Úvod > Aktuality > #světovéČesko a Jizerskohorské bučiny: zbytek prastarých lesů Evropy
#světovéČesko a Jizerskohorské bučiny: zbytek prastarých lesů Evropy
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Příroda

#světovéČesko a Jizerskohorské bučiny: zbytek prastarých lesů Evropy

Vydáno 3. srpna 2021
Špičák, Stržový vrch, Poledník, Štolpichy, Tišina, Frýdlantské cimbuří a Paličník: to je sedm vzácných kousků přírody Jizerských hor, jejichž sloučením vznikla v roce 1999 národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny. Prastaré bukové lesy na strmých horských svazích se v červenci 2021 staly první českou přírodní památkou zařazenou na seznam Světového dědictví organizace UNESCO.
Stovky let staré bukové lesy: národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a bukové lesy ve Vihorlatských vrších na Slovensku. Obě lokality jsou zapsány na seznamu Světového dědictví organizace UNESCO jako Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy.
Jizerskohorské bučiny
Vihorlat
Největší chráněné území v Jizerských horách zároveň patří mezi několik největších národních přírodních rezervací a rovněž největší komplex bukových lesů v naší zemi. Jizerskohorské bučiny se rozkládají na zhruba 27 kilometrech čtverečních severovýchodních svahů hor, ale jménem trochu klamou: byť se oficiálně jmenují bučiny, zdaleka tu nerostou jen buky. Ve smíšených lesích najdete i jeřáby a lípy, v nižších partiích duby, jedle nebo smrky, některé staré přes 200 let. Nejzachovalejší a přírodně nejcennější části CHKO Jizerské hory jsou samozřejmě domovem mnoha vzácných živočichů a rostlin. Část rezervace je od roku 2007 bezzásahovým územím, kde je příroda ponechána samovolnému vývoji.
 

Jizerskohorské bučiny: vzácný kousek starých lesů EvropyNárodní přírodní rezervace
Jizerskohorské bučiny se skládá z několika ostrůvků smíšených a bukových lesů, roztroušených na severních svazích Jizerských hor. Západní část bučin zahrnuje svahy Oldřichovského hřebene, do rezervace ale patří i svahy nad Hejnicemi s hlubokými roklemi potoků, strmě spadajícími do údolí Smědé. Na území NPR se rovněž nachází skalní vyhlídky Ořešník, Krásná Máří a Hajní kostel, Velký a Malý Štolpich, Polední kameny i největší vodopád Jizerských hor, asi 30 metrů vysoký Velký Štolpich. K NPR patří i Frýdlantské cimbuří, oblast kolem vyhlídky Paličník a svahy mezi vrcholem Tišiny a údolím Hájeného potoka, dobře dostupné z Hejnic a Lázní Libverda.
 

UNESCO pro samotářeSmíšené a bukové lesy na horských svazích s mnoha skalními masivy, věžemi a vyhlídkami nejsou zajímavé jen z hlediska ekologie, ale i turistiky. Právě v tom ale spočívá háček: na rozdíl od památek zapsaných v seznamu kulturního dědictví UNESCOJizerskohorských bučinách nenajdete žádná informační ani návštěvnická centra. Je tu jen příroda: oslnivá, krásná, majestátní a jedinečná. Zástupy výletníků tu nečekejte, na severní svahy míří mnohem méně lidí než do jiných částí Jizerských hor. Terén je tu náročnější, na stezkách je třeba zdolávat velká převýšení, a na kole se dá projet jen po Viničné cestě. Zkrátka ideální místo pro pěší turisty, kteří vyhledávají hlavně přírodní krásy, samotu a klid.
 

Pár tipů na výlety: stezky, vyhlídky a horská silniceZajímavý výlet lemovaný spoustou skalních útvarů nabízí Oldřichovské háje a skály, protkané stejnojmennou naučnou stezkou. Na trasu se dá vyrazit z Oldřichovského sedla od Hausmanky, bývalé hájovny, dnes známé spíš jako hospoda U kozy s výbornou kuchyní a svéráznou obsluhou. Na stezce čeká návštěvníky všech věkových kategorií spousta her a úkolů, které představují řadu chráněných druhů rostlin a živočichů, loupežnický skalní hrádek, kde na vrchol asi 30 metrů vysokých skalních bloků vedou do skály vytesané schůdky, a také horolezci oblíbené Lysé skály se známým skalním útvarem Gorila. Z vrcholků se otvírá výhled na Frýdlantsko, Horní Lužici, Polsko a Ještědský hřbet, na trasu navazuje kratší naučná stezka Oldřichovské bučiny.Hezkou vzpomínkou na aktivní lesnické hospodaření v složitém, obtížně dostupném terénu jsou zbytky strmých lesních cest, po kterých se sváželo dřevo. Mimořádně atraktivní je takzvaná Štolpišská alpská silnice z 19. století, vozová cesta divokým údolím Černého Štolpichu s mosty a žulovými opěrnými zdmi. Po citlivé opravě dnes slouží pěším turistům a dá se po ní jít z Hejnic kolem vodopádů a dál kolem rašeliniště a rozhledny Na Čihadle až na Smědavu; v prvním úseku nad Hejnicemi vede souběžně s ní další naučná stezka Lesy Jizerských hor. Na řadě míst také narazíte na sloupky plotu, který v polovině 19. století vymezoval obrovskou Clam-Gallasovskou oboru; plot měřil 42 kilometrů, sloupků bylo přes osm tisíc a většina se dodnes dochovala. Doplňme ještě jednu oblíbenou kratochvíli a zároveň fenomén Jizerských hor, a to hledání stovek pomníčků, křížků a obrázků, které často připomínají tragická úmrtí dřevorubců, dřevařů, pytláků a hajných. Pro seznámení s nimi vám jedna dovolená rozhodně stačit nebude!
 

Jizerskohorské bučiny a původní bukové lesy Karpat

  • Zápisem na seznam světového dědictví UNESCO se Jizerskohorské bučiny připojily k památce, která byla na seznam světového dědictví zapsána už v roce 2007. Tehdejší název Původní bukové lesy Karpat byl od té doby rozšířen o dodatek „…a dalších oblastí Evropy“, postupně se také rozrůstá počet lokalit a zemí.
  • Na seznamu UNESCO jsou zapsány staré bukové lesy a pralesy z řady evropských zemí od Pyrenejí po Černé moře. Své přírodní poklady má tak chráněné kromě Česka i Albánie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko i Ukrajina.
  • Ze záplavy starých bukových lesů, které byly prohlášeny lokalitami Světového dědictví UNESCO, jsme pro seriál #světovéČesko vybrali slovenské pohoří Vihorlatské vrchy, známé též jako Vihorlat. Zachovalé bukové pralesy s až 240 let starými stromy se táhnou od vrchu Vihorlat (1076 m) po hřebeni směrem k hoře Motrogon (1018 m) a Sninský kameň (1006 m). Na jeho úbočí najdete Morské oko, největší jezero Vihorlatských vrchů, rovněž chráněné jako NPR.
  • Jizerskohorské bučiny zdaleka nejsou jediným přírodním pokladem UNESCO u nás, na území České republiky je v současné době vymezeno šest biosférických rezervací UNESCO, které jsou ukázkou příkladného soužití přírody a lidí. Nejstarší je Třeboňsko (1977), v roce 1990 přibylo Křivoklátsko a Šumava, následovaly Krkonoše a Bílé Karpaty a v roce 2003 seznam uzavřela zatím poslední biosférická rezervace Dolní Morava. Obdiv sklízí i geoparky, kdy jediným evropským geoparkem UNESCO na našem území je od roku 2005 geopark Český ráj a tamní překrásná pískovcová skalní města. Cenné jsou rovněž národní geoparky Železné hory, Jeseníky, Egeria, Kraj Blanických rytířů, Ralsko, Vysočina, Podbeskydí, Broumovsko, Barrandien, park GeoLoci na Tachovsku a geopark Královská Šumava. Zvláštní ochraně se těší i národní parky Podyjí, Šumava, České Švýcarsko a Krkonošský národní park, které možná v blízké budoucnosti doplní národní park Křivoklátsko.
Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny

Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny

Bučiny v Jizerských horách se staly první českou přírodní památkou na seznamu UNESCO, zapsány byly v červenci 2021. Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny je nejenom největším chráněným územím v Jizerských horách, ale patří také mezi několik největších Národních přírodních rezervací v ČR.

Skalní oblast Malý a Velký Štolpich v Jizerských horách

Skalní oblast Malý a Velký Štolpich v Jizerských horách

Významná oblast skal. Nacházejí se ve strmých svazích podél Malého a Velkého Štolpišského potoka a na úbočí Ořešníku v Jizerských horách. Materiál tvoří hrubozrnná žula. Oblast se dělí na Malý Štolpich, Velký Štolpich a Zahradní stěnu.

Vyhlídka Triangl – Poustevníkův kámen nad Hejnicemi

Vyhlídka Triangl – Poustevníkův kámen nad Hejnicemi

Z místa je krásný výhled na Hejnice s dominantou a kulturní památkou kostela. Uvidíte také Jizerské hory s nejvyšší horou Smrk, dále Paličník, Smědavskou horu, Frýdlantské cimbuří a Ořešník.

Vrchol Smrk – nejvyšší hora Jizerských hor

Vrchol Smrk – nejvyšší hora Jizerských hor

Smrk, s výškou 1124 m, je nejvyšší hora české části Jizerských hor. Vrcholek Smrku netvoří vrcholové skalisko, ale spíše plošina s označením triangulačního bodu.

Vodopád na Černém potoce – nejmohutnější vodopád v Jizerských horách

Vodopád na Černém potoce – nejmohutnější vodopád v Jizerských horách

Vodopády na Černém potoce, patřící mezi největší vodopády celých Jizerských hor, se nachází zhruba 2 km jižně od Bílého Potoka.

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory

Jizerské hory jsou geomorfologickým celkem a nejsevernějším pohořím Česka. Pohoří bylo nazváno podle řeky Jizery, která pramení na svazích Smrku, nejvyšší hory české části hor.

Vodopády Štolpichu v Jizerských horách

Vodopády Štolpichu v Jizerských horách

Štolpichy patří mezi nejkrásnější a nejromantičtější místa Jizerských hor. Velký Štolpich vytváří v horní části soutěsky několikastupňový vodopád cca 30m vysoký. V dalším úseku můžete objevit také menší vodopádky a kaskády.

Krásná Máří – jedna z nejznámějších jizerskohorských vyhlídek

Krásná Máří – jedna z nejznámějších jizerskohorských vyhlídek

Krásná Maří je jednou z nejznámějších jizerskohorských vyhlídek. Nachází se nedaleko Tetřevích bud, na samém okraji severních svahů Jizerských hor, na dohled od jizerské magistrály.

Skalní vyhlídka Paličník u Hejnic

Skalní vyhlídka Paličník u Hejnic

Upravená skalní vyhlídka vysoká 944 metrů s dokonalým kruhovým rozhledem leží na západním okraji Klínového vrchu, krátkého hřbetu mezi údolími Hájeného potoka a Smědé v Jizerských horách.

Polední kameny v Jizerských horách

Polední kameny v Jizerských horách

Polední kameny jsou horským vrcholem o nadmořské výšce 1006 m s výrazným seskupením skalních věžiček a osamocených balvanů. Nacházejí se nad vyhlídkou Frýdlantské cimbuří kousek od Smědavské hory. Z nejvyššího vrcholu je krásný kruhový výhled na Frýdlantské cimbuří, Smrk, Jizeru a Černou horu.

Hejnice

Hejnice

Hejnice leží na severním úpatí Jizerských hor. Proslavil je poutní kostel s raně gotickou soškou Madony pocházející ze Žitavy, byť zázračná uzdravení nemocných měla na svědomí spíše léčivá voda pramenící v nedalekých Lázních Libverda.

Vyhlídky nad Lázněmi Libverda

Vyhlídky nad Lázněmi Libverda

Pět atraktivních vyhlídkových míst nad Lázněmi Libverda je osazeno dřevěným stojanem s informační tabulí. Na každé z nich najdete jednu z místních legend společně s místopisem vztahujícím se k vyhlídce.

Vyhlídka Hajní kostel nedaleko Hejnic

Vyhlídka Hajní kostel nedaleko Hejnic

Hajní kostel je vyhlídková skála, která patří k masivu Poledních kamenů. Dojít k ní můžete po červené a zelené značce z nedalekého Bílého Potoka pod Smrkem. Z vrcholové skály je velmi krásný výhled do údolí Smědé a Frýdlantsko.

Obec Bílý Potok v Jizerských horách

Obec Bílý Potok v Jizerských horách

Obec Bílý potok se nachází ve Frýdlantském výběžku, nedaleko města Hejnice. Bílý Potok je první frýdlantskou osadou na horním toku Smědé a jednou z nejvýše položených v této části Jizerských hor.

Skalní věž Sviní kámen v Jizerských horách

Skalní věž Sviní kámen v Jizerských horách

Sviní kámen oblíbený řadou horolezců se nachází v Jizerských horách, v lokalitě Srázy a Poledník. V blízkosti zajímavého skalního útvaru prochází zelená hřebenovka z Oldřichovského sedla na Bílou kuchyni.

Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny

Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny

Jedná se o lesní ekosystémy bučin a biotop vzácného a ohroženého druhu rostliny kruštíku drobnolistého, včetně jeho populace.

Přírodní rezervace Hamrštejn

Přírodní rezervace Hamrštejn

Přirozený listnatý a smíšený les s řadou teplomilných hájových druhů. Nejcennější jsou porosty dubohabřin a květnatých bučin s mnoha vzácnými a zákonem chráněnými rostlinnými druhy v podrostu. Součástí rezervace je zřícenina středověkého hradu.

Další aktuality

13.9.
2021
Vypravte se za tradicí ručního skla do Libereckého kraje

Vypravte se za tradicí ručního skla do Libereckého kraje

Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory | Kultura
9.9.
2021
Babí léto na kole: opřete se do pedálů na úzkých stezkách!

Babí léto na kole: opřete se do pedálů na úzkých stezkách!

Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory | Letní sporty
9.9.
2021
Prohlédněte si unikátní sušárnu chmele v Dubé

Prohlédněte si unikátní sušárnu chmele v Dubé

Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory | Památky
9.9.
2021
Na skok přes hranice: 10 + 1 tip pro výlet do Jizerských hor

Na skok přes hranice: 10 + 1 tip pro výlet do Jizerských hor

Region Liberec: Českolipsko a Jizerské hory | Příroda