Úvod > Aktuality > Věda a historie není nuda: kde si prohlédnete nejdražší a nejvzácnější církevní skvosty?
Památky

Věda a historie není nuda: kde si prohlédnete nejdražší a nejvzácnější církevní skvosty?

Poslechněte si audio verzi článku
Co spojuje obří zlatý kočár, fascinující monstrance plné zlata a perel, relikviář vykládaný zlatem, stříbrem a drahými kameny, anebo reliéf s Pannou Marií a Ježíškem? Je to jejich astronomická hodnota, někdy potvrzená aukční síní, častěji však jen odhadovaná a šeptaná bokem. Vydejte se s portálem Kudy z nudy na přehlídku skutečných církevních pokladů.

Všechny církevní skvosty spojuje ještě jedna báječná věc: nenajdete je jen u nás na Kudy z nudy, ale také v muzeích, speciálních expozicích nebo přímo v chrámech a klášterech. Jinde takové poklady na vlastní oči neuvidíte!
 

Stará Boleslav a Palladium země české

Mariánský reliéf, jemuž je připisována ochranná moc nad českými zeměmi: to je kovový reliéf Panny Marie s Ježíškem, zvaný Palladium země české. Svým významem a cenou bývá srovnáván s korunovačními klenoty, legendy je spojují se svatým Metodějem, svatou Ludmilou a svatým Václavem. Unikátní mariánská ikona je k vidění v boční kapli baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, podívat se sem můžete v doprovodu průvodce.
 

Bečov nad Teplou: relikviář sv. Maura

Nejcennější památkou v Česku jsou samozřejmě korunovační klenoty, ovšem co do velikosti patří prvenství relikviáři sv. Maura. Skvost, vyrobený během 13. století pro benediktinský klášter ve Florennes na území dnešní Belgie, je asi 140 centimetrů dlouhý, 42 centimetrů široký a 65 centimetrů vysoký. Jádro má z ořechového dřeva a zdobí jej soubor dvanácti reliéfů, čtrnácti sošek z pozlaceného stříbra, drahé kameny, polodrahokamy, antické gemy, filigrány, emaily a také unikátní ropuší kámen. Vzácnému relikviáři je na hradě a zámku v Bečově nad Teplou věnovaná samostatná expozice, kde si prohlédnete nejenom samotnou památku, ale dozvíte se také podrobnosti o zmizení a znovuobjevení relikviáře i postupu jeho restaurování.
 

Vyšebrodský klášter a Závišův kříž

V klášteře ve Vyšším Brodě už zhruba 800 let opatrují Závišův kříž, unikátní zlatnické dílo. Na výzdobu bezmála půl metru vysokého ostatkového kříže, pro naši oblast netypického se dvěma příčnými břevny, tehdejší zlatníci použili to nejlepší, co bylo k mání: zlatý filigrán, drahokamy, perly a byzantské emailové medailonky s vyobrazeními světců. Drahé materiály ale nebyly tím nejdůležitějším.

Hlavní cenností je relikvie kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus. Kromě velkého úlomku cedrového dřeva se ve schránkách na koncích břeven i v patě kříže uchovávají další ostatky světců a světic. Závišův kříž je vystaven v takzvané Rožmberské oratoři vyšebrodského opatského chrámu. Prohlídkový okruh je otevřený pouze v hlavní sezoně a pro omezený počet návštěvníků, do oratoře se chodí po vřetenovém schodišti.
 

Olomouc a kočár biskupa Troyera

Při prohlídce Arcidiecézního muzea v Olomouci uvidíte vedle řady pokladů olomoucké arcidiecéze, od obrazů středověkých mistrů přes sochy svatých a monstrance ze zlata a stříbra až po pompézní ceremoniální kočár biskupa Ferdinanda Julia z Troyeru. S ním v roce 1745 vjel do města v čele obrovského intronizačního průvodu. Vůz ze zlaceného a barveného dřeva, mosazi, železa, kůže, červeného hedvábného sametu a růžového, zlatě protkávaného hedvábného atlasu, zdobený výšivkami, zlatými dracouny, třásněmi, střapci a olejomalbami na dřevě i plátně, splňuje všechno, co byste od kočáru nejsvětější svátosti očekávali, přesto ho provází jedna kuriózní maličkost. Původním majitelem kočáru byl pravděpodobně vyslanec francouzského krále na císařském dvoře ve Vídni vévoda de Richelieu; při restaurování totiž na podvozku objevili jeho erb. Biskup kočár koupil jako „ojetinu“, kterou ovšem před svou olomouckou intronizací nechal znovu přezdobit a upravit.
 

Praha a Loretánská klenotnice

Pokladů má pražská Loreta celou řadu, od barokního kostela Narození Páně přes Svatou chýši a věž se světoznámou zvonkohrou až po Loretánský poklad. Takzvaná Loretánská klenotnice je rozsáhlá sbírka několika set liturgických a votivních uměleckých předmětů, šperků i užitkového nářadí a nádobí. Po Svatovítském pokladu je druhou nejcennější chrámovou klenotnicí v České republice. I klenotnice má svůj klenot: legendárním kouskem loretánských sbírek je monstrance zvaná Pražské slunce. Na mistrovské barokní zlatnické práci je zasazeno 6 222 diamantů, které údajně pocházejí ze svatebních šatů Ludmily Evy Františky hraběnky Krakowské z Kolowrat. Tato šlechtična v roce 1695 odkázala Loretě veškerý svůj majetek; v něm měly být i svatební šaty, které o pár let později vídeňští zlatníci použili pro zhotovení slavného Pražského slunce. Monstranci navrhl císařský dvorní architekt Johann Bernhard Fischer z Erlachu.

Muzeum umění Olomouc – tisíc let výtvarné kultury

Muzeum umění Olomouc – tisíc let výtvarné kultury

Dvě muzea a tisíc let výtvarné kultury za jednu vstupenku s rozdílným programem: Arcidiecézní muzeum Olomouc – umění 12. až 18. století a národní kulturní památka Přemyslovský hrad včetně románského biskupského paláce Jindřicha Zdíka, Muzeum moderního umění – výstavy současného umění.

Královská cesta – nejkrásnější prohlídková trasa v Praze

Královská cesta – nejkrásnější prohlídková trasa v Praze

Královská cesta je název historické trasy centrem českého hlavního města Prahy, kudy procházely korunovační průvody českých králů, přijímajících poctu od občanů města. Cesta spojovala dvě důležitá královská sídla – Pražský hrad a Královský dvůr na Starém Městě pražském.

Katedrála sv. Víta v Praze – absolutní vrchol gotické architektury

Katedrála sv. Víta v Praze – absolutní vrchol gotické architektury

Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře – Sedlci

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře – Sedlci

Klášter cisterciáků je nejstarším klášterem řádu v ČR z roku 1142. V posledních letech prodělala katedrála celkovou rekonstrukci a je opět otevřena pro veřejnost. Ve zdech katedrály objevili restaurátoři během svých prací ostatky pohřbených mnichů.

Emauzy – klášter benediktinů Na Slovanech

Emauzy – klášter benediktinů Na Slovanech

Emauzy – jediný slovanský klášter říše Karla IV., se stal střediskem vzdělanosti a umění. Mezi studenty cyrilometodějského jazyka patřil i Jan Hus. Vznikla zde řada iluminovaných literárních skvostů, včetně tzv. Remešského evangeliáře, který se dostal až do korunovačního pokladu francouzských králů.

Procházka Prahou barokní

Procházka Prahou barokní

V době baroka byla Praha jedno obrovské staveniště. Město se proměnilo téměř k nepoznání. Potkávali se tu nejslavnější architekti z celé Evropy, rostly kostely, paláce se zahradami, měšťanské domy i brány, byly přestavovány kláštery, vše nádherně zdobeno sochami… Dodnes se dá bez nadsázky říci, že Praha je barokním srdcem Evropy.

Výlet za zajímavostmi Olomouce

Výlet za zajímavostmi Olomouce

Barokní skvost, kulturní centrum, ale i poutní místo. Tím vším je stotisícová Olomouc, která je skvělým tipem na výlet pro celou rodinu. Jen samotný Svatý Kopeček, ležící na hranici města, skýtá hned několik zajímavých cílů. Nechte se pozvat na Hanou!

Poznejte pověstné pražské baroko

Poznejte pověstné pražské baroko

Pražské baroko je skutečný pojem. Objevíte je téměř všude, nechalo svůj otisk na fasádách kostelů, paláců i měšťanských domů na Malé Straně a na Starém Městě. Barokní architekti vtiskli městu nad Vltavou neopakovatelný styl a jedinečnou krásu, která přitahuje návštěvníky z celého světa.

S osobností na procházku: Johann Bernhard Fischer z Erlachu a jeho stavby ve stylu císařské Vídně na Moravě a v Praze

S osobností na procházku: Johann Bernhard Fischer z Erlachu a jeho stavby ve stylu císařské Vídně na Moravě a v Praze

Baroko v českých zemích se netočí jen kolem jmen Santini, Dientzenhofer nebo Kaňka, své stopy tu zanechal i architekt Johann Bernhard Fischer z Erlachu. Nejvýznamnější barokní rakouský umělec pracoval i v českých zemích: projektoval například slavný Sál předků na zámku ve Vranově nad Dyjí.

Čechy pod Kosířem – největší smuteční kočár na světě

Čechy pod Kosířem – největší smuteční kočár na světě

V Čechách pod Košířem je k vidění unikátní a největší středoevropská sbírka stovky historických kočárů a luceren a nadto obsahuje také detaily typů postrojů či archiv dokumentů a plánů.

Relikviář svatého Maura v Bečově nad Teplou

Relikviář svatého Maura v Bečově nad Teplou

Mezi největší poklady v Česku patří zlatem, stříbrem a drahými kameny vykládaný relikviář svatého Maura, který si dnes můžete prohlédnout na zámku v Bečově nad Teplou. Jedno z nejvýznamnějších šperkařských děl nalezli za zvláštních okolností v roce 1985 kriminalisté.

Svatovítský poklad na Pražském hradě

Svatovítský poklad na Pražském hradě

V nové pokladnici katedrály sv. Víta i v depozitářích Metropolitní kapituly na Pražském hradě se nachází tzv. Svatovítský poklad. Jde o sbírku více než 400 předmětů vysoké historické a umělecké ceny. K nejvzácnějším patří půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který se používal při korunovacích.

Bolestné kameny – křížová cesta moderního člověka v krajině Píseckých hor

Bolestné kameny – křížová cesta moderního člověka v krajině Píseckých hor

Cesta je obdobou křesťanské křížové cesty, má též čtrnáct zastavení. Pojmenovává největší bolesti moderního člověka a vede ho k naději. Cesta začíná v Píseckých horách "U Vodáka" (parkoviště) a končí na Vyhlídce píseckých lesníků.

Městská památková rezervace Praha

Městská památková rezervace Praha

Pražská památková rezervace patří k největším rezervacím světa. Vyhlášena byla v roce 1971 na území o rozloze 863 ha, kde se nachází 1322 památkových objektů všech architektonických stylů. Zahrnuje historické části Starého Města, Malé Strany, Hradčan a Pražského hradu, Nového Města a Vyšehradu.

Arcidiecézní muzeum Olomouc a Zdíkův palác

Arcidiecézní muzeum Olomouc a Zdíkův palác

Po rekonstrukci Zdíkova paláce, muzea a katedrály svatého Václava, se otevřel návštěvníkům nový pohled do dějin umění. Nad barokní obrazárnou vznikla nová expozice, která interaktivní formou představuje dějiny Svatováclavského návrší v Olomouci.

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Cisterciácký klášter byl založen Rožmberky v roce 1259 a dávno už není určen jen pro mnichy žijící podle řehole sv. Benedikta. Návštěvníkům je přístupný klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, mnišský chór, hlavní oltář, kaple, filosofický či teologický sál.

Palladium země české ve Staré Boleslavi

Palladium země české ve Staré Boleslavi

Palladium země české je kovový reliéf, který měl podle legend na Velkou Moravu přivézt biskup Metoděj a při křtu jej věnovat kněžně Ludmile. Za husitských válek byl poničen a znovu přetepán do podoby Panny Marie s dítětem. Ochranou země české byl jmenován v roce 1609 po vydání majestátu Rudolfa II.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Raně barokní baziliku Nanebevzetí Panny Marie postavil na začátku 17. století italský stavitel Giaccomo de Vaccani, na úpravách se podíleli A. Leuther a K. I. Dientzenhofer. Uvnitř kostela je uchováváno Palladium země české – pozlacený reliéf Madony staroboleslavské.

Olomoucký hrad

Olomoucký hrad

Olomoucký hrad je národní kulturní památka, jeden z nejvýznamnějších hradních areálů v Česku. Architektura románského biskupského paláce s bohatou ornamentální výzdobou připomínající plastickou krajku nemá v Českých zemích 12. století obdobu.

Knihovna Strahovského kláštera – druhá nejstarší církevní knihovna v Čechách

Knihovna Strahovského kláštera – druhá nejstarší církevní knihovna v Čechách

Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově je jednou z nejcennějších a nejlépe zachovaných historických knihoven, sbírky čítají téměř na 300 000 svazků. Dělí se na dva sály – klasicistní filosofický a barokní teologický.

Loreta Praha – Loretánské zvonky lákají na návštěvu pražské Lorety

Loreta Praha – Loretánské zvonky lákají na návštěvu pražské Lorety

V Praze na Hradčanech se již více než 300 let nachází pozoruhodný areál Lorety sestávající z ambitů, barokního kostela Narození Páně, Svaté chýše a věže s hodinami a světoznámou zvonkohrou.

Kostel Panny Marie Andělské – první kapucínská stavba v Čechách

Kostel Panny Marie Andělské – první kapucínská stavba v Čechách

V dolní části Loretánského náměstí na Hradčanech stojí prostá jednolodní sakrální budova, kostel Panny Marie Andělské, nedílná součást areálu kapucínského kláštera. Je to nejstarší stavební celek řádu kapucínů v Čechách.

Další aktuality

Česko ve filmu: zachránci Schindler, Winton a Kalina a jejich filmové příběhy

Druhá světová válka dala vzniknout řadě fascinujících příběhů. Oskar Schindler, Nicholas Winton a Antonín Kalina se nebáli podat dětem i dospělým pomocnou ruku, přestože svými činy ohrozili sami sebe. Statečné zachránce, kteří se postavili mrazivé skutečnosti a nepředstavitelným hrůzám, dnes je kromě památníků a muzeí připomínají i dojemné filmy. Pojďte se na ně podívat s Kudy z nudy!
Památky

20 tipů na předjarní výlety na hrady a zříceniny

Když zasvítí sluníčko a jeho paprsky alespoň na chvíli začnou příjemně hřát, je ten pravý čas vyrazit na první téměř jarní výlety! V našich předjarních tipech najdete hrady, které již otevřely své brány prvním turistům, ale i pěkné hradní zříceniny, které jsou volně přístupné. Z některých míst bude touto dobou jedinečný výhled díky dosud bezlistým stromům. Užijte si předjaří pěkným výletem!
Památky

Kalendář 2024: Traktory – muzea a traktoriády, kde si je vyzkoušíte a svezete se

Nestačí vám se na starobylé i moderní traktory jen dívat v muzeích? Rádi byste si na ně nebo do nich sedli a vyzkoušeli si, jak fungují? Pak vás potěší malý přehled muzeí, kde si traktory můžete prolézt ze všech stran, a také tipy, kam se letos vypravit na traktoriády, závody zručnosti a spanilé jízdy.
Památky

Poznejte unikáty našich přehrad: 10 tipů na naše nejzajímavější vodní díla

Plánujete výlet, ale chybí vám inspirace, kam se vydat? Co třeba za technickými památkami v podobě našich nejzajímavějších vodních děl? Kudy z nudy vám nabídne třeba pohled na hřebeny Jeseníků, chůzi nad vodní hladinou anebo jízdu po pohádkové hrázi.
Památky

100 tipů na výlety do tajemných míst, kde se budete trochu bát

Navštivte zříceniny hradů a klášterů, katovny, hřbitovy, podzemí či kostnice a užijte si trochu tajemna! Patříte k těm, kteří se rádi bojí, anebo jste spíš zvědaví na strašidelné historky, pověsti a dávnou historii? Vypravte se třeba po stopách děsivých čarodějnických procesů, k menhirům a kamenným kruhům, do pohádkového pekla anebo do míst spojených s čerty a ďábly.
Památky

10 tipů, kde objevíte sochařské galerie pod širým nebem aneb ve stínu i na výsluní

Na výstavy soch nemusíte chodit jen do muzeí a galerií, někdy stačí vypravit se docela obyčejně ven, do ulic nebo do přírody. Někde budete obdivovat umění starých mistrů, jinde nápaditost současných autorů. Kam vás na Kudy z nudy pozveme na přehlídku soch pod širým nebem?
Památky

10 tipů na zajímavé stavby architekta Karla Hubáčka

Karel Hubáček, rodák z pražských Nuslí (23. 2. 1924 – 23. 11. 2011), se proslavil zejména stavbou vysílače na Ještědu, za kterou obdržel jako jediný český architekt Perretovu cenu. Dal však osobitou podobu mnoha dalším stavbám, například pražské meteorologické stanici v Libuši nebo kulturnímu domu v Teplicích. Nezapomeňme také dodat, že patřil k zakladatelům slavného ateliéru Sial, který dokázal za normalizace reagovat na nejmodernější evropskou architekturu. Obliba tohoto architekta světového významu, který byl navíc velmi laskavým člověkem, se odráží v hlasování o nejvýznamnější osobnost české architektury, kde Karel Hubáček skončil na čtvrtém místě.
Památky

Velké manévry: malá kaple, obří kostel a další „stěhovavé“ stavby

Když se mluví o stěhování staveb, většině lidí se vybaví kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Věděli jste ale, že staveb, které změnily své místo, je u nás daleko víc? A některé z nich musely překonat opravdu velké vzdálenosti, jiné byly posunuty o několik metrů... Na výlet po stopách kaplí a kostelů, které původně stály na jiných místech, než stojí dnes, vás zve portál Kudy z nudy.
Památky