Úvod > Výlety > Výlety s příběhem > Příběh hudebního skladatele Antonína Dvořáka a pohádkové rusalky

Příběh hudebního skladatele Antonína Dvořáka a pohádkové rusalky

V Česku je několik jezírek, která prý inspirovala hudebního skladatele Antonína Dvořáka a libretistu Jaroslava Kapila ke vzniku slavné opery Rusalka. To nejznámější Rusalčino jezírko leží u Vysoké u Příbrami, kam Dvořák rád jezdíval; zprvu na návštěvy k příbuzným, posléze do vlastní usedlosti.
Pro chlapce z řeznické rodiny z Nelahozevsi to bylo do zámečku v půvabné lesnaté krajině Příbramska pořádně daleko a společensky vysoko. Navzdory upadající živnosti si tatínek Dvořák přál, aby po něm synek převzal rodinné řemeslo. Přesvědčil jej teprve Antonín Liehmann, skladatel, varhaník a kantor z nedalekých Zlonic, který v mladém Dvořákovi záhy rozpoznal mimořádný talent – a ten si, jak známo, zaslouží soustavnou péči a vzdělání na odborném hudebním ústavu.
 

Z Nelahozevsi na Vysokou

Zámeček Vysoká u PříbraměPak už to šlo ráz naráz; po studiích na pražské varhanické škole Antonín Dvořák (1841–1904) získal místo violisty v nevelké kapele. Ta byla angažována jako základ operního orchestru Prozatímního divadla a Dvořák se tak dostal do světa velké hudby. Právě tady také poznal herečku Josefinu Čermákovou. Josefina měla čtyři sestry a Dvořák si do rodiny Čermákových pravidelně docházel přivydělávat hodinami klavíru.

Zatímco Josefina se později provdala za hraběte Václava Kounice, Dvořák si vzal jednu z jejích mladších sester, Annu. To už jeho kariéra zaznamenala strmý vzestup a Dvořákova hudba se hrála po celé Evropě. A právě v té době Josefina pozvala Annu s rodinou na zámeček ve Vysoké u Příbrami, který dostala od svého muže jako svatební dar. Dvořákovi Vysoká učarovala; od švagra časem odkoupil starší hospodářské stavení se zahradou na druhém konci vesnice a nechal ho přebudovat v příjemný patrový dům, nazývaný vila Rusalka.
 

Památník, jezírko a další místa

Labutí jezeroNásledujících dvacet let na Vysoké rodina rok co rok trávila letní měsíce a Dvořák se tu s nadšením věnoval svým zálibám – sadaření, chovu holubů a samozřejmě komponování. Vznikla tu díla, řazená do vrcholného období Dvořákovy tvorby, například opera Čert a Káča nebo symfonické básně Polednice, Vodník a Zlatý kolovrat.

Zatímco vila dodnes patří Dvořákovým potomkům a je veřejnosti nepřístupná, novorenesanční zámeček slouží jako skladatelův památník. V expozici se dozvíte řadu zajímavostí nejenom o Dvořákových inspiračních zdrojích i o zamilovaných místech v okolí, ale také o manželích Kounicových a jejich hostech, kteří na Vysokou jezdívali. Prohlédnete si také kostýmy a scény z některých Dvořákových slavných oper, nesmíte zapomenout ani na procházku k Rusalčinu jezírku, k němuž vás od zámečku dovede modrá turistická značka.

Pátrání po dalších stopách slavného skladatele vás povede buď do Prahy na Nové Město, kde v půvabném barokním Michnově letohrádku sídlí Muzeum Antonína Dvořáka, anebo do Nelahozevsi. Tady můžete navštívit rodný dům Antonína Dvořáka s další expozicí, zaměřenou na skladatelovo dětství. Je tu také pěkný zámek, kde každoročně od začátku jara až do podzimu probíhá festival Dvořákova hudební Nelahozeves.