Úvod > Co chcete dělat? > Archeopark Pavlov
Archeopark Pavlov
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Kultura

Archeopark Pavlov

Moderní interaktivní archeologická expozice věnovaná lovcům mamutů, s jedinečnou architekturou a geniem loci na svahu Pavlovských vrchů.
V místě, kde se rozkládalo sídliště z období mladého paleolitu a které bylo v roce 2010 prohlášeno za národní kulturní památku, vznikla moderně pojatá terénní expozice. Ze země vystupující asymetrické bílé věže se podobají skalám, jež se tyčí na svazích Pavlovských vrchů. Netradičnímu pojetí stavby odpovídá i uspořádání sbírek. Uvidíte zde nejen osídlení z doby před 25 až 27 tisíci lety, ale také umělecké předměty a nástroje. Přímo v expozici návštěvník uvidí také skládku zvířecích kostí tak, jak ji lovci mamutů zanechali (in situ). 
 
Lovci mamutů žili hlavně v tlupách, v době lovu nebo rituálních svátků se ale shromažďovali. Jedno ze sídlišť, kam se pravidelně vraceli, vzniklo i u Pavlova. Sídliště paleolitických lovců se podařilo objevit ve druhé polovině minulého století a bylo prohlášeno národní kulturní památkou. Unikátní budova archeoparku získala ocenění stavba roku 2016.


 

Ubytování a restaurace v okolí