Úvod > Co chcete dělat? > Katedrála sv. Víta v Praze – absolutní vrchol gotické architektury
Katedrála sv. Víta v Praze - absolutní vrchol gotické architektury
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Katedrála sv. Víta v Praze – absolutní vrchol gotické architektury

Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů.

Jako umělecké dílo nemá chrám svatého Víta v Čechách mnoho konkurentů. Jeho stavební dějiny jsou zkratkou dějin výtvarného umění v Čechách od 10. do 20. století, jeho hmota i prostor s celým uměleckým obsahem je mnohotvárný organismus, který postupně přijímal na sebe stopy zralého kulturního úsilí jednotlivých dob a vršil je po tisíciletí na témž místě ve vrstvách vertikálních i horizontálních. Budova katedrály vždy tvořila dominantu Pražského hradu i města od jejich začátků až do dneška.

Na místě dnešní katedrály nechal postavit již v 10. století sv. Václav původní rotundu sv. Víta, nahrazenou pak v 11. století románskou bazilikou – zbytky těchto staveb lze spatřit v podzemí gotické katedrály. I v dnešním jednadvacátém století budí úžas svou impozantní mohutností a vznosností z dálky, z blízka i zevnitř. V této gotické podobě ji založil Karel IV. v r. 1344; v l. 1562 byla dokončena Velká věž opatřená renesanční hlavicí, na přelomu 19. a 20. století pak byla v původním gotickém slohu přistavěna západní loď chrámu s dvěma věžemi.

Dostavbě katedrály v 2. polovině 19. století svým umem přispěla řada předních českých a slovenských výtvarníků, mezi nimi M. Švabinský, A. Mucha, C. Bouda, F. Sequens, J. V. Myslbek, F. Kysela či K Svolinský. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je jako největší a nejvýznamnější pražský chrám a hlavní kostel českých zemí považována za duchovní symbol a centrum českého státu. Je sídelním chrámem pražského arcibiskupa a jedním z nejatraktivnějších turistických cílů Prahy a celé České republiky.

V katedrále je pohřbeno pět světců a mnoho českých knížat, králů, arcibiskupů a dalších významných osobností. Velké množství vzácných relikvií světců a řada jiných předmětů nevyčíslitelné hodnoty se nachází ve svatovítských chrámových klenotnicích. Na čelním místě je Svatováclavská koruna, která představuje svrchovaný symbol panovnické moci českých králů. Do kaple svatého Kříže se po mhoha letech vrátil Svatovítský poklad. V nové stále expozici, která byla otevřena na konci roku 2011, si prohlédnete například zlatý relikviářový kříž, který nechal zhotovit Karel IV. Výstava představuje na 139 předmětů vysoké historické a umělecké ceny.
 

Placená prohlídka katedrály

Návštěvnický provoz v katedrále je organizován Správou Pražského hradu. Po zakoupení vstupenky v informačním středisku je možné navštívit přístupné prostory katedrály. Prohlídka vede katedrálou po určené trase.
 

Katedrála je zapojena do návštěvnických okruhů:

Okruh A (Starý královský palác, expozice Příběhu Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Prašná věž, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Rožmberský palác) 350 Kč.

Okruh B (Starý královský palác, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha) 250 Kč.

Dovolujeme si upozornit návštěvníky, že nelze zakoupit vstupenku se vstupem pouze do katedrály.