Úvod > Co chcete dělat? > Příroda > Svatojakubská stezka – trasa na jižní Moravě
Příroda

Svatojakubská stezka – trasa na jižní Moravě

První značená Svatojakubská cesta na Moravě je trasa Brno – Mikulov s návazností na rakouskou Svatojakubskou cestu vedoucí částí Weinviertel v Dolním Rakousku. Hlavním výchozím bodem Svatojakubské cesty je v Brně kostel sv. Jakuba, který je centrem Svatojakubských cest na jižní Moravě.
Svatojakubská pouť vede z mnoha míst v Evropě na španělské pobřeží do Santiaga de Compostela. Odtud mnozí středověcí poutníci pokračovali až na pobřeží, do sto kilometrů vzdálené Finistery, považované za konec světa (finis terrae). Klasická svatojakubská cesta začíná ve Francii v městečku St. Jean Pied de Port pod Pyrenejemi. Dnes jsou nástupní trasy na Svatojakubskou pouť značeny i z mnohem vzdálenějších míst.

První značenou Svatojakubskou cestou na Moravě je trasa BrnoMikulov s návazností na rakouskou Jakubskou cestu vedoucí částí Weinviertel v Dolním Rakousku. Pro vytvoření této trasy bylo potřebné vyznačit pásovým značením Klubu českých turistů úplně novou trasu mezi obcí Popice, kde končila červená značka vedoucí hřebenem Pálavských vrchů z Mikulova. Nyní vede trasa z Brna až do Mikulova a je také doplněna uměleckými artefakty s logem Svatojakubské cesty, které ještě umocní krásné zážitky z cesty.


Z centra Brna do Rajhradu

Poutní cesta (značená provizorními žlutými šipkami) vede centrem Brna vede trasa ve směru Stará radnice – Zelný trh – katedrála sv. Petra a Pavla a ulicí Bašty k hlavnímu nádraží a k řece Svitavě/Svratce. Cesta se po chvíli přesune z pravého na levý břeh Svitavy a pokračuje cca 5 km až k soutoku s řekou Svratkou u OC Olympia (sem lze dojít také po cyklotrase č. 1 ze západnějších částí města Brna), kde opět pokračuje červené pásové značení KČT vyznačené v roce 2010.
 
Od soutoku řek pokračuje Svatojakubská cesta po levém břehu Svratky asi 6 km k mostu, který spojuje Rajhradice a Rajhrad. Na mostě odbočíte doprava a po 300 m vejdete do areálu Benediktinského kláštera v Rajhradě, kde také sídlí Památník písemnictví na Moravě. Razítko do credenciálu získáte na pokladně. 
 

Rajhrad – Vojkovice – Židlochovice

Svatojakubská cesta obchází klášter zprava a stále po červené značce přichází alejí do Holasic, prochází spodní částí obce k tůni Ludmila a směřuje do Vojkovic ke kostelu sv. Vavřince (poutnické razítko je na obecním úřadě). Poutní trasa poté směřuje k mostu přes řeku a před ním odbočuje spolu s cyklotrasou 5172 vpravo a po 2 km dorazí k rozcestníku turistických tras u zámku v Židlochovicích. Nedaleko je vidět moderní most, který Svatojakubská cesta přechází a směřuje na náměstí (v městském infocentru dostanete razítko do credencialu).
 

Židlochovice – Nosislav - Uherčice

Hlavní trasa překročí po mostě řeku Svratku, z náměstí pokračuje vpravo a spolu s cyklotrasou 5149 vede okrajem vinic 4 km ke kostelu sv. Jakuba Staršího v Nosislavi. Odtud ulicí Pod Kopcem kolem autobusové zastávky (stejného jména) uhýbá Svatojakubská cesta vpravo přes krajskou silnici k objektu ČOV, kolem řeky Svratky po jejím levém břehu k Boudeckému mostu a po dalších 1,5 km přichází k zámku ve Velkých Němčicích. Cesta pokračuje jižně po hlavní silnici, za mostkem za zatáčkou uhýbá vlevo k sadům a levému břehu řeky, načež po třech kilometrech přichází do Uherčic.
 
Variantní (neznačená), stejně dlouhá a bez problémů průchozí, trasa vede před židlochovickým mostem 2,5 km poblíž pravého břehu řeky okrajem lesa a po delším rovném úseku se odpojuje doprava vedoucí lesní cestou k asfaltce. Pokračujíce vlevo se asfaltová cesta dalších 5 km v pravých úhlech klikatí lesy Židlochovické bažantnice, která patří Lesům ČR – Lesnímu závodu Židlochovice. Po těchto 5 km překřižuje u hájovny státní silnici 381, jež doleva na východ vede do Velkých Němčic, doprava na západ do Vranovic. Do Uherčic zbývá stále po asfaltce cca 2,5 km. Po dalším 1 km chůze hlavní silnicí v Uherčicích, kolem radnice a kostela, se trasa napojuje na hlavní Jakubskou cestu a zlomí se doprava.

Na místě odbočení uvidíte po levé ruce areál družstva. Cesta dál vede vpravo k mírným svahům vinohradů, směrem na Popice. Stejně odbočuje i Velkopavlovická vinařská cyklotrasa (modré logo vinařských stezek). Ta ale po 150 m stoupá doprava, Jakubská cesta vede rovně kolem vinných sklepů a vinohradů až k 1,5 km vzdálenému kříži. 
 

Uherčice – Popice

Z Uherčic vede Svatojakubská cesta stále po červené značce k vinným sklepům a spolu s po cyklostezkou nad Hochberk a poté vpravo dolů do Popic. Variantní (původní) cesta směřuje od sklepů nad Uherčicemi k mohutné solitérní lípě a kříži směrem na jih. Před vrcholem se trasa stáčí doleva a po překonání vrcholu opět vlevo a prudce dolů kopcem. Nad korytem Popického potoka uhýbá cesta naopak prudce doprava a po 2 km souběžně s potokem dorazí kolem sportovní střelnice na okraj Popic.

Po 1 km Hlavní ulicí v Popicích přichází ke kostelu sv. Ondřeje a za obecním úřadem (kde dostanete razítko) se připojí k červené značce a směřuje k železniční trati Brno – Břeclav, kde se napojuje na již „pradávnou“ červenou turistickou značku vedoucí k Mikulovu.
 

Popice – Pálava – Klentnice

Za tratí Svatojakubská cesta stoupá kolem zemědělského letiště a vinohradů k vrcholku kopce, kde se můžete kochat výhledem na Novomlýnské nádrže a Pálavu sedíc na poutnické lavičce. Po 2,5 km cesta přijde stále po červené značce na okraj Strachotína (razítko na obecním úřadě). Obec zřídila pro poutníky u kostela sv. Oldřicha a Metoděje moc hezkou svatojakubskou lavičku. Od kostela zbývá už jen 500 m na hráz rozdělující Novomlýnské nádrže.
 
Další 2 km poutní cesty spojuje chodník Strachotín s Dolními Věstonicemi. Razítko do credenciálu dostanete na obecním úřadě. Kousek za kostelem sv. Michala pak červeně značená cesta stoupá strmě vpravo ke hřbitovu a mezi vinohrady až k Děvičkám (Dívčím hradům). Svatojakubská cesta odtud vede asi 5 km hřebenem Pálavských vrchů kolem vrcholu Děvín, nad Soutěskou po hranici přírodní rezervace k rozcestí cest na Pavlov, Pernou a Klentnici. Do Klentnice pak zbývá jen 500 m.


Klentnice – Mikulov

V Klentnici trasa odbočuje stále po červené značce doprava (svatojakubské razítko měli v Café Fara vedle kostela sv. Jiří asi 450 metrů rovně od odbočky) a vede nahoru k Sirotčímu hrádku a vyhlídkovým místům na Stolové hoře. Po 2 km se cesta vrací k silnici a okrajem vinohradů vede směrem na Mikulov, kde zanedlouho odbočí strmě vpravo k jeskyním a lomu Na Turoldu. Odtud Svatojakubská cesta uhýbá asi 1,5 km na východ po žluté značce ulicemi U Lomu, Havlíčkova a Habánská, odkud stoupá po úbočí kopce na Svatý kopeček s Božím hrobem, zvonicí, kostelem sv. Šebestiána a krásnými výhledy na město a široké okolí. Odtud poutní cesta klesá po modré značce podél křížové cesty k městu a dovede poutníky pod hlavní mikulovské náměstí. 

V informačním centru na náměstí se mohou poutníci zapsat do poutnické knihy, získat bližší informace o pokračování Svatojakubské cesty v Rakousku a samozřejmě otisk poutnického razítka do svého credencialu.
 

Z Mikulova do Rakouska

Svatojakubská cesta pokračuje červeným značením KČT k rakouským hranicím od náměstí dolů, poté ulicí Piaristů, kolem koupaliště, přes parkovací plochu obchodního domu a po překročení hlavní silnice k fotbalovému hřišti v ulici Republikánské obrany. Po chvíli překročí poutní trasa železniční trať a vede stále rovně po staré asfaltové silnici (signálce) až ke státní hranici. Posledních 300 m před hranicí asfaltová cesta mizí a mění se na travnatou pěšinu podél zarostlého remízku. Z náměstí ke státní hranici má trasa 3,5 km, na území Rakouska pokračuje Svatojakubská cesta asfaltovou silnicí do obcí Kleinschweinbarth (3,5 km),  Falkenstein (9km) a dále na Poysdorf, Mistelbach, Großrußbach, Stockerau a Krems an der Donau.

Na Svatojakubskou cestu v Rakousku se lze napojit také ve více východně položeném Drasenhofenu u vstupu do překrásné sklepní uličky Kaiserstraße.
 

Pilgrimpointy na jižní Moravě:

Na jižní Moravě v roce 2020 vznikly poutnické budky (tzv. pilgrim pointy), které poutníkům cestu zpříjemní. Pilgrim point symbolizuje speciální poutnické zastavení. Je jím dřevěná budka s vygravírovanou mušlí hřebenatkou, která je symbolem Svatojakubské poutě. Budka je vybavena důležitými věcmi pro všechny poutníky – každá obsahuje razítko, které si mohou turisté i poutníci otisknout do svých poutních pasů, mechanický sčítač, brožuru s mapami a popisem jednotlivých obcí a také poutnickou knížku, do které mohou poutníci zaznamenat svůj vzkaz.

Bílovice nad Svitavou – u kaple svatého Jana Nepomuckého
Křtiny – u parkoviště u náměstí vedle kostela
Rudice – u kaple sv. Barbory
Jedovnice – u kostela sv. Petra a Pavla
Vilémovice – u kaple sv. Petra z Alkantary
Propast Macocha – horní můstek
Sloup – před kostelem P. Marie Bolestné
Žďárná – u kostela sv. Bartoloměje
Suchý – přístřešek u rybníčku
Rajhrad – nádvoří kláštera
Holasice – u kaple sv. Václava
Vojkovice – u kostela sv. Vavřince
Židlochovice – infotabule u autobusového nádraží
Nosislav – u lisu u opevněného kostela sv. Jakuba
Velké Němčice – u vinného lisu na návsi
Uherčice – u obecního úřadu naproti kostelu
Popice – u křižovatky ulic hlavní a Nádražní (červená KČT)
Strachotín – u kostela sv. Oldřicha a Metoděje
Dolní Věstonice – u hřbitovní brány
Klentnice – u fotbalového hřiště pod Sirotčím hrádkem
MikulovSvatý kopeček
Brnokostel sv. Jakuba (ul. Rašínova)

Provozovatel

Centrála cestovního ruchu Jižní Morava

Radnická 2
602 00 Brno
Tel.:
+420 542 211 123
Tel.:
+420 542 210 088
Email:
info@ccrjm.cz
Facebook:
https://www.faceb...
WWW:
www.jakubskacesta.cz
WWW:
www.ccrjm.cz
GPS:
49,193479 16,608343
 
Region:
Jihomoravský kraj
Oblast:
Brno a okolí
Město:
Brno
Tipy na výlet:
Brno a okolí
 

Vstupné

Cena: zdarma

 

Časová náročnost

4,0 hodiny

 
 

Valentýn na věži Staré radnice aneb polibek s hlavou v oblacích

Romantika nad městem s vůní medoviny. Chcete se na jihomoravskou metropoli podívat se svou láskou z pořádné výšky? Pak je pro vás 14. únor tím správným dnem, kdy můžete vystoupat 173 schodů a políbit se na 63 metrů vysoké radniční věži.
Brno, Jihomoravský kraj

Planetami Malého prince

Umělecká sklářka Alice Dostálová navazuje aktuální výstavou Planetami Malého prince na svou dlouhodobou spolupráci s oddělením Dětské muzeum Moravského zemského muzea. Výstava probíhá paralelně s interaktivní výstavou Malý princ Elišky Podzimkové.
Brno, Jihomoravský kraj

Malý princ Elišky Podzimkové

Zažijte legendární klasiku Antoina de Saint-Exupéryho jinak, ve výjimečné interaktivní instalaci s rozšířenou realitou světově uznávané multimediální umělkyně Elišky Podzimkové.
Brno, Jihomoravský kraj

Průzkum života politickým bojem – Jaroslav Šabata / Charta 77

Výstava Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ) Moravského zemského muzea a Masarykovy demokratické akademie.
Brno, Jihomoravský kraj

Labyrint pod Zelným trhem – tajemná zákoutí středověkých chodeb a sklepů

V Labyrintu pod Zelným trhem v Brně si návštěvník udělá představu, jak bylo podzemí se sklepením využíváno v dobách svého vzniku. Expozici doplňují předměty denní potřeby nalezené během archeologických průzkumů Zelného trhu. V průběhu roku se zde koná řada akcí.
Brno, Jihomoravský kraj

Funerální stezka Brnem

Funerální stezka je ojedinělou trasou, které nemůže nabídnout žádné jiné město v Evropě. Pokud se vydáte na fyzicky vskutku nenáročnou trasu, vězte, že vás čeká jedinečný zážitek.
Brno, Jihomoravský kraj

Procházková trasa Sochy v Brně

V ulicích Brna narazíte na objekty, o kterých občas nebudete vědět, co si myslet. Některé vyvolávají vášně, kolem jiných se často chodí bez povšimnutí. Vydejte se na procházku okolo některých z nich.
Brno, Jihomoravský kraj

Prohlídkový okruh Po stopách Leoše Janáčka v Brně

Trasa zahrnuje devět nejdůležitějších míst, která jsou spojena se životem a dílem skladatele Její pastorkyně, Příhod lišky Bystroušky či Sinfonietty, a jehož tvorba patří k tomu nejvýznamnějšímu, co hudba 20. století světu přinesla. Celá trasa měří asi šest kilometrů.
Brno, Jihomoravský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Gourmet Brno – vyzkoušejte to nejlepší z brněnské gastronomie!

Brněnskou gastronomickou scénu mapuje nezávislý projekt Gourmet Brno. Ten doporučuje restaurace, bistra, kavárny, vinárny, pivnice, cukrárny a bary, které se při hodnocení osvědčily jako kvalitní.
Brno, Jihomoravský kraj

Restaurace Manya

Japonské jídlo plné umami, foodsharing, spousta misek a mističek, pravé saké, delikátní suši, přátelská atmosféra, večírek a retro-maximanyální interiér. To vše najdete v brněnském podniku s tajemným názvem Manya.
Brno, Jihomoravský kraj

Café Paměti národa v Brně

V novém Café Paměti národa se prolíná historie s kulturou a gastronomií. Je místem setkávání, akcí pro veřejnost a v roce 2023 k ní přibyde interaktivní expozice, která pomocí moderních technologií budeme vyprávět skutečné příběhy pamětníků.
Brno, Jihomoravský kraj

Restaurace Retro Consistorium v Brně

Pečlivě vybíraná vína, skvělé jídlo a přátelská atmosféra. To vše na jednom místě v historickém centru Brna. Retro Consistorium vzniklo pro lehké pracovní obědy, odpolední kávy po práci a dlouhé večery u vína s přáteli.
Brno-střed, Jihomoravský kraj