Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní park Jevišovka
Příroda

Přírodní park Jevišovka

Řeka Jevišovka se klikatí napříč územím Jevišovicka a po obou jejích březích se rozprostírá stejnojmenný přírodní park. Přírodní park Jevišovka je území rozlehlé více než 14 tisíc hektarů, tvoří jej lesy, zemědělské plochy a pastviny.
Přírodní park u obce Jevišovice tvoří hlavně říčka Jevišovka, která je páteří tohoto chráněného území a propůjčila mu i své jméno. U Hlubokých Maškůvek se slévá s Plenkovickým potokem a vytváří romantický koutek, jemuž dominuje nedaleká zřícenina hrádku Lapikus, zpustlého již v 15. století. Na stráních pod zříceninou je přírodní rezervace s bohatou teplomilnou vegetací. Kromě Maškůvek se na území přírodního parku nachází několik dalších vesnic (Tvořihráz, Božice, Hrušovany) a přímo v jeho srdci leží městečko Jevišovice.
 
Ráz přírodního parku je kolem koryta řeky velmi různorodý. V některých místech je řeka hluboce zaříznutá do svahu, jinde pěkně meandruje, když protéká nivní krajinou. Na západním okraji Jevišovic je vybudována nejstarší přehrada na Moravě, je z konce 19. století. Od Vevčic protéká řeka zaklesnutými meandry s častými skalními výchozy a skalisky, podobný charakter má i Plenkovický potok. Významným geomorfologickým jevem je Čertova stěna nad levým břehem Hlubockého potoka se skalními stupni a balvanitou sutí.
 
Dál od řeky přitom narazíte na sušší oblasti stepního charakteru, jako je třeba lokalita Rudlických kopců. Bohatstvím přírodního parku Jevišovka ale nejsou jen všudypřítomné lesy, ale také řada historických památek. Navíc, podle archeologických nálezů bylo území osídlené už v dobách paleolitu, což dokládají také rozsáhlé sbírky zdejšího muzea. Území přírodního parku je vyhledávané také houbaři.

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion Kocanda v Kravsku

Penzion Kocanda v Kravsku

Kravsko, Jihomoravský kraj
Camping Country Hluboké Mašůvky

Camping Country Hluboké Mašůvky

Hluboké Mašůvky, Jihomoravský kraj
Penzion M Štítary u Vranovské přehrady

Penzion M Štítary u Vranovské přehrady

Štítary, Jihomoravský kraj
Autocamping Výr

Autocamping Výr

Horní Dunajovice, Jihomoravský kraj