Uherčice

Při toulkách Znojemskem a Podyjím leckdo přehlédne místo, kde začíná Vranovská přehrada. V zapomenutém koutu na česko-rakouském pomezí objevíte například zámek Uherčice s barokní zahradou a romantickým lesoparkem, okolní krajinu na obou stranách hranice protkávají Graselovy stezky.

Uherčice: zámek s romantickým parkem

Perlou Uherčic je rozsáhlý renesanční zámek s hospodářskými budovami, zahradami a anglickým parkem, díky různým stavebním a uměleckým epochám nazývaný učebnice slohů. V interiérech stojí za vidění především bohatá štuková a malířská výzdoba, dochovaná ve velmi autentické podobě, kolem zámku se rozprostírá anglický park. Kdysi jeho atmosféru dotvářely průhledy do volné krajiny a nejrůznější romantické stavby, dodnes si můžete prohlédnout obelisk a torzo umělé zříceniny s rozhlednou.
 

Z Prahy do Vídně přes Vratěnín

Jihozápadně od Uherčic leží Vratěnín, jedna z obcí s titulem Vesnice roku. Půvabná barokní poštovní stanice v centru obce připomíná časy, kdy tudy vedla hlavní kupecká cesta mezi Vídní a Prahou. Význam stanice i Vratěnína začal upadat po roce 1750, když císařovna Marie Terezie nechala vybudovat novou císařskou silnici z Prahy do Vídně přes Jihlavu, Moravské Budějovice a Znojmo. V interiérech si prohlédnete expozici věnovanou historii poštovnictví.
 

Kraj „grázla“ Grasela

Odlehlým koutem Znojemska a Podyjí prochází síť Graselových stezek: právě tady totiž provozoval své nekalé řemeslo „grázl“ Johann Georg Grasel. Trasa kolem Uherčic a Vratěnína vede starou mlýnskou cestou údolím Dyje a přírodní rezervací Bílý kříž s romantickou Graselovou vyhlídkou na skále nad řekou. V nedalekém Podhradí nad Dyjí objevíte zříceninu hradu Frejštejn, který podobně jako nedaleký hrad Cornštejn nad Vranovskou přehradou sloužil k obraně neklidného česko-rakouského pomezí.

Aktuality z města

4. září 2018 8:00

Zámek Uherčice prochází zevrubnou rekonstrukcí

Uherčice
Státní zámek Uherčice na Znojemsku je nyní v péči restaurátorů. Projekt Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna směřuje k záchraně a rehabilitaci tohoto hodnotného zámeckého areálu a je zaměřen na vzorovou památkovou obnovu nejhodnotnějších částí zámku. V severním křídle zámku, ve kterém je reprezentativní Banketní sál, budou restaurovány nástěnné malby, dřevěné podlahy a repasována okna a dveře. Zřízeny budou nové expozice i prohlídková trasa, bezbariérový přístup a odpovídající technické i technologické zázemí.
11.12.
12.12.
Proti proudu času

Proti proudu času

Uherčice, Jižní Morava
Zámek Uherčice

Zámek Uherčice

Uherčice, Jižní Morava
Jezdecká škola Uherčice

Jezdecká škola Uherčice

Uherčice, Jižní Morava
Torzo rozhledny v Uherčicích

Torzo rozhledny v Uherčicích

Uherčice, Jižní Morava