Úvod > Aktuality > Historie žije! Stačí se rozhlédnout aneb poznejte naše nejstarší dějiny
Gombík - Slovanské hradište v Mikulcicích
Památky

Historie žije! Stačí se rozhlédnout aneb poznejte naše nejstarší dějiny

  • Vydáno28. srpna 2021
Národ, který se nedokáže poučit ze svojí historie, je odsouzen k zániku. Tak to alespoň tvrdili už staří Římané a všichni víme, jak to s nimi dopadlo. Protože se chceme jejich osudu vyhnout, máme k dispozici bezpočet muzeí a expozicí, které jsou věnovány historii a archeologii. Navíc máme tu výhodu, že na našem území se toho dělo za posledních pár tisíc let opravdu hodně – někdy možná až trochu moc – a tak mají badatelé co zkoumat a objevovat.
GombíkDá to nesmírnou práci, než se z hlíny vydobude svědectví minulosti. Archeologické výzkumy jsou nákladné a téměř vždy s nejistým výsledkem. Přesto se občas povede opravdová trefa do historického terče, která se pak dostane třeba až do učebnic.

Některé objevy ale přesáhnou i učebnice a dostanou se do povědomí lidí. Kdo z nás neslyšel třeba o Věstonické Venuši? Pojďte se s námi přesvědčit, že i tisíce let staré předměty mají svoje kouzlo!
 

Slovanské hradiště v Mikulčicích

mikulčicePokud si potřebujete utužit národní sebevědomí a připomenout si, že jsme národem s bohatou tradicí, zajeďte se podívat na velkomoravské knížecí hradiště z 9. století do Mikulčic. Není to sice Řím, ale i tak jsou pozůstatky více než 1000 let starých budov impozantní. Expozice s vyhlídkovou věží a návštěvnickým centrem nepředstavuje jen archeologické objevy, ale prohlédnete si i základy knížecího paláce a dvanácti kamenných kostelů. Jedná se o významné mocenské centrum v době Velké Moravy – prvního státního útvaru západních Slovanů.

MikulčiceV muzeu si pak prohlédnete nejenom předměty denní potřeby (keramiku, železné výkovky, kamenné předměty), ale také výrobky uměleckého řemesla. Zdejší kovolitci a šperkaři je vyráběli ze železa, bronzu, stříbra či zlata. Honosné součásti velmožné výstroje – meče, ostruhy stejně jako šperky – náušnice, gombíky, prsteny – představují mistrovské kusy raně středověkého uměleckého řemesla. Unikátní jsou zvláště dřevěné nálezy, které se v našem prostředí běžně nedochovávají. Tyto nálezy, mezi nimiž jsou dřevěné čluny – monoxyly, byly objeveny při výzkumu zaniklých říčních koryt. Na pěším návštěvnickém okruhu po hradišti jsou vyznačeny základy dvanácti objevených kamenných staveb – kostelů, a jednoho knížecího paláce z 9. století.
 

Brněnský evergreen – Anthropos

AnthroposJednou z největších expozic věnujících se prehistorickému období u nás je Anthropos v brněnských Pisárkách. Návštěvníci si jej pamatují zejména pro model mamuta v životní velikosti. To ale není zdaleka všechno! V moderní výpravě se dozvíte všechno o lidské evoluci a o tom, jak člověk osídloval naše země.

Expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu je tvořena 3 základními celky, na jejichž tvorbě se podíleli naši přední vědečtí odborníci: "Morava lovců a sběračů" a "Nejstarší umění Evropy" (autor scénáře M. Oliva) a "Paleolitické technologie" (autoři Z. a P. Nerudovi). V druhé části pak divák nalezne aktuální poznatky z výzkumu evoluce člověka a počátků jeho kultury: "Genetika ve vývoji člověka" (J. Sekerák), "Příběh lidského rodu" (Z. Šmahel, M. Dočkalová), doplněné navíc představením chování a života člověku nejbližších tvorů – primátů, prezentované v části "Primáti, naše rodina" (V. a M. Vančatovi).
 

Pod Pálavu za lovci mamutů

Pozůstatek mamutaO tom, kde žili, ví každý Čech. Regionální muzeum v Mikulově vás ale seznámí s podrobnostmi, o kterých Eduard Štorch ve své knize pomlčel. Navíc uvidíte místa, kudy se proháněl Kopčem s Veverčákem, na vlastní oči a na jedné z naučných stezek si uděláte obrázek, jak to v tom pravěku chodilo.

V Dolních Věstonicích aktuálně díky probíhající rekonstrukci bohužel neodhalíte tajemství Věstonické Venuše, ale  bohatou historií kraje vás provede 3,5 km dlouhá archeostezka.

Ta přibližuje světoznámé archeologické lokality z doby lovců mamutů, kteří žili v okolí Pavlova a Dolních Věstonic před více než 30 000 lety. Právě odsud pocházejí nejstarší doklady o znalosti technologie pálení hlíny a výroby textilu na světě. Stezka se stala součástí oblíbeného Archeoparku Pavlov.

Navíc v archeoparku právě probíhá zajímavá výstava Vlk z Pavlova, která sleduje domestikaci vlků a jejich život s pravěkými lidmi. Samotná lebka vlka, který patřil k prvním zdomácnělým zvířatům na území Pálavy, byla roztříštěna na 400 kousků, paleoantropoložce Sandře Sázelové (autorce výstavy) a jejím kolegům z brněnského Archeologického ústavu Akademie věd zabralo skládání vlčí lebky půl roku. V Archeoparku bude k vidění unikátní pavlovský nález vůbec poprvé. Zvíře žilo spolu s lidmi na lidském sídlišti a zemřelo na některou ze zvířecích nemocí. Bylo pohřbeno nedaleko pravěkého sídliště lidí spolu s ozdobou z vlčích zubů.
 

Další mamuti v Přerově

mamutV Přerově najdete jedno z pravěkých sídlišť, které se stalo archeologickou lokalitou světového významu. Právě proto je zde pro návštěvníky připravena naučná stezka o lidech, kteří zde kdysi žili, a o jejich lovné zvěři – o mamutech!

Stezka začíná na sídlišti v Předmostí u plastiky „Sonda do pravěku“, je dlouhá asi 8,2 km a vede lehkým terénem. V Předmostí se během asi tříhodinové vycházky rozmanitým terénem dozvíte o pravěké i novodobé historii území především z informačních tabulí na jednotlivých zastaveních a s vlastními kosterními nálezy a paleolitickými artefakty se setkává pouze na počátku a na konci svého putování (Památník lovců mamutů a Malé školní muzeum).
 

Zpět na Velkou Moravu do Starého Města

Památník Velké Moravy staré městoVe Starém Městě na Uherskohradišťsku naleznete bohatou expozici věnovanou památce prvního velkého státního celku na našem území – Velké Moravě. Moderní multimediální expozice využívá dvou desítek figurín v životní velikosti k modelaci výjevů života a práce našich předků na velkomoravském hradisku. Zhlédnete zde repliky dobových oděvů, obuvi, vzácných šperků, pracovních nástrojů a dalších nálezů z archeologických výzkumů, jež ve Starém Městě probíhají již déle než sto let.

Památník Velké Moravy staré městoZajímavostí je i to, že samotný Památník Velké Moravy byl vybudován nad základy hřbitovního kostela z 9. století objeveného archeologem Vilémem Hrubým roku 1949. Církevní stavbu obklopovalo ve velkomoravském období rozsáhlé pohřebiště. Pohřbeni zde byli jak příslušníci velkomoravské nobility s bohatou výbavou se zbraněmi a šperky, tak i lidé chudí, zemědělci a řemeslníci. Doposud zde bylo prozkoumáno přes 2000 hrobů, což z pohřebiště „Na Valách“ činí nejrozsáhlejší nekropoli Velké Moravy. Některé z hrobů v blízkosti základů někdejšího kostela jsou zachovány na původních místech.
 

Pravěk na vlastní kůži ve Všestarech

Archeopark VšestaryAreál Archeoparku pravěku ve Všestarech svým návštěvníkům nabízí výjimečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových staveb, řemesel, zvyků a obyčejů. Je určen pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet pravěk „na vlastní kůži“. Pravěk ožívá při Dnech živé archeologie, Tvůrčích dílnách i během běžných návštěvních dnů. V rámci venkovní expozice je možné si prohlédnout ukázky pravěkých staveb, jako je neolitický a eneolitický dům, polozemnice ze starší doby železné, rondel, výrobní areály a pravěké pohřebiště s mohylami. Vnitřní expozice sestává ze tří částí, které představují podzemí, život a duchovní svět prehistorických lidí.
 

Jeskyni Šipku obývali neandrtálci i medvědi

jeskyně šipkaNejkrásnějším krasovým útvarem Štramberského krasu je zcela určitě volně přístupná jeskyně Šipka. Jeskyně se spolu se Štramberkem dostala do českého, ale i světového povědomí po objevu spodní čelisti neandrtálského dítěte, tzv. Šipecké čelisti.

Jeskyně byla obývána pravěkými lovci. V sedimentech byly nalezeny kosti a zuby pravěkých zvířat, např. jeskynního medvěda, který zde také nějakou dobu pobýval, kosti lva jeskynního, hyeny, nosorožce srstnatého, mamuta, zubra, pratura, pižmoně, levharta, rosomáka, soba polárního i losa. Celkem se zde našlo na 130 druhů živočichů! K volně přístupné jeskyni se dostanete ze Štramberku po Lašské naučné stezce.
 

Čtyři tisíce let do minulosti v Březně u Loun

skanzen březno u lounTak daleko se můžete vypravit v archeologickém skanzenu v Březně u Loun. Právě zde archeologové nalezli pozůstatky tehdejšího osídlení a rozhodli se jej zrekonstruovat. Můžete si tak prohlédnout hospodářská i obytná stavení z té doby a seznámit se třeba s výsledky pokusů, jak se v podobných domečcích žilo v zimě. Při stavbě používali autoři archeoskanzenu původní materiály i metody a zároveň se ve skanzenu prováděly pokusy s vypalováním keramiky či ukládáním obilí. Zároveň zde odborníci zkoušeli podmínky bydlení v létě i v zimě. S výsledky jejich výzkumů se můžete ve skanzenu seznámit.
 

Brána do starého Říma na Mušově

ŘímanéOd léta 2020 vítá návštěvníky na území obce Pasohlávky, na jedné z nejslavnějších archeologických lokalit Jihomoravského kraje, Návštěvnické a informační centrum Mušov – Brána do Římské říše. Dlouhodobé archeologické výzkumy ukázaly, že římské vojenské objekty na jižní Moravě a především na Hradisku u Mušova mohly být branou k tomu, aby se jižní část území dnešní České republiky přetvořila v provincii Říše římské.

Hradisko u MušovaHradisko u Mušova je nejvíce autentickým římským nalezištěm na našem území. Návštěvnické centrum představí římskou pevnost, kde žily desetitisíce vojáků a nacházely se tu řemeslné dílny, nemocnice i lázně. Expozici budou postupně doplňovat také stezky, které vás provedou celým územím, vyznačené půdorysy někdejších římských staveb anebo dokonce jejich repliky či rekonstrukce. Římské legionáře připomíná v kraji pod Pálavou několik dalších míst, například archeologická výstava Římané na Mušově v areálu autokempu ATC Merkur anebo naučná stezka Brána do římské říše, vedoucí z kempu na Hradiště.
Regionální muzeum v Mikulově

Regionální muzeum v Mikulově

Mikulovský zámek tyčící se na kraji CHKO Pálava je už několik desítek let sídlem Regionálního muzea v Mikulově.

Cesta do pravěku v Brně – pavilon Anthropos a rekonstrukce mamuta

Cesta do pravěku v Brně – pavilon Anthropos a rekonstrukce mamuta

Ojedinělé muzeum dokumentuje nejstarší dějiny osídlení Moravy a celého evropského kontinentu. Značnou pozornost dětí i dospělých přitahuje zejména 3,5 m vysoký model mamuta v životní velikosti, provázený mládětem. Rozsáhlá muzejní expozice patří k největším a nejmodernějším svého druhu v Evropě.

Zámek Přerov – Muzeum Komenského

Zámek Přerov – Muzeum Komenského

Většinu sálů přerovského zámku, který se tyčí nad zbytky městských hradeb, využívá Muzeum Komenského pro své dlouhodobě instalované expozice už od roku 1906. Dnešní podobu vtiskl budově rod Žerotínů, kteří jej v 17. století několikrát přestavěli.

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě seznamuje návštěvníky s archeologickými nálezy z regionu a životem Slovanů. Jeho první část vybudována v 60. letech 20. století nad základy velkomoravského kostela s rozsáhlým pohřebištěm.

Jeskyně Šipka – místo objevu Šipecké čelisti ve Štramberku

Jeskyně Šipka – místo objevu Šipecké čelisti ve Štramberku

Nejkrásnějším krasovým útvarem Štramberského krasu je zcela určitě volně přístupná jeskyně Šipka. Jeskyně se spolu se Štramberkem dostala do českého, ale i světového povědomí po objevu spodní čelisti neandrtálského dítěte, tzv. Šipecké čelisti.

Slovanské hradiště v Mikulčicích – místo, kde pocítíte dotek dávných dějin naší země

Slovanské hradiště v Mikulčicích – místo, kde pocítíte dotek dávných dějin naší země

Slovanské hradiště v Mikulčicích patří bezpochyby mezi nejvýznamnější místa vztahující se k rané historii našeho státu. Patřilo k nejvýstavnějším opevněným sídlům Velké Moravy. Ve své době bylo hradisko Mikulčice vodním hradem, který obtékala členitá ramena řeky Moravy.

Předmostím až do pravěku – naučná stezka v Přerově

Předmostím až do pravěku – naučná stezka v Přerově

Světoznámé archeologické naleziště představuje důkazy prehistorického života na Zemi svým návštěvníkům. Naučná stezka Předmostím až do pravěku je součástí stejnojmenného projektu, který je postupně realizován společně s Dinoparkem Krasiejów nedaleko polského Ozimku.

Archeopark Pavlov

Archeopark Pavlov

Moderní interaktivní archeologická expozice věnovaná lovcům mamutů, s jedinečnou architekturou a geniem loci na svahu Pavlovských vrchů.

Archeopark pravěku Všestary

Archeopark pravěku Všestary

Archeopark Všestary se snaží interaktivní a názornou formou návštěvníky seznámit s životem v pravěku. Pravěk ožívá při Dnech živé archeologie, Tvůrčích dílnách i během běžných návštěvních dnů. Budova muzea i pravěká vesnice je uzpůsobena všem věkovým kategoriím, jednotlivců i školním exkurzím.

Archeostezka Pavlov – Naučná stezka z archeoparku v Pavlově do Dolních Věstonic

Archeostezka Pavlov – Naučná stezka z archeoparku v Pavlově do Dolních Věstonic

Naučná stezka z archeoparku v Pavlově do Dolních Věstonic vás provede po nejvýznamnějších lokalitách spojených s lovci mamutů. Na pěti informačních panelech uvidíte, kde lovci tábořili a jaké nálezy jejich pobyt dokládají.

Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše

Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše

Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše prezentuje mimořádnou archeologickou lokalitu Hradisko u Mušova a vše, co archeologie kdy zjistila o pobytu Římanů u nás.

Archeologické naleziště v Dolních Věstonicích – místo nálezu Věstonické venuše

Archeologické naleziště v Dolních Věstonicích – místo nálezu Věstonické venuše

Obec Dolní Věstonice se proslavila nálezem 11 centimetrů vysoké sošky Věstonické venuše. I dnes se můžete podívat na vykopávky (základy sídlišť) na nalezišti Vysoká zahrada.

Hradište a pohřebiště Moravičany

Hradište a pohřebiště Moravičany

Moravičany jsou významným archeologickým nalezištěm. V polích za tratí bylo objeveno rozsáhlé popelnicové pohřebiště lužické kultury s téměř 1200 hroby.

Archeoskanzen Březno

Archeoskanzen Březno

Součástí Oblastního muzea v Lounech s historickou a přírodovědnou expozicí je také skanzen v Březně, který leží asi čtyři kilometry od Loun u řeky Ohře.

Další aktuality

Výstava Motosalon 2024 láká do Brna nejen milovníky rychlých kol

Tradiční motoristická výstava Motosalon 2024 se lotos koná v Brně na brněnském výstavišti BVV. Letošní 24. ročník veletrhu motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení pro motorkáře se koná ve dnech 29. 2. až 3. 3. 2024, kdy zde zaplní čtyři haly nabitými expozicemi. Patrony letošního ročníku jsou herci, oba milovníci motorek, známí ze seriálu Polda – David Matásek a Vladimír Polívka. Nenechte si ujít skutečně to nejlepší z českého motocyklového trhu!
Jihomoravský kraj | Zážitky

Papouščí zoo v Bošovicích zahajuje novou sezónu

Ojedinělou expozici nabízí Bošovice na Vyškovsku. Najdete zde první papouščí zoologickou zahradu v České republice. Zoo po zimě se znovu otevře už v pátek 1. března 2024 a otevřeno zůstane až do poloviny listopadu, každý den od 10:00 do 17:00 hodin.
Jihomoravský kraj | Příroda

Užijte si netradiční prohlídku Punkevních jeskyní s pohádkovými bytostmi

Na netopýra, vodníka, průvodce v kostýmech pohádkových bytostí natrefíte tuto sobotu 2. března 2024 v Punkevních jeskyních. Chystají zde prohlídky, kde se pobaví jak malí, tak velcí návštěvníci. Trasa prohlídky povede stejnými místy jako klasická, která se tento den nekoná.
Jihomoravský kraj | Příroda

Slavnosti moravského uzeného provoní hrad Veveří

Gastronomická akce Slavnosti moravského uzeného a vína, která je největší oslavou moravského uzeného na světě, se opět uskuteční v areálu brněnského hradu Veveří. Bude jí patřit poslední únorový víkend od 24. a 25. února 2024. Milovníky masa čeká jako již tradičně pravé moravské uzené, zabijačkové pochoutky, doprovodný program pro celou rodinu, ale i nabídka moravských vín nebo uzenářské workshopy.
Jihomoravský kraj | Gurmánská turistika

Věda a historie není nuda: po stopách starých Římanů Českem

Chcete se projít po cestách, kudy chodili Římané, objevovat staré vojenské tábory a vrátit se zpět o dva tisíce let? Zblízka poznat život římských legionářů, ochutnat římskou kuchyni a vyzkoušet si vojenskou zbroj? Pak se vypravte s Kudy z nudy po stopách starých Římanů. Památky na jejich pobyt objevíte i tam, kde byste je nečekali!
Jihomoravský kraj | Památky

Vinaři se utkají o titul mistra ČR v řezu révy vinné

Už tento pátek 23. února 2023 se v areálu Vinařství Vladimír Tetur ve Velkých Bílovicích uskuteční již 19. ročník soutěže v řezu révy vinné. V soutěži o hlavní trofej "zlaté nůžky" a řadu dalších praktických cen se utkají ženy a muži. Během dne bude připravený pro přítomné vinaře i diváky bohatý doprovodný program.
Jihomoravský kraj | Gurmánská turistika

Brno pro mladé: 30 tipů na zábavná místa moravské metropole

V Brně je spousta velmi zajímavých míst, která se těší oblibě u kolemjdoucích. Zejména mladá generace ocení často bizarní turistické cíle, které se dají dobře sdílet na sociálních sítích. Například různé brněnské sochy spatřené ze zvláštních úhlů, získávají zcela jiný rozměr... Kromě památek v Brně objevíte ale také řadu skvělých kaváren, barů a míst, kde se určitě nebudete nudit.
Jihomoravský kraj | Památky

Oslavte Mezinárodní den průvodců zajímavými prohlídkami v Brně

Mezinárodní den průvodců můžete oslavit i vy! Samotní oslavenci totiž ani letos nezahálejí a na víkend 24. a 25. února 2024 připravují řadu zajímavých akcí. Město si zájemci projdou s profesionálními průvodci až na jednu výjimku za symbolické vstupné 30 korun.
Jihomoravský kraj | Zážitky