Úvod > Co chcete dělat? > Dietrichsteinský palác v Brně

Dietrichsteinský palác v Brně

Kultura
Mimořádné exponáty dokumentující pravěk Moravy, Velkou Moravu, Moravu ve středověku, velká kolekce minerálů a nerostů, to vše najdete v jedné ze stálých expozic Moravského zemského muzea v Brně v Dietrichsteinském paláci na Zeleném trhu.
Stálé expozice:
 
  • Zaniklý život
Pouze v MZM si můžete prohlédnout zkamenělá vejce dinosaurů, jejich zuby a drápy.
 
  • Pravěk Moravy
Osídlení Moravy od prvních stop člověka na moravském území až po období před vystoupením Slovanů, tj. v časovém úseku zhruba 800 000 let př. n. l. do poloviny 6. st. n. l.
 
  • Velká Morava
Klenotnice s nejznámějšími a nejkrásnějšími skvosty velkomoravského klenotnictví ze Starého Města u Uherského Hradiště, z Mikulčic a Břeclavi - Pohanska.
 
  • Morava ve středověku
Expozice prostorově navazuje na expozici Velká Morava, proto je její úvod věnován základní charakteristice změn, které nastaly zánikem Velkomoravské říše.
 
  • Svět nerostů
Bohatství nerostné přírody Moravy a Slezska.
 
  • Památník prof. Karla Absolona
Památník přibližuje život a dílo Karla Absolona (1877-1960), významného archeologa, geografa a speleologa, dlouholetého pracovníka Moravského zemského muzea a profesora Karlovy univerzity v Praze. Hlavní část památníku tvoří jeho rekonstruovaná pracovna.


Z historie paláce
Dietrichsteinský palác nechal postavit v letech 1614-1618 olomoucký biskup kardinál František Dietrichstein. Reprezentativní budova hostila za českého povstání roku 1620 „Zimního krále“ Friedricha Falckého a roku 1748 císařovnu Marii Terezii. V říjnu 1805 v Dietrichsteinském paláci pobýval ruský vojevůdce M. I. Kutuzov, jak o tom informuje pamětní deska. Přestavbu paláce z doby před rokem 1748 připomíná vstupní portál a vestibul. Adaptace paláce pro potřeby justičních úřadů se datuje rokem 1837.
Celý popis
Naposledy změněno: 2. 1. 2020