Úvod > Aktuality > Vydejte se po stopách šlechtických rodů – Rožmberků, Pernštejnů, Lucemburků a Valdštejnů
Vydejte se po stopách šlechtických rodů - Rožmberků, Pernštejnů, Lucemburků a Valdštejnů
"> "> "> "> "> "> ">
Památky

Vydejte se po stopách šlechtických rodů – Rožmberků, Pernštejnů, Lucemburků a Valdštejnů

  • Vydáno20. dubna 2020
Projekt Po stopách šlechtických rodů má za sebou osm úspěšných let. Portál Kudy z nudy pátral v minulosti po dějinách rodu Rožmberků, Pernštejnů, pánů z Kunštátu a Poděbrad, Lucemburků a letos přišla řada na Valdštejny. Pojďte si připomenout nejvýznamnější památky, osobnosti a události s těmito "TOP českými rody" spojené.

V erbu tří vrchních pruhů pánů z Kunštátu

Zámek KunštátJeden z nejvýznamnějších a nejmocnějších moravských panských rodů s erbem tří vrchních černých pruhů ve stříbrném poli vstupuje na dějinnou scénu 26. srpna 1222, kdy se v pramenech prvně uvádí praotec rodu Gerhard ze Zbraslavi, jehož čtyři synové zastávali důležité moravské zemské úřady a kromě toho byli i významnými lokátory a fundátory. Nejmladší z nich, Kuna I. z Kunštátu, se po roce 1250 věnoval kolonizaci oblasti dnešního Kunštátska a v jeho centru vybudoval i vlastní reprezentativní sídlo – hrad Kunštát.

Jiří z PoděbradV průběhu 14. století se rod pánů z Kunštátu nebývale rozvětvil a znásobil svůj pozemkový majetek i politickou moc. Členové rodu zastávali vysoké dvorské funkce a úřady jak na českém královském dvoře, tak v Markrabství moravském. Zmnohonásobení rodového majetku později významně napomohlo posunu Jiřího z Kunštátu a Poděbrad do čela české kališnické šlechty, což ho v kombinaci s jeho mimořádnou intelektuální a politickou jasnozřivostí přivedlo v roce 1458 až na český královský trůn.

Do 17. století přežila z kdysi velmi rozvětveného rodu pánů z Kunštátu jediná rodová linie, a to potomci krále Jiřího, minsterbersko-olešničtí Poděbradové. Poslední z nich, Alžběta Marie Minsterbersko-Olešnická, jediný potomek knížete Karla Fridricha a dědička olešnického knížectví, zesnula 17. března 1686. Alžběta Marie byla poslední svého rodu, v žilách hrabat ze Šternberka však kunštátsko-poděbradská krev koluje dodnes.
 

Jihočeské impérium Rožmberků

jižní čechyČtyři století vévodili jižním Čechám Rožmberkové, panský rod pětilisté růže z rozrodu Vítkovců. Stihli vystavět či obnovit více než desítku hradů i klášterů. Byli jedním z nejmocnějších českých rodů a ovlivnili tak chod národních dějin. Legenda praví, že Vítek z Prčice v roce 1194 rozdělil panství mezi svých pět synů. Všech pět rodů pak používalo ve svých erbech znak pětilisté růže, každý rod jinak barevný. První, kdo užíval predikát z Rožmberka, byl Vok I., který nechal vystavět hrad Rožmberk. V roce 1255 získal Voki I. důležité postavení na královském dvoře a příslušníci rodu kolonizovali území jižních Čech a zaujali ve své době mimořádné politické postavení. Na samém počátku 14. století, za vlády Jindřicha I., se hlavním sídlem rodu stal Český Krumlov. Tehdejší hrad zdědili po svých příbuzných, pánech z Krumlova, kteří v roce 1302 vymřeli. Rožmberkové hrad zrekonstruovali a přestavěli na dostatečně reprezentativní sídlo. Dokonce i zámečtí medvědi mají spojitost s Rožmberky – chovají se zde už od 16. století. Rožmberkové tím chtěli dokládat svoji příbuznost s italským rodem Orsini.

Český KrumlovA jaké významné členy rodu nám předkládá historie? Tak například Oldřicha II., který převzal velký rodový majetek již v 15letech. Za husitských válek se přiklonil na katolickou Zikmundovu stranu a "sháněl" majetky, kde to bylo jen trochu možné. Uměl obratně využívat nepokojů v českých zemích a neváhal ani padělat královské listiny...

zámek kratochvílePředposledním vladařem Rožmberků byl Vilém, milovník umění, architektury a hudby. Během svého působení nechal přestavět hrad Český Krumlov i Třeboň a pustil se také do novostaveb. V 70. letech 16. století se Vilém stal dvakrát kandidátem na polský královský trůn, avšak své kandidatury se vzdal a spokojil se s úřadem nejvyššího purkrabího a českého místokrále. Za své zásluhy byl oceněn Řádem zlatého rouna. Velmi dbal také o hospodářský rozvoj svého panství, kde se opíral o svého regenta Jakuba Krčína z Jelčan. Kromě rybníků na Třeboňsku budoval zemědělské dvory a ovčíny, vrchnostenské pivovary, panské mlýny, stříbrné doly či sklářské hutě. Nedaleko Netolic postavil po vzoru italské vily své letní sídlo Kratochvíle. Na jeho dvoře působila celá řada hudebníků, skladatelů, malířů i méně seriózních alchymistů jako českokrumlovský Antonín Michael z Ebbersbachu nebo Edward Kelley či John Dee, kteří působili na Třeboni. Vilém zemřel v roce 1592Praze a byl pohřben v kostele svatého VítaČeském Krumlově. Svému mladšímu bratru Petru Vokovi odkázal rožmberské dominium, které však Petr během své vlády výrazně zadlužil.
 

Pernštejnové – vládci se zubří hlavou

ZubštejnRod Pernštejnů, který byl ve své době nejméně stejně tak bohatý a vlivný jako jihočeští páni z Rožmberka, nosil ve svém erbu zubří hlavu. Zdobila nejen rodový erb, ale objevovala se často jako součást výzdoby interiérů na nábytku, pohárech či zdobila pernštejnská sídla v detailech architektonických prvků. Pověst praví, že zubra zkrotil (a posléze mu uťal hlavu jednou ranou) uhlíř Vaněk, který tento bodrý kousek předvedl před králem. Ten mu za jeho udatnost daroval právo užívat jako rodový erb zubří hlavu. Prvním sídlem Pernštejnů byl mohutný hrad Zubštejn nedaleko Bystřice nad Pernštejnem.

hrad PernštejnPernštejnové zastávali nejvyšší pozice u královského dvora – například v době vlády Jiřího z Poděbrad. Vratislav z Pernštejna byl později celoživotním přítelem a rádcem císaře Maxmiliána II. Majetky zejména na Moravě, ale i v Čechách se zvětšovaly. Již v polovině 13. stol. si rod vybral za své hlavní sídlo hrad Pernštejn na východě Českomoravské vrchoviny. Během času se hrad proměnil v pohodlné renesanční sídlo a nakonec v zemskou barokní pevnost a dodnes je ozdobou kraje.

pražské jezulátkoNejznámější z celého rodu je Vratislav II., nadaný politik, který už v mladém věku zastával významné politické funkce a věrně sloužil svému králi Maxmiliánu Habsburskému. Toho také roku 1548 doprovázel do Španělska, kam byl v roce 1552 znovu vyslán. Tam si našel manželku, donou Marií Manrique de Lara, Španělku ze starého rodu Hurtadů de Mendoza, členku doprovodu královny Marie, Maxmiliánovy manželky. Marie se s sebou do nové vlasti přivezla vzácnou sošku Ježíše Krista, zobrazující spasitele jako dítě. Tu pak darovala kostelu Panny Marie Vítězné, kde soška vešla ve známost jako Pražské Jezulátko.
 

Královská dynastie Lucemburků

Lucemburkové jsou jednou ze čtyř královských dynastií, které se vystřídaly na českém trůnu. Vláda Lucemburků začala 7. února 1311, korunovací Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Největší panovnickou slávu si vydobyl jejich syn Karel IV. Na českém trůnu se kromě Jana a Karla IV. vystřídali ještě další dva panovníci z dynastie Lucemburků – Václav IV. a Zikmund. Celkem na českém trůnu Lucemburkové vládli 130 let.

Za vlády moravských markrabat z rodu Lucemburků (Jan, Jindřich, Jošt) zaznamenala velký rozmach také Morava. Ostrava, přesněji Moravská Ostrava v tomto období byla správním, hospodářským a obchodním centrem držav olomouckého biskupa na severovýchodě Moravy.

hrad KarlštejnNejvětšího rozkvětu dosáhlo království české za Karla IV., za jehož vlády vrcholila těžba v jílovských dolech a vytěžilo se tu téměř jedenáct tun zlata. Z něj se nefinancovaly jen korunovace a četné vladařské cesty, ale také stavby. Bez jílovské zlaté pokladnice by se tak rychle a kvalitně nepostavil Karlův most či Nové Město pražské. Nechal opravit Pražský hrad, přebudovat katedrálu sv. Víta, dal také zhotovit Svatováclavskou korunovační korunu a nechal zbudovat mnoho nových hradů – v první řadě nedobytný Karlštejn, jako pevnosti byly postaveny hrady Kašperk a Radyně. Rád pobýval na hradě Bezděz, který si velmi oblíbil a osobně také vydal pokyn k založení Velkého rybníka (Máchova jezera). Díky nehodě, která se stala při lovu na západě země, byly objeveny teplé termální prameny. Poté, co císař neobyčejnou vodu aplikoval na svou nemocnou nohu a pocítil zlepšení, nařídil zde vybudovat město Karlovy Vary.

Markrabě JoštPo Karlovi IV. nastoupil na trůn jeho nejstarší syn Václav IV., který částečně snad i kvůli příliš časnému zapojení do nejvyšší politiky, očekávání svého otce a římské říše příliš nenaplnil. V nesnadné době se věnoval často více sobě, vínu a lovu a podle Hádka nechával množící se problémy bez řešení – ať už se jednalo o papežské schizma, nespokojenost s jeho vládou v říši či intenzivní odboj české šlechty. Jen střídavě mu byli posilou bratr Zikmund a bratranec Jošt, neboť každý z nich měl svoje ambice a nezdráhal se někdy využít i Václavových chyb.
 

Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech

zámek FrýdlantVýznačný a mocný rod Gallasů a Clam-Gallasů je dnes spojován především se severními Čechami, ale jeho vliv sahal téměř po celé tehdejší monarchii. První Gallas v Čechách byl válečník a stratég Matyáš z Gallasu (1588–1647), potomek italského rodu di Gallasso de Campo z Tridentska. Do Čech přišel během třicetileté války, jako člen nejvyššího velení se postavil do čela spiknutí proti Albrechtovi z Valdštejna a poté získal jeho majetky: Frýdlant, Liberec, Smiřice a Hořiněves.

zámek LemberkKristián Filip z Clam-Gallasu (1748–1805) často pobýval na libereckém zámku, který nechal moderně přestavět, nedaleko vybudoval čtvrť Kristiánov, nechal zrekonstruovat zámek Lemberk, u Hejnic založil Lázně Libverda a v pražských Košířích velkolepou romantickou zahradu s různými chrámky, pamětními kameny a jinými romantickými výtvory, zvanou Klamovka. Společně s manželkou Karolínou Josefínou Šporkovou (1752–1799) se hrabě věnoval hudbě; znali se s manžely Duškovými a díky nim se seznámili i s Wolfgangem Amadeem Mozartem, který roku 1786 koncertoval v pražském Clam-Gallasovském paláci.

Kristián Kryštof Clam-Gallas (1771–1838); stál u zrodu dnešního Národního muzea v Praze a na hradě a zámku ve Frýdlantě v roce 1801 zpřístupnil rodové muzeum; Frýdlant se tak stal nejstarším veřejnosti přístupným šlechtickým sídlem ve střední Evropě. Zajímavostí je Šámalova chata na Bedřichově v Jizerských horách, jenž bývala loveckým zámečkem posledních Clam-Gallasů.
 

Valdštejnové – lvi ve službách císařů

Hrad ValdštejnV průběhu roku 2020 představí Národní památkový ústav jeden z nejstarších rodů na území Čech – rod Valdštejnů. Projekt pod názvem „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“ se soustředí zejména na příslušníky rodu, kteří v 17. až 19. století položili základ bohatého kulturního dědictví. Především jde o významná rodová sídla – zámky Mnichovo Hradiště a Duchcov, které rodina vlastnila od 17. století.

ValdštejnNejznámějším Valdštejnem v historii je určitě Albrecht z Valdštejna císařský generalissimus a vévoda frýdlantský, jehož panství v severních Čechách zahrnovalo Mnichovo Hradiště, Bezděz, Hrubou skálu, zámek Lemberk, Grabštejn, Frýdlant, Sychrov a města Česká Lípa, Žitava, Hejnice, Liberec, Turnov, Valdice a Jičín, kde měl hlavní centrum svého velkého panství. Poté, co byl Albrecht z Valdštejna v Chebu v únoru 1634 zavražděn, získal frýdlantské panství jako odměnu za Valdštejnovu likvidaci hrabě Matyáš Gallas.
Zámek Mnichovo Hradiště – putování za Valdštejnem i Casanovou

Zámek Mnichovo Hradiště – putování za Valdštejnem i Casanovou

Prohlídka návštěvníkům nabídne zámecké divadlo s původními kulisami, duchcovskou knihovnu spravovanou Giacomem Casonovou nebo hrobku slavného válečníka Albrechta z Valdštejna. Od května 2013 je otevřena nová expozice ke 180. výročí setkání "Sv. Aliance".

Zámek Třeboň – perla v okvětí vodní růže

Zámek Třeboň – perla v okvětí vodní růže

Zavítáte-li do Třeboně, neměli byste vynechat návštěvu místního zámku, který je spojován s takovými jmény, jako je Petr Vok z Rožmberka, panovnický rod Schwarzenberků, či Rudolf II., na které především upoutávají prohlídkové trasy.

Medvědárium Český Krumlov

Medvědárium Český Krumlov

Na českokrumlovském zámku láká návštěvníky kromě samotného zámku také pohled na medvěda hnědého, který je na zámku chován již od doby Rožmberků. Místní medvědárium nejvíce přitahuje malé návštěvníky zámku.

Hrad Rožmberk – prohlídky interiéru hradu i vyhlídka z věže

Hrad Rožmberk – prohlídky interiéru hradu i vyhlídka z věže

Prohlídková trasa hradu Rožmberk přivádí návštěvníky nejen do doby posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka, ale od sezóny 2010 představuje také slavný rod Buquoy, který držel hrad od roku 1620 až do konce druhé světové války.

Hrad Radyně s pohádkovou expozicí

Hrad Radyně s pohádkovou expozicí

Dominantou celého Plzeňska je zřícenina hradu Radyně. Dnes na Radyni láká především pohádková expozice v hradní věži s tajemnými bytostmi z pověstí o hradu.

Evropská vize Jiřího z Poděbrad – první návrh

Evropská vize Jiřího z Poděbrad – první návrh "Evropské Unie" v dějinách

Jiří z Poděbrad celý život usiloval o vytvoření mírového spojení všech evropských království do "Evropské unie" již v 15. století.

Karel IV. – největší osobnost v českých dějinách

Karel IV. – největší osobnost v českých dějinách

Karlova univerzita, Karlův most, Karlštejn – slavné české památky nesou jméno svého zakladatele, nejvýznamnějšího evropského panovníka pozdního středověku. Karel IV. (14. května 1316, Praha – 29. listopadu 1378, Praha) byl jedenáctý český král, vládnoucí jako Karel I. od srpna 1346 až do své smrti v listopadu 1378. Římsko-německým králem se stal od července 1346 a od roku 1355 císařem římským. Byl také italský (lombardský) král od roku 1355, burgundský (arelatský) král od roku 1365, moravský markrabě v letech 1333 až 1349 a lucemburský hrabě v období let 1346 až 1353. Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské, a byl posledním korunovaným burgundským králem. Stal se tak osobním vládcem všech království Svaté říše římské.

Zámek Lemberk – domov léčitelky sv. Zdislavy

Zámek Lemberk – domov léčitelky sv. Zdislavy

Zámek Lemberk leží v obci Lvová u Jablonného v Podještědí. Součástí zámku byl původně i raně barokní Bredovský letohrádek, který stojí nedaleko. Předchůdcem zámku Lemberk byl středověký hrad, založený snad ve 40. letech 13. století jako strážní pomezní pevnost na obchodní stezce z Čech do Žitavy.

Park a usedlost Klamovka se zahradní restaurací

Park a usedlost Klamovka se zahradní restaurací

Z kopce rovnou dolů neboli z Podbělohorské k Plzeňské ulici se rozkládá středně velká, původně rokoková zahrada, kterou v polovině 18. století zakoupila rodina Clam-Gallasů, podle níž se lokalita také jmenuje. Bohatá je historie zdejší zahradní restaurace, která se datuje již k roku 1895.

Praha – Nové Město

Praha – Nové Město

Přijet do Prahy a nepoznat alespoň část Nového Města je skoro nemožné: na jeho území leží část Hlavního nádraží, ústřední autobusové nádraží Florenc i Masarykovo nádraží, rušné Václavské náměstí, Příkopy a Národní třída, a procházejí jím všechny tři linky metra i řada tramvajových linek.

Léčivé prameny v Lázních Libverda

Léčivé prameny v Lázních Libverda

Historie léčivých pramenů v těchto místech je velmi stará. První zmínky o léčivých účincích zdejších kyselek jsou již ze středověku, z roku 1381.

Socha markraběte Jošta v Brně

Socha markraběte Jošta v Brně

Osmimetrovou sochu Jošta Lucemburského, markraběte moravského najdete nově od konce října 2015 na Moravském náměstí v Brně. Jejím autorem je akademický sochař Jaroslav Róna, který na díle pracoval 2,5 roku.

Šámalova chata na Nové Louce

Šámalova chata na Nové Louce

Šámalovu chatu, původně lovecký zámeček Clam-Gallasů, užíval za první republiky Dr. Přemysl Šámal, kancléř prezidenta T. G. Masaryka. Interiér byl obložen modřínem a apartmán s koupelnou byl zařízen stejně jako v Černínském paláci. Dnes slouží chata všem turistům k načerpání nových sil.

Zřícenina hradu Zubštejn

Zřícenina hradu Zubštejn

Zřícenina hradu se nachází na vrcholu protáhlého kopce asi 10 kilometrů severně od hradu Pernštejna a tvoří dominantu krajiny v okolí Pivonic. Zubštejn nebyl příliš rozlehlý, protože jeho rozměry určovalo temeno kopce, na němž byl postaven. Na severní straně byl chráněn širokým a hlubokým příkopem.

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad, který je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky, je nejnavštěvovanější památkou Česka. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, který denně navštěvují tisíce návštěvníků.

Zámek Kratochvíle – užijte si kouzlo rožmberského letohrádku

Zámek Kratochvíle – užijte si kouzlo rožmberského letohrádku

Renesanční klenot mezi rybníky Netolické pánve. Sen italského stavitele, který v cizích službách vzpomíná na vzdálený domov. Panský rozmar, který přinesl úchvatný výsledek. To všechno je Kratochvíle, malebné panské sídlo s jezdeckým areálem, obklopené lesy, rybníky, alejemi a pastvinami.

Pražské Jezulátko – za soškou do kostela Panny Marie Vítězné

Pražské Jezulátko – za soškou do kostela Panny Marie Vítězné

Světoznámá soška Pražského Ježíška v kostele, zasvěceném Panně Marii Vítězné a svatému Antonínovi Paduánskému, je každoročně cílem statisíců věřících z Čech i z celého světa. Kostel je zároveň kulturní a uměleckou památkou světového významu.

Hrad a zámek Český Krumlov – prohlídka perly UNESCO

Hrad a zámek Český Krumlov – prohlídka perly UNESCO

Státní hrad a zámek Český Krumlov je významným a velmi vyhledávaným turistickým místem. Veřejnosti je otevřen od dubna do října. Celý areál hradu a zámku je průchozí, veřejnosti přístupný a v sezóně, zvláště v podvečer, je nevšedním zážitkem procházka jednotlivými nádvořími.

Hrad Valdštejn – nejstarší hrad Českého ráje

Hrad Valdštejn – nejstarší hrad Českého ráje

Valdštejn je nejstarší hrad Českého ráje. Pro svoji malebnou polohu v pískovcových skalách se stal také druhou nejstarší zpřístupněnou památkou v Čechách. Dnes je oblíbeným výletním místem v Českém ráji a také třetí nejnavštěvovanější památkou Libereckého kraje.

Máchovo jezero – romantika, slunce, vodní atrakce

Máchovo jezero – romantika, slunce, vodní atrakce

Máchovo jezero poskytuje na svých čtyřech plážích v letních měsících rekreaci tisícům návštěvníků. Na hlavních plážích v Doksech a ve Starých Splavech jsou oblíbené tobogány a další atrakce a možnosti občerstvení.

Hrad Kašperk – nejvýše položený královský hrad v Čechách

Hrad Kašperk – nejvýše položený královský hrad v Čechách

Vydejte se na hrad Kašperk a poznejte místa, kde se natáčela pohádka Anděl Páně. Pokud si chcete užívat svěžího šumavského vzduchu, můžete si udělat výlet k hradu po jedné z turistických tras, které vedou z Kašperských Hor přímo na hrad.

Karlštejn – hrad ochraňující korunovační klenoty

Karlštejn – hrad ochraňující korunovační klenoty

Hrad Karlštejn, gotický skvost na jihozápad od Prahy, nechal v roce 1348 vystavět Karel IV., aby zde uchoval vzácné korunovační klenoty. Na hradě Karlštejn můžete prozkoumat nejen české korunovační klenoty a sbírku svatých relikvií, ale také prožít svůj Den na Karlštejně.

Hrad a zámek Frýdlant – nejstarší expozice ve střední Evropě

Hrad a zámek Frýdlant – nejstarší expozice ve střední Evropě

Frýdlant je jedním z nejnavštěvovanějších historických objektů v České republice. Z původního gotického hradu byl během staletí přestavěn na rozlehlý renesanční zámek s bohatou výzdobou a rozsáhlými sbírkami nesmírné historické a umělecké ceny.

Třeboňsko – biosférická rezervace UNESCO

Třeboňsko – biosférická rezervace UNESCO

Třeboňsko je jedno z mála velkoplošných chráněných území, které se nachází v rovinaté krajině. Přestože jde o oblast, která je po staletí přeměňována člověkem, zachovaly se zde velice cenné přírodní hodnoty.

Zámek Kunštát – jeden z nejstarších moravských hradů

Zámek Kunštát – jeden z nejstarších moravských hradů

Navštivte jeden z nejstarších moravských hradů ze 13. století, a seznamte se tak se zajímavými interiéry zámku, který vám nabídne hned několik okruhů. Projděte se po vzácných nejstarších parketách v Evropě a nezapomeňte poctít svou návštěvou i unikátní historický psí hřbitov.

Hrad Grabštejn v srdci Trojzemí – Česka, Německa a Polska

Hrad Grabštejn v srdci Trojzemí – Česka, Německa a Polska

Klenotem prohlídky hradu Grabštejn je renesanční kaple sv. Barbory s bohatou malířskou výzdobou z období pozdní renesance, která je v Čechách naprosto unikátní. Po rekonstrukci je opět k vidění v celé své kráse.