Úvod > Aktuality > Mezinárodní den archeologie láká na speciální akce
Mezinárodní den archeologie láká na speciální akce
">

Mezinárodní den archeologie láká na speciální akce

Vydáno 17. října 2018 Památky
Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu se otvírají sondy i jiné poklady všem. Přijďte si tedy užít svátek nejdobrodružnější vědy i vy a třeba se dozvíte odpovědi na své otázky! Nejrůznější akce se budou konat na různých místech napříč Českou republikou.
archeologKaždoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. Může mít podobu archeologického festivalu pro rodiny, návštěvy archeologické lokality, cvičných vykopávek nebo zajímavých přednášek. Každopádně aktivity a zábavné programy Mezinárodního dne archeologie jsou příležitostí, abyste v sobě i vy objevili vášeň pro minulost.

V sobotu 20. 10. 2018 si na více než 50 místech České republiky budete moci vyzkoušet, jak vypadá terénní práce archeologa a jak žili lidé v různých obdobích historie. Chystají se workshopy pro děti i dospělé, přednášky i komentované prohlídky muzejních expozic, tematických výstav či běžně nepřístupných památek připravilo přes 50 českých institucí.
 

Archeologické prohlídky hradu Landštejn

LandštejnNa netradiční prohlídku můžete zavítat například hrad Landštejn. Prohlídka začne ve 14 hodin u pokladny hradu. Pro děti budou celý den připraveny archeologické bedýnky, u kterých si mohou zahrát na archeology.
 

Venuše z Pavlova

V Archeoparku v Pavlově se na návštěvníky těší od 10 do 15 hodin, přijít sem navíc můžete zcela zdarma. Také lze využít komentovaných prohlídek, které se budou konat v časech 10:00, 12:00, 14:00 hodin.  Archeopark Pavlov unikátním způsobem zpřístupňuje lokalitu, která patří mezi národní kulturní památky. Zdejší komplex sídlišť z období paleolitu – doby lovců mamutů – poskytl za dlouhá desetiletí výzkumů obrovské množství kamenných i kostěných nástrojů, uměleckých předmětů a také kosterních ostatků člověka současného typu. Díky těmto nálezům patří i v celosvětovém měřítku mezi přední archeologické lokality.
 

Pravěké stavby v Březnu u Loun

Březno u LounMezinárodní den archeologie chystá také Archeoskanzen Březno u Loun. Čeká vás povídání o nejnovějších archeologických poznatcích o době bronzové ve střední Evropě. Navíc se dozvíte zajímavosti o pohřbívání ve starší doěb bronzové - interaktivní rekonstrukce hrobového nálezu. Nebude chybět ani ukázka tavení a odlévání bronzu. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet tkalcovské techniky doby bronzové i výrobu jednoduchých šperků téže doby.
 

Archeologická vycházka v Rakovníku

Muzeum T.G.M. Rakovník zve rámci oslav 100. výročí založení republiky a oslav Mezinárodního dne archeologie v sobotu 20. října 2018 na naučnou vycházku na archeologickou lokalitu "Mohyly ze střední doby bronzové u Lán". Výzkum v roce 1926 finančně podpořil prezident T. G. Masaryk a osobně na místo vykopávek zajížděl na svém koni Hektorovi ze zámku v Lánech. Sraz zájemců je v 8.00 na autobusovém nádraží Rakovníku.
Archeologický skanzen Březno u Loun

Archeologický skanzen Březno u Loun

Součástí Oblastního muzea v Lounech s historickou a přírodovědnou expozicí je také skanzen v Březně, který leží asi čtyři kilometry od Loun u řeky Ohře.

Archeopark pod Pálavou v Pavlově

Archeopark pod Pálavou v Pavlově

Zblízka si prohlédnout jedinečné paleolitické sídliště a dozvědět se řadu podrobností o životě našich předků v době lovců mamutů můžete v archeologickém parku v Pavlově. Výstavní prostor by měl evokovat návštěvu jeskyně, téměř celý objekt se skrývá v terénní vlně.

Hrad Landštejn - unikátní hrad z doby románské

Hrad Landštejn - unikátní hrad z doby románské

Při prohlídce areálu dnešní zříceniny hradu Landštejn můžete obdivovat ukázky rané hradní architektury, která patří v českých zemích k nejpozoruhodnějším. Vystoupat lze také na vyhlídkovou věž, odkud se vám naskytne nádherný výhled na široké okolí.

Muzeum hlavního města Prahy: budova uzavřena z důvodu rekonstrukce

Muzeum hlavního města Prahy: budova uzavřena z důvodu rekonstrukce

Muzeum hlavního města Prahy je od června 2020 do podzimu 2022 uzavřeno z důvodu generální rekonstrukce objektu. Po 120 letech fungování muzea je nezbytné komplexně obnovit interiéry, a to i s technickým a bezpečnostním zařízením.

Muzeum T. G. M. Rakovník

Muzeum T. G. M. Rakovník

Městské muzeum v Rakovníku vzniklo v souvislosti s Národopisnou výstavou českoslovanskou v roce 1895. Prohlédnete si zde expozice věnované vývoji Rakovnicka od pravěku do 19. století či expozici rakovnické továrny vyrábějící keramický obkladový materiál nesoucí světoznámou značku RAKO.

Zámek Roztoky - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Zámek Roztoky - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Muzeum představuje návštěvníkům výstavy a expozice, ateliér Zdenky Braunerové, kulturní akce, dílny pro děti i dospělé, park se sochami a vzácnými dřevinami, možnost výletů po okolí.