Úvod > Co chcete dělat? > Bílá věž na Pražském hradě
Památky

Bílá věž na Pražském hradě

Věž pravděpodobně vybudoval český stavitel německého původu Benedikt Rejt v rámci výstavby severní části opevnění Pražského hradu po roce 1486.
Jméno odkazuje na původní Bílou věž, který stála v jižní části hradního areálu mezi II. a III. nádvořím a kterou vedl zrušený jižní přístup do Hradu.

Bílá věž má pět podlaží s celkovou výškou 27,5 metru, v přízemí je mučírna se vstupem do spodního vězení a hladomorny. V horních patrech se dodnes dochovalo některé původní vybavení (pec, topeniště, toalety...) a řada kreseb a nápisů vězňů ze 16. a 17. století.

Vedobrovolnými obyvateli se za panování Rudolfa II. stali např. anglický alchymista E. Kelly a komorníci F. Lang a K. Rucký. Po bitvě na Bílé hoře zde byli vězněni někteří z vůdců protihabsburského povstání z roku 1618, popravení roku 1621 na Staroměstském náměstí.

Obrannou chodbou v hradbě je Nová Bílá věž spojena se známější věží Daliborkou.