Úvod > Aktuality > Nejlepší muzea soutěže Gloria musaealis 2019
Nejlepší muzea soutěže Gloria musaealis 2019
"> "> "> "> "> "> "> "> ">
Kultura

Nejlepší muzea soutěže Gloria musaealis 2019

Vydáno 7. října 2020
Od 1. ledna 2019 do 28. února 2020 probíhal XVIII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, do které přihlásilo 60 muzeí a galerií celkem 87 projektů. Nejpočetnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2019 (40 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2019 (30 projektů) a Muzejní počin. Některé oceněné výstavy už sice dávno skončily, ale vítězná muzea můžete zahrnout do svých tipů na výlet.

Vítězem v kategorii Muzejní výstava je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Jihočeské muzeum v Českých BudějovicíchV úterý 6. října 2020 od 14:00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků XVIII. ročníku, v rámci kterého získalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 1. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2019. Jihočeské muzeum zvítězilo s novou stálou expozicí, která byla veřejnosti zpřístupněna v lednu 2020 a představuje to nejlepší z oblasti přírodních věd, geologie, archeologie a národopisu.

Chudá PrahaDruhou příčku obsadilo Muzeum hlavního města Prahy za výstavu „Chudá Praha: Lidé – Místa – Instituce (1781–1948) / EPOS 257: Dýmová hora“, uspořádanou ve dnech 17. dubna – 29. prosince 2019. Projekt na téma chudoby a sociálního vyloučení propojil historické i současné reálie se zkušenostmi návštěvníků. Část prezentace přibliž ující formou uměleckého průzkumu fungování bezdomovecké komunity v Praze na Třebešíně vybízela k hlubší úvaze o našich životních postojích a hodnotách. Návštěvu muzea však odložte, od června 2020 do podzimu 2022 je uzavřeno z důvodu generální rekonstrukce.

V těžkých dobách: Boje o hraniceTřetí místo patří Technickému muzeu v Brně za výstavu „V těžkých dobách: Boje o hranice (1918–1919)“,uspořádanou ve dnech 30. října 2019 – 27. září 2020 Projekt upozornil na skutečnost, že vznik Československa doprovázela řada dramatických událostí. Nový stát si musel svoji existenci uhájit i v ozbrojených konfliktech, zejména s Maďarskem a Polskem. Pohraniční boje prakticky vymizely ze všeobecného povědomí, přestože byly projevem obětavého vlastenectví.

Muzeum dr. Aleše HrdličkyZvláštní ocenění získalo Muzeum dr. Aleše Hrdličky za „Antropologickou expozici“, zpřístupněnou dne 31. května 2019. U příležitosti 150. výročí narození slavného humpoleckého rodáka byla otevřena nová expozice věnovaná oboru antropologie a jeho využití v praxi. Instalace je koncipována velmi názorně a ilustrativní je i oddíl paleopatologie s viditelnými projevy zranění a nemocí našich dávných předků.
 

Muzejní publikace roku

Karel z Lichtensteinu-CastelcornaZe 30 projektů soutěžících v kategorii Muzejní publikace roku udělila odborná porota první místo Muzeu umění Olomouc za dvoudílnou publikaci „Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695)“ autorů Ondřeje Jakubce, Jiřího Kroupy, Martiny Potůčkové a Rostislava Šváchy. Rozsáhlá monografie prezentuje mimořádnou osobnost a dílo olomouckého biskupa, knížete, sběratele a mecenáše, jehož působení zasazuje do širokého kontextu středoevropských dějin. Reflektuje výsledky čtyřletého výzkumu a poukazuje na formování nové společnosti po skončení třicetileté války.

KomarekDruhé místo náleží Národnímu technickému muzeu za publikaci „Fenomén Ringhoffer: Rodina, podnikání, politika“ autorů Milana Hlavačky a Miloše Hořejše. Obsáhlá monografie přináší komplexní pohled na historii významné podnikatelské rodiny a její činnost v průmyslu, ale i v dalších oblastech veřejného a kulturního života. Mapuje také dosud neznámé či málo známé skutečnosti ze soukromí jednotlivých členů tohoto rodu.

Třetím oceněným je Muzeum města Brna za publikaci „Vize modernosti: Rudolf Sandalo 1899–1980“ autorů Dagmar Černouškové a Jindřicha Chatrného. Poutavě napsaná publikace v česko-anglické mutaci osvětluje vůbec poprvé životní příběh umělce, jehož dílo patří k zásadním hodnotám v dějinách fotografie 20. století. Především jeho snímky brněnské moderní architektury byly často publikovány u nás i v zahraničí.

Vojáci SkutečskaZvláštní ocenění v této kategorii udělila odborná porota Městskému muzeu Skuteč za publikaci „Vojáci Skutečska 1914–1920“ autorů Libora Akslera a Jiřího Junka. Kniha je pohledem do historie regionu a přibližuje osudy zdejších mužů, kteří působili v řadách legionářských vojsk i rakousko-uherské armády. Náročný průzkum, připomínající výročí 1. světové války, přinesl kompletní seznam legionářů a také přehled padlých z místních obcí.
 

Kategorie Muzejní počin roku 2019

Muzeum Českého ráje v TurnověNa první zlaté metě zazářilo Muzeum Českého ráje v Turnově, za projekt „Horolezectví: Z Českého ráje na vrcholy světa“. Architektonicky nápaditá rekonstrukce a dostavba budovy muzea vytvořila prostor pro mimořádně působivou expozici, která připomíná historii i současnost fenoménu českého horolezectví. V zásadě jednoduchý objekt se uvnitř proměnil v horskou krajinu, pracující s výraznou symbolikou.

Městské muzeum a galerie HořiceDruhou příčku obsadilo Městské muzeum a galerie Hořice za projekt „Rekonstrukce muzea a nová expozice Od kamene k soše“ Celková obnova budovy i její moderní přístavba umožnily vznik expozice,mapující pískovec jako umělecko-řemeslný materiál, který má ve zdejší oblasti bohatou tradici. Muzejní komplex se stal součástí architektonicky nově ztvárněného historického centra města.

nzm valticeDalším oceněným muzeem je Národní zemědělské muzeum za projekt „Modernizace areálu ve Valticích a nové expozice“. Renovací a dostavbou byl vytvořen objekt, který doslova od sklepa až po půdu splňuje náročné požadavky na ochranu a prezentaci muzejních sbírek. Součástí projektu bylo i vybudování scénograficky zajímavě řešených expozic krajinářství, sadovnictví a vinařství s využitím principů zážitkové pedagogiky.

Zvláštní ocenění patří Muzeu města Brna za projekt „Baron Trenck: Nová tvář legendy“. Antropologický, forenzní a historický výzkum mumifikovaného těla šlechtice Františka Trencka se stal zdrojem informací k poznání života elitního vojáka 18. století. Jedním z výstupů projektu byla výstava, která díky nejmodernějším technologiím představila jeho zrekonstruovanou postavu a tvář.
Muzeum Českého ráje v Turnově

Muzeum Českého ráje v Turnově

Muzeum v Turnově vám ukáže bohaté sbírky z archeologie, etnologie, mineralogie, historie a umění. Nově je zde otevřena interaktivní expozice horolezectví. Nejvíce se muzeum zabývá dokumentací zpracování a sběru drahých kamenů, zlatnictví a šperkařství.

Muzeum umění Olomouc – tisíc let výtvarné kultury

Muzeum umění Olomouc – tisíc let výtvarné kultury

Dvě muzea a tisíc let výtvarné kultury za jednu vstupenku s rozdílným programem: Arcidiecézní muzeum Olomouc – umění 12. až 18. století a národní kulturní památka Přemyslovský hrad včetně románského biskupského paláce Jindřicha Zdíka, Muzeum moderního umění – výstavy současného umění.

Městské muzeum ve Skutči – poznejte historii řemesel

Městské muzeum ve Skutči – poznejte historii řemesel

Stálé expozice městského muzea přibližují historii i současnost tradičních řemesel Skutečska – kamenictví a obuvnictví.

Muzeum hlavního města Prahy: budova uzavřena z důvodu rekonstrukce

Muzeum hlavního města Prahy: budova uzavřena z důvodu rekonstrukce

Muzeum hlavního města Prahy je od června 2020 do podzimu 2022 uzavřeno z důvodu generální rekonstrukce objektu. Po 120 letech fungování muzea je nezbytné komplexně obnovit interiéry, a to i s technickým a bezpečnostním zařízením.

Muzeum města Brna

Muzeum města Brna

Muzeum města Brna je institucí s více než stoletou tradicí. Už při svém zrodu dostala do vínku péči o kulturní dědictví svého města, do něhož je v současnosti třeba počítat nejen takové skvosty jako hrad Špilberk, ale i památku UNESCO, vilu Tugendhat či Měnínskou bránu.

Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně

Muzeum se zabývá dokumentací vývoje vědy a techniky a průmyslové výroby v širokém rozsahu téměř tří desítek oborů – počínaje řemeslnou výrobou a konče moderní výpočetní technikou.

Národní technické muzeum Praha – ráj exponátů z oblasti vědy a techniky

Národní technické muzeum Praha – ráj exponátů z oblasti vědy a techniky

Expozice NTM překvapí moderním muzejním pojetí. Svůj prostor tu nacházejí sbírky architektury, stavitelství a sbírka polygrafie. Nechybí stálé expozice Chemie kolem nás, Měření času, hutnictví, Interkamera a Technika hrou, expozice televizního studia nebo expozice kontaktních čoček.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

K nejvýznamnějším kulturním institucím na jihu Čech patří Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Kromě stálých expozic přírody, pravěku a středověku, pořádá každoročně řadu krátkodobých tematických výstav, uskutečňuje přednášky a další kulturně vzdělávací programy a poskytuje odborné služby.

NZM Valtice – Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí

NZM Valtice – Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí

V muzeu jsou umístěny stálé expozice historického vývoje zelinářství, ovocnářství a vinařství v českých zemích (mj. sbírka historických vinařských lisů), parafinových modelů ovoce a zeleniny, malé zahradní arboretum. Muzeum prošlo v letech 2017 – 2019 rozsáhlou proměnou.

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci

Obnovená antropologická expozice je od června 2019 otevřena. Mimo jiné zde uvidíte postavu neandrtálce v životní velikosti.

Městské muzeum a galerie Hořice

Městské muzeum a galerie Hořice

Městské muzeum bylo založeno v roce 1887 jako Archeologický a musejní spolek. Během své 130 leté existence muzeum shromáždilo unikátní sbírku s více než 40 000 předměty. Od roku 1942 sídlí v novorenesančních prostorech domu s pískovcovou fasádou od stavitele Františka Karažeje z roku 1877.

Expozice horolezectví v Českém ráji – Z Českého ráje na vrcholy světa

Expozice horolezectví v Českém ráji – Z Českého ráje na vrcholy světa

Expozici horolezectví najdete v Muzeu České ráje v Turnově. Horolezectví je sport neodmyslitelně spjatý s Českým rájem, chcete-li se o něm dozvědět nejrůznější zajímavosti a projít si muzejní stezku "skalním městem", určitě se do muzea vypravte.