Úvod > Česká nej > Historické > Pravěká sídliště u Pavlova a Dolních Věstonic - největší pravěká sídliště v České republice
Historické

Pravěká sídliště u Pavlova a Dolních Věstonic – největší pravěká sídliště v České republice

Světové prvenství mají pravěká sídliště u Pavlova a Dolních Věstonic, kde žili naši předkové před 25 000 lety. Jsou zde četné nálezy hlavně z doby lovců mamutů, mezi nimi i jeden z nejvýznamnějších Věstonická venuše.
Archeologické nálezy jsou zpřístupněny veřejnosti ve zdejších muzeích věnovaných archeologii. Jedním z nich je Archeopark pod Pálavou v Pavlově. Zde, na okraji Pavlova, naleznete terénní expozici lovců mamutů, v místě, kde se rozkládalo sídliště z období mladého paleolitu a které bylo v roce 2010 prohlášeno za národní kulturní památku. Uvidíte zde nejen osídlení z doby před 25 až 27 tisíci lety, ale také umělecké předměty, nástroje, rituální hroby. Největším lákadlem je experimentální archeologie, v expozicích uvidíte kosti mamutů a další nálezy z okolí Pavlova a nedalekých Dolních Věstonic. Rozsáhlé archeologické výzkumy zde zahájil pro Moravské muzeum v roce 1924 Karel Absolon a od roku 1945 v nich pokračoval Archeologický ústav ČSAV.

V Dolních Věstonicích se nachází archeologické muzeum, kde mají mimo Věstonické Venuše také nejstarší otisk lidského prstu, který se dochoval na jedné z plastik. Věstonická Venuše jedním z nejstarších a nejznámějších uměleckých děl celého světa. Vznikla v rukou mladopaleolitického člověka, jenž žil v okolí Dolních Věstonic před asi 29 až 25 tisíci lety.
 

Lovci mamutů z Pavlova a okolí

Nejstarší stopy lidského osídlení v oblasti pocházejí z doby tzv. mladého paleolitu (doba kamenná). V té době došlo k soustředění sídlišť a loveckých tábořišť na úpatí Pavlovských kopců mezi dnešními Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Lidé zde využili příznivé geomorfologické situace – stádní zvěř totiž při svých migracích musela procházet úzkým koridorem mezi dnešní zříceninou Děviček a řekou, což skýtalo tehdejším obyvatelům krajiny jedinečné lovecké příležitosti.

Obec Pavlov dala jméno jednomu z kulturních okruhů mladší doby kamenné, který se nazývá pavlovien. Další významný objev byl učiněn teprve v nedávné době. Na úlomcích keramiky, nalezené v roce 1991, byly rozeznány otisky typické křížové vazby tkaniny, vyrobené snad z kopřivových vláken. Tyto výsledky nejnovějších výzkumů podstatně mění pohled na dovednosti a způsob života pravěkých lidí.

Četné archeologické nálezy, např. z Bulhar, od Pavlova a Dolních Věstonic, ze Stolové hory u Klentice a z Turoldu u Mikulova, jsou neolitického a eneolitického stáří. Z doby bronzové pocházejí např. nálezy z katastru Perné, Klentnice a Pavlova.
 

Po archeostezce z Pavlova do Dolních Věstonic

Bohatou dávnou historií kraje vás provede 3,5 km dlouhá archeostezka, která přiblížuje světoznámé archeologické lokality z doby lovců mamutů, kteří žili v okolí Pavlova a Dolních Věstonic před více než 30 000 lety. Právě odsud pocházejí nejstarší doklady o znalosti technologie pálení hlíny a výroby textilu na světě.

Archeostezka vede krásnou krajinou na úbočích pavlovských vrchů a představuje místa archeologických nálezů světového významu. Přímo v terénu na stezce uvidíte, kde se nacházela sídliště paleolitických lidí a kde byla objevena Věstonická venuše nebo tajemný trojhrob.
 

Keltové, Makromani i Římané

Keltské osídlení z doby laténské je doloženo nálezy neopevněných usedlostí poblíž vodních toků v katastrech obcí Klentnice, Milovice a Pavlov. V Dolních Věstonicích, Mikulově a Pavlově byla nalezena keltská kostrová pohřebiště.

Až na jižní Moravu zasahoval od jihu vliv římského císařství. V druhé polovině 2. stol. n. l. v době markomanských válek zbudovali Římané nedaleko křižovatky obchodních cest nad soutokem Jihlavy, Svratky a Dyje opěrný vojenský tábor. Při archeologických výzkumech byly objeveny zbytky zděných staveb, velitelská budova a část kamenných lázní s vyhřívanou podlahou. Některé nálezy, např. součásti koňského postroje, části šupinových pancířů a bronzové vojenské vyznamenání, dokládají tehdejší přítomnost vysokých důstojníků X. legie, jejíž hlavní stan se od počátku druhého století nacházel v antické Vindoboně.

Nutno dodat, že během archeologických výzkumů zde byla zjištěna také přítomnost germánského markomanského sídliště.
Naposledy změněno: 15. 7. 2021
Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše

Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše

Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše prezentuje mimořádnou archeologickou lokalitu Hradisko u Mušova a vše, co archeologie kdy zjistila o pobytu Římanů u nás.

Vlk z Pavlova – výstava

24.7.
28.11.
Vlk z Pavlova – výstava

Vystavení modelu lebky vlka, která byla nalezena při výzkumech v Pavlově před výstavbou archeoparku v letech 2013-2015.

Mezinárodní den archeologie v Archeoparku Pavlov

16.10.
Mezinárodní den archeologie v Archeoparku Pavlov

Oslavte Mezinárodní den archeologie v Archeoparku Pavlov.

Originál lebky Vlka z Pavlova

16.10.
24.10.
Originál lebky Vlka z Pavlova

Vystavení originálu lebky vlka, která byla nalezena při výzkumech v Pavlově před výstavbou archeoparku v letech 2013 – 2015.

Chráněná krajinná oblast Pálava

Chráněná krajinná oblast Pálava

V severozápadním výběžku Panonské nížiny, v nejteplejší a téměř nejsušší oblasti České republiky, se nachází Pavlovské vrchy. Zdejší zem dodnes střeží dávná tajemství lovců mamutu, Keltů i zapomenuté osudy vojáků X. římské legie, kteří tu podle legendy začali s pěstováním vinné révy.

Venuše a ti druzí... aneb 10 tipů na nejstarší archeologické nálezy

Venuše a ti druzí... aneb 10 tipů na nejstarší archeologické nálezy

Vlastivědné muzeum v Olomouci vystavuje v těchto dnech originál nejznámějšího archeologického skvostu České republiky, Věstonické Venuše. Prehistorických památek však naše země vydala mnohem víc, například kel z Pavlova, kostry pravěkých zvířat, zkameněliny trilobitů a z mladších období pak hlavu Kelta či velkomoravské gombíky. Objevte v našich 10 tipech prastaré skvosty archeologie, které si můžete prohlédnout v muzeích, archeoparcích či místa, kde byly tyto poklady nalezeny. Některé z nich jsou starší více než 10 000 let!

Archeopark pod Pálavou v Pavlově

Archeopark pod Pálavou v Pavlově

Zblízka si prohlédnout jedinečné paleolitické sídliště a dozvědět se řadu podrobností o životě našich předků v době lovců mamutů můžete v archeologickém parku v Pavlově. Výstavní prostor by měl evokovat návštěvu jeskyně, téměř celý objekt se skrývá v terénní vlně.

Mamuti: kde si je prohlédnete pěkně zblízka?

Mamuti: kde si je prohlédnete pěkně zblízka?

Legendární zvířata, která žila v době ledové na území dnešní Evropy, Asie i Severní Ameriky, známe hlavně díky obrazům Zdeňka Buriana a z knížek Eduarda Štorcha. A také díky seriálu Mach a Šebestová, kde pračlověk pan Huml vařil mamuty s koprovou omáčkou. Jenže jak to s mamuty bylo doopravdy a kde se s nimi můžete potkat?

Zbytky hradiště Vysoká zahrada v Dolních Věstonicích

Zbytky hradiště Vysoká zahrada v Dolních Věstonicích

Sídliště starých Slovanů, z něhož bylo nalezeno rozsáhlé pohřebiště.

Věk lovců mamutů v Dolních Věstonicích

Věk lovců mamutů v Dolních Věstonicích

Muzeum je v současné době zavřené z důvodu probíhající rekonstrukce. Ta by měla trvat do roku 2023.

Tajemství Věstonické venuše

Tajemství Věstonické venuše

Archeologická expozice Regionálního muzea v Mikulově podává přehled poznatků o archeologických lokalitách ze starší doby kamenné, které byly zkoumány v katastrech Dolních Věstonic a sousedního Pavlova.

Archeostezka Pavlov – Naučná stezka z archeoparku v Pavlově do Dolních Věstonic

Archeostezka Pavlov – Naučná stezka z archeoparku v Pavlově do Dolních Věstonic

Naučná stezka z archeoparku v Pavlově do Dolních Věstonic vás provede po nejvýznamnějších lokalitách kultury lovců mamutů. Na pěti informačních panelech uvidíte, kde lovci tábořili a jaké nálezy jejich pobyt dokládají.

Archeologická výstava Římané na Mušově

Archeologická výstava Římané na Mušově

Archeologická výstava v ATC Merkur Pasohlávky je věnována především nálezům, které zde zanechala ve 2. století n. l. X. římská legie.

Expozice Život pod Pálavou v Dolních Věstonicích – uzavřeno z důvodu rekonstrukce

Expozice Život pod Pálavou v Dolních Věstonicích – uzavřeno z důvodu rekonstrukce

Muzeum je v současné době zavřené z důvodu probíhající rekonstrukce. Ta by měla trvat do roku 2023.

Regionální muzeum v Mikulově

Regionální muzeum v Mikulově

Zámek v Mikulově je sídlem Regionálního muzea v Mikulově, které svými trvalými výstavami představuje návštěvníkům římskou dobu na počátku letopočtu, historii zámku a rodu Dietrichsteinů a tradici vinařství v kraji, jehož byl Mikulov srdcem.

Naučná stezka Brána do Římské říše v Pasohlávkách

Naučná stezka Brána do Římské říše v Pasohlávkách

Archeologická naučná stezce u Pasohlávek se věnuje historii Římanů na tamním území. Stezka je dlouhá 1,5 km a najdete na ní 10 zastavení. Zavede vás na místa unikátních archeologických nálezů v jedné z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v ČR, Hradiska u Mušova.

Bohatství jižní Moravy: Venuše za 40 milionů dolarů a mikulovské víno

Bohatství jižní Moravy: Venuše za 40 milionů dolarů a mikulovské víno

Věstonickou Venuši není třeba představovat. Zato místo, kde byla pravěká keramická soška objevena, zná málokdo. Dolní Věstonice nedaleko Mikulova jsou obyčejná moravská ves, kam se turisti nehrnou. Přitom okolí nabízí mnoho: krásnou přírodu, hradní zříceniny a hlavně nekonečné vinice.

Deset míst, kde se podíváte do pravěku

Deset míst, kde se podíváte do pravěku

Pravěké lovce znáte z obrazů Zdeňka Buriana i z muzeí. Co takhle se ale na jejich život podívat zblízka, přímo v místech, kde naši předkové žili? Portál Kudy z nudy pro vás nachystal několik výletů do dávných časů – ideálních právě v létě, kdy dávné osady kypí životem.

Projděte se po nové archeostezce mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi

Projděte se po nové archeostezce mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi

Mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi vznikla nová naučná archeostezka, která zájemce provede po nejvýznamnějších lokalitách kultury lovců mamutů. Cestou se zastaví u pěti informačních panelů, kde naleznou zajímavosti z pravěké historie tohoto místa. Stezka je dlouhá 3,5 km ovšem je určena pouze pěším turistům.

Výlety do pravěku a mezi Kelty: pravěká dálnice, mohyla a keltské slavnosti

Výlety do pravěku a mezi Kelty: pravěká dálnice, mohyla a keltské slavnosti

Nabízíme vám malé nahlédnutí do pravěku, do doby vybuchujících sopek a na dno pradávných moří. Zastavíme se v berounském Geoparku a na jarní slavnosti u Keltů, projdeme se po pravěké dálnici a do Uherského Hradiště vás pozveme na novou pravěkou výstavu.

Mezinárodní den archeologie láká na speciální akce

Mezinárodní den archeologie láká na speciální akce

Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu se otvírají sondy i jiné poklady všem. Přijďte si tedy užít svátek nejdobrodružnější vědy i vy a třeba se dozvíte odpovědi na své otázky! Nejrůznější akce se budou konat na různých místech napříč Českou republikou.

Historie žije! Stačí se rozhlédnout aneb poznejte naše nejstarší dějiny

Historie žije! Stačí se rozhlédnout aneb poznejte naše nejstarší dějiny

Národ, který se nedokáže poučit ze svojí historie, je odsouzen k zániku. Tak to alespoň tvrdili už staří Římané a všichni víme, jak to s nimi dopadlo. Protože se chceme jejich osudu vyhnout, máme k dispozici bezpočet muzeí a expozicí, které jsou věnovány historii a archeologii. Navíc máme tu výhodu, že na našem území se toho dělo za posledních pár tisíc let opravdu hodně – někdy možná až trochu moc – a tak mají badatelé co zkoumat a objevovat.

Mikulov, Pavlov, Dolní Věstonice – archeoparky, muzea a památky v krajině lovců mamutů se o víkendu otevírají

Mikulov, Pavlov, Dolní Věstonice – archeoparky, muzea a památky v krajině lovců mamutů se o víkendu otevírají

Spolu s astronomickým jarem ožívají pro návštěvníky expozice a památky Regionálního muzea v Mikulově. Plán pro letošek je přitom jasný – překonat loňskou rekordní sezónu. Hned na otevírací víkend 25. a 26. března si proto muzeum připravilo pro své první hosty celou řadu novinek. Hlavním turistickým tahákem bude kromě mikulovského zámku a synagogy opět unikátní Archeopark v Pavlově, který do svých itinerářů mohou vůbec poprvé zařadit i jarní výletníci.

Archeologický park Pavlov získal ocenění Stavba roku 2016

Archeologický park Pavlov získal ocenění Stavba roku 2016

Archeopark Pavlov získal titul Stavba roku. Titul udělila odborná porota Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Jedná se o nejprestižnější ocenění od profesionálů v oboru.

Věstonická venuše – nejstarší umělecký předmět z keramiky na světě

Věstonická venuše – nejstarší umělecký předmět z keramiky na světě

Za jednu z nejkrásnějších ukázek pravěkého umění považují znalci kyprou hliněnou krasavici nalezenou roku 1925 v bývalém sídlišti lovců mamutů na jižní Moravě. V současnosti je soška Věstonické venuše v držení Moravského zemského muzea v Brně v ústavu Anthropos.