Úvod > Aktuality > Církevní řády: u piaristů studovala řada českých vědců
Církevní řády: u piaristů studovala řada českých vědců
"> "> "> "> "> "> ">

Církevní řády: u piaristů studovala řada českých vědců

Vydáno 4. dubna 2020 Památky
Piaristé zanechali nesmazatelnou stopu v dějinách české vzdělanosti. Řád, který propojil víru, výchovu a vzdělávání, má v naší zemi zvláštní postavení: piaristická kolej založená roku 1631 v Mikulově byla první, která vznikla jinde než v Itálii, kolébce piaristů.
Zakladatel řádu svatý Josef Kalasanský neboli José de Calasanz (1557–1648) byl Španěl ze šlechtického rodu, který po studiích práv a teologie přicestoval do Říma. Na ulicích tehdy po morové ráně živořila spousta opuštěných dětí, pro něž Josef Kalasanský založil školu – mimochodem první základní školu v Evropě, kde se vyučovalo zdarma – a později koupil palác, kde jim poskytl útočiště.
 

Vznik řádu a cesta na Moravu

Piaristický řád, oficiálně a celým jménem Řád chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol, schválil v roce 1617 papež Pavel V. jako kongregaci. V roce 1621 jej pak Řehoř XV. povýšil na samostatný řeholní řád. Ve všech světadílech, kde piaristé působí, naplňují své heslo Zbožnost a věda. Ruku v ruce s nimi kráčí tolerance: vedle křesťanů totiž do piaristických škol přijímají evangelické a židovské žáky i děti jiných vyznání.

Zakladatel řádu a jeho první představený Josef Kalasanský byl přítelem kardinála Františka Dietrichsteina, který řád uvedl na Moravu: řádový dům v Mikulově vznikl už v roce 1631, jako vůbec první mimo Itálii. Působili tu například historik Gelasius Dobner, zakladatel české numismatiky Mikuláš Adaukt Voigt či Jan Evangelista Purkyně. V budově v Komenského ulici dodnes sídlí gymnázium, v těsné blízkosti pak stojí kostel sv. Jana Křtitele, zvenčí nenápadný, uvnitř však oslňující barokní nádherou. Piaristé si dobře uvědomovali hodnotu krásy a umění, a mnohdy spolupracovali s významnými architekty. Plány piaristických kostelů, škol a kolejí v Čechách vypracovali věhlasní barokní architekti, například Giovanni Battista Alliprandi nebo František Maxmilián Kaňka.
 

Kde vznikaly piaristické školy?

Piaristé více než čtyři století vyučují mládež na školách všech stupňů, dnes se zaměřují na výuku hlavně na základních školách a mezi tělesně postiženými, výchovu dětí a misijní činnost. Řád má v současné době přibližně dva tisíce členů. Dodnes působí například ve Strážnici, kam piaristé přišli pouhé dva roky po zřízení řádového domu v Mikulově. Třetím působištěm piaristů se stal Lipník nad Bečvou, kde studoval Johann Gregor Mendel, světový objevitel zákonů dědičnosti a genetiky, čtvrtá v pořadí pak byla kolej na Zámeckém návršíLitomyšli, zřízená roku 1640. Piaristé poskytovali základní a středoškolské vzdělání, později tu působil i filozofický ústav, jeden z nejslavnějších vzdělávacích ústavů v Čechách a zároveň místo, kde se odehrává známá novela Filosofská historie od zdejšího profesora Aloise Jiráska. V budově dnes sídlí Regionální muzeum, součásti areálu je i piaristický kostel Nalezení sv. Kříže a piaristická kolej, kdysi sídlo členů řádu, kde nyní působí fakulta restaurování pardubické univerzity.

Dominantou Masarykova náměstí v Benešově je barokní kostel sv. Anny s piaristickou kolejí; s historií památky a působením piaristů vás seznámí stálá expozice Město piaristické vzdělanosti a kultury v ambitu koleje.

Nové využití našel rovněž piaristický klášterní areál aneb Posvátný okrsekOstrově, celoročně nabízející prohlídky a výstavy. V budově bývalého piaristického kláštera v Příboře sídlí Městské muzeum a knihovna, prohlédnout si můžete i bývalý klášterní kostel sv. Valentina, barokní skvost města, a klášterní zahrady.
 

Kde ještě působili piaristé?

  • Někdejší piaristické koleje často dál slouží vzdělání, například v bývalé piaristické koleji v Kadani sídlí gymnázium, jako škola slouží i bývalá kolej v Hustopečích. V Kosmonosích se piaristický klášterkostelem Povýšení sv. Kříže proměnil v nemocnici.
  • Piaristická kolej s kaplí Zasnoubení Panny Marie ve Slaném byla s rokem založení 1659 pátým piaristickým gymnáziem v českých zemích. Škola se ve 20. století přesunula do nové funkcionalistické budovy a v bývalé koleji na Masarykově náměstí dnes sídlí Vlastivědné muzeum a knihovna.
  • Piaristický klášter, kolej a gymnázium, založené roku 1690 ve Staré Vodě, už neexistuje. Po začlenění obce do vojenského prostoru Libavá byl klášter zbourán, zůstal stát jen kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny.
  • Ani stopu nenajdete také po piaristickém klášteře s kostelem Sedmi radostí Panny Marie v Mostě; obě stavby zmizely při likvidaci starého Mostu.
  • Do Prahy přišli piaristé teprve roku 1752. Sídlili v Celetné ulici, později získali gymnázium zrušeného řádu jezuitů u kostela sv. Kříže v dnešní ulici Na Příkopě. Budovy dnes využívají školy, v přízemí jsou luxusní obchody.
  • Zvláštní poslání našla piaristická kolej v Novém Boru: škola se přes sto let specializovala na výchovu sklářů a obchodníků se sklem. Na piaristickou tradici navázala dnešní sklářská škola, která studijní program doplnila o gymnázium, bývalá piaristická kolej se proměnila v základní školu.
  • Do piaristického klášteraBílé Vodě na Jesenicku byly roku 1950 násilně svezeny řeholnice různých řádů a kongregací po zrušení ženských klášterů. Postupně tu vzniklo místo pro staré a nemocné řádové sestry, část se po roce 1989 vrátila do svých původních domovů.
  • Vůbec poslední piaristická kolej u nás vznikla roku 1862 v Nepomuku. Mohutná dvoupatrová budova s kaplí sv. Josefa Kalasanského je dominantou náměstí A. Němejce, slouží jako depozitář Západočeského muzea v Plzni a částečně i pro potřeby Městského muzea.
Vzdělávací centrum Na Karmeli v Mladé Boleslavi

Vzdělávací centrum Na Karmeli v Mladé Boleslavi

Vzdělávací centrum Na Karmeli propojuje historickou a moderní architekturu. Jedná se o reprezentativní prostor jenž lze využít k pořádání vzdělávacích a společenských akcí.

Galerie Konvent v Mikulově

Galerie Konvent v Mikulově

Galerie Konvent, zasazená do historického centra Mikulova, v revitalizovaných prostorách bývalého kapucínského kostela sv. Vavřince, vznikla jako víceúčelová kulturní instituce, která chce výraznou měrou přispět k obohacení kulturního vyžití ve městě.

Architektonické prohlídky Zámeckého návrší - od pískovce k laminátu

Architektonické prohlídky Zámeckého návrší - od pískovce k laminátu

Prohlídkový okruh je zaměřen na Chrám Nalezení sv. kříže a další historické budovy Zámeckého návrší zrekonstruované v rámci projektu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. Prohlídka představuje jednotlivé objekty v historickém kontextu a zároveň přibližuje architektonické koncepce jejich obnovy.

Piaristický klášter v Lipníku nad Bečvou

Piaristický klášter v Lipníku nad Bečvou

V místě piaristické koleje stával původně dům Jednoty bratrské. V roce 1634 přišli do města na popud kardinála Dietrichštejna piaristé, kteří postupně tento dům přebudovali do nynější podoby.

Hřbitov v Bílé Vodě

Hřbitov v Bílé Vodě

Jeseníky skrývají i kulturní skvosty - hřbitov v Bílé Vodě se stal roku 2000 kulturní památkou. Bohužel drží nejspíše také neslavný primát, neboť je pravděpodobně místem s největší koncentrací hrobů řádových sester na světě.

Penzion Freudův sen Příbor

Penzion Freudův sen Příbor

Útulné ubytování v historickém centru malebného městečka Příbor, rodném místě Sigmunda Freuda. Penzion Freudův sen je umístěn v citlivě zrekonstruované budově.

Dominikánský klášter v Českých Budějovicích

Dominikánský klášter v Českých Budějovicích

Nejstarší památkou Českých Budějovic je Dominikánský klášter s chrámem Obětování Panny Marie. Klášter byl vystavěn při zakládání města a stal součástí městského opevnění. Zajímavostí je, že jako stavební materiál zde byly použity kromě kamene také cihly.

Klášterní zahrady v Litomyšli - obdivujte krásu zahrad i sochy Olbrama Zoubka

Klášterní zahrady v Litomyšli - obdivujte krásu zahrad i sochy Olbrama Zoubka

Klášterní zahrady leží u bývalého piaristického kláštera, mezi dvěma litomyšlskými chrámy nedaleko zámku. Zdobí je altán s výhledem na město, květinové záhony a uprostřed bazén se sousoším od Olbrama Zoubka, který jej městu věnoval.

Kostel sv. Jana  Křtitele v Kroměříži

Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži

Barokní kostel sv. Jana Křtitele patří k nejkrásnějším památkám 18. století na Moravě. Kostel sv. Jana Křtitele byl postavený v místech maltézské komendy, kterou připomínají maltézské kříže na dvojvěží.

Naučná trasa městské památkové rezervace Příbor

Naučná trasa městské památkové rezervace Příbor

Ve městě Příbor jsou umístěny nové originální informační tabule a směrníky, které vyrobili kováři z umělecké školy v Ostravě. Turisty provedou po nejdůležitějších památkách města.

Rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře

Rodný dům Sigmunda Freuda v Příboře

V rodném domě S. Freuda se nachází expozice s názvem Sigmund Freud – člověk, která chce představit S. Freuda jako "normálního" člověka s normálním vztahem ke každodennímu životu.

Posvátný okrsek v Ostrově

Posvátný okrsek v Ostrově

Posvátný okrsek prozřel po rekonstrukci do krásy. V jeho zdech na vás čeká duch raného baroka, který vítá své obdivovatele i dnes v naší uspěchané době. vBarokní komplex se v současností stává místem konáním řady kulturních akcí, naleznete zde i muzeum porcelánu.

Regionální muzeum v Litomyšli

Regionální muzeum v Litomyšli

Litomyšl je spojená s osudy mnoha významných osobností z řad spisovatelů, malířů či hudebníků. Také tuto historii představuje místní Regionální muzeum, které seznamuje návštěvníky dále s vlastivědnými zajímavostmi z města a jeho okolí.

Loreta Chlumec nad Cidlinou

Loreta Chlumec nad Cidlinou

Byla postavena podle plánů Františka Maxmiliána Kaňky, který často spolupracoval s významným českým barokním architektem Janem Santinim Aichlem.

Piaristický klášter v Kosmonosích

Piaristický klášter v Kosmonosích

Piaristické gymnázium nechal zřídit po třicetileté válce hrabě Heřman Jakub Černín z Chudenic. Kosmonoské gymnázium jako jedno z prvních v českém království získávalo uznání za úspěšnou vzdělávací činnost a stávalo se kulturním centrem kraje. Vyučování začalo v roce 1688.

Zahrady piaristického kláštera v Příboře

Zahrady piaristického kláštera v Příboře

V říjnu 2015 byly po několikaleté rekonstrukci slavnostně otevřeny zahrady piaristického kláštera v Příboře. Zahrady budou sloužit k relaxaci a klidnému trávení volného času lidí všech generací.

Piaristický klášter v Příboru

Piaristický klášter v Příboru

Klášter byl založen roku 1694 olomouckým biskupem Karlem II. z Lichtenštejna – Kastelkornu pro účely rozšíření práce církevního řádu piaristů. V budově dnes sídlí Městské muzeum a knihovna. Místnosti v přízemí západního křídla slouží ke společenským a kulturním akcím i ke svatebním obřadům.

Regionální muzeum v Mikulově

Regionální muzeum v Mikulově

Zámek v Mikulově je sídlem Regionálního muzea v Mikulově, které svými trvalými výstavami představuje návštěvníkům římskou dobu na počátku letopočtu, historii zámku a rodu Dietrichsteinů a tradici vinařství v kraji, jehož byl Mikulov srdcem.

Barokní kostel sv. Jana Křtitele v Mikulově

Barokní kostel sv. Jana Křtitele v Mikulově

Kostel sv. Jana Křtitele ukrývá nádhernou malířskou výzdobu od předního barokního malíře F. A. Maulbertsche z poloviny 18. století. Kostel od roku 1784 slouží jako farní kostel pro mikulovská předměstí.

Kostel sv. Anny v Benešově s piaristickou kolejí

Kostel sv. Anny v Benešově s piaristickou kolejí

Kostel sv. Anny je dominantou Masarykova náměstí v Benešově a také jedním ze symbolů města. Barokní kostel s kolejí piaristů byl postaven podle projektu G. B. Alliprandiho v letech 1705 - 1715. Jedna z prvních středních škol řádu piaristů se stala centrem kultury a vzdělanosti celého kraje.

S průvodcem po Slaném a okolí

S průvodcem po Slaném a okolí

Přijďte a poznejte historii a krásu části středočeského kraje - Slaný a okolí. Projděte si a vychutnejte atmosféru historického centra, prohlédněte si kostel sv. Gotharda, kostel a klášter Nejsvětější Trojice i kostel v Ovčárech.

Vycházka kolem Slaného

Vycházka kolem Slaného

Spojte vlastivědnou vycházku se sportem v bazénu či hale ve Slaném nebo prohlídkou železničního muzea. Vycházku zahájíte před slánským Infocentrem Pod Velvarskou branou.

Kostel sv. Bonaventury v Mladé Boleslavi

Kostel sv. Bonaventury v Mladé Boleslavi

Kostel se nachází v nejstarší mladoboleslavské části Karmeli. Nyní je kostel odsvěcený a slouží k pořádání výstav, svateb, koncertů a jiných společenských akcí.

Litomyšlení - dětské programy na Zámeckém návrší v Litomyšli

Litomyšlení - dětské programy na Zámeckém návrší v Litomyšli

Na Litomyšlení narazí návštěvník v konírně, ve stanu před kavárnou, v zámeckém parku, v kostele Nalezení sv. Kříže, ale také v Regionálním muzeu nebo přímo na zámku.

Kaple sv. Anny Libavá

Kaple sv. Anny Libavá

Nad Královskou studánkou v bývalém VÚ Libavá stojí barokní kaple sv. Anny postavená 1699 - 1703 stavitelem Petrem Techetem z Budišova. V 60. letech 20. století byla kaple téměř zničena. Roku 2007 byla ale znovu postavena a slavnostně otevřena.

Kostel Povýšení sv. Kříže v Kosmonosích

Kostel Povýšení sv. Kříže v Kosmonosích

Kostel byl postaven v letech 1671 - 1673 a byl jedním z prvních z barokních chrámů na Mladoboleslavsku. Kostel je postaven na konci lipového stromořadí, na jehož počátku stojí dvě kaple.

Kovová socha funkčního klavíru v klášterním areálu Ostrov

Kovová socha funkčního klavíru v klášterním areálu Ostrov

Klášterní areál Ostrov se pyšní netradičním uměleckým dílem. Vystavena je zde kovová socha barokního klavíru, která vznikla při kovářském sympoziu.

Naučná stezka Po stopách Mariany Oranžské

Naučná stezka Po stopách Mariany Oranžské

Naučná stezka mapuje život nizozemské princezny Mariany Oranžské v oblasti Bílé Vody a Zlotého Stoku. Princezna se zasloužila o ekonomický rozvoj celé oblasti a hned za hranicemi v Polsku si vystavěla nádherný zámek. Okružní naučná stezka měří 10 km

Zámecké návrší Litomyšl

Zámecké návrší Litomyšl

Zámecké návrší v Litomyšli tvoří jedinečný komplex historických budov, nádvoří, zahrad a parků. Jedná se o pivovar, jízdárnu, konírnu, kočárovnu, stáj, piaristickou kolej, piaristický kostel, I. nádvoří, horní nádvoří, park a předzámčí. Všechny objekty jsou součástí městské památkové rezervace.

Klášterní kostel sv. Valentina v Příboře

Klášterní kostel sv. Valentina v Příboře

Na západním okraji města Příbora, naproti barokní piaristické koleji, která dnes slouží jako městské muzeum, se nachází barokní skvost města - klášterní kostel zasvěcený sv. Valentinovi.

Očistcová kaple kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli

Očistcová kaple kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli

Kaple Očistec, jak je také někdy zvána, patří k piaristickému kostelu Nalezení sv. Kříže a těsně přiléhá k západnímu křídlu kolejní budovy, z níž je také možné do kaple vstoupit.

Kostel sv. Františka Serafínského v Lipníku nad Bečvou

Kostel sv. Františka Serafínského v Lipníku nad Bečvou

Kostel sv. Františka Serafinského se nachází v těsném sousedství piaristického kláštera a zámku. Roku 1643 byl věnován piaristům, kteří jej přestavěli v raně barokním stylu. V roce 1739 stavbu poškodil požár, poté byl kostel nově zařízen.

Kaple sv. Josefa v Lipníku nad Bečvou

Kaple sv. Josefa v Lipníku nad Bečvou

Kaple byla postavena roku 1695 jako součást městského špitálu sv. Anežky za podpory místního děkana Jiřího Balšánka. Zajímavým prvkem kaple je osmiboká kupole s lucernou, autorem stavby je pravděpodobně architekt G. P. Tencalla. Oltář vyzdobil obrazy roku 1858 malíř Ignác Berger.