!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Česká nej > Historické > Karlova univerzita - první vysoké učení na sever od Alp a na východ od Paříže
Historické

Karlova univerzita – první vysoké učení na sever od Alp a na východ od Paříže

První vysoké učení na sever od Alp a na východ od Paříže založil český král a římský císař Karel IV. roku 1348. Patří tak k nejstarším evropským univerzitám. U zrodu Univerzity Karlovy stály čtyři fakulty – teologická, svobodných umění, právnická a medicínská.
Pražskou univerzitu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení (studií generale) na sever od Alp a na východ od Paříže. Roku 1383 byla také dokončena velkorysá budova nejstarší univerzitní koleje ve střední Evropě, tzv. Karolinum.

Univerzita Karlova náleží k starým evropským univerzitám. Řídila se vzorem univerzit v Bologni a v Paříži a v krátkém čase dosáhla mezinárodního věhlasu. Měla čtyři fakulty: teologickou, svobodných umění, právnickou a medicínskou. Členy její akademické obce byli nejen domácí, ale i mnozí cizí učitelé a studenti, zejména ze středoevropských oblastí, pro něž se stala Praha dostupnou a erudovanou školou studií generale.

Karlův syn a nástupce Václav IV. rozšířil svůj vliv na univerzitu a Kutnohorským dekretem v roce 1409 posílil rovněž postavení domácích členů akademické obce. Protestním odchodem části magistrů a scholarů z pražského učení se zvýraznila teritoriální povaha pražského generálního studia. Krátce nato se proměnila pražská univerzita působením husitského reformního hnutí, předcházejícího evropskou reformaci. Silný vliv tu získal její rektor Mistr Jan Hus. V dějinách pražské univerzity nelze přehlédnout dobu vlády Rudolfa II., jenž ze svého sídelního města vytvořil metropoli kulturní, kde se vedle dvorského centra (s učenci Johannesem Keplerem nebo Tychonem Brahe) rozvíjela vzdělanost univerzitní.
 

Karlo-Ferdinandova univerzita

Počátkem 17. století se univerzita dostala pod silný politický vliv zemských stavů, zapojených do protihabsburské opozice. Vítězný římský císař a český král Ferdinand III. v roce 1654 spojil Karolinské učení s jezuitskou univerzitouKlementinu (jejíž počátky sahají do roku 1556) v univerzitu s novým názvem Karlo-Ferdinandova univerzita (název se udržel do roku 1918). Ta obnovila všechny čtyři fakulty, které měla před husitstvím, a vyvíjela se z někdejší svobodné korporace vzdělanců ve státní vzdělávací instituci. Tento proces završily v osmdesátých letech 18. století reformy absolutistického režimu císaře Josefa II.

V časech vrcholného nacionálního politického hnutí byla pražská Karlo-Ferdinandova univerzita rozdělena v roce 1882 na dvě: českou a německou. Na přelomu 19. a 20. století dosáhly obě univerzity vysoké vědecké úrovně. Na německé působil např. profesor Albert Einstein. Na české univerzitě vynikly osobnosti, které měly významnou úlohu ve státněpolitickém emancipačním procesu, na prvním místě profesor Tomáš G. Masaryk, který se stal prvním prezidentem samostatné Československé republiky v roce 1918.
 

Univerzita v nacismu i komunismu

Velké neštěstí a ztráty znamenala okupace českých zemí hitlerovským Německem. Po studentských demonstracích 28. října 1939 a při pohřbu medika Jana Opletala byly české vysoké školy 17. listopadu 1939 uzavřeny, následovala perzekuce studentů i učitelů univerzity. Univerzita Karlova mohla opět zahájit činnost až po skončení druhé světové války. Německá univerzita v Praze, která se v roce 1939 připojila k svazku univerzit říšských, zanikla s koncem nacistické říše.

Komunistický režim od roku 1948 na dlouhou dobu podřídil ideologicky a politicky výuku i bádání kontrole, zasaženy byly i mezinárodní styky a impulzy vědy. Studenti, věrni tradici svých svobodných zásad, vystoupili v demonstraci 17. listopadu 1989 proti totalitnímu systému a dali podnět k odstranění režimu.

Universitas Carolina Pragensis působí bez přerušení dodnes, kdy má 17 fakult a na 50 000 studentů.
Památník Jana Palacha v Karolinu

Památník Jana Palacha v Karolinu

Studenta Palacha připomíná bronzová pamětní deska vsazená do dlažby na nádvoří Karolina na Ovocném trhu – najdete ji přesně v místech, kde v roce 1969 stála rakev s jeho ostatky.

Toulky Prahou s Karlem IV.

Toulky Prahou s Karlem IV.

Karel IV. (14. května 1316, Praha – 29. listopadu 1378, Praha), narozen jako Václav, byl jedenáctý český král vládnoucí jako Karel I. od srpna 1346 až do své smrti v listopadu 1378. Karel IV. byl římsko-německý král od července 1346 a od roku 1355 císař římský. Vydejte se s námi po stopách jedné z nejvýznamnějších osobností evropských dějin. Která místa v Praze by vám jeho veličenstvo ukázalo, kdyby se ujalo role vašeho průvodce?

Anatomické muzeum 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Anatomické muzeum 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

V muzeu Anatomického ústavu jsou uchovávány preparáty, které slouží ke studiu normální anatomie člověka a preparáty z oblasti srovnávací anatomie obratlovců, které umožňují poznávání jejich stavby a jejich podobnosti s anatomií člověka.

Kampus Hybernská

Kampus Hybernská

Kampus Hybernská je komplex domů a dvůr v Hybernské ulici č. 4, kde se setkává kreativita, umění, inovace a akademický svět. Probíhají zde přednášky, performance, koncerty, výstavy, projekce, diskuze a další akce pro širokou veřejnost.

Národní knihovna České republiky

Národní knihovna České republiky

V areálu Klementina sídlí Národní knihovna ČR. Rozsahem svých fondů je NK ČR největší a zároveň jednou z nejstarších veřejných knihoven v České republice, řadí se mezi nejvýznamnější evropské i světové knihovny.

Karolinum – historické sídlo Univerzity Karlovy v Praze

Karolinum – historické sídlo Univerzity Karlovy v Praze

Karolinum je národní kulturní památkou, symbolem Univerzity Karlovy. Od 14. století se zde nacházelo sídlo nejstaršího domu pražské univerzity – Karlovy neboli Veliké koleje (Collegium Caroli), kterou založil Karel IV. pro dvanáct mistrů pražského vysokého učení.

Hrdličkovo muzeum člověka v Praze

Hrdličkovo muzeum člověka v Praze

Čtyři tisíce exponátů se nachází v prostorách Hrdličkova muzea člověka. Naleznete zde kopie nálezů z celého světa, které dokumentují celou naši evoluci až po člověka moderního typu.V muzeu jsou umístěny exponáty znázorňující ukázky přirozené i umělé mumifikace i egyptské mumie.

Stomatologické muzeum prof. Jana Jesenského

Stomatologické muzeum prof. Jana Jesenského

Budova děkanátu 1. lékařské fakulty UK v době skrývá jeden unikát – Stomatologické muzeum profesora Jana Jesenského, jehož škálu exponátů nám mohou závidět odborníci z celého světa. V současnosti slouží muzeum především k vědeckým a studijním účelům, přístupné je ale i zájemcům z řad veřejnosti.

Botanická zahrada Univerzity Karlovy – za tichým světem rostlin Na Slupi

Botanická zahrada Univerzity Karlovy – za tichým světem rostlin Na Slupi

Expozice botanické zahrady UK v Praze na Karlově jsou rozděleny na skleníkové a venkovní. Ve sklenících je stálá expozice tropů a suchých subtropů. Nejcennější expozicí je kolekce Středoevropské květeny, založená v roce 1904.

Expozice historie Univerzity Karlovy v Praze

Expozice historie Univerzity Karlovy v Praze

U příležitosti 667. výročí založení univerzity byla znovu otevřena stálá výstava ve sklepních prostorách Karolina. V expozici je možné si prohlédnout listiny vztahující se k založení univerzity či kopie univerzitní pečeti a žezla.

Dětský den v Karolinu připomene 600. výročí od úmrtí Václava IV.

Dětský den v Karolinu připomene 600. výročí od úmrtí Václava IV.

Šermířské vystoupení, loutkové divadlo, setkání s Václavem IV., dětské dílničky, seznámení se středověkým životem... Ještě mnohem více můžete zažít, když v sobotu 28. září v čase od 10 do 18 hodin nenecháte své děti doma a dorazíte s nimi na Dětský den v Karolinu.

Hola, škola volá: patnáct míst, kde se posadíte zpátky do lavic

Hola, škola volá: patnáct míst, kde se posadíte zpátky do lavic

Máte doma prvňáčky anebo chystáte do školy starší děti? Udělejte sobě i jim radost a posaďte se do školních lavic společně s nimi. Poradíme vám, kde najdete staré školní třídy a ukážeme, že do školy se společně můžete vypravit třeba přes zoologickou zahradu anebo starým motoráčkem.

Růže a tulipány provoní pražské Karolinum

Růže a tulipány provoní pražské Karolinum

Po loňském úspěchu první výstavy Svět růží se v Karolinu i letos chystá pestrobarevná podívaná na stejném místě. Výstava s názvem Florea v Karolinu se koná od pátku 15. 3. do neděle 17. 3. 2019. I letos vás zavede do kouzelného a voňavého světa květin a v historických prostorách pražského Karolina vám poodhalí zajímavosti ze světa růží, a nově i tulipánů.

Karolinum, Betlémská kaple a Planetárium ve Stromovce: nejznámější stavby Jaroslava Fragnera

Karolinum, Betlémská kaple a Planetárium ve Stromovce: nejznámější stavby Jaroslava Fragnera

Vzpomeňte si na něj, až budete procházet pražským Starým Městem kolem univerzitního areálu Karolina nebo se zastavíte v Betlémské kapli: architekt Jaroslav Fragner dokázal obnovit neexistující památky a znovu vzkřísit budovy, kterým hrozilo zřícení.

Užijte si Studentský Majáles v Praze!

Užijte si Studentský Majáles v Praze!

Studentský Majáles je nekomerční festival autentické studentské kultury, který organizují a vytvářejí výhradně studenti a studentky pražských vysokých škol. Již tradiční akcí se stal Pražský Majáles v Letňanech a Studentský Majáles Univerzity Karlovy v Karolinu. Letos poprvé se k oslavám připojí také Lesamáj aneb technický dejvický Majáles studentů pražské Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) a Českého vysokého učení technického (ČVUT).

Univerzita Karlova slaví 670 let od svého založení a zve na mimořádné prohlídky

Univerzita Karlova slaví 670 let od svého založení a zve na mimořádné prohlídky

Univerzita Karlova slaví 670 let od svého založení. V sobotu 7. dubna otevře své historické sídlo, Karolinum, široké veřejnosti a zájemcům o historii. K vidění budou reprezentační prostory i místa, která běžně přístupná nejsou. Těšit se můžete nejen na prohlídkovou trasu, která vás provede jednotlivými sály historického sídla, které univerzitě náleží již od roku 1383, včetně promoční Velké auly a stálé expozice Historie Univerzity Karlovy, ale i na bohatý doprovodný program.

Vydejte se po stopách šlechtických rodů – Rožmberků, Pernštejnů, Lucemburků a Valdštejnů

Vydejte se po stopách šlechtických rodů – Rožmberků, Pernštejnů, Lucemburků a Valdštejnů

Projekt Po stopách šlechtických rodů má za sebou osm úspěšných let. Portál Kudy z nudy pátral v minulosti po dějinách rodu Rožmberků, Pernštejnů, pánů z Kunštátu a Poděbrad, Lucemburků a letos přišla řada na Valdštejny. Pojďte si připomenout nejvýznamnější památky, osobnosti a události s těmito "TOP českými rody" spojené.