Úvod > Co chcete dělat? > Příroda > Meandry Teplé a Studené Vltavy nad Novou Pecí
Příroda

Meandry Teplé a Studené Vltavy nad Novou Pecí

Meandry Teplé a Studené Vltavy vlévající se do Lipna tvoří unikátní přírodní rezervaci. Jsou vyhlášeným rájem pro rybáře a pro vodáky se jedná o poslední bod sjízdné trasy horní Vltavy od Lenory a Soumarského mostu. Žije zde řada vzácných živočichů a rostlin.
Pod názvem Černý potok pramení Teplá Vltava, hlavní pramenná větev Vltavy, v nadmořské výšce 1172 metrů na svahu šumavské Černé hory (1315 m n.m.). V nadmořské výšce 731 metrů se poblíž obce Chlum v oblasti Mrtvého luhu setkává Teplá Vltava se svou bavorskou „sestrou“ – Studenou Vltavou, pramenící na německém území na svahu hory Haidel a překračující české hranice poblíž obce Haidmühle. Obě říčky silně meandrují a setkávají se pod Černým Křížem v Mrtvém luhu. Meandry, které jsou součástí I. zóny Národního parku Šumava pokračují až do Nové Pece, kde začíná přehrada Lipno.

Vltava, která se u Soumarského mostu nazývá ještě Teplou Vltavou, plyne v tomto úseku mírným proudem v četných meandrech po náhorní plošině mezi rašeliništi, loukami a smrkovými lesy. V prostoru Mrtvého luhu přibírá Studenou Vltavu a dále již pod názvem Vltava pokračuje až k přehradní nádrži Lipno. Po Studené Vltavě můžete k soutoku doplout od Nového Údolí. Území není přístupné pěším turistům, lze jej spatřit pouze z kanoe či kajaku. Nesmí sem rafty, platí omezení časové a podle vodního stavu a jsou povolena jen určitá nástupní a odpočinková místa. Navíc platí další omezení v maximálním počtu plavidel, které úsekem smí denně proplout a povinná registrace vodáků (viz omezení plavby v CHKO a NP Šumava). Plavba je lehká a nenáročná, bez výrazně obtížných míst, nezkušeným posádkám může dělat problém jen klikatící se tok. Před Novou Pecí může tok v řece výrazně zpomalit v důsledku vzdutí Vltavy v přehradní nádrži Lipno. Proto, nechcete-li riskovat pádlování po nehybné hladině v posledních několika kilometrech řeky, je lepší ukončit plavbu již po šestnácti kilometrech v Pěkné

Území Mrtvého luhu s meandry Vltavy vymezuje těleso náspu železniční tratě mezi železničními zastávkami 
Dobrá a Černý Kříž na železniční trati České Budějovice - Volary a dále také obě koryta Teplé a Studené Vltavy, které se zde na jihovýchodním cípu Mrtvého luhu slévají a vytvářejí tak řeku Vltavu. Mrtvý luh patří do sítě mezinárodně chráněných mokřadů. Dobře viditelný je i při jízdě vlakem na trati přes Černý Kříž do Volar. Státní přírodní rezervace zde byla vyhlášena v roce 1948 na výměře 394 hektarů. Název území pochází od velkého množství mrtvých stromů, které zde vytváří jakoby „mrtvý les“ poskládaný z velkého množství „kostlivčích stromů“, které zde vznikly po velkém podzemním požáru rašeliny.
 

Flora vltavských meandrů

Meandry Teplé a Studené Vltavy jsou domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů. Vzhledem k tomu, že vrstvy zdejší rašeliny dosahují mocnosti až 7 metrů, odpovídá tomu i druhové složení dřevin, kde převládá borovice blatka, bříza karpatská a bříza pýřitá. Z bylin pak rosnatka okrouhlolistá, blatnice bahenní, kosatec sibiřský a vachta trojlistá. Vyskytují se zde, mimo jiné, i velmi vzácné druhy bezobratlých živočichů, kteří jsou typičtí pro biotopy severské tundry, jako je kupříkladu motýl perleťovec severní a perleťovec mokřadní.

I z pohledu botanického patří území k nejcennějším územím v celém národním parku. Je to z důvodu pestré mozaiky biotopů v nivě relativně přírodní řeky se zachovalým režimem jarních záplav. Z rostlin se v řece vyskytuje i kriticky ohrožený rdest alpský, ostřice plstnatoplodá, bradáček srdčitý, bublinatka bledožlutá, prstnatec Traunsteinerův, rojovník bahenní a mnoho dalších.
 

Fauna vltavských meandrů

U Nového Údolí převažuje bezlesá krajina s významným tokaništěm tetřívka obecného. V okolí Dobré, ve Vltavském luhu jsou rašeliniště hnízdištěm a zimovištěm nejen tetřívka obecného, ale i hnízdištěm jeřába popelavého. Přímo v meandrech Teplé a Studené Vltavy žije kriticky ohrožená perlorodka říční. V současné době jsou v řece umístěny odchovné klícky, kde se odchovávají mladé perlorodky pro posílení populace.
 
Obě Vltavy hostí další významné druhy živočichů jako jsou například mihule potoční, vranka obecná, vydra říční nebo bobr evropský. Řeka je významným biotopem pro velké množství bezobratlých. Mezi ptáky vázaných téměř striktně na řeku patří skorec vodní nebo ledňáček říční, poměrně častá je volavka popelavá. Dalším významným druhem, jehož hnízdění je velmi důležité a unikátní v rámci celé České republiky je čírka obecná. Pravidelné a opakovaně prokázané hnízdění vodouše kropenatého je opět unikátní v rámci celé České republiky (celorepubliková populace odhadnuta na 40 –70 párů). V želnavských rozlitinách hnízdí pravidelně chřástal kropnenatý.

Zapomenout nesmíme ani na rybí obyvatele vltavských meandrů. Patří k nim pstruh potoční a duhový, lipan podhorní, siven americký, jelec tloušť a proudník. Tu a tam žijí i štiky. Nejinak je tomu i s ostatními nelososovitými dravci, kteří by si na pstroužcích, nebo jejich jikrách rádi pochutnali. Patří mezi ně občas se vyskytující úhoř, sumec (ten opravdu zřídka), candát, bolen, mník a samozřejmě všudypřítomný okoun.

Aktuality

Průvodci divočinou 2024 v Národním parku Šumava

Při „výpravách za divočinou“ budete mít možnost nahlédnout do domova vzácných divokých zvířat a rostlin, do míst, která jinak žijí svým životem bez přítomnosti člověka. Doprovázet vás budou vyškolení šumavští průvodci.
Nová Pec, Jihočeský kraj

Marie Rottrová – Galakoncert

První dáma českého soulu, ostravská rodačka, skvělá zpěvačka, pianistka, skladatelka vystoupí 29.4.2024 v Prachaticích.
Prachatice, Jihočeský kraj

Bohemia Jazz Fest 2024

Léto v Česku opět rozezní jeden z největších jazzových hudebních festivalů v Evropě. Akce, která je tradičně pro diváky zdarma, se uskuteční na šesti místech: v Praze, Plzni, Hluboké nad Vltavou, Prachaticích a v Brně.
Prachatice, Jihočeský kraj

Profily loutkových divadel – Divadlo Drak

V Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích byla instalována druhá výstava z cyklu výstav mapujících vznik a činnost nejvýznamnějších českých loutkových profesionálních divadel. Tentokrát se zaměřuje na Marka Zákosteleckého a divadlo Drak.
Prachatice, Jihočeský kraj

Slavnosti solné Zlaté stezky Prachatice 2024

Tradiční renesanční městské slavnosti připomínají význam středověké obchodní stezky pro město Prachatice. Centrum města ožije průvody v kostýmech, renesanční hudbou, divadlem, produkcemi šermířů a kejklířů, vystoupeními zahraničních souborů z partnerským měst, ale také známých pop music kapel.
Prachatice, Jihočeský kraj

Xterra Czech – pohár v terénním triatlonu v Prachaticích

XTERRA Czech je nejstarším podnikem světového poháru v triatlonu v Evropě.
Prachatice, Jihočeský kraj

Windsurfingový prodloužený víkend na Lipně

Vyzkoušejte pohodový sport windsurfing v překrásném prostřední Lipna. Zkušení instruktoři a nádherná příroda Pošumaví promění váš prodloužený víkend ve skutečný zážitek. Jedná se windsurfingový kurz pro začátečníky i pro pokročilé. Nejdůležitější na windsurfingu je pohoda a uvolněná atmosféra.
Černá v Pošumaví, Jihočeský kraj

Windsurfingový prodloužený víkend na Lipně

Vyzkoušejte pohodový sport windsurfing v překrásném prostřední Lipna. Zkušení instruktoři a nádherná příroda Pošumaví promění váš prodloužený víkend ve skutečný zážitek. Jedná se windsurfingový kurz pro začátečníky i pro pokročilé. Nejdůležitější na windsurfingu je pohoda a uvolněná atmosféra.
Černá v Pošumaví, Jihočeský kraj

Rašeliniště Mrtvý luh u Volar na Šumavě

Přírodní rezervace Mrtvý luh je vrchovištní rašeliniště o rozloze 351,5 ha a maximální hloubce 7,5 m. Je součástí I. zóny Národního parku Šumava. Rezervace je porostlá borovicí blatkou a rozlehlým "mrtvým lesem". Tato lokalita nad soutokem Teplé a Studené Vltavy není přístupná.
Volary, Jihočeský kraj

Muzeum Volary – expozice v alpském domě

Volarské muzeum můžete navštívit v jednom z historických volarských roubených domů. Mezi stálé výstavní expozice patří Pochod smrti, Staré Volary ve fotografii, Zlatá stezka a Střípky z historie.
Volary, Jihočeský kraj

Vltavský luh a potok Hučina u Černého Kříže na Šumavě

Národní park Šumava revitalizoval v minulých stoletích násilně narovnané koryto Hučínského potoka na Stožecku. Stejně jako kdysi, se nyní přirozeně vlní šumavskými loukami v oblasti unikátní přírodní rezervace Vltavský luh.
Stožec, Jihočeský kraj

Šumavský expres – lokálka srdcem Šumavy

Na šumavských lokálkách snadno podlehnete idyle venkovských tratí a romantice lesních nádraží. Vlakem se lze vydat podél břehů největšího přehradního jezera u nás i hlubokými lesy u Nového Údolí.
Stožec, Jihočeský kraj

Černý kříž u Mrtvého luhu na Šumavě

Černý kříž je malá osada, kterou tvoří několik roztroušených stavení na okraji nivy Studené Vltavy, asi 4 km od obce Stožec. Jedná se o významný v lesích ukrytý šumavský „železniční uzel“ tratí (od Volar, Nové Pece a Nového Údolí) s mohutnou staniční budovou.
Stožec, Jihočeský kraj

Šumavská in-line a cyklo stezka z Nové Pece do Stožce

Patnáctikilometrový úsek vedoucí nádhernou šumavskou přírodou podél Vltavy a železniční tratě nadchne každého milovníka in-line bruslí. Široká bezpečná trasa téměř bez automobilové dopravy má dobrý povrch a nesvítí na ní přímé slunce.
Stožec, Jihočeský kraj

Památník posledního šumavského medvěda

I když se snažili Schwarzenbergové medvědy spíš chránit, rozhodli v listopadu roku 1856 o zástřelu poslední samice hledající marně v šumavských hvozdech vhodného partnera. Kníže nechtěl, aby medvědice zašla věkem nebo nemocemi, proto ji nechal odstřelit.
Stožec, Jihočeský kraj

Soví stezka ve Stožci na Šumavě

Zážitková trasa, vhodná i pro nejmenší výletníky se nachází nedaleko areálu lesních her ve Stožci. Měří zhruba 1,5 km a je velmi dobře přístupná. Děti si užijí spoustu interaktivních prvků, po cestě je doprovodí maskot cesty – sova puštík bělavý, jehož symbolem je stezka označena.
Stožec, Jihočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion Snežná ve Volarech

Ubytujte se ve Volarech v původním roubeném domě alpského stylu. V každé části budovy, která je evidovanou kulturní památkou, na vás zapůsobí jedinečná atmosféra domu.
Volary, Jihočeský kraj

Penzion U Mauritzů ve Stožci na Šumavě

Penzion se nachází v obci Stožec, která je situována v Národním parku Šumava se skvělou dostupností jak autem, tak vlakem. Z penzionu na vás dýchne tradice šumavských chalup, jejich útulnost a pohostinnost. Díky vyznačeným a upraveným stezkám, zde najdou bohaté vyžití především cyklisté.
Stožec, Jihočeský kraj

Penzion u Kocsisu Volary

Penzion u Kocsisu se nachází ve městě Volary, v krásné šumavské krajině nedaleko Lipenské přehrady a Boubínského pralesa. Je určen především pro hosty vyhledávající kvalitní služby, aktivní odpočinek a relaxaci.
Volary, Jihočeský kraj

Penzion u Heřmánků Volary

Penzionu u Heřmánků ve Volarech nabízí ubytování v apartmánech s velkou zahradou, v tichém prostředí na okraji města v krásné šumavské krajině nedaleko od Boubína a Lipenské přehrady. Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, milovníky turistiky, houbaře, rybáře, vodáky a cyklisty.
Volary, Jihočeský kraj

Penzion U Kuboňů Volary

Na okraji města Volary ve směru od Vimperka se nachází Penzion U Kuboňů. Hostům je k dispozici kuchyňka s lednicí a jídelním koutem. Stravování je možné zajistit v blízké restauraci.
Volary, Jihočeský kraj

Městský hotel Bobík ve Volarech nabízí konopné lázně

Městský hotel Bobík prošel zásadní proměnou a modernizací. Svou nabídku kvality a jedinečnosti staví na propojení výjimečnosti konopných lázní, vynikající hotelové kuchyně a vlastního minipivovaru.
Volary, Jihočeský kraj

Penzion u Trojanů – Šumavská chalupa ve Volarech

Penzion u Trojanů je původní šumavská chalupa umístěna v klidné památkové zóně původních dřevěných roubených domů Alpského stylu na okraji Volar v krásné šumavské krajině. K dispozici je úschovna kol, venkovní posezení u grilu a velká zahrada.
Volary, Jihočeský kraj

Penzion Farma Žleby

Penzion Farma Žleby se nachází v nejvýše položené obci jižní části Šumavy. Přímo z penzionu můžete vidět na hřeben Plechého a Třístoličníku
Volary, Jihočeský kraj