Úvod > Co chcete dělat? > Moravská cyklostezka – na kole z Jeseníků do Mikulova
Moravská cyklostezka - na kole z Jeseníků do Mikulova
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Letní sporty

Moravská cyklostezka – na kole z Jeseníků do Mikulova

Cyklotrasa Moravská stezka má více než tři sta kilometrů a vede napříč Moravou od polských hranic po Lednicko-valtický areál na jižní Moravě. Začíná na česko-polských státních hranicích a je vedena nádhernými partiemi Jeseníků.
Cesta začíná v Jeseníkách v Mikulovicích odtud vede do pivovarnické obce Hanušovice. Od Hanušovic sleduje tok řeky Moravy. Podél řeky projedete lužními lesy Litovelského Pomoraví do hanácké metropole – Olomouce. Poté trasa pokračuje do Tovačova, kde stojí renesanční zámek a do Chropyně, opředené legendou o králi Ječmínkovi. V Kroměříži na vás čekají Podzámecká zahrada v anglickém a Květná zahrada ve francouzském stylu.

Stezka dále vede přes Otrokovice, Napajedla a Uherské Hradiště do oblasti Moravského Slovácka, protkaného vinnými stezkami. Po projetí Hodonína a Břeclaví se ocitnete na okraji Lednicko-Valtického areálu. Projedete Chráněnou krajinnou oblastí Pálava a zastavíte v Mikulově (zámek, Dietrichsteinská hrobka a židovský hřbitov).

Vyznačená cyklotrasa kopíruje železniční trať. Využít tak můžete spojů, které převážejí kola a na vybraných nádražích si lze kolo také zapůjčit. Půjčovny jsou ve stanicích Olomouc, Zábřeh na Moravě, Kroměříž, Veselí nad Moravou, Hodonín a Břeclav.


Cestu je nejlépe rozvrhnout do několika celodenních etap

Etapa 1 – Krajinou Jeseníků

Celková délka této etapy je 79,8 km. Cyklistické putování zahájíme v malebné hraniční obci Mikulovice – můžete se tam dopravit vlakem z Jeseníku, kam vedou přímá vlaková spojení z Brna, Olomouce, Zábřehu na Moravě či Krnova. V Mikulovicích si prohlédněte nejmonumentálnější církevní stavbu na Jesenicku – kostel sv. Mikuláše. Mírným stoupáním se vypravte po stezce do Písečné a přes Českou Ves do Jeseníku. V Písečné si můžete udělat výlet po modré turistické značce k jeskyním Na Špičáku. V České Vsi doporučujeme vyhlídku na Čertových kamenech, ke které vede modře značená turistická trasa. Cyklistická trasa nás dále vede na Hanušovice, Bludova, Šumperka nebo Zábřehu. Komu by se cesta zdála dlouhá (nebo chce prozkoumat detailněji krásy Jeseníků), může si ji rozdělit do dvou dnů s přespáním v Hanušovicích.
 

Etapa 2 – Litovelským Pomoravím

Celková délka druhé etapy je 55,3 km. Druhá etapa naší trasy bude z převážné části procházet chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví, která má za cíl ochranu přirozeného meandrujícího toku řeky Moravy a okolních lužních lesů. Litovelské Pomoraví patří mezi jedinečné evropské oblasti, místní mokřady jsou chráněny Ramsarskou úmluvou. Rostou zde vzácné druhy rostlin a významný je rovněž výskyt ptactva. Trasa vás zavede do Loštic, jež jsou vyhlášeny výrobou Olomouckých tvarůžků, nebo k Mladečským jeskyním. Projedete také nejcennější části lužních lesů – národní přírodní rezervací Ramena řeky Moravy. Po cestě budeme míjet celou řadu památných stromů. Přes Lhotu nad Moravou a Hynkov se dostaneme až do Horky nad Moravou se známým environmentálním centrem Sluňákov s nabídkou levného ubytování. Z Horky nad Moravou budeme projíždět kolem písníku Poděbrady (přírodní koupaliště) až do hanácké metropole Olomouce. V okolí Olomouce doporučujeme navštívit Zoo Svatý Kopeček.
 

Etapa 3 – do hanáckých Athén

Celková délka třetí etapy je 44,3 km. Třetí etapa nás provede z posledního města druhé etapy Olomouce krajinou úrodné Hané, přes historická městečka až do hanáckých Athén – města Kroměříže. Budeme sledovat cyklotrasu č. 47. Nejprve projedeme Smetanovy sady, poté pojedeme po nové cyklostezce na Schweitzerově ulici, kolem rybníku Hamrejz a přes místní část Nemilany. Přes obce Kožušany-Tážaly, Blatec a Charváty se dostaneme do Dubu nad Moravou s poutním chrámem Očišťování Panny Marie. Pokračujeme přes zachovalý lužní les (část je chráněna jako NPR Zástudančí) až do Chropyně. Také zde můžeme navštívit malebný zámek, který je spojen s legendárním hanáckým králem Ječmínkem. V sousedství zámku se rozprostírá Zámecký rybník, který je chráněn jako národní přírodní památka. Cílem třetí etapy naší cesty je město přezdívané hanácké Athény – Kroměříž. Dominantou města je Arcibiskupský zámek, který je společně spolu s Podzámeckou a Květnou zahradou zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
 

Etapa 4 – Podél Baťova kanálu a Moravy

Celková délka čtvrté etapy je 33,3 km. Na čtvrté etapě naší cesty nás povedou převážně komfortní cyklostezky na březích řeky Moravy. Nejprve projedeme obcí Kvasice se zámkem, který je veřejnosti nepřístupný, poté již nás čeká průmyslové centrum Otrokovice. Zde se nám nabízí možnost prodloužit si výlet a vyrazit do krajské metropole, kterou je baťovský Zlín. Z Otrokovic pokračujeme podél řeky Moravy do Napajedel. Městu dominuje barokní zámek s rozsáhlým zámeckým parkem. Na naší další cestě budeme míjet řadu starých říčních ramen a především sledovat unikátní technickou památku – Baťův kanál. Na kanálu je provozována pravidelná lodní doprava včetně vyhlídkových plaveb. Výletní lodě zpravidla přepravují také jízdní kola. Podél vody bude cesta pěkně ubíhat až do Uherského Hradiště.
 

Etapa 5 – Uherské Hradiště – Hodonín

Celková délka páté etapy je 44 km. Z posledního města čtvrté etapy Uherského Hradiště se vydáme do Kunovic, kde můžeme navštívit Letecké muzeum. Kdo nechce projíždět městem a nevadí mu, že se tak vyhne Kunovicím, může vyrazit směrem na Kostelany a na stezku se zase napojit v Ostrožské Nové Vsi. kde budeme projíždět areálem místních sirnatých lázní. Dominantou Uherského Ostrohu je renesanční zámek s arkádovým nádvořím. Zámek nabízí prohlídkovou trasu s výstupem na věž, dále je možné si prohlédnout galerii či sestoupit do podzemí zámku – do expozice Křišťálová jeskyně. Za delší zastávku stojí město Strážnice, které nabízí (mimo známého a krásného skanzenu) celou řadu zajímavostí. Další pamětihodností města je Průžkův mlýn – expozice mlynářství. Ve městě se zachovaly také městské brány ze 2. pol. 16. století. Poslední zasávkou je Hodonín - centrum Slovácka s Muzeem naftového dobývání a geologie, nádhernou zoologickou zahradou a Muzeem TGM.
 

Etapa 6 – Hodonín – Břeclav

Celková délka šesté etapy je 51,3, km. Poslední etapa naší cesty směřuje po cyklotrase č. 4 až do Břeclavi. Trasa je z posledního města páté etapy Hodonína vedena na jih krásnou krajinou a kopíruje tok řeky Moravy. Ještě před soutokem Moravy a Dyje nás stezka odkloní a začne zase směrovat k severu, směrem na Břeclav.

Poslední významnou pamětihodností na naší cestě bude zámeček Pohansko se staroslovanským hradištěm. Zámeček je součástí staveb Lednicko-valtického areálu, který je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion Pod Vyhlídkou Mikulov

Penzion Pod Vyhlídkou Mikulov

Mikulov, Jihomoravský kraj
Vinařský program v Mikulově

Vinařský program v Mikulově

Mikulov, Jihomoravský kraj
Penzion Amici miei v Mikulově

Penzion Amici miei v Mikulově

Mikulov, Jihomoravský kraj