Úvod > Aktuality > Výlety pro samotáře: odhalte neobjevené kouty Znojemska
Příroda

Výlety pro samotáře: odhalte neobjevené kouty Znojemska

Poslechněte si audio verzi článku
Říkáte si, že pro vás jižní Morava nemá tajemství a že Podyjí znáte dokonale? Přesto vám doporučíme se na naše tipy podívat. Samotáře tentokrát pozveme na Znojemsko, ovšem vyhlášené turistické oblasti, jako je právě Národní park Podyjí, Vranovská přehrada nebo vinice Šobes, vynecháme. Vydáme se na pomezí jižní Moravy a Vysočiny, kde objevíte pozapomenuté skvosty architektury i mimořádné přírodní zajímavosti, stojící stranou hlavního zájmu turistů.

Uherčice, Boskovštejn, Jevišovice nebo Moravský Krumlov

zámek UherčiceZámek Uherčice naleznete mezi Vranovem nad Dyjí a Slavonicemi. Rozlehlý zámecký areál vznikl na místě původní gotické tvrze ze sklonku 15. století a svou největší slávu zažil o století později. V období baroka byly interiéry zámku vyzdobeny cennou štukovou a malířskou výzdobu. Zámek prochází od roku 1996 zevrubnou rekonstrukcí, do té doby byl ve velmi zuboženém stavu, zapříčiněném činností státního statku a vojska ve druhé polovině 20. století, avšak postupně se památka dává dohromady a každým rokem je vidět zlepšení. Raritní památkou je nedaleká barokní poštovní stanice ve Vratěníně. V interiérech bývalé poštovní stanice si dnes v přízemí prohlédnete expozici věnovanou historii poštovnictví.
 
boskovštejnNedaleko Jevišovic objevíte vodní tvrz Boskovštejn z počátku 16. století, která byla přestavěna na renesanční zámek a později upravena na sýpku. Ovšem již v 80. letech 20. století byl zámeček zrekonstruován. Dochovaly se zde zbytky sgrafitové výzdoby a v současné době zde sídlí velmi obsáhlé Muzeum jízdních kol. Mapuje vývoj jízdního kola od jeho prvopočátků z roku 1817 do dnešní doby.
 
Další zapomenutou perlou Znojemska jsou již zmíněné Jevišovice. Malebné historické městečko chlubící se památkovou zónou má hned dva zámky – ve Starém zámku sídlí Moravské zemské muzeum a nabízí dva prohlídkové okruhy. Pro milovníky zámeckých interiérů bude zajímavá především expozice „tarý zámek v Jevišovicích se zámeckou kaplí, sbírkami nábytku a hradní kuchyní. Nový zámek je nepřístupný, ale lze se podívat do rozlehlého parku.

Moravský KrumlovZámek v Moravském Krumlově je především známý jako místo, kde je k vidění Muchova Slovanská epopej. Ovšem důvodu proč si naplánovat výlet do tohoto městečka je více. Za vidění stojí určitě zachované hradby s baštami či městská památková zóna. Jednou z dominant města je také barokní poutní kaple sv. Floriána z roku 1697 na vysokém skalnatém ostrohu. Podle legendy nechal kapli vystavět kníže Antonín Florian z Lichtensteina, kterému se jednou za bouřky splašili koně a následně se zázrakem zastavili na okraji srázu. Z vděčnosti pak nechal kníže na tomto místě postavit kapli.
 

Procházky do přírody i na hradní zříceniny

Grázlova vyhlídkaZnáte slavného lotra Grasela? Na Znojemsku objevíte Graselovu stezku Vratětín. Graselova stezka okolím Vratěnína vede územím bývalého uzavřeného hraničního pásma, polními cestami a lesem. K tomu nej patří stará mlýnská cesta údolím Dyje, přírodní rezervace Bílý kříž s romantickou vyhlídkou na skále nad Dyjí, a Zlatá studánka.
 
Do údolí Oslavy by se měli vydat pouze ti, kterým nedělá problém, když se pohybují po úzké pěšině a pod sebou mají desítky metrů hluboký sráz nebo kaňon, a ti, kteří jsou dostatečně fyzicky zdatní, aby pomocí řetězů překonávali skály nad řekou. Výlet na samé na hranici jižní Moravy a Vysočiny vás překvapí mohutnými skalisky a hlubokými kaňony. Na túru se doporučujeme vydat z Oslavan po žluté značce, anebo z Čučic po zelené a pak po červené značce. Prvním velkým rozcestím je Senohradský mlýn, poté následuje výstup na Kraví horu se zříceninou hradu, odtud se dostanete k osadě Skřípina. Zde jezdí autobus do Mohelna nebo Náměště nad Oslavou. Zdatní turisté mohou pokračovat náročnou avšak nádhernou cestou kaňonem Dlouhé Oslavy a Kančím žlíbkem až do Náměště, odkud jezdí vlak do Brna.
 
TemplštejnZřícenina Templštejn nadchne všechny obdivovatele řádu templářů. Právě tento hrádek vysoko nad Jihlávkou býval ve 13. století centrem zdejší templářské komendy. Hrad byl postupně rozšiřován až se stal ve své době jedním z největších hradních areálů této části Moravy. Nebyl nikdy dobyt, avšak zanikl zřejmě po velkém požáru, který můžeme datovat jedině do první poloviny 16. století.
 
Přírodní park RokytnáPřírodní park Rokytná se rozprostírá po obou březích řeky Rokytné a říčky Rouchovanky na území okresu Třebíč a Znojmo. Údolí Rokytné prochází u Budkovic NPR Krumlovsko-rokytenské slepence a PP Budkovické slepence. Uchvátí vás zde masivní stometrové slepencové stěny. Řeka Rokytná vytváří v těchto místech několik meandrů. Největší z jejích meandrů jsou v Moravském Krumlově a kolem obce Rokytná, kde díky členitosti a sklonitosti vytvářejí efekt přirozených skalních amfiteátrů.

Vyhlídková věž Mikulovické jezero nadchne všechny ornitology amatéry. Volně přístupná dřevěná konstrukce nedaleko Jevišovic byla postavena v roce 2007. Dosahuje výšky 7 metrů a z vyhlídky ve výšce 3 metry nad zemí můžete pozorovat vodní ptactvo na blízké vodní ploše.
 

Došková chalupa i Lurdské jeskyně

došková chalupa PetrovicePoslední naše tipy budou patřit milovníkům folklóru a vesnického i duchovního života. K návštěvě láká došková chalupa Petrovice s expozicí místní historie a života domkářů. O něco dále je veliká zajímavost – obilné jámy u Lesonic. Najdete je v listnatém lese Hájku jižně od vsi. Pocházejí z doby před začátkem třicetileté války. Jámy se mohly vyhrabávat pouze v místech se stabilním podložím, kde se nacházela dostatečně silná vrstva sprašových hlín, chránící obsah jámy před vlhkostí a mechanickým poškozením.
 
lurdská jeskyně bohuticeDalší zajímavostí v okolí je Lurdská jeskyně u Bohutic, zmenšená replika francouzské jeskyně v Lurdách, kde se 11. února 1858 zjevila Panna Marie čtrnáctileté Bernadetě Soubirousové. Jeskyňku nechal postavit roku 1924 bohutický faráře P. Ant. Prášek, zapálený poutník po svatých místech světa. Nechybí zde ani kopie lurdské sochy P. Marie zhotovená přímo ve Francii. Kromě repliky Lurdské jeskyně zde vznikla velkolepá křížová cesta s 55 sochami v životní velikosti. Ty jsou dnes ke spatření v expozici místního zámku. Sochy zhotovil kutnohorský řezbář Bohumil Bek a akademicky vzdělaný malíř Eduard Neumann ze dřeva libanonských cedrů, což je vysoce kvalitní a drahý materiál.

Hluboké Maškůvky Lurdská jeskyněI další místo na Znojemsku je proslaveno Lurdskou jeskyní – jsou jím Hluboké Maškůvky. Zde byla jeskyně postavena v roce 1948, při příležitosti devadesátého výročí zjevení Panny Marie ve francouzských Lurdech. Mašůvecká Lurdská jeskyně stojí uprostřed rozlehlého poutního areálu, který zahrnuje i kostel Navštívení Panny Marie, Křížovou cestu, Boží hrob a také studnu s léčivou vodou. Velikou chloubou mašůveckého kostela Navštívení Panny Marie je soška Panny Marie s Ježíškem. Tu svatostánku věnoval slavný vojevůdce Jan Ludvík Raduit De Souches, který proslul hlavně jako úspěšný obránce Brna před Švédy.
Zámek Uherčice

Zámek Uherčice

Rozsáhlý renesanční areál zámku se zahradami a anglickým parkem, přestavěný ve stylu baroka významnými italskými architekty a umělci. Díky různým stavebním a uměleckým epochám je dodnes zámek označován jako "učebnice slohů".

Graselovy stezky – vydejte se do míst, kde loupil „grázl“ Johann Georg Grasel

Graselovy stezky – vydejte se do míst, kde loupil „grázl“ Johann Georg Grasel

Graselovy stezky vedou po obou stranách česko – rakouské hranice, územím mezi jihočeskou Novou Bystřicí a jihomoravskými Novými Syrovicemi, místy, kde loupil a skrýval se Johann Georg Grasel. Ještě jako mladík se tento syn žebračky a rasa stal vůdcem loupežné bandy, které se obával celý kraj.

Poutní kaple svatého Floriana v Moravském Krumlově

Poutní kaple svatého Floriana v Moravském Krumlově

Svatý Florián, ochránce před ohněm, je po staletí patronem Moravského Krumlova. Již roku 1623 stála na náměstí kašna s jeho sochou, která se však nedochovala. Byla odstraněna po druhé světové válce.

Přírodní rezervace Bílý kříž na Znojemsku

Přírodní rezervace Bílý kříž na Znojemsku

Jedná se o hluboce zaříznuté údolí řeky Dyje při vtoku z Rakouska zpět na území České republiky. Nachází se zde několik dominantních skalisek, z nichž jsou pěkné rozhledy do údolí.

Grázlova vyhlídka nad Dyjí

Grázlova vyhlídka nad Dyjí

Vyhlídka také nazývaná Graselova (Graselova) vyhlídka je pojmenovaná po Johannu Georgi Graselovi, který zde na přelomu 18. a 19. století působil jako bandita a loupežník.

Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence

Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence

Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence tvoří dvě samostatná území a to v okolí osady Rokytná a pod kostelem Sv. Floriana nad městem Moravským Krumlovem.

Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence

Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence

Účelem naučné stezky je informovat o ochraně vzácných rostlinných a živočišných společenstev, lesostepí a lesů v zajímavě členitém údolí meandrujícího toku řeky Rokytné s přilehlými slepencovými skálami. Celková trasa naučné stezky měří 15km a je zde instalováno 12 informačních panelů.

Poutní místo Hluboké Mašůvky

Poutní místo Hluboké Mašůvky

Významný poutní areál v Hlubokých Mašůvkách najdete pouhých devět kilometrů od Jevišovic. Toto poutní místo vzniklo kolem zdejšího léčivého pramene, jehož zázračné účinky byly písemně zaznamenány už v době předbělohorské.

Přírodní park Rokytná a údolí Rokytné

Přírodní park Rokytná a údolí Rokytné

Údolí meandrujícího toku Rokytné vyniká zachovalým krajinným rázem. Ten tvoří zákruty řeky se starými břehovými porosty a četnými skalisky. V jejich okolí jsou hustě zalesněné a nepřístupné svahy.

Zámek Moravský Krumlov

Zámek Moravský Krumlov

Krumlovský hrad byl v 16. století přestavěn na renesanční sídlo, které se stalo významným centrem společenského a kulturního dění. V 50. letech 20. století byla do krumlovského zámku převezena monumentální obrazová plátna Alfonse Muchy Slovanská epopej, která se sem vrací v letech 2021-2026.

Petrovické muzeum v doškové chalupě

Petrovické muzeum v doškové chalupě

Unikátní doklad lidového stavitelství je došková chalupa v Petrovicích na Znojemsku. Jedná se o jednu ze tří dochovaných doškovic v Jihomoravském kraji, keré patří mezi významné památky lidové architektury. V objektu se nachází rovněž expozice domkářského stavení.

Regionální produkty Znojemska

Regionální produkty Znojemska

Znojemsko, krajina, v níž se střídají úrodná pole se sady a vinicemi, rámovaná trojicí meandrujících řek, láká barvami, vůněmi i chutí zastavení a obdivu nejen k darům štědré přírody, ale i pracovitosti a dovednostem místních lidí. Poznejte Znojemsko skrz zajímavé produkty, který region nabízí.

Starý zámek v Jevišovicích

Starý zámek v Jevišovicích

Původní hrad, poprvé zmíněný v roce 1289, přestavěný do barokní podoby v první polovině 17. století Ludvíkem Raduitem de Souches, leží na jižním okraji Českomoravské vrchoviny, 16 km severovýchodně od Znojma. Od roku 1980 patří zámek Moravskému zemskému muzeu.

Barokní poštovní stanice ve Vratěníně

Barokní poštovní stanice ve Vratěníně

Pozoruhodná barokní poštovní stanice se nachází ve střední části obce a patří mezi její nejcennější památkové objekty. Pochází z doby, kdy Vratěnín ležel na staré kupecké a poštovní cestě spojující Vídeň s Prahou.

Přírodní park Jevišovka

Přírodní park Jevišovka

Řeka Jevišovka se klikatí napříč územím Jevišovicka a po obou jejích březích se rozprostírá stejnojmenný přírodní park. Přírodní park Jevišovka je území rozlehlé více než 14 tisíc hektarů, tvoří jej lesy, zemědělské plochy a pastviny.

Nový zámek v Jevišovicích – s celoročně přístupným parkem

Nový zámek v Jevišovicích – s celoročně přístupným parkem

Město Jevišovice leží v klidové rekreační oblasti na jižním okraji moravské části Českomoravské vrchoviny, 16 km severozápadně od Znojma. Nachází se zde dva zámky, Nový zámek a Starý zámek. Nový zámek je dnes využíván jako domov důchodců, celoročně otevřený je ale zámecký park.

Expozice Křížové cesty a Lurdská jeskyně v Bohuticích

Expozice Křížové cesty a Lurdská jeskyně v Bohuticích

Moravské Lurdy, jak lze také přezdívat jihomoravské obci Bohutice na Znojemsku nabízí opravdovou raritu – kopii Lurdské jeskyně i jedinečnou kulturní památku Expozice Křížové cesty.

Další aktuality

Slavnosti moravského uzeného provoní hrad Veveří

Gastronomická akce Slavnosti moravského uzeného a vína, která je největší oslavou moravského uzeného na světě, se opět uskuteční v areálu brněnského hradu Veveří. Bude jí patřit poslední únorový víkend od 24. a 25. února 2024. Milovníky masa čeká jako již tradičně pravé moravské uzené, zabijačkové pochoutky, doprovodný program pro celou rodinu, ale i nabídka moravských vín nebo uzenářské workshopy.
Jihomoravský kraj | Gurmánská turistika

Věda a historie není nuda: po stopách starých Římanů Českem

Chcete se projít po cestách, kudy chodili Římané, objevovat staré vojenské tábory a vrátit se zpět o dva tisíce let? Zblízka poznat život římských legionářů, ochutnat římskou kuchyni a vyzkoušet si vojenskou zbroj? Pak se vypravte s Kudy z nudy po stopách starých Římanů. Památky na jejich pobyt objevíte i tam, kde byste je nečekali!
Jihomoravský kraj | Památky

Vinaři se utkají o titul mistra ČR v řezu révy vinné

Už tento pátek 23. února 2023 se v areálu Vinařství Vladimír Tetur ve Velkých Bílovicích uskuteční již 19. ročník soutěže v řezu révy vinné. V soutěži o hlavní trofej "zlaté nůžky" a řadu dalších praktických cen se utkají ženy a muži. Během dne bude připravený pro přítomné vinaře i diváky bohatý doprovodný program.
Jihomoravský kraj | Gurmánská turistika

Brno pro mladé: 30 tipů na zábavná místa moravské metropole

V Brně je spousta velmi zajímavých míst, která se těší oblibě u kolemjdoucích. Zejména mladá generace ocení často bizarní turistické cíle, které se dají dobře sdílet na sociálních sítích. Například různé brněnské sochy spatřené ze zvláštních úhlů, získávají zcela jiný rozměr... Kromě památek v Brně objevíte ale také řadu skvělých kaváren, barů a míst, kde se určitě nebudete nudit.
Jihomoravský kraj | Památky

Oslavte Mezinárodní den průvodců zajímavými prohlídkami v Brně

Mezinárodní den průvodců můžete oslavit i vy! Samotní oslavenci totiž ani letos nezahálejí a na víkend 24. a 25. února 2024 připravují řadu zajímavých akcí. Město si zájemci projdou s profesionálními průvodci až na jednu výjimku za symbolické vstupné 30 korun.
Jihomoravský kraj | Zážitky

Kamélie, královny zimních květin, můžete obdivovat v Rájci na jižní Moravě

Bílé, červené i růžové květy kamélií, jednoduché i plné, připomínající pivoňky nebo čajové růže, rozkvétají každou zimu. Ke konci února nastává ta nejlepší možná chvíle, kdy je můžete obdivovat. Krásné rostliny si prohlédnete do 29. 2. v zámeckém skleníku v Rájci-Jestřebí a od 1. 3. se otevře výstava kamélií v zámeckých interiérech. Kamélie budou k vidění do neděle 10. 2. 2024.
Jihomoravský kraj | Zážitky

Projděte se vilou Tugendhat virtuálně

Z pohodlí vašeho domova si můžete zcela nerušeně a bez časových omezení projít brněnskou vilu Tugendhat. Muzeum města Brna během loňského roku připravilo zcela novou virtuální prohlídku, která nejen že zachytila současnou podobu vily Tugendhat, ale zároveň poutavou formou propojuje virtuální realitu s textovými, fotografickými a video materiály.
Jihomoravský kraj | Památky

Co letos nezmeškat ve Znojmě? Těšte se na komentované prohlídky, kulturní léto či okurkové slavnosti

Na jaké akce se mohou místní i turisté ve Znojmě těšit v roce 2024? Vedle největšího festivalu vína v České republice Znojemského historického vinobraní, které letos oslaví 40. ročník, je to například divadelní festival Znojmo žije divadlem, dvouměsíční Znojemské kulturní léto, Májové slavnosti, Hudební festival Znojmo, Slavnosti okurek, program Městského divadla Znojmo, ale i další dílčí koncerty a představení v různých koutech města. Ve středu 21. února jsou všichni zájemci zváni na speciální prohlídky města v rámci Mezinárodního dne průvodců.
Jihomoravský kraj | Památky