Úvod > Kalendář akcí > Historické a vojenské akce > Královské stříbření Kutné Hory 2023
Historické a vojenské akce

Královské stříbření Kutné Hory 2023

Tato akce již proběhla a není tedy aktuální. Prohlédněte si aktuální akce v okolí této již neaktuální akce, prozkoumejte aktuální akce v regionu Středočeský kraj nebo navštivte Historické a vojenské akce v celé ČR.
Znovu se otevírají brány do historie Kutné Hory a doby největší slávy královského horního města. Přijíždí král Václav IV. s chotí Žofií a celým dvorem. Královské stříbření Kutné Hory se uskuteční 24. a 25. června 2023.

Přivítejte krále spolu s hrdými Horníky, přihlížejte napínavým rytířským soubojům a disciplínám na koních, veselte se při dobové hudbě a tanci. Svůj um předvedou středověcí řemeslníci, děti nadchnou žongléři a komedianti, rytířské ležení nebo kolotoč a dech se všem zatají při sobotním ohňostroji i nedělní „stříbrné“ mši.

Scénář slavnosti vychází ze skutečných událostí i ze známé silné náklonnosti, které se Kutná Hora těšila u Václava IV. Nenásilnou a zábavnou formou seznamuje diváky s tím, jak se dobývala stříbrná ruda a jak se zpracovávala až do podoby slavného stříbrného groše. Přibližuje zvláštnosti životního stylu středověkého horního města, všech skupin jeho obyvatel, jejich osudy společné i osobní.
 

Kutná Hora ožije středověkem

Velkolepý scénář slavnosti navrací Kutnou Horu, české královské horní město, do dob o šest set dvacet let zpět, až na konec 14. a začátek 15. století. Na dva až tři dny ožije celé město fiktivním příběhem příjezdu a vzácné přítomnosti českého a římského krále Václava IV. s jeho dvorem. Aktéři i diváci navracejí se do doby, kdy byla Kutná Hora na vrcholu prosperity. Po devíti letech se navíc program letos vrací do původního prostoru – zrekonstruovaného parku pod Vlašským dvorem.

Chrámem sv. Panny Barbory se rozeznívají fanfáry a při slavné „Stříbrné mši“ vítají krále s královnou Žofií Bavorskou, jejich dvořanstvo i kutnohorský patriciát. Do města se sjíždí bujaré rytířstvo, aby se zúčastnilo turnajových klání vyhlášených králem Václavem IV. Gotická hudba vyzývá k lidovému tanci v kutnohorských uličkách i krčmách, každodenní pracovní rytmus mincovny ve Vlašském dvoře utichá, neboť je přehlušen slavnostním ruchem přítomnosti krále a jeho dvora. Zářivá barevnost vrcholné gotiky, desítky praporců a stovky historických kostýmů naplňují kutnohorské malebné uličky, ideální prostředí autentických historických kulis.

Bohatí a hrdí "horníci" chystají uvítání krále, otevírá se jarmark, rozhoří se svatojánské ohně a začínají lidové veselice uspořádané na počest oblíbeného panovníka. Těšit se můžete na rytířská klání (a ležení s ukázkou zbraní), turnaj na koních, středověké tance lidové i dvorské, dobovou hudbu, ukázky středověkých řemesel s možností vyzkoušet si například vyrobit svíčku nebo vyrazit Pražský groš, nesmí chybět ani dobové tržiště, sokolovna královského sokolníka, lukostřelbu, večerní dvorskou slavnost, Stříbrnou nedělní mši a několik průvodů v historickém centru města.


Program Stříbření – sobota

10:00    Měšťané horští i vy z daleka i blízka! Ke chrámu sv. Barbory spěchejte a svého krále radostně vítejte! –                    Průvod Horníků od Vlašského dvora ke chrámu sv. Barbory.
10:30    Zvony a fanfáry ohlašují příjezd krále Václava IV. – královský průvod přichází od Hrádku ke chrámu sv.  
             Barbory.
10:45    Ve velkém průvodu doprovázejí Horníci svého krále Václava s královnou Žofií – velký průvod od chrámu
             sv. Panny Barbory do programového prostoru v parku pod Vlašským dvorem.
11:15    Horníci slavnostně krále vítají a rytířstvo holdy mu skládá – vítací ceremoniál
12:30    Bohemian Bards – středověká hudba (hlavní scéna)
12:45    Komedianti na káře – divadlo pro děti (prostor tržiště)
13:30    Král s královnou přicházejí na Hornické shromáždění. Král jmenuje nové konšelstvo a přijímá přísahy                     starších cechů. Průvod od Vlašského dvora do parku
14:15    Žongléři Agripa (prostor tržiště)
14:30    Merlet – šerm – ukázka renesančního šermu (hlavní scéna)
15:30    Král obklopen dvořanstvem přichází na kolbiště a se svým dvorem i obcí hornickou, velkému turnajovému
             klání na koních přihlíží. – Velký turnaj na koních (Štvanci)
16:30    Umění vznešeného lovu – Falconia (hlavní scéna)
16:30    Komedianti na káře – divadlo pro děti (prostor tržiště)
17:30    Král s chotí svou, dvořanstvem a kutnohorskými patricii zahajuje slavnostní hodování (a divadlo s čáry                    kouzelníka Žita).
18:45   Turnaj v koulené havíři proti mincířům – Rytíři Koruny České
19:45   Bohemian Bards – středověká hudba (hlavní scéna)
19:30   Žongléři Agripa – divadlo pro děti (prostor tržiště)
21:20   Král s královnou v záři pochodní přichází na magickou dvorskou slavnost. Pochodňový průvod od chrámu
            sv. Barbory do parku pod Vlašským dvorem.
21:30   Svatojánská dvorská slavnost s bojovým kláním rytířů zakončená ohňostrojem.

 

Program Stříbření – neděle

9:15   Král Václav se svou chotí jde na mši – královský průvod od Vlašského dvora do chrámu sv. Panny Barbory
9:30   Král s královnou na Stříbrnou mši za hlaholu slavnostních fanfár do chrámu patronky havířské vstupuje.
9:45   Umění vznešeného lovu Falconia (hlavní scéna)
10:30   Skončila mše a královský dvůr se v průvodu s Horníky z chrámu vrací – společný průvod k Vlašskému
            dvoru
11:00   Artemis – taneční vystoupení Art Dance Academy a ZUŠ Kutná Hora (hlavní scéna)
11:15   Danzae Decora – taneční vystoupení DDM Kutná Hora (hlavní scéna)
11:30   Bohemian Bards – středověká hudba (hlavní scéna)
12:15   Král přichází s dvořanstvem a rychtářem od Vlašského dvora. Boží soud je třeba uspořádat a zabavit rytíře
            v Rytířských hrátkách.
13:45   Zásnuby a svatební přípravy na dvoře královny Žofie.
14:30   Komedianti na káře – divadlo pro děti (prostor tržiště)
14:45   Přehlídka městské vojenské hotovosti a ponožková bitva.
15:00   Bohemian Bards – středověká hudba (tržiště – ak.)
16:00   Naposled král v průvodu dvořanů na kolbiště míří – průvod od Vlašského dvora do parku. Turnajem
            královských rytířů na koních se král s Horou Kutnou loučí – Velký turnaj na koních (Štvanci).

Provozovatel

Stříbrná Kutná Hora, z.s.

Barborská 28
284 01 Kutná Hora
Tel.:
+420 327 512 008
Email:
info@stribreni.cz
Facebook:
https://www.faceb...
WWW:
https://stribreni...
GPS:
49,947697 15,265376
 
 

Vstupné

Poznámka:Sobota 24.6.2023 celodenní (10-23 hod.) 150 Kč – 700 Kč.
Sobota 24.6.2023 večerní (20-23 hod.) 80 Kč – 120 Kč.
Neděle 25.6.2023 celodenní (10-18 hod.) 100 Kč – 450 Kč.

 

Časová náročnost

4,0 hodiny

 
 

Bylany – život prvních zemědělců

Výstava v Českém muzeu stříbra představuje stručnou historii výzkumu neolitického sídliště v Bylanech a jeho současné výsledky.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Kutná Hora v kovu ražená

České muzeum stříbra v Kutné Hoře zve na výstavu medailí, plaket, svátostek a dalších pokladů. Výstava Kutná Hora v kovu ražená potrvá do 22. října 2023.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Faksimile Kutnohorské iluminace

Vzácná Kutnohorská iluminace vznikla koncem 15. století a její původ je spojován s dílnou významného pražského iluminátora Mistra Matouše. Její umělecká kopie – faksimile Kutnohorské iluminace, bude vystavena v galerii GASK do konce října.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Santini objektivem Vladimíra Uhra

Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře zahájí 30. září výstavu fotografií staveb významného architekta Jana Blažeje Santiniho, od jehož úmrtí uběhlo 300 let.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Jan Blažej Santini objektivem Vladimíra Uhra

Komorní přehlídka předního fotografa barokní architektury v Čechách představí výběr ze souboru fotografií o díle barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Prohlídka jižní věže jezuitské koleje v Kutné Hoře

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře zpřístupní každý víkend od 1. dubna do 30. září 2023 jižní věž bývalé jezuitské koleje. Do věže byly v říjnu loňského roku navráceny svatobarborské zvony Michal a Ludvík, které byly pro svá rozsáhlá poškození na obnově v holandském Astenu.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Hudební a výtvarné dílny pro děti a hravé dospělé v GASK Kutná Hora

Projekt vzniká ve spolupráci s GASK – Galerií Středočeského kraje v Kutné Hoře a s Národní galerií v Praze. Piccoli je jedinečný projekt hudebních, výtvarných i pohybových dílen určený uměnímilovným rodinám.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Nitě odporu – Rufina Bazlova

Rufina Bazlova je ilustrátorka, tvůrkyně komiksu, autorských knih a loutek. Používá tradiční řemeslnou techniku vyšívání, kterou však neuplatňuje dekorativně, nýbrž jako vyjadřovací médium v rámci protestní ironizace totalitní moci.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Hrádek v Kutné Hoře – České muzeum stříbra

První zmínka o Hrádku pochází z roku 1312 a napovídá, že osudy tohoto významného objektu začínají hluboko v dobách, o nichž mnoho nevíme. První velké přestavby se Hrádek dočkal na přelomu 14. a 15. století v době, kdy ho vlastnil rychtář Václav z Donína.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Kamenný dům v Kutné Hoře – Spolkový život a osobnosti Kutné Hory v 19. století

V Kamenném domě naleznete novou expozici Spolkový život a osobnosti Kutné Hory v 19. století. Jak již název napovídá, je zaměřena právě na místní spolky a osobnosti, které udávaly kulturní a společenský rytmus města.
Kutná Hora, Středočeský kraj

České muzeum stříbra v Kutné Hoře – jedinečná možnost poznat středověký důl

Vydejte se na výlet do Českého muzea stříbra a středověkého stříbrného dolu! Během prohlídky se v expozicích seznámíte s historií královského horního města, dozvíte se, jak se kutnohorské stříbro dobývalo a zpracovávalo a získáte informace o významných architektonických skvostech Kutné Hory.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Knihtiskárna – Muzeum Kutná Hora

Rádi vás přivítáme v zážitkové expozici historie knihtisku. V naší expozici nenajdete nápisy nesahat! Nikde žádné ohrádky, ani šňůry. Nabízíme zážitkové prohlídky, skupinové workshopy a tvůrčí semináře pro děti i dospělé! Řadu exponátů si můžete vyzkoušet na vlastní kůži.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Vyhlídkové jízdy na rikše v Kutné Hoře

Poznejte Kutnou Horu ze sedačky rikši! Nechte se svézt na rikše a objevte tak krásy Kutné Hory. Rikša je vybavena elektromotorem. Můžete si vybrat z 5-ti různých tras, případně se domluvit individuálně, např. na odvozu na kutnohorské pivo.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Rixahora – prohlídky Kutné Hory z rikši

Nechte se provézt Kutnou Horou a užijte si unikátní okružní jízdu pomocí čtyřkolky, která vás proveze po historickém městě stříbra.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Ruthardská ulička v Kutné Hoře

Křivolaká „Ruthardka“ dodává Kutné Hoře její osobité a nezaměnitelné kouzlo středověkého hornického města. Typická ukázka středověké, romantické, esovitě prohnuté uličky vinoucí se podél bývalých městských hradeb.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Dačického dům v Kutné Hoře

Představte si dům, kterým můžete sami libovolně procházet od sklepa až po půdu. Dům s historickými prvky, které jsou citlivě spojené s moderní architekturou a technologií, jako jsou dotykové obrazovky, prostorový videomaping, propadající se podlaha. To vše je Dačického dům.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Kozlovna Barborský dvůr v Kutné Hoře

Výjimečnost každé Kozlovny stojí na třech pevných pilířích: poctivé, jídle, tankovém pivu a originální atmosféře. Nejinak je tomu také v kutnohorském Barborském dvoře.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Apartmány Dačický v Kutné Hoře

Apartmány Dačický leží v centru Kutné Hory mezi restaurací Dačický a rodným domem Mikuláše Dačického, jen 5 min. chůze od sv. Barbory. Každý ze čtyř apartmánů a tří pokojů má svůj jedinečný vzhled a je inspirován historií Kutné Hory. V
Kutná Hora, Středočeský kraj

Cafe Dačický

Kavárna vznikla v sousedství rodného domu Mikuláše Dačického a již dlouhá léta zavedené restaurace Dačický. Prostor těží z propojení středověké historie budovy (s jedenadvacetimetrovým dřevěným trámem z dob Karla IV.) a moderního designu plného skla a kovu.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Restaurace V Ruthardce

Přijďte posedět do stylové staročeské restaurace v srdci Kutné Hory. Jedná se o jednu z nejoblíbenějších restaurací v Kutné Hoře, která nabízí kromě kvalitního jídla také zahrádku a krásný výhled na chrám sv. Barbory.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Restaurace Dačický – staročeská kuchyně a jiné dobroty v Kutné Hoře

Staročeská stylová restaurace Dačický nabízí tradiční české a staročeské pokrmy, šest druhů piv, moravská vína. Své jméno restaurace zdědila po Mikuláši Dačickém z Heslova (1555 – 1626), nejslavnějším kutnohorském rodákovi, renesančním bouřlivákovi, pijákovi a milovníkovi žen.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Art Gallery Café v Kutné Hoře

Nová kavárna Art Gallery Café je mladší sestrou kutnohorského Kafírnictví. Svou polohou v prostorách GASK je předurčena tvořit zázemí pro návštěvníky galerie, její ambicí je ovšem přilákat i další turisty a zejména pak místní obyvatele, kteří zrovna neplánují navštívit expozice galerie.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Vila U Varhanáře

Vila U Varhanáře je opravdu úžasně umístěna. Snad z každého okna či terasy v budově je výhled na nejvýznamější kutnohorské památky, většina z nich je přímo na dosah ruky!
Kutná Hora, Středočeský kraj

Hotel Opat v Kutné Hoře

Hotel nabízí ubytování v 15 stylově zařízených pokojích a apartmánech v jednom z nejstarších kutnohorských patricijských domů. Hotel se nachází přímo v historickém centru města Kutná Hora. Máte tak na dosah jedinečné historické památky zapsané na seznam kulturního dědictví UNESCO.
Kutná Hora, Středočeský kraj