Úvod > Česká nej > Kulturní > Slovanská epopej – monumentální kolekce obrazů Alfonse Muchy
Kulturní

Slovanská epopej – monumentální kolekce obrazů Alfonse Muchy

Kdo zná Alfonse Muchu jako autora divadelních plakátů a krásných dívek z období belle epoque, toho první setkání se Slovanskou epopejí překvapí: je to dílo pro malíře netypické, které se od všech ostatních ve všem liší – barevností, velikostí i vše prostupujícím symbolismem, fantaskním viděním světa i slovanskými mýty. Vyvolává nadšení i opovržení, mluví se o ní jako o Muchově bombastické závěti a je nejzmiňovanějším uměleckým dílem v českých médiích.
Vize cyklu obrazů, které by zachytily historii slovanských národů a jejich cestu dějinami, se začala rodit kolem roku 1900. Muchovi (1860–1939) dlouho chyběly finance, ale po svatbě s Marií Chytilovou (1906) se v Chicagu setkal s americkým průmyslníkem Charlesem Richardem Cranem. Příznivce slovanské kultury se dobře znal s Masarykovými a byl ochoten nést veškeré náklady spojené s vytvořením Slovanské epopeje.Když se Alfons Mucha vrátil do Čech, pronajal si část zámku Zbiroh a proměnil jej v ateliér; ten můžete vidět při prohlídce zámku na vlastní oči. Na Slovanské epopeji Mucha soustavně pracoval od roku 1910 až do roku 1928 a dokonce se kvůli ní vydal na studijní cestu po Rusku, Polsku, Srbsku a Bulharsku.
Prvních jedenáct pláten, vystavených roku 1919 v pražském Klementinu, se dočkalo nadšeného ohlasu, kompletní cyklus pak byl veřejnosti představen na podzim roku 1928 při oslavách deseti let samostatnosti československého státu ve Velké dvoraně tehdy právě dokončeného Veletržního paláce. V katalogu výstavy tehdy Mucha uvedl, že „…se střežil ve všech obrazech všeho, co by mohlo připomínat strohé spory a krev v nich prolitou…“ a „…účelem mého díla nikdy nebylo bořit, ale vždy stavět, pokládat mosty…“ Protože byl přesvědčeným pacifistou, na obrazech nespatříte žádné násilí, krev či průběhy bitev.
Alfons Mucha daroval plátna Praze a veškerému československému lidu s podmínkou, že hlavní město pro Slovanskou epopej postaví vlastní galerii, k tomu ale od roku 1928 nedošlo.

Správcem díla je Galerie hlavního města Prahy, obrazy jsou dočasně vystaveny na zámku v Moravském Krumlově. Právě obří rozměry jednotlivých pláten (sedm největších obrazů měří 610 × 810 centimetrů) i jejich celkový počet komplikuje vystavení celého cyklu; plátna jsou navíc velmi choulostivá a při častém stěhování jim hrozí poškození.
 

Slovanská epopej krok za krokem

 1. Slované v pravlasti: Mezi turanskou knutou a gótským mečem (1912, 610 × 810 cm)
 2. Slavnost Svantovítova na Rujáně: Když bozi válčí – spása v umění (1912, 610 × 810 cm)
 3. Zavedení slovanské liturgie na Velké Moravě – Chvalte Boha rodným jazykem (1912, 610 × 810 cm) – scéna situovaná před branami Velehradu, slovanské pevnosti a hlavního města Velké Moravy. Vysoký stařec ozářený sluncem ve středu plátna je arcibiskup Metoděj.
 4. Car Simeon I. Bulharský: Jitřenka slovanského písemnictví (1923, 405 × 480 cm)
 5. Král český Přemysl Otakar II.: Svaz slovanských dynastů (1924, 405 × 480 cm)
 6. Korunovace srbského cara Štěpána Dušana východořímským císařem: Slovanský zákoník (1923, 405 × 480 cm)
 7. Jan Milíč z Kroměříže: Klášter z nevěstince (1916, 620 × 405 cm)
 8. Kázání Mistra Jana Husa v kapli Betlémské: Kouzlo slova – pravda vítězí (1916, 610 × 810 cm) – modelem pro zvědavou služku královny Žofie v pravé části obrazu byla Muchova žena Marie.
 9. Schůzka na Křížkách: Kouzlo slova – Podobojí (1916, 620 × 405 cm)
 10. Po bitvě u Grunwaldu: Severoslovanská vzájemnost (1924, 405 × 610 cm)
 11. Po bitvě na Vítkově: Ne v síle Bůh, ale v pravdě (1923, 405 × 480 cm)
 12. Petr Chelčický u Vodňan: Neoplácet zlem za zlé (1918, 405 × 610 cm)
 13. Husitský král Jiří z Poděbrad a Kunštátu: Zápas o autoritu – demokratický král Jiří a teokratický Řím (1923, 405 × 480 cm)
 14. Hájení Szigetu Mikulášem Zrinským: Předmuří křesťanství (1914, 610 × 810 cm) – nejdramatičtější obraz Slovanské epopeje se sloupem černého dýmu líčí statečný boj obránců uherské pevnosti Szigetu (Szigetváru) proti nájezdu Turků.
 15. Bratrská škola v Ivančicích: Kolébka Bible kralické (1914, 610 × 810 cm) – scéna se odehrává v zahradě školy před hradbami Muchových rodných Ivančic, v podzimním oparu je vidět renesanční věž ivančického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Modelem pro chlapce čtoucího z Bible slepému starci v popředí byl sám Alfons Mucha z dob svého mládí.
 16. Poslední dny Jana Amose Komenského v Naardenu: Plamínek naděje (1918, 405 × 620 cm) – bývá považován za jedno z nejsilnějších pláten celého cyklu. Prázdná vodní hladina značí Komenského úplnou opuštěnost. Jen malý plamínek hořící lucerny na pobřeží symbolizuje jeho neutuchající touhu po lepším zítřku slovanských národů.
 17. Svatá hora Mont Athos: Vatikán pravoslaví (1926, 405 × 480 cm) – práce na obrazu se táhly dva roky, Mucha se totiž nejvýchodnější cíp řeckého poloostrova Chalkidiki, považovaný za nejposvátnější původní místo pravoslaví, vypravil prozkoumat osobně.
 18. Přísaha Omladiny pod slovanskou lípou: Slovanské obrození (1926, 390 × 590 cm) – obraz je nedokončený, dvě postavy v pravé části obrazu jsou namalovány pouze vaječnou temperou, bez malby olejem. Obraz nebyl za Muchova života vystaven, a to ani na slavnostním uvedení celého cyklu Epopeje v roce 1928. Na zídce v popředí jsou Muchovy děti; napravo syn Jiří, nalevo dcera Jaroslava hrající na harfu.
 19. Zrušení nevolnictví na Rusi: Svobodná práce – osnova národů (1914, 610 × 810 cm) – jako jediný z celého cyklu tento obraz vznikl na přání mecenáše Slovanské epopeje Charlese R. Cranea, který byl příznivcem slovanské, zvláště pak ruské kultury. Mucha kvůli tomu Rusko navštívil, seznámil se s místním klimatem, nafotil řadu snímků a ujasnil si pojetí malby po stránce ideové i výtvarné.
 20. Apoteóza z dějin Slovanstva: Slovanstvo pro lidstvo! (1926, 480 × 405 cm) – závěrečný obraz cyklu je pojatý jako vize slovanského triumfu, který má být příkladem boje za národní svobodu pro celé lidstvo.
Alfons Mucha – malíř, který dal světu nový styl

Alfons Mucha – malíř, který dal světu nový styl

Evropská výtvarná secese bývá někdy nazývána Le style Mucha podle malíře, grafika a designéra původem z moravského města Ivančice. Alfons Mucha (24. července 1860 Ivančice – 14. července 1939 Praha) jako neznámý umělec českého původu žijící v Paříži dosáhl okamžité slávy v prosinci roku 1894, kdy přijal zakázku vytvořit plakát pro nejslavnější herečku té doby, Sarah Bernhardt.

Dvě lásky Alfonse Muchy – tematický audioprůvodce po Ivančicích

Dvě lásky Alfonse Muchy – tematický audioprůvodce po Ivančicích

Geniální umělec světového věhlasu, tvůrce celého nového uměleckého stylu a autor slavné Slovanské epopeje – to je Alfons Mucha. Prohlédněte si jeho rodné Ivančice jeho očima s audioprůvodcem! Čeká vás 11 zajímavých zastavení.

Výlet do Moravského Krumlova, Zbirohu, Prahy a Ivančic za Alfonsem Muchou

Výlet do Moravského Krumlova, Zbirohu, Prahy a Ivančic za Alfonsem Muchou

Alfons Mucha, významný představitel evropské secese. Jeho snové krásky s květinami, zarámované v romantických scenériích, známe z kalendářů, plakátů, dekorativních zástěn, obalů od čokolád, likérů či sušenek.

Slovanská epopej na zámku Moravský Krumlov

Slovanská epopej na zámku Moravský Krumlov

Cyklus 20 monumentálních obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami Čechů, Moravanů a Slezanů se během let 2021-2026 vrací na zámek Moravský Krumlov. Opravené prostory zámku splňují nejpřísnější kritéria vyžadující pro vystavení pláten.

#světovéČesko a místo, kde ožívají krásky z Muchových plakátů

#světovéČesko a místo, kde ožívají krásky z Muchových plakátů

Krásné dívky s těžkými víčky a překrásnými šperky, složité květinové ornamenty, divadelní plakáty, kalendáře, dekorativní zástěny, obaly čokolád i obří plátna zachycující historii slovanských národů: tak vypadají díla malíře a grafika Alfonse Muchy, který dal světu nový secesní styl. Bez Muchy by zkrátka éra Belle Époque nikdy nebyla tak krásná.

#světovéČesko a deset zastavení u svobodných zednářů

#světovéČesko a deset zastavení u svobodných zednářů

Úhelník a kružítko, kladivo a zednická lžíce, krychle, hvězda, lebka, Měsíc, Slunce a vševidoucí oko: to je jen výčet z mnoha známých zednářských symbolů. Určitě jste o nich už slyšeli, ale víte, kde narazíte na jejich stopy ve střední Evropě?

Muzeum Alfonse Muchy v Praze

Muzeum Alfonse Muchy v Praze

Muchovo muzeum, první muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého, světově známého představitele secese, Alfonsu Muchovi, je umístěno v barokním Kaunickém paláci v Panské ulici na Starém Městě v Praze.

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy se zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech.

Ivančice známé i neznámé

Ivančice známé i neznámé

Město Ivančice patří mezi nejstarší města na Moravě. S městem je spojeno několik významných osobností kultury a umění České republiky. Nejslavnější – malíř Alfons Mucha a herec Vladimír Menšík – dnes mají v Ivančicích své stálé expozice.

Zámek Zbiroh – vychutnejte si zámecké prostředí pro nejnáročnější zákazníky

Zámek Zbiroh – vychutnejte si zámecké prostředí pro nejnáročnější zákazníky

Provedeme vás historií zbirožského zámku od dob jeho vzniku ve 13. století až do jeho novodobých dějin, pochutnáte si ve středověké krčmě u Rudolfovy kratochvíle a přespat můžete v Chateau hotelu, kde pobývala například Božena Němcová nebo Alfons Mucha.

Chateau hotel Zbiroh – staňte se skutečnými šlechtici

Chateau hotel Zbiroh – staňte se skutečnými šlechtici

Chateau hotel Zbiroh nabízí svým hostům nezapomenutelné chvíle plné romantiky a historie. Komnaty navozují atmosféru jako samotný zámek, který je opředen historií napříč staletími.

Zámek Moravský Krumlov

Zámek Moravský Krumlov

Krumlovský hrad byl v 16. století přestavěn na renesanční sídlo, které se stalo významným centrem společenského a kulturního dění. V 50. letech 20. století byla do krumlovského zámku převezena monumentální obrazová plátna Alfonse Muchy Slovanská epopej, která se sem vrací v letech 2021-2026.

Expozice Alfonse Muchy v Ivančicích

Expozice Alfonse Muchy v Ivančicích

Expozice je z důvodu rekonstrukce dočasně uzavřena. Nová expozice by měla zmapovat postupně jednotlivá období života slavného malíře od dětství až po jeho smrt v roce 1939. V památníku lze zhlédnout výstavu děl Alfonse Muchy, která je součástí tzv. Muchovy stezky.

Moravský Krumlov

Moravský Krumlov

Legendární Slovanská epopej Alfonse Muchy je opět k vidění v Moravském Krumlově na Znojemsku. Moravský Krumlov má ledacos společného s Českým: hluboko zaříznuté klikaté údolí s řekou, v tomto případě Rokytnou, historické jádro vměstnané na malém prostoru obkrouženém říčním meandrem, rozlehlý zámecký areál i krásnou přírodu. A samozřejmě řadu zajímavostí ve městě i v okolí!

Mikuláš na zámku Moravský Krumlov

Velkolepá Mikulášská nadílka nejen pro děti v mystickém prostředí renesančního zámku v Moravském Krumlově, kde nechybí zábavný program v podobě plnění úkolů a přání. Součástí je samozřejmě i andělské nebe a pořádné čertovské peklo s hodně tlustou knihou hříchů...
Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj

Alfons Mucha: Květinové světy – výstava na jižní Moravě

Výstava se věnuje Muchovým ikonickým dílům s květinami, které jsou jednou z nejcharakterističtějších součástí jeho grafického stylu. Ten se stal synonymem secese v Paříži Belle Époque. Výstavy jsou k vidění v Ivančicích, Hrušovanech n. Jevišovkou, Moravském Krumlově a nově v Piešťanech na Slovensku.
Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj

Food Festival Moravský Krumlov 2023

Festival regionálního jídla a pití. Den plný báječných dobrot, skvělé muziky a parádní atmosféry v Moravském Krumlově. Chybět nebude ani rozšířený program pro děti a hudební vystoupení místních umělců. A ochutnat můžete i dobroty certifikované značkou Regionální produkt Znojemska.
Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj

Podzimní bohutické slavnosti 2023

Slavnosti vína, zabíjačkových specialit a bohatého porgramu na nádvoří bohutického zámku.
Bohutice, Jihomoravský kraj

Farmářské trhy v Ivančicích

Zveme vás srdečně na farmářské a řemeslné trhy v Ivančicích.
Ivančice, Jihomoravský kraj

Výstava historických pohlednic

Výstava historických pohlednic Ivančic ze sbírky Jiřího Širokého.
Ivančice, Jihomoravský kraj

Rok Jana Blahoslava v Ivančicích

Výstavy, koncerty a přednášky k příležitosti 500. výročí narození Jana Blahoslava.
Ivančice, Jihomoravský kraj

Adventní Flerjarmark v Ivančicích

Originální autorské výrobky.
Ivančice, Jihomoravský kraj

Slovanská epopej na zámku Moravský Krumlov

Cyklus 20 monumentálních obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami Čechů, Moravanů a Slezanů se během let 2021-2026 vrací na zámek Moravský Krumlov. Opravené prostory zámku splňují nejpřísnější kritéria vyžadující pro vystavení pláten.
Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj

Městské opevnění v Moravském Krumlově

Zbytek hradeb v jádru města pochází ze 13. století a vymezují středověké jádro města Moravský Krumlov. Kromě nich tvořilo součást opevnění i hrad (dnešní zámek) a samotný meandr řeky Rokytné.
Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj

Zámecká věž v Moravském Krumlově

Na zámeckou věž na zámku v Moravském Krumlově můžete vystoupat a pokochat se úchvatným výhledem na město.
Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj

Zámek Moravský Krumlov

Krumlovský hrad byl v 16. století přestavěn na renesanční sídlo, které se stalo významným centrem společenského a kulturního dění. V 50. letech 20. století byla do krumlovského zámku převezena monumentální obrazová plátna Alfonse Muchy Slovanská epopej, která se sem vrací v letech 2021-2026.
Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj

Discgolfové hřiště v Moravském Krumlově

Svým umístěním v zámeckém parku se hřiště řadí mezi nejhezčí v Česku. Jednotlivé koše jsou umístěny právě tak, aby hráč prošel celým parkem. Celkem se zde nachází 15 jamek s celkovou délkou 1395 metrů.
Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj

Městské muzeum a galerie Knížecí dům

Budova Knížecího domu v dnešní podobě pochází z přelomu 16. a 17. století. Jedná se o městský palác nižší šlechty. V současné době zde sídlí muzeum a galerie, konají se zde výstavy, koncerty, přednášky a besedy.
Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj

Židovský hřbitov v Moravském Krumlově

Dobu vzniku nelze stanovit přesně, ale založeno muselo být nejpozději v 16. století. Nejstarší existující náhrobek je datován rokem 1613. Celkově se na ploše hřbitova nalézá 406 náhrobků.
Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj

Klášter s kostelem sv. Bartoloměje v Moravském Krumlově

Založení významné architektonické památky kláštera spadá do 2. poloviny 14. století, kdy zde působil řeholnický řád augustiánů. V době husitských válek byl klášter opuštěn.
Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj

Ubytování a restaurace

Hotel Rokiten

Pokud zamíříte do Moravského Krumlova a budete se chtít ubytovat, Rokiten je ideální volbou. V areálu se nachází minipivovar Krum, místní restaurace, dančí obora a velký dětský areál.
Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj

Regionální produkty Znojemska

Znojemsko, krajina, v níž se střídají úrodná pole se sady a vinicemi, rámovaná trojicí meandrujících řek, láká barvami, vůněmi i chutí zastavení a obdivu nejen k darům štědré přírody, ale i pracovitosti a dovednostem místních lidí. Poznejte Znojemsko skrz zajímavé produkty, který region nabízí.
Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj

Hotel Ryšavý

V rodinném Hotelu Ryšavý ve Vémyslicích se připravte se na všechny služby pod jednou střechou.
Vémyslice, Jihomoravský kraj

Restaurace a Penzion U Urbanů Ivančice

V restauraci U Urbanů v Ivančicích se kromě profesionálně vyškoleného personálu můžete těšit na široký výběr specialit a nápojů. V příjemném prostředí restaurace bude i pracovní oběd vždy příjemnou záležitostí a večeře s rodinnou či přáteli radostným zážitkem.
Ivančice, Jihomoravský kraj

Penzion U Výra u Výrovické přehrady

Ve chvíli kdy vstoupíte do penzionu U Výra, prostoupí vás pohoda a klid. Penzion není ani velký ani malý, vždy se v něm budete cítit útulně, ale i komfortně. Prioritou je zde čistota, pěkné a moderní prostředí.
Výrovice, Jihomoravský kraj

Stellplatz Železňák

Stellplatz Železňák se nachází přímo pod ivančickým železničním viaduktem vedle řeky Jihlavy. Nabízí klidné a bezpečné parkování, elektrické přípojky, výlevku chemického WC, výpusť na šedivou vodu, možnost dopuštění pitné vody, popelnice a možnost dojít si na WC.
Ivančice, Jihomoravský kraj

Městský zámecký pivovar Oslavany

Oslavanský zámek vznikl přestavbou prvního ženského cisterciáckého kláštera na Moravě „Údolí svaté Marie“ ze 13. stol. Je pravděpodobné, že pivovar byl již v klášteře, ale tato domněnka není doložena. První zmínka o zámeckém pivovaru je z roku 1547, kdy měl panství v zástavě Beneš Dubenský z Chlumu.
Oslavany, Jihomoravský kraj

Zámecká restaurace v Oslavanech

Stylová restaurace v zámeckém sklepení oslavanského zámku nabízí speciality české kuchyně, dobroty k místnímu vynikajícímu pivu i dobře připravené steaky. Vybírat můžete také z denního menu.
Oslavany, Jihomoravský kraj