Úvod > Co chcete dělat? > Vyšehradský hřbitov a hrobka Slavín – místo odpočinku českých velikánů
Vyšehradský hřbitov a hrobka Slavín - místo odpočinku českých velikánů
"> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Vyšehradský hřbitov a hrobka Slavín – místo odpočinku českých velikánů

Ze starého vyšehradského hřbitůvku, který zde stál již v roce 1260 vzniklo z podnětu probošta Václava Štulce v 70. letech 19. století vyšehradské národní pohřebiště. Samotný Slavín pak představuje společnou hrobku národních velikánů.
Původní farní hřbitov vyšehradské kapituly byl v sedmdesátých letech 19. století přeměněn v národní pohřebiště zásluhou vlasteneckých proboštů Václava Štulce a Mikuláše Karlacha. Dnes je na hřbitově na Vyšehradě pochováno přes 600 význačných osobností české národní kultury. Náhrobky tvoří jedinečnou galerii hřbitovní plastiky s díly J. V. Myslbeka, F. Bílka, B. Kafky, O. Španiela, K. Lidického, J. Wagnera a mnoha dalších.

Z nejvýznamnějších spisovatelů jsou na Vyšehradě pohřbeni: Karel Čapek, Karel Hynek Mácha, Jan Neruda, Božena Němcová, Vítězslav Nezval. Z malířů to jsou: Mikoláš Aleš, Antonín Chittussi, Julius Mařák, Karel Purkyně, Miloslav Holý. Nechybí ani sochaři: Václav Levý, Otakar Španiel. Hudební skladatelé: Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Zdeněk Fibich. Další slavná jména patří houslovým virtuosům – Františku Ondříčkovi a Josefu Slavíkovi. Z vědců jsou zde pochováni fyziolog Jan Evangelista Purkyně, Jaroslav Heyrovský, nositel Nobelovy ceny v oboru polarografie. V areálu hřbitova se však nacházejí také symbolické hroby, ve kterých nejsou uloženy ostatky zemřelé osoby – jedná se o hrob malíře a spisovatele Josefa Čapka a političky Milady Horákové.

Dominantní postavení mezi náhrobky však zaujímá Slavínspolečná hrobka nejzasloužilejších osobností českého národa. Ta byla postavena podle projektu A. Wiehla v Ietech 1889 až 1893 díky spolku Svatobor. Hlavním iniciátorem byl spisovatel a obrozenec František Palacký. Na přední straně pomníku jsou tři tabule se jmény prvních patnácti pochovaných ve Slavíně. První byl básník Julius Zeyer v roce 1901, který je autorem veršů na soklech postranních soch: Svých synů prach vlast, truchlíc, zemi vrací, Jich skutky, jásajíc, po věky lidstvu hlásá. Nad tabulemi se jmény je napsáno motto Slavína: „Ač zemřeli, ještě mluví.“ Plastická výzdoba je dílem J. Moudra a tvoří ji po stranách dvě sochy Vlasti jásající a truchlící, na vrcholu socha okřídleného Génia se sarkofágem. Před čelní stěnou Slavína je bronzový krucifix od Václava Levého. Do dnešního dne je zde pohřbeno přes 50 významných osobností:
 
  • spisovatelé Julius Zeyer, Jaroslav Vrchlický, Josef Hora
  • malíři Vojtěch Hynais, Alfons Mucha, Václav Špála
  • sochaři J. V. Myslbek, Jan Štursa, Bohumil Kafka, Ladislav Šaloun, Jan Louda
  • architekti Kamil Hilbert, Josef Gočár, Jaroslav Fragner.
  • housloví virtuosové Jan Kubelík, Jaroslav Kocián
  • klavíristé Jan Heřman, František Maxián
  • operní pěvci Ema Destinnová, Vilém Zítek, Zdeněk Otava
  • herci Zdeněk Štěpánek, Eduard Kohout
  • a vynálezce František Křižík