Úvod > Aktuality > Jízdy králů, slavnosti a otevírání studánek aneb kde oslavíte letnice
Jízdy králů, slavnosti a otevírání studánek aneb kde oslavíte letnice
"> ">

Jízdy králů, slavnosti a otevírání studánek aneb kde oslavíte letnice

Vydáno 20. května 2019 Kultura
Letnice či svatodušní svátky jsou zahalené tajemstvím; možná jste o nich už někdy slyšeli, ale v běžných kalendářích vyznačené nebývají. Přesto v řadě evropských zemí, namátkou v Německu, Rakousku, Maďarsku, Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Švýcarsku, Norsku, Dánsku, na Islandu a v Řecku bývá Svatodušní pondělí volný den. Co se tedy skrývá za slovem letnice?
Židé si o letnicích připomínají darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj, křesťané seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově nanebevstoupení. Právě svátky jara jsou pro letnice klíčové. Čtyřicátý den po Velikonocích křesťané slaví Nanebevstoupení, která připomíná Ježíšův výstup ze země do nebe, padesátý den patří letnicím neboli Svatodušním svátkům; letošní neděle Svatodušní má datum 9. června. Další neděli přichází na řadu svátek Nejsvětější Trojice a pak svátek Božího Těla, jímž letnice končí.
 

Letnice ve skanzenu v Kouřimi

Svatodušní svátky tvoří společně s Vánocemi a Velikonocemi tři hlavní církevní svátky, ale zvyky, které je provázejí, jsou méně známé a často úsměvné – na zahánění čarodějnic práskáním bičů a nošení darů ke kouzelným studánkám už dnes věří opravdu málokdo. Se zapomenutými svátky se podrobně můžete seznámit v neděli 9. června ve skanzenu – Muzeu lidových tradicKouřimi, kde slaví letnice se vším, co k nim patřilo. Třikrát během dne v 11, 14 a 16 hodin proběhne obchůzka královniček provázená otevíráním studánek, čeká vás také povídání o lidových oděvech, dětské dílničky a hry či vědomostní kvíz. Dozvíte se také, že v sobotu před svátky se pečlivě vymetlo celé stavení a vyzdobilo se lipovými proutky, o svatodušní vigilii se v noci konalo první pasení dobytka pod širým nebem a prováděly se obchůzky či průvody po polích, které měly zajistit dobrou úrodu. Otevírání studánek spojovalo pohanské uctívání pramenů s prvky křesťanství. Konalo se obvykle před východem nebo po západu slunce a dívky s věnci při něm čistily studánky. Obřad provázela obchůzka, kdy královničky se zpěvy vodily po domech královnu a byly odměňovány především vejci a máslem.
 

Jízda králů ve Vlčnově

Letnice provázely také královské slavnosti včetně Jízdy králů, zapsané na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Slavnosti svobodných mužů spojené s voděním, honěním či stínáním krále se dřív odehrávaly na mnoha místech, dnes se zvyk udržuje už jen na Slovácku a na Hané. Minimálně dvousetletou tradici má ta nejznámější z nich, Jízda králů z Vlčnova, spojená s lidovým jarmarkem a s možností prohlídky muzea a starých domů.

Slavnost se dřív konala na letnice o svatodušním pondělí, ale roku 1953 se přesunula na svatodušní neděli a později se místo pohyblivého termínu zvolilo pevné datum: koná se každý rok poslední neděli v květnu. Je to překrásný a složitý obřad, který stojí za to vidět na vlastní oči, od královské družiny coby mládenců ve vlčnovských krojích na koních, zdobených pentlemi, květinami a červenými šátky, až po mladičkého krále, který mívá v ústech bílou růži. Letošní Jízdu králů si ve Vlčnově vychutnáte od pátku 24. do neděle 26. května.
 

Další oslavy letnic a Jízdy králů

  • Vždy poslední květnový víkend v lichých letech probíhají Hanácké slavnostiChropyni. Začínají v sobotu 25. května, končí v neděli 26. května a sobotní program vždy začíná místní verzí jízdy králů v podobě Jízdy krále Ječmínka. Krojovaní jezdci na koních projíždějí za doprovodu dechové hudby městem a lákají chropyňské občany na slavnosti.
  • neděli 9. června v 18 hodin začne tradiční Svatodušní bohoslužba v kapli Seslání Ducha svatého na zámku Lemberk.
  • V pátek a sobotu 14. a 15. června se můžete vypravit na Budišovské letnice, multižánrový festival pod širým nebem. Koná se v autokempu v Budišově nad Budišovkou a kromě hudby si užijete řezbářské soutěže, přehlídku veteránů a atrakce pro děti.
  • Dalším místem, kde letos můžete vidět Jízdu králů, jsou Doloplazy u Olomouce; hanácký národopisný soubor Olešnica pořádá tradiční slavnost o víkendu 6. a 7. července.
  • Další Jízda krále Ječmínka, tedy hanácká obdoba Jízdy králů, projede v neděli 18. srpna Masarykovým náměstím v Kojetíně. Jízda je součástí Kojetínských hodů, které potrvají celý prodloužený víkend.
  • Jednou za 4 roky se koná Jízda králů, která bývá součástí folklorního festivalu Slovácký rok Kyjově; jaké štěstí, že se právě letos koná a přinese vám zážitky, na které nezapomenete do konce svého života! Velkolepé oslavy proběhnou 15. - 18. srpna 2019.
  • Jízda králů se koná i v Kunovicích, ale pouze ve dvouletých intervalech a vždy v sudých letech. Ta nejbližší se tedy pojede v roce 2020.
  • Podobně jsou na tom Dolňácké slavnosti písní a tanců ve městě Hluk, které se konají jednou za tři roky. Součástí slavností je také Jízda králů. Nejbližší slavnost se bude konat až v roce 2020.
Památková rezervace Vinné búdy Vlčnov-Kojiny

Památková rezervace Vinné búdy Vlčnov-Kojiny

Památkovou rezervaci Vlčnov-Kojiny tvoří soubor tzv. vlčnovských búd, vinohradnických staveb, lisoven bez sklepa, které představují ucelený areál historicky velmi hodnotných staveb.

Muzeum lidových staveb Kouřim

Muzeum lidových staveb Kouřim

Muzeum lidových staveb shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech. Nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. V průběhu roku se ve skanzenu konají rozmanité národopisné pořady.

Vlčnov – obec králů

Vlčnov – obec králů

Nejstarší a nejznámější slovácká národopisná slavnost Jízda králů ve Vlčnově se koná každoročně poslední víkend v květnu. Jízdu králů provází překrásné slovácké kroje, vyhlášené vlčnovské vdolečky, slivovice a ochutnávky místních vín. Od roku 2011 je jízda králů zapsána na seznam UNESCO.

Slovácký rok v Kyjově 2021

12.8.
15.8.
Slovácký rok v Kyjově 2021

Nejstarší národopisný festival v České republice má v Kyjově tradici od roku 1921. Nejvýznamnější národopisná slavnost přivádí do srdce Slovácka tisíce příznivců národopisu z České republiky i ze zahraničí. Festivalu se účastní desítky národopisných souborů a muzik z Kyjova i širokého okolí.