Úvod > Co chcete dělat? > Příroda > Graselovy stezky – vydejte se do míst, kde loupil „grázl“ Johann Georg Grasel
Příroda

Graselovy stezky – vydejte se do míst, kde loupil „grázl“ Johann Georg Grasel

Graselovy stezky vedou po obou stranách česko – rakouské hranice, územím mezi jihočeskou Novou Bystřicí a jihomoravskými Novými Syrovicemi, místy, kde loupil a skrýval se Johann Georg Grasel. Ještě jako mladík se tento syn žebračky a rasa stal vůdcem loupežné bandy, které se obával celý kraj.

Vstupte do nedotčené a čisté krajiny se stinnými lesy, projděte se alejemi starobylých cest. Na Graselových stezkách objevíte stopy života našich předků, mýtická zákoutí, kamenná pole, snad dávná obětiště Keltů. Zveme vás k putování krajem, který vás obohatí svou skrytou přírodní silou.

Graselovy stezky jsou v Rakousku značeny standardně bílo – červeným pruhem, na české straně jsou značeny žlutým terčem orámovaným bílým písmenem "G".


Kudy stezky vedou

Johann Georg Grasel stal smělým vůdcem loupežné bandy, která byla neblaze proslulá po celém Rakousko-Uhersku. Dodnes žije v písních a lidových vyprávěních. Stezky tvoří osm výletních okruhů: Raabs (10,5 km), Karlstein (34,5 km), Dobersberg (46 km), Slavonice (23 km), Český Rudolec (9 km), Vratěnín (7 km), Nové Syrovice (10 km) a Nová Bystřice (29 km). Hranici překračuje stezka ze Slavonic, přes Maříž, do Dobersbergu ( 22 km).
 

Stezka Slavonice – úkryt v lesích

Nejstarší Graselova stezka vede ze Slavonic přes Český Rudolec do Dolního Bolíkova, odkud se výletní okruh uzavře cestou vlakem do Slavonic. Prochází hlubokými lesy, alejemi starobylých cest, údolím Bolíkovského potoka. Často po zaniklých a znovu objevovaných pěšinách. K tomu nej na stezce patří Graselova sluj, vodní pila Peníkov, Psí hřbitov, Francouzský kámen, postupně renovovaný zámek v Českém Rudolci a zaniklé železářské hutě v Dolním Bolíkově.

Na jaře roku 1814 se Grasel skrýval se svými společníky ve Slavonicích. Ukládajíce se večer ke spánku, zpozorovali ještě včas příchod pátrací komise. Grasel se schoval, ostatní byli pozatýkáni. Od té doby byl okolními lesy štván jako divá zvěř, opuštěný a vyčerpaný se musel skrývat v jeskyních a kamenných slujích.
 

Stezka Nová Bystřice – na okraji společnosti

Stezka v Nové Bystřici, obchází město po hřebenech okolních kopců – po loukách, mezích, lesem. K tomu  nej na stezce patří přírodní rezervace Blanko, skalní útvar Hradiště, židovský hřbitov ležící nedaleko stezky, vesnička Klášter a v neposlední řadě dráha Jindřichohradecké úzkokolejky, která může být příjemným zpestřením i zkrácením výletu.

Na severním předměstí Nové Bystřice, stranou od centra, stávala rasovna. Zde se v roce 1814 skrýval J. G. Grasel. Zapáchající rasovna a odstrčená chudina, která v jejím okolí živořila, často poskytovaly útočiště zlodějům a jiným lapkům. Předměstí se dnes nazývá Ovčárna, ale ještě nedávno se zde říkalo Na mrchovišti.
 

Vratěnín – Loupežnická vyhlídka

Graselova stezka okolím Vratěnína vede územím bývalého uzavřeného hraničního pásma, polními cestami a lesem. K tomu nej na stezce patří stará mlýnská cesta údolím Dyje, přírodní rezervace Bílý kříž s romantickou Graselovou vyhlídkou na skále nad Dyjí, a Zlatá studánka.

Vratěnín Grasel dobře znal. V nedalekém Drosendorfu byl za drobné krádeže poprvé vězněn již ve svých devíti letech. V Graselově mládí romantická vyhlídka nad horním tokem Dyje se později, v době jeho pronásledování, stala strategickou pozorovatelnou při cestách z Rakouska na Moravu a zpět.


Nové Syrovice – rodiště J.G.Grasela

Novosyrovická stezka vede z obce, která je rodištěm J. G. Grasela, rovinatou krajinou, přírodní rezervací Habrová seč. V Nových Syrovicích se možná sama vrchnost přičinila o neblahý Graselův osud. Hraběti Janu Jindřichu Nimpschovi úředně příslušela chudinská a poručenská výchova. Možná byl ještě čas chlapce zachránit, když roku 1801 byla matka malého Johanna zatčena a chlapec byl postrkem poslán do rodné obce. Grasel při výslechu 21. března 1817 o této situaci říká: „Vrchnost nic takového neudělala a ačkoliv jsem byl bez oblečení a mrzly mi nohy, nedostalo se mi odnikud pomoci.“
 

Dobersberg – Graselova banda před hradbami

Nejdelší Graselova stezka vede okolím Dobersbergu. Lesními cestami, kolem luk a pastvin, kde se otevírají krásné výhledy do krajiny. Rakouská krajina nabízí, díky jinému historickému vývoji země, odlišnou tvář. Je zabydlená, drobně zemědělsky využívaná. K tomu nej na stezce patří opevněný kostel v Kleinzwettl, místo Škorpióna u Almu.

Ve vesnici Kleinzwettl se před loupeživými bandami chránili obyvatelé opevněním. Ještě dnes bytelné opevnění kostela a podzemní chodby dokazují, kolik úsilí i peněz vkládali sedláci, řemeslníci i domkáři do zajištění svého bezpečí.


Karlstein: Graselův říční svět – cesta, úkryt i loviště

Graselova stezka Karlstein vede kolem Dyje po loukách a pastvinách, lužními lesy. K tomu nej na stezce patří především krása řeky Dyje, jejíž meandry stezka kopíruje, přírodní park Dobersberg, zaniklá osada Hard, bylinková zahrada faráře Weidingera.

V okolí řeky Dyje, kde řádil Grasel se svou tlupou, mu členitá krajina nabízela dobré zázemí – mohl zde ze skrytu pozorovat život kolem a plánovat další přepadení, mohl užívat řeku k přepravě kořisti, sebe i své bandy a v řece a v potocích měl bezednou zásobárnu chutných ryb.
 

Raabs – obyvatelé kraje v ohrožení

Graselova stezka v okolí Raabs opisuje sympatickou osmičku, klikatí se kolem potoka Seebsbach. Vede převážně lesem. K tomu nej na stezce patří přírodní scenerie kolem potoka, zámek Drosiedl.

Své dovednosti Johann Georg Grasel v kraji okolo Raabs mnohokráte předvedl. Podvody, krádeže, loupežná přepadení a útěky z vězení dokazují jeho schopnosti, o kterých čteme v kronikách: "… Mluví rychle německy a česky, je velmi odvážný, podnikavý, silný a obratný, mezi cizími lidmi se chová nenuceně a vesele, má rád ženy a tanec, ke svým loupežnickým druhům je ale neobyčejně přísný. Je šikovný při vylamování zámků, dveří a zdí všeho druhu. Přestože neumí číst a psát, má dobrou hlavu a nic jen tak nezapomene".
 

Český Rudolec – O vyloupené zámecké pokladně

Z Českého Rudolce vychází Graselova stezka na návsi od kostela sv. Jana Křtitele. Poté vede lesem, k žulovému skalnímu městu Filipovy kameny a přes kopec skalka – lidově Kofrštán (Kupferstein – měděný kámen) vede stezka do Radíkova, kterým prochází k rybníkům horní a dolní hamr. K tomu nej na stezce patří stopy těžby stříbra v místě zvaném Kutiště a žulové skalní město, Filipovy kameny. Pod nimi se ztrácí Hornoradíkovský potok, jehož bublání je slyšet v rozsedlinách.

V Českém Rudolci přišel kdysi do pivovaru přestrojený Grázl a proručil si pivo. Dal se do řeči, vyptával se, co je nového v kraji, a najednou povídá: "Jestlipak víte, že zde v kraji se zdržuje nebezpečný lupič Grázl? Prý se chystá vyloupit zámeckou pokladnu!" "Jestli je to pravda," odpověděl sládek, "měli bychom ho v lese vyčíhat a polapit." Pověst dále vypráví o tom, jak hrabě Lev Razumovský svolal a ozbrojil své služebníky, se kterými potom číhal v lese na Grázla. Ten mezitím v panském přestrojení vylákal ze správce klíče a onu zámeckou pokladnu vyloupil.
 

Životní příběh mordýře a lupiče J. J. Grasela

Jméno loupežníka Johanna Georga Grasela dalo vzniknout hanlivému označení "grázl". Jan Jiří (Johann Georg) Grasel se narodil 4. dubna 1790 v Nových Syrovicích, které se nacházejí asi třicet kilometrů od Třebíče. Jeho rodiče vykonávali práci rasa a k živnosti si přilepšovali krádežemi. V obci byli společensky na úrovni posledního žebráka a lidé se jich stranili. I syn Jan Jiří a mladší dcera Anna Marie chodili žebrat a po vzoru rodičů také kradli. Grasel už jako devítiletý strávil několik dní v šatlavě. V patnácti letech se "Jenda Jirka" zúčastnil první loupežné výpravy – do statku v Raabsu, kde ukořistil spolu s dalšími kumpány jednu cíchu a dvě prostěradla. Další rok už měl na kontě šest podobných zločinů. Později dal dohromady vlastní bandu lotrů a stal se "profesionálním loupežníkem". Přidávala se k němu nejrůznější chátra – dezertéři z armády, vandrovníci, žebráci, rasové. Banda, která obvykle čítala kolem dvou desítek členů, měla svůj rajón na obou stranách moravsko-rakouské hranice právě v místech, kudy dnes vedou Graselovy stezky.

Banda většinou postupovala tak, že si vytipovala dům, který jim stálo za to vykrást. Ideální bylo stavení stojící stranou ostatních a obývané osamělou či starší osobou. Bralo se všechno, co se dalo odnést – peníze, šatstvo, nádobí i domácí nářadí. Věci pak lupiči přenechávali za velmi nízké ceny překupníkům. Aby majitelé domů prozradili úkryt svých cenností, často je bili nebo umlátili k smrti. V roce 1811 ubili šedesátiletou švadlenu, o rok později se dopustili vraždy na pětašedesátileté vdově. Další vražda se odehrála u obce Vitis poblíž Waidhofenu. Opilý Grasel okradl a ubodal nožem muže, jež ho napomenul za hlučné chování. Roku 1813 naverboval Grasel do armády, ale poté, co okrádal ostatní vojáky, skončil ve vězení. Z temnice se mu však podařilo utéci a skrýval se v lesích. Po zběhovi bylo vyhlášeno intenzivní pátrání.

Podařilo se jej dopadnout v hostinci rakouském Mörtersdorfu, a to díky lsti „policejního důvěrníka“ Davida Mayera, kterému se podařilo dostat se Graselovi do přízně a poté ho ve spolupráci s policií podrazil. Za dobrý skutek Mayerovi vyplatili takovou částku, že si mohl otevřít hospodu ve Slavonicích. Grasel čekal na soud v žaláři přibližně dva roky, než se podařilo zjistit rozsah jeho zločinů. Jeden z nejobávanějších zločinců v historii rakouského mocnářství zemřel v lednu 1818 na šibenici ve věku 27 let.

Provozovatel

Slavonická renesanční, o.p.s.

Slavonice 629
378 81 Slavonice
Tel.:
+420 384 493 884
Tel.:
+420 733 325 855
Email:
info@grasel.eu
GPS:
48,998091 14,497262
 
Region:
Jihočeský kraj
Oblast:
Česká Kanada
Město:
Slavonice
Tipy na výlet:
Slavonice a okolí
 

Vstupné

Cena: zdarma

 

Časová náročnost

4,0 hodiny

 
 

Řemeslné příměstské tábory

5 dní řemeslného tvoření s různými materiály a technikami.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Ušij si sukni

Kurz je určen účastníkům našich předchozích kurzů šití pro začátečníky nebo těm, kdo se chtějí odbornou radu při prvních šicích pokusech. Účastníci si ušijí dle vlastních preferencí sukni, dostanou doporučení ke střihu, mohou si vyzkoušet overlock a další výhody sdílené šicí dílny.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Maker Faire České Budějovice – přehlídka inovátorů a vynálezců

Celosvětová přehlídka kreativity, tvořivosti a inovací přichází i do Českých Budějovic! Vyzkoušejte, poznejte a osahejte si nevšední projekty a experimenty z oblastí nových technologií, řemesel, 3D tisku, ale i vyšívání, elektroniky, designu, dronů, modelářství a mnoho dalších.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Den otců v LaDílně

Na počest tatínků a oslavu jejich svátků nabízíme v sobotu 17. 6. všem tatínkům, kteří přijdou do LaDílny malovat nebo jako doprovod, nápoj z naší nabídky zdarma.
České Budějovice, Jihočeský kraj

H2O

Legendární americká melodic-hardcore parta H2O se vrací, po deseti letech, do Budweisu. U toho nesmíš chybět !
České Budějovice, Jihočeský kraj

Stein27 v Českých Budějovicích – Fabrika Open Air 2023

Stále více populární Stein27, vlastním jménem Petr Adámek, je brněnský zpěvák a rapper, jehož singly Růže, Maria nebo Planeta Země dosahují milionových zhlédnutí. V roce 2020 vydal sólové album Teorie pádu. „Dělám spíše smutnější hudbu, kde opisuji svoje životní situace, příběhy a myšlenky´.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Madball a Dead Set Against

Máme nevýslovnou radost a čest pohostit legendu legend MADBALL a to úplně poprvé v Českých Budějovicích.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Krausberry – Fabrika Open Air 2023

Krausberry je legendární blues-rocková skupina, založená zpěvákem Martinem Krausem v roce 1984 poté, co opustil skupinu Bluesberry.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Wakepark České Budějovice

Sportovně relaxační areál sportovního klubu Wakepark ČB se nachází v Českých Budějovicích na jižní straně rybníku Světlík (Nemaničák). Na místě na vás čekají dva vleky – jeden pro začátečníky, bez překážek a druhý pro pokročilé, osázený celo plastovými překážkami od WakePRO.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Taneční kurzy společenského tance v Českých Budějovicích

Taneční kurzy manželů Schönových v Českých Budějovicích jsou určeny pro všechny zájemce bez věkového omezení, kteří rádi tancují. Díky této taneční škole si užijete každý ples!
České Budějovice, Jihočeský kraj

Taneční škola Stanislava Schöna

Společenské tance pro páry, latina a salsa pro ženy, taneční klub a lekce tancování pro děti a mládež.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Indoor lyžování v Českých Budějovicích

Celoroční indoorové lyžování v Českých Budějovicích.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Eliášova štola v Úsilném

Eliášova dědičná štola je zpřístupněna v délce 400 m. Dějiny obce Úsilné, která se nachází jen několik kilometrů od centra Českých Budějovic, jsou výrazně spojeny s hornictvím ve zdejším tzv. rudolfovském rudním revíru.
Úsilné, Jihočeský kraj

Baby centrum Šikulka – kurzy plavání pro děti v Českých Budějovicích

Baby centrum Šikulka v Českých Budějovicích se zabývá plaváním dětí, od těch nejmenších až po děti školního věku, již od roku 2003. Děti od 2 měsíců do 4 let se učí plavat v bazénu přímo v centru, starší děti potom plavou na na plaveckém stadiónu v Českých Budějovicích.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Oáza smyslů v Orient Spa – Filipínské masáže v Českých Budějovicích

Regenerační a relaxační wellness centrum Orient Spa v Českých Budějovicích je místo, kde můžete zapomenout na okolní svět a všechny starosti nechat za dveřmi. Uvítá vás vůně a hudba Orientu a vkusně upravené historické interiéry s atmosférou dalekých východních zemí.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Půjčovna lodí a raftů Cvakni se! na Vltavě, Lužnici a Otavě

Proč půjčovna lodí, raftů a vodáckého vybavení „Cvakni se!“? Protože se držíme starého vodáckého moudra: „Kdo se necvaknul, není vodák!“ Půjčte si proto od nás rafty či lodě za ty nejlepší ceny, staňte se pravým vodákem a pojďte s námi obdivovat překrásnou krajinu jihočeských řek.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Pivnice Budvarka – první restaurace pivovaru Budvar v Českých Budějovicích

Zrekonstruovaná pivnice Budvarka nabízí výtečně ošetřená piva z produkce Budějovického Budvaru, tradiční českou i mezinárodní kuchyni a příjemnou obsluhu, která splní každé vaše přání. Na velké obrazovce můžete sledovat vybraná televizní sportovní utkání.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Mlékomaty farmy Kolný v Českých Budějovicích – od kravičky přímo k vám

Farma Dynín v současnosti provozuje dva mlékomaty – jeden u Terna v Českých Budějovicích a druhý u Coopu v Lišově. Plní se mlékem z farmy v Kolném, kterou provozuje Zemědělské obchodní družstvo Kolný – jedna z dceřiných firem Zemědělských služeb Dynín.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Apartpenzion České Budějovice

Apartmán penzion České Budějovice, to je dostupné a přitom komfortní ubytování v centru Českých Budějovic.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Masné krámy – známá českobudějovická restaurace

Restaurace s proslulou kuchyní si zakládá na staročeských recepturách, a na světoznámé značce piva Budweiser Budvar. V dávné minulosti sloužil objekt k prodeji masa a masných výrobků. Oblíbená českobudějovická restaurace je zde od roku 1953.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Stellplatz Hluboká – stání pro obytná auta v Hrdějovicích

Stání pro obytná auta v uzavřeném areálu jihočeského statku je ideální místem, odkud můžete být za několik minut např. na zámku Hluboká nad Vltavou nebo v centru Českých Budějovic a zároveň stylově, bezpečně a v soukromí parkovat se svým obytným vozem.
Hrdějovice, Jihočeský kraj

Clarion Congress Hotel České Budějovice

Clarion Congress Hotel České Budějovice je dominantou města, díky které máte jižní Čechy jako na dlani. Našli jste své zázemí pro služební cesty i rodinnou dovolenou třeba na kolech.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Zmrz.li

Kateřina Davidová a Pavel Tůma se z Prahy přestěhovali do Budějovic. Pověsili ajťáctví na hřebík a začali dělat zmrzku. Ta je většinou smetanová s vaječným krémovým základem, ale dělají také „Philadelphia style“ bez vajec a samozřejmě i sorbety.
České Budějovice, Jihočeský kraj

Born in London

Lukáš Binter pracoval v londýnském hotelu Montcalm. Jeho přítelkyně Vendula Pancířová vystudovala kuchařskou školu a ve stejném hotelu pak začala vařit. A když se vrátili do vlasti, otevřeli si Anglií inspirovaný koncept coffee & kitchen, kde dělají snídaně i obědy.
České Budějovice, Jihočeský kraj