Úvod > Aktuality > Dnes si připomínáme 180 let od narození Antonína Dvořáka
Letošní výročí připomíná 180 let od narození Antonína Dvořáka
"> Letošní výročí připomíná 180 let od narození Antonína Dvořáka "> "> "> "> "> "> Malebný park ve Vysoké u Příbramě ukrývá Rusalčino jezírko "> Dílo Antonína Dvoráka čítá téměř 120 opusů
Kultura

Dnes si připomínáme 180 let od narození Antonína Dvořáka

  • Vydáno8. září 2021
Právě dnes, 8. září, se roku 1841 narodil jeden z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů, Antonín Dvořák. Kdo je by však považoval za usedlého a vážného umělce, ten by se spletl v odhadu – jeho současníci jej považovali za výbušného a podivínského výstředníka. Na slavného velikána můžete zavzpomínat návštěvou míst, kde rád a často pobýval, anebo při řadě významných kulturních akcí.

Výbušný výstředník Antonín Dvořák

DvořákAntonín Dvořák se narodil 8. září 1841 v Nelahozevsi, kde také prožil své mládí. Vzpomínky na tuto dobu zde v Památníku Antonína Dvořáka připomíná expozice s důrazem na dobu jeho dětství. Malého Antonína hudba lákala již odmalička – hrál na husle, klavír i varhany. I přes nevšední talent bylo hlavou rodiny Dvořákových rozhodnuto, že se prvorozený syn stane řezníkem. Toto řemeslo se sice mladý Dvořák vyučil, ale nikdy v praxi neprovozoval. Díky svému strýci, který jej finančně podporoval, se Dvořák dostal z rodné Nelahozevse do Prahy, aby mohl studovat na varhanické škole.

První úspěchy přišly v roce 1877, kdy Dvořákovo dílo přilákalo pozornost tehdy již proslulého skladatele Johanese Brahmse, který jej doporučil berlínskému nakladateli Simrockovi. Pro něj napsal Dvořák první řadu Slovanských tanců a získal vynikající kritiky. Antonín Dvořák však rozhodně nepatřil k usedlým a vážným umělcům – ba naopak. Jeho současníci jej považovali za výbušného a podivínského výstředníka. Velmi rád nosil nápadné oblečení a na manžety košil si zapisoval své myšlenky. Pokud byly manžety již popsané, přišel vhod i jídelní lístek v restauraci.

vysoká u příbraměV pozdějších letech trpěl strachem z otevřených prostor. Bez doprovodu se bál vycházet na ulici a jeho žáci jej museli denně doprovázet na konzervatoř, kde učil. Nerad také měnil místa svého pobytu – celý život prožil na stejné adrese v Žitné 10, a když přišel čas se přestěhovat, našel si větší byt jen o patro výš. Druhým domovem mu byla Vila Rusalka ve Vysoké u Příbrami – původně ovčín na panství hraběte Kounice, Dvořákova švagra. Právě tady složil dvě ze svých nejznámějších oper – Rusalku a Armidu.

Také cestování pro něj bylo nutným zlem, i když cestu do Ameriky roku 1892, kde přijal místo ředitele na newyorské konzervatoři a proslavil se svou 9. symfonií – Novosvětskou, si docela užíval – jako jediný z pasažérů neměl mořskou nemoc a velice detailně se zajímal o loď.

loďDvořáka doslova fascinovaly velké stroje. Od dětství rád pozoroval parní lokomotivy a v New Yorku zase navštěvoval přístav s velkými zaoceánskými parníky. Mimo to byl vášnivým chovatelem holubů, jeden párek si vyprosil přímo od anglické královny místo honoráře. Po návratu do Prahy dirigoval roku 1896 nově založenou Českou filharmonii, učil na konzervatoři a psal symfonické básně podle Erbenovy Kytice a dnes proslulé opery: Jakobína, Čerta a Káču, Rusalku. Dvořákovy šedesáté narozeniny v roce 1901 se staly národní událostí. Při této příležitosti jej rakouský císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu a jmenoval jej členem Panské sněmovny říšské rady ve Vídni.

Antonín Dvořák zemřel v neděli 1. května 1904 krátce po poledni ve svém pražském bytě v rodinném kruhu. Jeho dílo čítá téměř 120 opusů, z nichž většina představuje velká orchestrální, vokálně-instrumentální či hudebně dramatická díla.
 

Kochejte se Dvořákovou hudbu nebo místy, kde rád pobýval

Dvořákův klavírDvořákovu hudbu představuje každoročně hudební Festival Dvořákova Praha, který se letos koná od 6. do 24. září. Patnáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha opět přináší dva týdny plné krásné hudby, hvězdných interpretů a mimořádných zážitků. Program festivalu je uspořádán do charakteristických programových řad (Dvořák Collection, Komorní řada, Světové orchestry, Recitál, Debutový den, Pro budoucnost, Po stopách Antonína Dvořáka), a věnuje péči celému Dvořákovu odkazu. Vedle jeho nejslavnějších děl jsou do programu zahrnuty skladby z prvního desetiletí Dvořákovy kompoziční práce.

Rusalčino jezírkoV rodné Nelahozevsi si můžete projít nejen expozici o životě a díle Antonína Dvořáka, ale také naučnou Dvořákovu cestu, zaměřenou na geologii, paleontologii, ekologii, historii a ochranu přírody. Krásnou procházku si můžete udělat také malebným parkem ve Vysoké u Příbramě, kde objevíte například Rusalčino jezírko. Podívat se můžete také do novorenesančního zámečku, kde se nachází expozice o životě, díle i pobytu skladatele ve Vysoké. Kromě historických zajímavostí a kostýmů z divadelních představení se zde můžete zaposlouchat do nahrávek Dvořákových děl. V Praze – Novém Městě naleznete v nádherném barokním letohrádku, zvaném Amerika Muzeum Antonína Dvořáka. Celoročně je zde přístupná expozice a kromě krásné barokní architektury si zde můžete prohlédnout například Dvořákův psací stůl či jeho klavír.

Národní muzeum – historická budova Národního muzea

Národní muzeum – historická budova Národního muzea

Jedna z nejvýznamnějších pražských budov byla prohlášená už v roce 1962 za národní kulturní památku. Čechy milovaná a cizinci obdivovaná, osudově spjatá s novodobými českými dějinami, časem neoddělitelně splynula s představou o Národním muzeu jako instituci.

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě

Novorenesanční zámeček, rozsáhlý park, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i nádherná krajina jsou místa inspirace hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Zámecký areál je otevřen celoročně.

Muzeum Antonína Dvořáka v Praze

Muzeum Antonína Dvořáka v Praze

V nádherném barokním letohrádku, zvaném Amerika na Praze 2, sídlí Muzeum Antonína Dvořáka. Celoročně je zde přístupná expozice o Antonínu Dvořákovi a kromě krásné barokní architektury si zde můžete prohlédnout např. Dvořákův psací stůl či jeho klavír.

Zámek Nelahozeves

Zámek Nelahozeves

Zámek Nelahozeves je jednou z nejkrásnějších renesančních staveb v Čechách. Leží ve stejnojmenné obci asi 35 km severně od Prahy na levém břehu řeky Vltavy. Pod zámkem se nachází rodný dům hudebního skladatele Antonína Dvořáka.

Rodný dům Antonína Dvořáka

Rodný dům Antonína Dvořáka

V jádru barokní stavba rodného domu světoznámého hudebního skladatele Antonína Dvořáka je dodnes významnou destinací pro milovníky hudby. Návštěvníkům zprostředkovává pohled do prostředí, které skladatele inspirovalo.

Dvořákova cesta – tudy z rodné Nelahozevsi chodíval Antonín Dvořák k příbuzným do Kralup

Dvořákova cesta – tudy z rodné Nelahozevsi chodíval Antonín Dvořák k příbuzným do Kralup

V Nelahozevsi u Prahy se narodil Antonín Dvořák. Návštěvníky, kteří se sem přijedou podívat na jeho rodný dům a renesanční zámek, zaujme také zdejší „Dvořákova stezka“ zaměřená na geologii, paleontologii, ekologii, historii a ochranu přírody.

Rudolfinum – budova dvou múz a sídlo České filharmonie

Rudolfinum – budova dvou múz a sídlo České filharmonie

V 19. století postrádala Praha opravdu reprezentativní i kapacitou vyhovující prostory pro potřeby symfonického orchestru a pro umístění obrazárny. Proto vznikl záměr postavit budovu, která by tyto dvě potřeby uspokojila a zároveň by ilustrovala ekonomický i kulturní rozvoj českého národa.