Úvod > Aktuality > Jízdy králů, slavnosti a otevírání studánek aneb kde oslavíte letnice
Jízdy králů, slavnosti a otevírání studánek aneb kde oslavíte letnice
"> "> "> "> "> "> "> ">
Kultura

Jízdy králů, slavnosti a otevírání studánek aneb kde oslavíte letnice

  • Vydáno23. května 2022
Letnice či svatodušní svátky jsou zahalené tajemstvím; možná jste o nich už někdy slyšeli, ale v běžných kalendářích vyznačené nebývají. Přesto v řadě evropských zemí, namátkou v Německu, Rakousku, Maďarsku, Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Švýcarsku, Norsku, Dánsku, na Islandu a v Řecku bývá Svatodušní pondělí volný den. Co se tedy skrývá za slovem letnice?
Židé si o letnicích připomínají darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj, křesťané seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově nanebevstoupení. Právě svátky odcházejících jara a začínajícího léta jsou pro letnice klíčové. Čtyřicátý den po Velikonocích křesťané slaví Nanebevstoupení, která připomíná Ježíšův výstup ze země do nebe, padesátý den patří letnicím neboli Svatodušním svátkům; letošní neděle Svatodušní má datum 5. června 2022. Další neděli přichází na řadu svátek Nejsvětější Trojice (neděle 12. června 2022) a pak svátek Božího Těla (čtvrtek 16. června 2022), jímž letnice končí.

 

Letnice ve skanzenu v Kouřimi

Svatodušní svátky tvoří společně s Vánocemi a Velikonocemi tři hlavní církevní svátky, ale zvyky, které je provázejí, jsou méně známé a často úsměvné – na zahánění čarodějnic práskáním bičů a nošení darů ke kouzelným studánkám už dnes věří opravdu málokdo. Se zapomenutými svátky se podrobně můžete seznámit v neděli 5. června ve skanzenu – Muzeu lidových tradicKouřimi, kde slaví letnice se vším, co k nim patřilo. Třikrát během dne v 10:30, 13:30 a 15:30 hodin proběhne obchůzka královniček provázená otevíráním studánek, čeká vás také povídání o lidových oděvech, dětské dílničky a hry či vědomostní kvíz. Dozvíte se také, že v sobotu před svátky se pečlivě vymetlo celé stavení a vyzdobilo se lipovými proutky, o svatodušní vigilii se v noci konalo první pasení dobytka pod širým nebem a prováděly se obchůzky či průvody po polích, které měly zajistit dobrou úrodu. Otevírání studánek spojovalo pohanské uctívání pramenů s prvky křesťanství. Konalo se obvykle před východem nebo po západu slunce a dívky s věnci při něm čistily studánky. Obřad provázela obchůzka, kdy královničky se zpěvy vodily po domech královnu a byly odměňovány především vejci a máslem.
 

Jízda králů ve Vlčnově

Letnice provázely také královské slavnosti včetně Jízdy králů, zapsané na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Slavnosti svobodných mužů spojené s voděním, honěním či stínáním krále se dřív odehrávaly na mnoha místech, dnes se zvyk udržuje už jen na Slovácku a na Hané. Minimálně dvousetletou tradici má ta nejznámější z nich, Jízda králů z Vlčnova, spojená s lidovým jarmarkem a s možností prohlídky muzea a starých domů. Slavnost se dřív konala na letnice o svatodušním pondělí, ale roku 1953 se přesunula na svatodušní neděli a později se místo pohyblivého termínu zvolilo pevné datum: koná se každý rok poslední neděli v květnu. Je to překrásný a složitý obřad, který stojí za to vidět na vlastní oči, od královské družiny coby mládenců ve vlčnovských krojích na koních, zdobených pentlemi, květinami a červenými šátky, až po mladičkého krále, který mívá v ústech bílou růži. Letošní Jízdu králů si ve Vlčnově vychutnáte od pátku 27. do neděle 29. května.
 

Další oslavy letnic a Jízdy králů

  • neděli 5. června v 18 hodin začne tradiční Svatodušní bohoslužba v kapli Seslání Ducha svatého na zámku Lemberk.
  • V pátek a sobotu 17. a 18. června se můžete vypravit na Budišovské letnice, multižánrový festival pod širým nebem. Koná se v autokempu v Budišově nad Budišovkou a kromě hudby si užijete řezbářské soutěže, přehlídku veteránů a atrakce pro děti.
  • Podobně jsou na tom Dolňácké slavnosti písní a tanců ve městě Hluk, které se konají jednou za tři roky, po covidu proběhnou letos 30. června  – 4. července 2022. Součástí slavností je také Jízda králů.
  • Dalším místem, kde letos můžete vidět Jízdu králů, jsou Doloplazy u Olomouce; hanácký národopisný soubor Olešnica pořádá tradiční slavnost o víkendu 2. a 3. července.
  • jízda králů kunoviceJízda králů se koná i v Kunovicích (vždy v sudých letech). Ta letošní se tedy pojede v neděli 7. srpna 2022.
  • Další Jízda krále Ječmínka, tedy hanácká obdoba Jízdy králů, projede v neděli 14. srpna Masarykovým náměstím v Kojetíně. Jízda je součástí Kojetínských hodů, které potrvají celý prodloužený víkend.
  • Vždy poslední květnový víkend v lichých letech probíhají Hanácké slavnostiChropyni. Krojovaní jezdci na koních projíždějí za doprovodu dechové hudby městem a lákají chropyňské občany na slavnosti. Nejbližší slavnost se bude konat v roce 2023.
Kojetínské hody 2022

12.8.
14.8.
Kojetínské hody 2022

Jedná se o třídenní akci s tradičně pestrým programem, kdy si přijde na své každá věková skupina (hodové taneční a hudební zábavy a večery, diskotéky, setkání harmonikářů, turnaje ve volejbale, hasičské závody, výstavy...).

Jízda králů v Doloplazích u Olomouce 2022

2.7.
3.7.
Jízda králů v Doloplazích u Olomouce 2022

Tradiční lidová slavnost Jízda králů. Jízda králů je v Doloplazích pořádána již přes třicet let.

Jízda králů Hluk 2022 a Dolňácké slavnosti písní a tanců

30.6.
4.7.
Jízda králů Hluk 2022 a Dolňácké slavnosti písní a tanců

Velká sláva vypukne v Hluku – během prvního červencového víkendu se zde uskuteční Dolňácké slavnosti písní a tanců s tradiční jízdou králů. Jejich součástí bude i další ročník slováckého festivalu dechových hudeb.

Jízda králů Kunovice 2022

5.8.
7.8.
Jízda králů Kunovice 2022

Každé dva roky pořádaná folklorní slavnost v Kunovicích – přijďte i vy pokochat se krásnými kroji a vozy taženými koňmi v nejrůznějším provedení. Letos se bude konat ve dnech 5. až 7. srpna 2022.

Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou 2022

21.7.
24.7.
Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou 2022

Každoročně v červenci se do Velké nad Veličkou sjíždějí tisíce návštěvníků, kteří si během desítek uměleckých vystoupení připomínají atmosféru dob dávno minulých a zároveň si pochutnávají na regionálních pochutinách či zkoušejí vlastní zručnost během tradičního Horňáckého jarmarku.

Památková rezervace Vinné búdy Vlčnov-Kojiny

Památková rezervace Vinné búdy Vlčnov-Kojiny

Památkovou rezervaci Vlčnov-Kojiny tvoří soubor tzv. vlčnovských búd, vinohradnických staveb, lisoven bez sklepa, které představují ucelený areál historicky velmi hodnotných staveb.

Vlčnov – obec králů

Vlčnov – obec králů

Nejstarší a nejznámější slovácká národopisná slavnost Jízda králů ve Vlčnově se koná každoročně poslední víkend v květnu. Jízdu králů provází překrásné slovácké kroje, vyhlášené vlčnovské vdolečky, slivovice a ochutnávky místních vín. Od roku 2011 je jízda králů zapsána na seznam UNESCO.