Úvod > Výlety > Cesty poznání > Toulky Prahou s Karlem IV.

Toulky Prahou s Karlem IV.

Karel IV. (14. května 1316, Praha – 29. listopadu 1378, Praha), narozen jako Václav, byl jedenáctý český král vládnoucí jako Karel I. od srpna 1346 až do své smrti v listopadu 1378. Karel IV. byl římsko-německý král od července 1346 a od roku 1355 císař římský. Vydejte se s námi po stopách jedné z nejvýznamnějších osobností evropských dějin. Která místa v Praze by vám jeho veličenstvo ukázalo, kdyby se ujalo role vašeho průvodce?

Dům U Kamenného zvonu: místo Karlova narození

Dům u Kamenného zvonuSvé putování začněte přímo v srdci historického centra Prahy, na Staroměstském náměstí. Na jeho východní straně stojí překrásný gotický dům s domovním znamením na nároží, dům U Kamenného zvonu. Pochází ze 13. století a rodiče Karla IV., Jan Lucemburský s Eliškou Přemyslovnou, tu žili proto, že Pražský hrad byl v té době po požáru neobyvatelný. Právě tady se zřejmě 14. května 1316 budoucí panovník narodil. Můžete nahlédnout i do historických interiérů, kde pořádá výstavy Galerie hlavního města Prahy.
 

Karlův most: nejstarší most Prahy

Karlův mostKarlův most, původně zvaný Pražský či Kamenný, dnes nese jméno svého zakladatele, císaře Karla IV. Astrologové dokonce pro svého panovníka vypočítali nejvhodnější čas pro jeho založení; k němu došlo 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut, kdy se čas poskládal do jedinečné vzestupné a sestupné řady lichých čísel 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Most je 518 m dlouhý, necelých 10 m široký a stojí na 16 pilířích. Je postavený z pískovcových kvádrů, do malty se podle legend přidávalo mléko i víno. Dnes Karlův most zdobí třicet soch a sousoší, slouží výhradně pro pěší a vše o jeho historii se dozvíte v Muzeu Karlova mostu, které sídlí na Křižovnickém náměstí v těsné blízkosti Staroměstské mostecké věže.
 

Staroměstská mostecká věž: galerie Lucemburků

Staroměstská věžVstupní brána na Karlův most ze Starého Města, nejkrásnější brána gotické Evropy, byla dokončena před rokem 1380. Bohatá sochařská výzdoba Staroměstské mostecké věže je symbolickou oslavou vlády rodu Lucemburků; najdete tu jak sochy stavitelů věže, králů Karla IV. a jeho syna Václava IV., tak sochy svatých Vojtěcha a Zikmunda, patronů Českého království, či Víta, patrona pražské katedrály a mostu.

Jen pár kroků od Staroměstské mostecké věže stojí pomník Karla IV., postavený roku 1848 k pětistému výročí založení Karlovy univerzity. Císař se jednou rukou opírá o meč, v druhé drží zakládací listinu univerzity. Kolem něj stojí alegorie tehdejších čtyř fakult a čtyři významné osobnosti, císařovi přátelé a blízcí spolupracovníci: Arnošt z Pardubic, Jan Očko z Vlašimi, Matyáš z Arrasu a Beneš Krabice z Weitmile.
 

Rok 1348: rok univerzity a Nového Města

ArkýřMimořádně úspěšný a plodný karlovský rok 1348 je zaznamenán ve všech českých učebnicích dějepisu. V březnu začal Karel IV. budovat Nové Město pražské, jehož centrem se stalo dnešní Karlovo náměstí, později založil také hrad Karlštejn a klášter benediktinů zvaný Na Slovanech či Emauzy.

V dubnu 1348 bylo založeno Pražské vysoké učení, první univerzita ve střední Evropě, která nyní nese jméno svého zakladatele: Univerzita Karlova. Srdcem rozsáhlého komplexu na Starém Městě je Karolinum, nejstarší dochovaná univerzitní kolej. V největším sále se konají promoce a slavnostní shromáždění, občas jsou objekty Karolina otevřeny v rámci výstav a koncertů. Památkou na dobu Karla IV. je rovněž nádherný gotický arkýř, vyčnívající z budovy na nároží Ovocného trhu a Železné ulice.
 

Pražský hrad a katedrála sv. Víta

Pražský hradZásluhou Karla IV. se na Pražském hradě obnovil starý královský palác a společně se staviteli Matyášem z Arrasu a Petrem Parléřem se zasloužil o budování katedrály sv. Víta, která symbolizuje období vrcholné gotiky ve stavebních dějinách Prahy. Král nechal rovněž postavit novou královskou hrobku a dal do ní převézt ostatky českých králů a církevních hodnostářů.

Za duši i srdce katedrály je považována kaple sv. Václava. Ve dveřích zasazených v severním portálu spatříte bronzový kruh, jehož se údajně zachytil sv. Václav těsně před svou smrtí. Dveře v jihozápadním rohu kaple vedou do korunní komory, v níž jsou uloženy české korunovační klenoty.