Úvod > Aktuality > #světovéČesko a Mikulov: věčné město kardinála Dietrichsteina
Památky

#světovéČesko a Mikulov: věčné město kardinála Dietrichsteina

  • Vydáno10. července 2021
Mikulov nikdy nezklame a je spolehlivým a skvělým tipem na výlet v každém ročním období. Nevypadá totiž jako pohádkové město jen na fotografiích, ale i při pohledu zblízka. Mají ho rádi milovníci vína, památek i krásných panoramat: stačí vyšplhat k zámku anebo na některý z okolních pahorků a rozhlédnout se kolem sebe.

Dvě věčná města kardinála Františka Dietrichsteina, Mikulov a Řím

Mikulov
Řím
Konec chvály, jdeme se toulat do pohádky – třeba při zimních prohlídkách se svařeným vínem. Mikulov by zřejmě vypadal jinak, nebýt Dietrichsteinů. Mikulovské panství koupili roku 1575 od Lichtenštejnů, spravovali je bezmála čtyři sta let a z Mikulova vybudovali své hlavní rezidenční město s reprezentativním zámkem. Právě tam, v expozicích Regionálního muzea a v Galerii Dietrichsteinů, se s významným moravským šlechtickým rodem seznámíte do nejmenších podrobností. V centru naší pozornosti ale nyní stojí kardinál František z Dietrichsteina (1570–1636): v roce 2020 si v Mikulově připomněli 450 let od jeho narození.
 

Páni Mikulova

Panství Mikulov získal Františkův otec Adam z Dietrichsteina, vychovatel císařských dětí Rudolfa a Matyáše, vyslanec ve Španělsku. Františka coby nejmladšího syna otec předurčil pro kněžskou dráhu. Dostalo se mu velice důkladného vzdělání: ve dvanácti letech odešel na studia k jezuitům do Prahy, v osmnácti do Říma. Velmi si jej oblíbil kardinál Ippolito Aldobrandini, pozdější papež Klement VIII., a jeho kariéra byla téměř závratná: v necelých třiceti letech jej papež jmenoval kardinálem a vzápětí byl zvolen a jmenován biskupem olomouckým. Předtím jezdil na Moravu jen občas, roku 1599 ale věčné město opustil a vydal se ujmout nového úřadu.

Jeho hvězdná kariéra pokračovala rokem 1604, kdy se stal protektorem Čech a dědičných císařských zemí, o tři roky později ho císař Rudolf II. jmenoval nejvyšším hofmistrem a prezidentem tajné císařské rady. Po vypuknutí stavovského povstání byl jmenován polním generálem všech vojsk Moravy, po bitvě na Bílé hoře pak gubernátorem a nejvyšším císařským komisařem na Moravě. Jeho diplomatická obratnost mu vynesla přezdívku Moravský Richelieu, díky bohatství a majetku mu také říkali moravský král. Svého postavení využil k rozšíření rodového majetku (zároveň však ze svých peněz platil dluhy diecéze), v Kroměříži dokonce nechal razit své vlastní mince.

Na výsluní jeho slávy se hřál i Mikulov: kardinál mu vtiskl tvář přitažlivého renesančního města, vybaveného vzdělávacími a církevními ústavy. Ostatně už v 17. století bylo dietrichsteinské panství druhým největším rodovým majetkem na Moravě.
 

Výlet na TanzbergNa stopy Dietrichsteinů narazíte v Mikulově téměř na každém kroku. Nás ale zajímá především kardinál: na Moravu přivedl řád piaristů a řádový dům v Mikulově vznikl už v roce 1631, jako vůbec první mimo Itálii. Z řad studentů zdejšího piaristického gymnázia v 19. století vyšla celá řada osobností, které se později zasloužily o národní obrození.

Kardinálova pozornost se zaměřila také na Tanzberg, vršek nad Mikulovem, který dnes známe jako Svatý kopeček. Proslavil se bujarými veselicemi, které se tu prý odehrávaly zejména každoročně z 30. dubna na 1. máje. Přítrž rozpustilým radovánkám učinil kardinál Dietrichstein v roce 1622. Tehdy konečně ustoupila morová epidemie, která Mikulovsko dlouho sužovala. Na znamení díků tu kardinál nechal postavit poutní kapli sv. Šebestiána a kopii italské kampanilly a založil tradici mariánských poutí. Na Svatý kopeček vás z města dovede barokní křížová cesta s pašijovými kaplemi a božím hrobem, z návrší se otvírá působivý výhled nejenom na město, ale hlavně do krajiny plné vinic.

Kardinála připomíná také Panonský háj pod Olivetskou horou, reminiscence Getsemanské zahrady a klidová zóna s výhledy na Mikulov a okolí. Leží těsně u křížové cesty na jižním úbočí Svatého kopečku.
 

Šest Dietrichsteinských zastavení

  • Když se v roce 1611 císař Matyáš přestěhoval se svým dvorem z Prahy do Vídně, stěhoval se i kardinál: biskupskou kancelář přesunul z Kroměříže do Mikulova, odkud to bylo na císařský dvůr blíž.
  • Vliv italské kultury, která působila na Františka Dietrichsteina v raném mládí, se projevoval ve všech jeho stavebních podnicích. Starý gotický hrad v Mikulově vystřídalo luxusní sídlo vybavené freskami, italským nábytkem a obrazy, se zámeckým divadlem, míčovnou a zahradou s citrusy, fontánami a grottou.
  • Kardinál nechal vybudovat rovněž sto metrů dlouhý barokní most, který je součástí letohrádku Portz Insel mezi Mikulovem a Sedlecem. Most, dlouho téměř kompletně zakrytý nánosy bahna, byl nedávno obnoven společně s původními historickými stezkami.
  • Hned na počátku své správy kardinál uvedl kardinál do města kapucíny a v sousedství jejich kláštera nechal podle projektu italského architekta Giovanniho Giacoma Tencally postavit jednu z nejstarších loret v českých zemích. Dnes ji známe jako Dietrichsteinskou hrobku na hlavním mikulovském náměstí.
  • Kardinál Dietrichstein je bohužel pochovaný jinde: zemřel v září 1636 v době konání zemského sněmu ve své rezidenci v Brně, v Dietrichsteinském paláci. Přál si pohřeb bez všech okázalostí, do hrobky v olomoucké katedrále sv. Václava ale byla rakev uložena až po jejím dokončení v roce 1661. Přibližně o 150 let později při chystání dalšího biskupského pohřbu byly všechny ostatky z hrobky převezeny na dnes již zrušený hřbitov na takzvané Špici, v místech dnešního olomouckého nádraží.
  • Tradovalo se, že kardinál udržoval milostný vztah s mladou vdovou a podle šifrovaného dokumentu z vatikánského archivu prý dokonce měl dceru: Jana Františka Prisca se později provdala za Františka hraběte Magnise, císařského vojevůdce a pána na Strážnici, a známe ji jako zakladatelku Paláce šlechtičenBrně.
Dietrichsteinská hrobka v Mikulově

Dietrichsteinská hrobka v Mikulově

Hrobka Dietrichsteinů bývala dříve kostelem, který však roku 1784 vyhořel. Stavba tak byla přestavěna na hrobku v níž je nyní uloženo 45 rakví a 3 urny s ostatky příslušníků rodu Dietrichsteinů. Exteriéry i interiéry prošly rekonstrukcí a dnes slouží také jako galerie.

Moravská cyklostezka – na kole z Jeseníků do Mikulova

Moravská cyklostezka – na kole z Jeseníků do Mikulova

Cyklotrasa Moravská stezka má více než tři sta kilometrů a vede napříč Moravou od polských hranic po Lednicko-valtický areál na jižní Moravě. Začíná na česko-polských státních hranicích a je vedena nádhernými partiemi Jeseníků.

Mikulov

Mikulov

Jen těžko byste našli město s hezčí polohou než právě Mikulov, rozložený na posledních výběžcích Pálavy a obklopený vinicemi. Právě vinohrady vám napoví, že jste v centru Mikulovské vinařské podoblasti a s vínem se tu potkáte doslova na každém kroku – v malebných historických uličkách i na zámku.

Procházka barokním Mikulovem

Procházka barokním Mikulovem

Mikulov patří v posledních letech k vysloveně módním místům Česka. Stále více lidí objevuje jeho krásu, jedinečnou atmosféru, která je prodchnutá zvláštním klidem, ať je kolem vás kolik lidí chce. Uličky, náměstíčka, kavárny, vinárny, obchůdky… To všechno ovšem v silně historickém rámu, neboť Mikulov je město památkami doslova prošpikované. A i baroko v něm zanechalo velmi výrazné stopy. Nejviditelnější je samozřejmě mikulovský zámek. Právě barokní přestavba na počátku 18. století mu dala jeho dnešní podobu. Z té doby pochází například jízdárna nebo pozoruhodný čestný dvůr s nádhernou kovanou bránou a sochařskou výzdobou od Ignáce Lengelachera.

Obří sud v Mikulově – největší sud v České republice

Obří sud v Mikulově – největší sud v České republice

Stavbu tohoto obřího sudu si objednal majitel mikulovského panství Maximilián kníže z Dietrichsteina. Do sudu hodlal ukládat víno, vybrané jako daň od poddaných, kteří měli pronajaté jeho vinice. Na délku měří sud 621 cm, průměr hlavy je 447 cm a průměr přes jeho střed činí 524 cm.

Regionální muzeum v Mikulově

Regionální muzeum v Mikulově

Mikulovský zámek tyčící se na kraji CHKO Pálava je už několik desítek let sídlem Regionálního muzea v Mikulově.

Kostnice pod kostelem sv. Václava v Mikulově

Kostnice pod kostelem sv. Václava v Mikulově

Kostnice v Mikulově je koncipovaná jako součást expozice historie kostela sv. Václava. Kostel se čtyřpatrovou renesanční věží je nejvýznamnější církevní stavbou ve městě.

Svatý Kopeček v Mikulově

Svatý Kopeček v Mikulově

Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jedním z výrazných přírodních dominant Mikulova je Svatý kopeček (363 m n. m.) – původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel sv. Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Svatý Kopeček je významným poutním místem.

Naučná stezka Po stopách novokřtěnců v Mikulově

Naučná stezka Po stopách novokřtěnců v Mikulově

Naučná stezka vás na 5 panelech seznámí s obdobím, kdy v roce 1526 přišla do Mikulova zcela nová vrstva obyvatel – novokřtěnci neboli anabaptisté. Trasa naučné stezky je dlouhá cca 1,5 km a vede v místech, kde novokřtěnecká komunita žila.

Prohlídkové trasy Mikulovem

Prohlídkové trasy Mikulovem

Město Mikulov nabízí tematické programy a prohlídkové trasy města a okolí pro všechny, koho zajímá příroda, vinařství nebo samotné město a jeho historie. Objevte krásy tohoto jihomoravského města i jeho okolí.

Barokní kostel sv. Jana Křtitele v Mikulově

Barokní kostel sv. Jana Křtitele v Mikulově

Kostel sv. Jana Křtitele ukrývá nádhernou malířskou výzdobu od předního barokního malíře F. A. Maulbertsche z poloviny 18. století. Kostel od roku 1784 slouží jako farní kostel pro mikulovská předměstí.

Gotický kostel sv. Václava v Mikulově

Gotický kostel sv. Václava v Mikulově

Jednou z dominant a vzácných památek zámeckého vrchu je gotický trojlodní kostel sv. Václava s věží umístěnou na jižní straně presbytáře. Do jeho oratoře měla šlechta přístup přímo ze zámku.

Zimní prohlídky Mikulova – tak trochu jiná zima

Zimní prohlídky Mikulova – tak trochu jiná zima

Přijďte si vychutnat zimní atmosféru starobylého Mikulova při hodinové prohlídce města se šálkem svařeného vína.

Zámek Mikulov – jeden z nejmalebnějších moravských zámků

Zámek Mikulov – jeden z nejmalebnějších moravských zámků

Silueta mohutného zámku je v krajině Pálavy viditelná už dáli. V jeho zdech pobývala řada známých osobností, mezi jinými i císař Napoleon. Ozdobnou zámku jsou barokní zahrady. V zámku na návštěvníka čekají prohlídkové okruhy ke stálým expozicím i sezónní výstavy Regionálního muzea v Mikulově.

Panonský háj pod Olivetskou horou – reminiscence Getsemanské zahrady

Panonský háj pod Olivetskou horou – reminiscence Getsemanské zahrady

Nová klidová zóna s výhledy na Mikulov a okolí, nazvaná Panonský háj pod Olivetskou hrou – reminiscence Getsemanské zahrady v Mikulově v jižní části Svatého kopečku. Nově otevřeno od srpna 2015.

Další aktuality

Zámek Slavkov otevře své brány již tuto sobotu

Zámek Slavkov – Austerlitz otevře své brány návštěvníkům 25. března 2023. Letošní sezóna bude ve znamení nových i tradičních akcí, zámek nabídne návštěvníkům zážitky pro rodiny s dětmi, seniory i milovník historie. Ti se mohou letos těšit na Svět kostiček, moravský festival jídla a řemesel, sraz historických aut a motorek anebo již netrpělivě očekávaný koncert Deep Purple a Hollywood Vampires!
Jihomoravský kraj | Památky

30 let agentury CzechTourism: turistické milníky Jihomoravského kraje

Jaké proměny prožila jižní Morava během posledních třiceti let? Poprvé jsme si například prohlédli unikátní historické vodojemy, Labyrint pod Zelným trhem nebo science centrum Vida! v Brně, Archeopark v Pavlově nebo Aqualand Moravia v Pasohlávkách. Milovníci vín získali Salon vín ve Valticích a enotéku ve Znojmě, zápisu do UNESCO se dočkala vila Tugendhat a Lednicko-valtický areál. Pojďte se s portálem Kudy z nudy a agenturou CzechTourism projít Jihomoravským krajem rok za rokem!
Jihomoravský kraj | Zážitky

Jaro je tady! Mandloně v Hustopečích už kvetou

V Hustopečích nedaleko Břeclavi, v unikátních mandloňových sadech, se během minulého týdne objevily první kvítky. Aktuálně je již polovina sadu v květu! Přírodní raritu střední Evropy tvoří na 1200 stromů, které zde byly vysazeny před 70 lety. Mandloně patří mezi první posly jara a kvetou ze všech stromů nejdříve. Přijďte se podívat a užít si první teplé dny spolu s mandloňovou vůní. Slavnosti mandloní a vína se letos konají od 24. do 26. března, ovšem udělat si jarní vycházku za rozkvetlými sady můžete kdykoliv. Cestou k sadům můžete využít i audioprůvodce, který vás nasměruje a dozvíte se spoustu zajímavostí o historii i současnosti sadů.
Jihomoravský kraj | Příroda

Hrady a zámky jižní Moravy po zimě opět ožívají

Hrady, zámky a památky ve správě Národního památkového ústavu pomalu zahajují turistickou sezónu. Portál Kudy z nudy vám přináší přehled těch nejzajímavějších míst, kam stojí za to vyrazit na výlet v Jihomoravském kraji.
Jihomoravský kraj | Památky

Groove Brno přiveze na jih Moravy světové hvězdy

Groove Brno je mezinárodní hudební festival, který do jihomoravské metropole přiváží hvězdy soulu, funku a jazzu. Letošní ročník je již šestnáctý. Podívejte se, kdo se letos v jihomoravské metropoli představí.
Jihomoravský kraj | Kultura

Na Havranickém vřesovišti v Podyjí kvetou vzácné koniklece

Havranické vřesoviště po roce opět postupně zaplavují koniklece, které zdejší stráně zabarvují do fialova. Stalo se tak díky koním z anglického Exmooru, které pravidelně spásávají agresivní druhy trav, které původní koniklece dlouhodobě vytlačovaly z tohoto území.
Jihomoravský kraj | Příroda

Na Kamenném vrchu v Brně vykvétají první koniklece

Na brněnském sídlišti Kamenný vrch najdete velkou raritu – nachází se zde stejnojmenná přírodní rezervace, přezdívaná Kameňák. Právě zde nyní začínají kvést desetitisíce konikleců velkokvětých. Louky se letos začínají barvit do fialova o pár týdnů dříve, než obvykle, a to díky teplejší zimě, která u nás letos panovala. Počet trsů rostliny na Kamenném vrchu dosahuje dosahuje téměř 55 tisíc, čímž vytváří jednu z největších populací koniklece na světě.
Jihomoravský kraj | Příroda

Poznejte sochy v Brně: 10 tipů na nejzajímavější díla moravské metropole

Brno je velmi bohaté na často bizarní sochy, které na tvářích kolemjdoucích vykouzlí potutelný úsměv. V našich tipech vám Kudy z nudy přináší ty nejzajímavější z nich, jako je socha Jošta, brněnský orloj, Edisonovy žárovky anebo bronzový monument Hrachovina. Udělejte si pěknou procházku po městě – některá ze zmíněných soch se může stát jejím zajímavým cílem. Zvídavým turistům pak doporučujeme procházkovou trasu Sochy v Brně.
Jihomoravský kraj | Památky