a penzion U Konečků

Mikulčice, Jižní Morava