Úvod > Co chcete dělat? > Stomatologické muzeum prof. Jana Jesenského
Kultura

Stomatologické muzeum prof. Jana Jesenského

Budova děkanátu 1. lékařské fakulty UK v době skrývá jeden unikát – Stomatologické muzeum profesora Jana Jesenského, jehož škálu exponátů nám mohou závidět odborníci z celého světa. V současnosti slouží muzeum především k vědeckým a studijním účelům, přístupné je ale i zájemcům z řad veřejnosti.
U zrodu muzea stál lékař Jan Jesenský (1870–1947), který za svůj život nashromáždil velké množství stomatologického studijního materiálu. Časem k němu přibylo i několik lebek vybraných k výzkumným účelům ze Sedlecké kostnice či embryologické a histologické preparáty zubů a orofaciálních tkání. Tato sbírka byla poprvé veřejnosti představena v roce 1906 v nově zřízeném zubním ambulatoriu ve Viničné ulici.
 

Expozice slouží především odborníkům k vědeckým účelům, studenti lékařství zde nacházejí poučení o tom, jak vznikl a vyvíjel se obor stomatologie. Veřejnosti se pravidelně zpřístupňuje v rámci dne otevřených dveří 1. lékařské fakulty, který se koná druhou lednovou sobotu, návštěvníci sem mohou zavítat i během Pražské muzejní noci.