Úvod > Aktuality > Zlatá ulička na Pražském hradě dýchá minulostí
Zlatá ulicka na Pražském hrade dýchá minulostí
"> Zlatá ulicka na Pražském hrade dýchá minulostí "> "> Expozice ve Zlaté ulicce jsou prístupné v rámci obou prohlídkových okruhu "> "> Od 17 do 23 hodin není vstup zpoplatnen, ale expozice jsou uzavreny
Památky

Zlatá ulička na Pražském hradě dýchá minulostí

  • Vydáno9. ledna 2019
Pět století historie ožívá po celý rok ve stálé expozici ve Zlaté uličce v areálu Pražského hradu. V expozici je například zrekonstruován skromný příbytek střelce z družiny císaře Rudolfa II., středověká krčma, zlatnická dílna, pracovna známé pražské věštkyně Madame de Thébes či alchymistická dílna.
Zlatá uličkaZlatá ulička je zřejmě nejromantičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravných barevných drobných domků nabízí stálou expozici, která přibližuje život v Uličce ve všech obdobích její 500leté existence. Jako expozice je zařízeno devět ze 16 drobných barevných domků, které se ve Zlaté uličce nacházejí. Pracovnu alchymisty naleznete v Bílé věži na začátku Uličky.

Nahlédnout můžete například do domácnosti věhlasné jasnovidky Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky zlatníka, červeného střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni amatérského filmaře pana Každý lze posedět při projekci dobových filmů a u švadlenky si připomenete písničky Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích jsou v provozu tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka předmětů objevených při posledním archeologickém průzkumu.

Zlatá uličkaExpozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových okruhů. Cena vstupenky pro dospělou osobu činí 250 korun (okruh B) anebo 350 korun (okruh A). V ceně vstupenky je kromě Zlaté uličky také vstup do nejcennějších částí Hradu – pro okruh A Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta, Rožmberský palác; pro okruh B Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta. Od 17 do 23 hodin není vstup zpoplatněn, ale expozice jsou uzavřeny.
Zlatá ulička – jedno z nejrozmanitějších míst Pražského hradu

Zlatá ulička – jedno z nejrozmanitějších míst Pražského hradu

Dlouhá řada drobných domků je jedno z nejmalebnějších míst Prahy. Romantická pověst spojuje název uličky s alchymisty na dvoře Rudolfa II., kteří zde však ve skutečnosti nikdy nebydleli. Zdejší pitoreskní prostředí zaujalo řadu spisovatelů a výtvarných umělců, žil zde i spisovatel Franz Kafka.

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad, který je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky, je nejnavštěvovanější památkou Česka. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, který denně navštěvují tisíce návštěvníků.

Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě

Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě

Románská trojlodní bazilika sv. Jiří na Pražském hradě je nejstarší dochovanou sakrální stavbou v Praze. Její bílé věže z pečlivě opracovaných opukových kvádrů výrazně zasahují do siluety hradního komplexu.V hlavní lodi jsou umístěny náhrobky členů knížecího rodu Přemyslovců.

Starý královský palác na Pražském hradě

Starý královský palác na Pražském hradě

Od svého založení na konci 9. století palác narůstal a měnil se do své současné podoby. Původní dřevěné stavení s kamennou podezdívkou přestavěl na počátku 12. století kníže Soběslav na kamenný románský palác. Jeho zbytky se zachovaly v podzemí dodnes.

Katedrála sv. Víta v Praze – absolutní vrchol gotické architektury

Katedrála sv. Víta v Praze – absolutní vrchol gotické architektury

Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů.

Věž Daliborka na Pražském hradě

Věž Daliborka na Pražském hradě

Na konci Zlaté uličky stojí válcová dělová věž Daliborka, postavená ve svahu nad Jelením příkopem roku 1496 Benediktem Riedem. Od počátku sloužila jako vězení a po svém nejslavnějším vězni byla také pojemnovaná.

Příběh Pražského hradu – stálá expozice ve Starém královském paláci

Příběh Pražského hradu – stálá expozice ve Starém královském paláci

Příběh hlavního hradního komplexu v ČR a lidí s ním spojených, tedy panovníků a prezidentů přes šlechtice a dvořany, proslulé umělce, stavitele, architekty či vědce až po řemeslníky a služebnictvo, vám představí expozice Příběh Pražského hradu ve Starém královském paláci na Pražském hradě.