!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Palác šlechtičen v Brně
Kultura

Palác šlechtičen v Brně

Jednou ze stálých expozic Moravského zemského muzea v Brně je Palác šlechtičen. Probíhají zde krátkodobé výstavy a připravuje se nová stálá expozice Obrázky ze života vesnice. Od 1.12. 2017 je Palác šlechtičen uzavřen kvůli rekonstrukci, která potrvá nejméně do roku 2019.
Dům "U šlechtičen" byl postaven v letech 1682-1690 ve stylu městského barokního paláce brněnským stavitelem Janem Křtitelem Ernou. V letech 1790-1791 byla původní jednopatrová budova rozšířena a zvýšena V. J. Eitelbergerem o další poschodí a propojena se sousedním Althanským palácem. Do ulice je obrácen výrazným portálem s bosáží. V interiéru je zajímavá kaple s pozdně barokními freskami. Palác sloužil jako nadační zařízení pro výchovu opuštěných šlechtických a měšťanských dívek.

Po americkém náletu na Brno v roce 1944 byl Althanský palác natolik poškozen, že došlo po roce 1948 k jeho demolici, stejný osud hrozil i Paláci šlechtičen. V průběhu 50. let 20. století se však tuto cennou stavbu podařilo zachránit pro kulturní účely a budovu získalo Moravské zemské muzeum. Rekonstrukce podle projektu Bohuslava Fuchse, respektovala historický ráz, současně vycházela vstříc muzejním potřebám.


Nové expozice a tajemství Černé madony

Mezi lety 2017 – 2019 byly v paláci provedené náročné úpravy. Jejich součístí bylo vytvoření dvou nových stálých expozic - Loutkářské umění aneb příběhy českého loutkářství a Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času. V rámci současné rekonstrukce paláce vstoupili restaurátoři i do prostor kaple Očišťování Panny Marie, zrekonstruovali se zde fresky a také vzácnou sochu Černé madony z oltáře.

Černá madona je drobnější dřevěnou plastikou, vysokou cca 110 cm. Její současná podoba pochází z konce 17. století. Povrchovou úpravu tvoří lazurované stříbro a zlacení. Původní korpus je z lipového dřeva a pomocí datace radiokarbonovou metodou bylo zjištěno, že jde o sochu z 15. století. Na konci 17. století byla tedy použita starší, patrně výrazně zničená socha jako základ pro novou sochu. Došlo k opláštění novou řezbou a byla zhotovena i nová hlava. Část ze 17. století byla, dle průzkumů povrchových úprav, restaurována dvakrát.
Zobrazit více

Ubytování a restaurace v okolí